Sacensību video

Skatīt visus video

Šodienas jubilāri

Laika eksperti
Bigbank Skrien Latvija 2018
Sportlat lojalitātes CashBack karte

Statistika

eXTReMe Tracker

Slēpošanas sprints, Moller's Slēpošanas seriāls “Latvijas ziema 2018” | Nolikums

slēpošanas seriāls “Moller’s Latvijas ziema 2018”

2. POSMS

SLĒPOŠANAS SPRINTS

 

LAIKS UN VIETA

Slēpošanas sprinta sacensības notiks sestdien, 2018.gada 3. februārī, Rīgā, Lucavsalā.

Sacensību sākums: plkst. 12:00.

 

SACENSĪBU VADĪBA

Sacensības organizē biedrības „Sporta klubs SportLat” komanda, sadarbībā ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un sporta skolu „Arkādija”.

Sacensības vada SportLat apstiprināta tiesnešu kolēģija.

 

SACENSĪBU PROGRAMMA

Norise

Laiks

Norises vieta

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, distances apskate un iesildīšanās

10:00 -11:50

Lucavsala

Sacensību atklāšana

11:55

Lucavsala

1.kvalifikācijas slēpojums

12:00

1-1,5 km (atkarīgs no sniega daudzuma un vecuma grupām, tiks precizēts janvāra sākumā)

Bērnu starti (3)

12:45

~0,2 – 0,7 km

2.kvalifikācijas slēpojums

13:00

1 – 1,5 km (atkarīgs no sniega daudzuma un vecuma grupām, tiks precizēts janvāra sākumā)

Fināla slēpojums

14:00

1 – 1,5 km (atkarīgs no sniega daudzuma un vecuma grupām, tiks precizēts janvāra sākumā)

 

* Bērnu grupu, 2.kvalifikācijas, fināla slēpojumu starta laiks var tikt koriģēts, atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita un 1.kvalifikācijas brauciena norises.

VECUMA GRUPAS

Sieviete

Vīrieši

S12

2006.g.dzimušās un jaunākas

V12

2006.g.dzimušās un jaunākas

S15

2003. – 2005. dzimšanas gads

V15

2003. – 2005. dzimšanas gads

S16

1999. – 2002. dzimšanas gads

V16

1999. – 2002. dzimšanas gads

S20

1989. – 1998. dzimšanas gads

V20

1989. – 1998. dzimšanas gads

S30

1979. – 1988. dzimšanas gads

V30

1979. – 1988. dzimšanas gads

S40

1969. – 1978. dzimšanas gads

V40

1969. – 1978. dzimšanas gads

S50

1968.g.dzimušās un vecākas

V50

1959. – 1968. dzimšanas gads

 

 

V60

1958.g.dzimušie un vecāki

ST, VT (tautas klase) – bez vecuma ierobežojuma

 

Bērnu grupas:

SB1, VB1 – 2012.g.dzim. un jaunāki

SB2, VB2 – 2010. – 2011.g.dzimušie

SB3, VB3 – 2008. – 2009.g.dzimušie

 

 

 

STARTA KĀRTĪBA UN NOTEIKUMI

Sacensības notiek brīvajā slēpošanas stilā!

Sacensībās notiks 2 kvalifikācijas slēpojumi, kuru laiki tiek summēti, un fināla slēpojums. Katrā vecuma grupā fināla slēpojumā piedalās 6 labāko laiku īpašnieki divu kvalifikācijas braucienu summā.

Kvalifikācijas sacensībās dalībnieki startē pa vecumu grupām augošā numuru secībā (atbilstoši starta protokolam). Vecuma grupas startēs sekojošā secībā:

S12 -> V12 ->

S15-> S16->S20->S30->S40->S50 ->

V15->V16->V20->V30->V35->V40->V50->V60->

VV un SV 

Kvalifikācijas braucienos - individuālais intervāla starts ar laika intervālu – 5 sekundes.
Liela dalībnieku skaita gadījumā organizatoriem ir tiesības rīkot pāru startu ar intervālu - 10 sekundes.
Dalībnieki startē pa vecuma grupām augošā numuru secībā ( 1-2-3 utt.)

Fināla slēpojumā piedalās 6 labāko laiku īpašnieki katrā vecuma grupā.

Fināla slēpojums katrai vecuma grupai notiek atsevišķi. Vecuma grupas startēs ar kopējo startu tādā pat secībā kā kvalifikācijas slēpojumos. Katra nākamā grupa startē, kad iepriekšējā ir finišējusi.

Bērnu starti - pēc 2.kvalifikācijas slēpojuma.
3 starti: SB1, VB1; SB2, VB2; SB3, VB3.

