Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Rozentāla skriešanas svētki 2021 | Nolikums

 

ROZENTĀLA SKRIEŠANAS SVĒTKI 2021

Nolikums

 

1. Mērķi

1.1. Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu Saldus novadā un Latvijā, popularizējot skriešanu kā tautas sportu.


2. Pasākuma rīkotāji

2.1. Pasākumu rīko Saldus novada p/a ,,Saldus TIKS centrs”, biedrība “Orientēšanās klubs Saldus”.

Sacensību norisi atbalsta Saldus sporta skola un Saldus novada pašvaldība, kā arī sponsori.

2.2. Sacensību direktore ir Saldus novada sporta darba vadītāja Elga Grota, tālr. 29485523.
2.3. Sacensību arēnas un distanču direktors Oskars Zērnis tālr. 29455360

2.4. Elektroniskās pieteikšanās un rezultātu fiksēšanas serviss biedrības “Sporta klubs SportLat” projektu vadītājs Ivars Lapiņš mob.+37126330071; e-pasts sportlat@sportlat.lv

 

3. Norises laiks un vieta

3.1. Skrējiens notiks 2021. gada 18. septembrī Saldū. Starts un finišs paredzēts Saldus sporta kompleksa stadionā, Jelgavas ielā 6 (X: 407985, Y: 6281395 Lat: 56.6676251, Lon: 22.4985900).

Ja valstī mainās Covid – 19 infekcijas ierobežojumu noteikumi, tad, saskaņojot ar izpilddirektoru, tiks mainīti datumi.

 

3.2. Sacensību laika plānojums:

 

Plkst. 09.00-10.45 reģistrācija, numuru saņemšana 400 m un 1000m bērnu skrējienam

Plkst. 11.00 starts bērnu skrējienam 400m zēni (2014. g. dzimuši un jaunāki)

Plkst. 11:05 starts bērnu skrējienam 400m meitenes (2014. g. dzimušas un jaunākas)

Plkst. 11.10 starts bērnu skrējienam 400m zēni (2012.-2013.g. dzimušie)

Plkst. 11:15 starts bērnu skrējienam 400m meitenes (2012.-2013.g. dzimušas)

Plkst. 11.20 starts bērnu skrējienam 1000m zēni (2010.-2011.g. dzimušie)

Plkst. 11:30 starts bērnu skrējienam 1000m meitenes (2010.-2011.g. dzimušas)

Plkst. 9.00-11.45 reģistrācija, numuru saņemšana 2 km skrējienam / nūjošanai, 5 km un 10 km skrējienam
Plkst. 12.00
starts 2 km skrējienam / nūjošanai

Plkst. 12:15 starts 5 km skrējienam/ nūjošanai un 10 km skrējieniem
Plkst.14.00 apbalvošanas ceremonija (bērnu skrējienam 1000m apbalvošana uzreiz pēc finiša).

 

4. Vecuma grupas.

 

4.1.Bērnu skrējiens, 400 m bez laika kontroles !!!

Meitenes

Zēni

SB7

2014. dzimšanas g. (7 gadi) un jaunākas

VB7

2014. dzimšanas g.( 7 gadi) un jaunāki

SB9

2012. - 2013.  dzimšanas gads ( 8; 9 gadi)

VB9

2012. – 2013. dzimšanas gads( 8; 9 gadi)

Par sacensību dalībnieku veselības stāvokli atbild vecāki vai skolotājs/audzinātājs.

 

4.2. Bērnu skrējiens, 1000 m ar laika kontroli bez vecākiem skrejceļā

Meitenes

Zēni

SB11

2010.,2011. dzimšanas g. ( 11;10 gadi)

VB11

2010.,2011. dzimšanas g. (11; 10)

       

Par sacensību dalībnieku veselības stāvokli atbild vecāki vai skolotājs/audzinātājs.

 

4.3. Tautas skrējiens (2 km):

Sievietes/jaunietes

Vīrieši/jaunieši

ST14

2007. dzimšanas gads( 14 gadi) un jaunākas

VT14

2007. dzimšanas gads (14 gadi) un jaunāki

ST15

2006. - 1997.  dzimšanas gads (15 -24 gadi)

VT15

2006. – 1997. dzimšanas gads ( 15-24 gadi)

ST25

1996. – 1982.dzimšanas gads (25 – 39 gadi)

VT25

1996. – 1982.dzimšanas gads (25 – 39 gadi)

ST40

1981.- 1967.dzimšanas gads (40 – 54 gadi)

VT40

1981.- 1967.dzimšanas gads (40 – 54 gadi)

ST

1966. dzimšanas gads (55 gadi) un vecākas

VT

1966. dzimšanas gads (55 gadi) un vecāki

Dalībniekiem, kuri dzimuši pēc 2007. dz. g., nepieciešams uzrādīt rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju.

 

Tautas trasē 2km un 5km trasē varēs arī nūjot! Drošības apsvērumu dēļ, nūjotāji pulcējas aiz skrējējiem

 

4.4. Skrējiens (5 km):

Sievietes

Vīrieši

5S10

 2011. – 2004. dzimšanas gads(10 – 17 gadi)

5V10

 2011. – 2004.dzimšanas gads (10 – 17 gadi)

5S18

2003. – 1982. dzimšanas gads (18 – 39 gadi)

5V18

2003. – 1982. dzimšanas gads(18 – 39 gadi)

5S40

1981. - 1972dzimšanas gads (40 – 49 gadi)

5V40

1981.  – 1972.dzimšanas gads

5S50

1971. dzimšanas gads (50 gadi) un vecākas

5V50

1971. dzimšanas gads (50 gadi) un vecāki

Dalībniekiem, kuri dzimuši pēc 2005. dz. g., nepieciešams uzrādīt rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju.


