Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

BeActive Pludmales spēles. Tautasbumba | Nolikums

BeActive Pludmales spēles

Tautas Bumba

nolikums.

 

 1. Mērķis un uzdevumi:

LSFP Pludmales spēļu mērķis ir popularizēt pludmales sporta veidus, kā arī veicināt aktīvu dzīvesveidu individuāli un ģimenēs.

 • Nodrošināt iespēju sacensties Tautas bumbas spēlē 12 gadīgiem un jaunākiem zēniem un meitenēm atsevišķās komandās,
 • Nodrošināt iespēju sacensties Tautas bumbas spēlē 12 gadīgiem un jaunākiem zēniem un meitenēm jauktās komandās,
 • Nodrošināt iespēju sacensties Tautas bumbas spēlē 12 gadīgiem un jaunākiem bērniem un viņu vecākiem,
 • Iesaistīt Tautas bumbas spēlē no ārvalstīm ieradušos interesentus saskaņā ar šo nolikumu

 

 1. Norises datums un vieta:

2019.gada 17.augustā Lucavsalas atpūtas parkā, plkst. 11.00.

 

 1. Organizatoriskā vadība:

LSFP  Pludmales spēles organizē Latvijas Sporta federāciju padome sadarbībā ar Rīgas domi un sporta klubu SportLat un Latvijas Skolu sporta federācija.

 

 1. Sacensību programma:

Laukumā spēlē:

I un II grupā   - 7 dalībnieki + kapteinis;

III grupā         - 4 meitenes un 4 zēni;

IV grupā         - 3 vecāki un 5 bērni.

 

Spēles notiek saskaņā ar sacensību noteikumiem (skat. pielikumu):

III grupā par kapteini var būt gan meitene, gan zēns;

IV grupā par kapteini var būt tikai bērni, vecāki nedrīkst mest un izsist

 

Sacensību kārtību un sistēmu nosaka atkarībā no pieteikto komandu skaita.

 

 1. Dalībnieki un vērtēšana:

 

5.1.Sacensībās var piedalīties 2007. gadā dzimuši un jaunāki dalībnieki. Pieteikumā katrai komandai atļauts pieteikt 10 dalībniekus.

 

5.2.Komandas sastāvs:

I grupa    - zēnu komanda (10 dalībnieki);

II grupa   - meiteņu komanda (10 dalībnieces);

III grupa  - jauktā komanda  (5 zēni + 5 meitenes);

IV grupa  - jauktās vecāku un bērnu komandas (4 vecāki + 6 bērni).

 

5.3.Sacensību kārtību un sistēmu nosaka atkarībā no pieteikto komandu skaita.

         5.4.Sacensībās spēlē ar MIKASA bumbām – modelis MIKASA SKV5 FiVB 

                         Official Kids Volleyball.

5.5.Dalībniekiem, kuriem trāpa ar bumbu, jāatstāj laukums. Kapteinim un palīgiem /izsistie dalībnieki/ ir aizliegts, skrienot pēc bumbas, šķērsot sānu un gala laukuma līnijas un mest bumbu no sānu līnijas. Izsistie dalībnieki drīkst mest un izsist pretinieka komandas dalībniekus. Ieskaita tikai tiešu trāpījumu (pēc bumbas atlēciena no grīdas vai no cita spēlētāja trāpījums neskaitās). Kad visi laukuma spēlētāji ir izsisti, laukumā iet kapteinis un viņam tiek atdota bumba. Šajā brīdi spēle netiek pārtraukta. Uzvar komanda, kura abos puslaikos kopā izsitusi no spēles vairāk pretinieka komandas spēlētājus. Spēles rezultātu nosaka saskaitot laukumā palikušos spēlētājus un kapteini. Spēlēs par godalgotajām vietām (finālspēles) neizšķirta rezultāta gadījumā spēlē 3 min. pagarinājumu un sāk ar pilnu sastāvu. Pirms spēles pagarinājuma skolotājs (komandas pārstāvis) var pieprasīt 1 (vienu) minūtes pārtraukumu.

5.6.Ar spēlu bumbām nodrošina sacensību organizatori.

  

 1. Pieteikumi:
 • Dalībnieku reģistrācija notiek mājaslapā sportlat.lv aizpildot elektronisko pieteikšanas formu un veicot apmaksu (10,- eiro par komandu).

Informāciju par sacensību norisi var saņemt pa tālruni 26672376 (Ilva Salmiņa- galvenā tiesnese, 29249625 (Inga Vanaga- galvenā sekretāre), 29388661 ( Andris Lukss- sacensību koordinators).

 • Pieteikumus par I,II,un III grupu jāiesūta līdz 14. augustam plkst. 18.00 mājas lapā sportlat.lv
 • IV grupas komandu reģistrācija notiek sacensību dienā uz vietas līdz plkst 11.30. Sacensību sākums šai grupai plkst 12.00

  

 1. Apbalvošana:
 • LSFP Pludmales spēļu Tautas bumbas godalgoto vietu komnadu apbalvošana notiks 17.08. pēc sacensību noslēguma  uz galvenās skatuves Lucavsalas pludmalē.
 • Sacensību godalgoto vietu ieguvējas komandas katrā grupā apbalvo ar kausiem, medaļām un diplomiem.

 

 1. Drošība:
 • Katrs dalībnieks, reģistrējoties, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību dalībai sacensībās un ievēros sacensību noteikumus un nolikumu. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta reģistrācijas anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

  

 1. Datu apstrāde:
 • Pārzinis datu apstrādei ir biedrība “Sporta klubs SportLat”, reģ. nr. 40008107277, Ēvalda Valtera iela 46-31, Rīga, LV-1021.
 • Dati var tikt nodoti biedrībai Latvijas Sporta federāciju padomei kas ir LSFP Pludmales spēļu organizators.
 • Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai Sportlat ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses datu apstrādē.
 • Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1.pantu.
 • Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu: sportlat@sportlat.lv.

 

 1. Citi noteikumi:
 • Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists - fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”). ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs.

 

Par jautājumiem, kuri nav minēti sacensību vispārīgajos noteikumos un sporta veidu nolikumos lemj organizators. Organizators patur tiesības veikt izmaiņas nolikumā, iepriekš nebrīdinot dalībniekus. Dalībniekiem jāseko izmaiņām mājas lapā.