VĒRTĒŠANA 

Fināla slēpojumā, ja ir vienādi rezultāti, augstāku vietu ieņem tas sportists, kuram labāka kvalifikācijas slēpojumu laiku summa. Pārējās vietas (7 v. -> ) tiek iedalītas pēc labākās kvalifikācijas slēpojumu rezultātu summas.

Reitinga punktus par attiecīgo posmu aprēķina sekojoši:

  • katras vecuma grupas 7 v. -> .....1000 v. – pēc kvalifikācijas slēpojumu rezultātu summas, rēķinot attiecību pret attiecīgās grupas kvalifikāciju uzvarētāja rezultātu pēc koeficenta 1000;
  • katras vecuma grupas 1. – 6.vietai – pēc fināla slēpojuma rezultāta, uzvarētājam piešķirot 1000 punktus.

-          ja kādam no šiem dalībniekiem punktu skaits, rēķinot pēc fināla slēpojuma rezultāta, sanāk mazāks kā 7.vietai, piešķiram viņam tik punktus, cik ir 7.vietai;

-          ja dalībnieks neierodas uz fināla slēpojumu, piešķiram viņam tikpat punktus, cik ir 7.vietai.

Veselības klase: tiek fiksēts distancē pavadītais laiks, netiek aprēķināti reitinga punkti. Nav apbalvošanas. Ir viens slēpojums, kurā startē ar kopējo startu. Neizcīna kopvērtējuma punktus!

Latvijas Ziemas slēpošanas seriāla reitinga punktus par attiecīgo posmu aprēķina sekojoši:

      Startējot nolikumā noteiktajā vecuma grupai atbilstošajā distancē - katras vecuma grupas 1 v. >> .....1000 v. – pēc slēpojumā uzrādītā rezultāta, rēķinot attiecību pret attiecīgās grupas uzvarētāja rezultātu pēc koeficenta 1000.

Startējot tautas klases distancē, nevis nolikumā noteiktajā vecuma grupai atbilstošajā distancē – tautas klases distances absolūtajiem uzvarētājiem (sieviešu un vīriešu konkurencē) tiek piešķirti 800 punkti un pārējo finišējušo punkti tiek noteikti pēc principa - uzvarētāja laiks tiek dalīts ar katra dalībnieka laiku un pareizināts ar sacensību koeficientu. Šeit netiek vērtēti to grupu pārstāvji, kuriem “īsā” distance ir noteikta par pamatdistanci!!!

APBALVOŠANA

Visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta.

  1. - 3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā (izņemot ST un VT) tiek apbalvoti ar sponsoru sarūpētām balvām.
  2. – 3.vietu ieguvēji katrā bērnu vecuma grupā saņem kausu.
  3. - 3. vietu ieguvēji ST un VT tiek apbalvoti ar diplomiem.

Visi finišējošie bērnu vecuma grupu dalībnieki saņem pārsteiguma balviņas.

Visi finišējušie dalībnieki pēc sacensību rezultātu ievietošanas www.sportlat.lv var izdrukāt savus individuālos diplomus – sertifikātus.

Slēpošanas seriāla “Latvijas Ziema 2018” kopvērtējums

Slēpošanas seriāla “Latvijas Ziema 2018” reitinga punktus par attiecīgo posmu aprēķina sekojoši:

      Startējot nolikumā noteiktajā vecuma grupai atbilstošajā distancē - katras vecuma grupas 1 v. >> .....1000 v. – pēc slēpojumā uzrādītā rezultāta, rēķinot attiecību pret attiecīgās grupas uzvarētāja rezultātu pēc koeficenta 1000.

Startējot tautas klases distancē, nevis nolikumā noteiktajā vecuma grupai atbilstošajā distancē – tautas klases distances absolūtajiem uzvarētājiem (sieviešu un vīriešu konkurencē) tiek piešķirti 800 punkti un pārējo finišējušo punkti tiek noteikti pēc principa - uzvarētāja laiks tiek dalīts ar katra dalībnieka laiku un pareizināts ar sacensību koeficientu. Šeit netiek vērtēti to grupu pārstāvji, kuriem “īsā” distance ir noteikta par pamatdistanci!!!

Ar kausiem un balvām tiek apbalvoti 1.-3. vietas ieguvēji visās vecuma grupās, izņemot bērnu distances.

Kopvērtējumā tiek vērtēta 3 labāko sacensību punktu summa.

Vienādu punktu gadījumā augstāku vietu iegūst dalībnieks, kurš izcīnījis augstāku vietu pēdējās sacensībās.

