Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

BeActive Pludmales spēles. Skrējiens un nūjošana | Nolikums

BeActive Pludmales spēles. Skrējiens

nolikums.

 

 1. Mērķis:

BeActive Pludmales spēļu mērķis ir popularizēt pludmales sporta veidus, kā arī veicināt aktīvu dzīvesveidu individuāli un ģimenēs.

 

 1. Norises datums un vieta:

Rīga, Lucavsala, 2019.g. 17. augusts.

 

 1. Organizātoriskā vadība:

LSFP  Pludmales spēles organizē Latvijas Sporta federāciju padome sadarbībā ar Rīgas domi un sporta klubu Sportlat.

 

 1. Sacensību programma:

Reģistratūra no plkst. 12.00

Bērnu skrējiena sākums plkst. 17.00

5km skrējiens plkst. 19.00

10km skrējiens plkst. 19.00

Apbalvošana plkst. 21.00

 

 1. Dalībnieki un vērtēšana:

Piedalīties aicināts jebkurš Rīgas pilsētas iedzīvotājs un viesis.

 

Dalībnieki tiek iedalīti grupās:

 

10km skrējiens:

 

1S10 – Jaunietes, 2002.g.dz.un jaunākas

2S10 – Sievietes, 1985.g.-2001.g.dzim.

3S10 – Sievietes, 1965.g.-1984.g.dzim.

4S10 – Sievietes, 1964.g.dzim un vecākas

 

1V10 – Jaunieši, 2002.g.dz.un jaunāki

2V10 – Vīrieši, 1985.g.-2001.g.dzim.

3V10 – Vīrieši, 1965.g.-1984.g.dzim.

4V10 – Vīrieši, 1964.g.dzim un vecāki

 

5km skrējiens

 

1S5 – Jaunietes, 2002.g.dz.un jaunākas

2S5 – Sievietes, 1985.g.-2001.g.dzim.

3S5 – Sievietes, 1965.g.-1984.g.dzim.

4S5 – Sievietes, 1964.g.dzim un vecākas

 

1V5 – Jaunieši, 2002.g.dz.un jaunāki

2V5 – Vīrieši, 1985.g.-2001.g.dzim.

3V5 – Vīrieši, 1965.g.-1984.g.dzim.

4V5 – Vīrieši, 1964.g.dzim un vecāki

 

Nūjošana

 

SNUJ – Sievietes, jebkurš dzimšanas gads

VNUJ – Vīrieši, jebkurš dzimšanas gads

 

Bērnu skrējiens

 

SB1 – meitenes, 2013.g.dzim.un jaunākas

SB2 – meitenes, 2011.-2012.g.dzim.

SB3 – meitenes, 2009.-2010.g.dzim.

SB4 – meitenes, 2007.-2008.g.dzim.

 

VB1 – zēni, 2013.g.dzim.un jaunāki

VB2 – zēni, 2011.-2012.g.dzim.

VB3 – zēni, 2009.-2010.g.dzim.

VB4 – zēni, 2007.-2008.g.dzim.

 

10km un 5km distancē kopvērtējuma pimās trīs vietas saņem Pludmales spēļu oficiālās balvas. Pirmo trīs vietu ieguvēji šajās distancēs katrā vecuma grupā saņem Pludmales spēļu oficiālo medaļu.

 

Nūjošanas pārgājienā apbalvošana netiek organizēta.

 

Bērnu skrējienā atsevišķa apbalvošana netiek organizēta. Visi bērnu skrējiena dalībnieki finišā saņem pārsteiguma balviņu.

 

 1. Pieteikumi un dalības maksa:

Dalībnieku reģistrācija Pludmales spēļu skrējienam notiks mājas lapā www.sportlat.lv, aizpildot elektronisko pieteikšanas formu un veicot apmaksu.

 

Dalības maksa:

10km, 5km un Nūjošanas distancē līdz 12.08.2019. – 10,00EUR,

sacensību vietā, 17.08.2019. – 20EUR

 

Bērnu skrējienā līdz 12.08.2019. – 5,00EUR,

Sacensību vietā, 17.08.2019. – 10,00EUR

 

Piesakoties un apmaksājot dalību līdz 12.08.2019., 5km, 10km un Nūjošanas distances dalībnieki saņem dalības maksā iekļauto, BeActive Pludmales spēļu oficiālo T-kreklu, bet Bērnu distances dalībnieki skrējiena vestīti, ar kuru nepieciešams VEIKT Jūsu izvēlēto distanci. Reģistrējoties, lūdzu izvēlnē OBLIGĀTI NORĀDIET nepieciešamo IZMĒRU.

 

Piesakoties pasākuma dienā, 16.08.2019. uz vietas, BeActive Pludmales spēļu oficiālais T-krekls un Bērnu distances dalībnieka vestīte NAV iekļauta dalības maksā. Oficiālo T-kreklu varēs iegādāties pasākuma vietā par atsevišķu samaksu.

 

 1. Apbalvošana:

LSFP Pludmales spēļu skrējiena apbalvošana notiks 16.augusta vakarā  uz galvenās skatuves Lucavsalas pludmalē.

 

 1. Atklāšana:

LSFP Pludmales spēles tiks atklātas 16.08.2019 plkst. 21:00 galvenājā skatuvē Lucavsalas pludmalē.

 1. Drošība:

Katrs dalībnieks, reģistrējoties, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību dalībai sacensībās un ievēros sacensību noteikumus un nolikumu. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta reģistrācijas anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

  

 1. Datu apstrāde:

Pārzinis datu apstrādei ir biedrība “Sporta klubs SportLat”, reģ. nr. 40008107277, Ēvalda Valtera iela 46-31, Rīga, LV-1021.

Dati var tikt nodoti biedrībai Latvijas Sporta federāciju padomei kas ir LSFP Pludmales spēļu organizators.

Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai Sportlat ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses datu apstrādē.

Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1.pantu.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu: sportlat@sportlat.lv.

 

 1. Citi noteikumi:

Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists - fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”).  ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs.

Par jautājumiem, kuri nav minēti sacensību vispārīgajos noteikumos un sporta veidu nolikumos lemj organizators. Organizators patur tiesības veikt izmaiņas nolikumā, iepriekš nebrīdinot dalībniekus. Dalībniekiem jāseko izmaiņām mājas lapā.