Seriāla “Latvijas Ziema 2018” kopvērtējuma apbalvošana 24.02.2018. Madonas Tautas slēpojuma apbalvošanas laikā.

 

DALĪBAS MAKSAS

 

Līdz

16.01.2018.

17.01.2018. – 02.02.2018. 

03.02.2018. (sacensību diena)

Abonements

4 posmiem

(līdz 05.01.2018.)

Bērni

Eur 3

Eur 5

Eur 10

 

EUR 10

S12, V12

Eur 6

Eur 10

Eur 20

EUR 30

S15, V15

Eur 8

Eur 12

Eur 20

EUR 35

S16, V16, S20, V20, S30, V30, S40, V40, S50, V50, V60 un veselības klase (ST, VT)

Eur 12

Eur 15

Eur 30

 

 

 

 

EUR 50

 

Rīgas sporta skolas Arkādija slēpošanas treniņgrupu audzēkņiem EUR 6 (piesakoties līdz 15.01.2018.) un EUR 10 (piesakoties sacensību dienā). Lūgums treneriem – audzēkņu pieteikumus sūtīt uz sportlat@sportlat.lv. Dalības maksas veikt ar pārskaitījumu, pamatojoties uz izrakstītu rēķinu, vai sacensību dienā.

 Piesakoties sacensībām ar SportLat lojalitātes karti ir iespējams saņemt 2% “Cashback” un 2,5 “Shopping Points”. 

 

Lūgums laicīgi pieteikties sacensībām, lai kvalitatīvi sagatavotu laika mērīšanas MyLaps (ChampionChip) sistēmas.

Dalības maksā ietilpst dalībnieka numurs, MyLaps (ChampionChip) īre, apkalpojošais personāls, pārsteiguma balvas, dzirdināšana, kā arī uzkodas finišā.

Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, samaksātā nauda netiek atgriezta. Sacensību posma atcelšanas gadījumā, dalības maksa netiek atgriezta. Tā tiek pārcelta uz nākamajiem Latvijas Ziemas slēpošanas seriāla 2018 posmiem.

 

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM

-      interneta mājas lapā www.sportlat.lv  aizpildot pieteikšanās formu;

-      Rīgā: Sportlat birojā – Ganību dambī 25d;

-      Sacensību dienā – sacensību reģistratūrā no plkst. 10:00

Dalības maksas apmaksas veids, piesakoties www.sportlat.lv:

-      swedlink norēķinu forma (Swedbank klientiem)

-      seb e-link maksājums (SEB bankas klientiem)

-      ar pārskaitījumu uz Sporta kluba SportLat norēķinu kontu (skatīt rekvizītus), maksājuma uzdevumā norādot: sacensību nosaukumu; dalībnieka vārdu; dalībnieka uzvārdu; dzimšanas datus, vecuma grupu.

 

JA DALĪBAS MAKSA LĪDZ SACENSĪBU DIENAI NAV PĀRSKAITĪTA, SACENSĪBU DIENĀ JĀMAKSĀ PILNA MAKSA. DALĪBAS MAKSAS APMĒRU NOSAKA PĒC TĀ DATUMA, KAD TĀ TIEK MAKSĀTA, NEVIS PĒC PIETEIKŠANĀS DATUMA.

 

! Organizācijas un komandas var saņemt rēķinu un veikt apmaksu ar pārskaitījumu. Rēķina apmaksa jāveic 3 dienas līdz sacensību sākumam. Kontaktēties pa e-pastu sportlat@sportlat.lv

Čipu bojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā jāmaksā 20 EUR.

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.

SACENSĪBU ATCELŠANA / PĀRCELŠANA

SPORTLAT var laika apstākļu dēļ (sniega trūkums) atcelt vai pārcelt sacensības, par to paziņojot mājas lapā www.sportlat.lv.

 Informācija iegūstama arī sūtot jautājumus uz e-pastu sportlat@sportlat.lv vai zvanot pa tālruni 67291526.

DROŠĪBA

Katrs sacensību dalībnieks, reģistrējoties sacensībām internetā vai sacensību dienā, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

 IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informāciju var saņemt pa tālruni 67291526.
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.

 

PROTESTI

Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot 20 EUR. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

 

SPORTLAT REKVIZĪTI

Sporta klubs "SportLat"

Reģ. Nr. 40008107277
Adrese: Kaivas iela 50, k–5 – 31, Rīga,

LV-1021
A/S Swedbanka
Konts: LV64HABA0551014830359

 

DAŽĀDI

Autotransports jānovieto uz stāvlaukuma, sekojot norādījuma zīmēm.

Ar trasi pirms sacensībām var iepazīties jebkurā laikā.