4.5. Skrējiens (10 km):

Sievietes

Vīrieši

10S13

2008. – 2004.dzimšanas gads (13 – 17 gadi)

10V13

2008. – 2004.dzimšanas gads(13 – 17 gadi)

10S18

2003. – 1982. dzimšanas gads (18 – 39 gadi)

10V18

2003. – 1982. dzimšanas gads(18 – 39 gadi)

10S40

1981.  – 1972 dzimšanas gads(40 – 49 gadi)

10V40

 1981.  – 1972 dzimšanas gads un vecāki (40 – 49 gadi)

10S50

1971. dzimšanas gads (50 gadi) un vecākas

10V50

1971. dzimšanas gads (50 gadi) un vecāki

Dalībniekiem, kuri dzimuši pēc 2005. dz. g., nepieciešams uzrādīt rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju.

 

5. Pieteikšanās un dalības maksa

 

5.1. 10 km skrējiens

5.1.1. Piesakoties elektroniski interneta vietnē skrien.saldus.lv no 1. marta līdz 30.jūnijam – 10.00 euro;

5.1.2. Piesakoties elektroniski interneta vietnē skrien.saldus.lv no 1.jūlija līdz 14.septembrim – 15.00
5.1.3. Piesakoties sacensību dienā norises vietā līdz 10:00 – 50.00 euro;

 

5.2. 5 km skrējiens
5.2.1. Piesakoties elektroniski interneta vietnē skrien.saldus.lv no 1. marta līdz 30.jūnijam  – 7.00 euro;

5.2.2. Piesakoties elektroniski interneta vietnē skrien.saldus.lv no 1.jūlija līdz 14.septembrim – 10.00
5.2.3. Piesakoties sacensību dienā norises vietā līdz 10:00 – 25.00 euro;

 

5.3. 2 km skrējiens
5.3.1. Piesakoties elektroniski interneta vietnē skrien.saldus.lv no 1. marta līdz 30.jūnijam – 5.00 euro;

5.3.2. Piesakoties elektroniski interneta vietnē skrien.saldus.lv no 1.jūlija līdz 14.setembrim – 7.00
5.3.3. Piesakoties sacensību dienā norises vietā līdz 10:00 – 15.00 euro;

 

5.4. 400 m un 1000 m bērnu skrējiens
5.4.1. Piesakoties elektroniski interneta vietnē skrien.saldus.lv no 1. marta līdz 30. jūnijam – 1.00 euro;

5.4.2. Piesakoties elektroniski interneta vietnē skrien.saldus.lv no 1.jūlija līdz 14.septembrim – 2.00
5.4.3. Piesakoties sacensību dienā norises vietā līdz 10:00– 5.00 euro.


5.5. Apmaksas veids un kārtība
5.5.1. Dalības maksu iespējams samaksāt:
            * veicot pārskaitījumu uz sacensību organizatoru norādīto kontu
              pēc elektroniskās pieteikšanās līdz 14. septembrim;
            * ar maksājumu karti sacensību organizatoru norādīto kontu līdz 14. septembrim;
            * piesakoties sacensību dienā, 18. septembrī, reģistrējoties līdz 10:00
              (tikai iepriekš nepieteiktiem dalībniekiem, maksājot skaidrā naudā sacensību vietā)

5.5.2. Reģistrējoties elektroniski dalībnieks garantē dalības maksas apmaksu kādā no organizatoru piedāvātajiem veidiem. Neapmaksātas dalības maksas gadījumā, dalībniekam tiks liegta dalība sacensībās.

5.5.3. Ja dalībnieks atsaka dalību līdz 14.septembrim, tad naudu atgriež 50% apmērā.

5.5.4. Atlaides 20% kolektīviem pieteikumiem (vismaz 15 dalībnieki) ar pārskaitījumu  no tā datuma, kad iesniedz pieteikumu.

 

6. Dalības maksā iekļauts

6.1. Dalībnieka numurs;

6.2. Laika mērīšanas ierīce skrējiena distancēs;

 6.3. Profesionāli sagatavota trase;
6.4. Medicīniskā palīdzība sacensību vietā;
6.5. Piemiņas medaļa katram finišējušajam dalībniekam;
6.6. Balvas uzvarētājiem no pasākuma sponsoriem un atbalstītājiem;
6.7. Ēdināšana pēc finiša;

6.8. Dzeršanas  punkti distancē;

6.9. Izloze pēc sacensību numuriem;
6.10. Koncerts

 

7. Nosacījumi rezultātu fiksēšanai.

7.1. Dalībniekam izdotais numurs būs ar laika kontroles čipu. Nodrošina biedrība "SportLat".
7.2. Pēc finiša numurs ar laika kontroles čipu paliek dalībniekam.
7.3. Dalībniekam izdotais numurs jāpiestiprina priekšpusē uz krūtīm virs sporta tērpa. Numura bojāšana, nolocīšana, aizkrāsošana ir aizliegta.

 

8. Dažādi
8.1. Katrs sacensību dalībnieks, saņemot sacensību dalībnieka numuru, uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību skriešanas distances veikšanai. Sacensību organizatori neatbild par dalībnieku traumām sacensību laikā.
8.2. Skrējiena dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem, skrituļslidām u.tml.

 

9. Vērtēšana
9.1. Dalībnieku rezultāts tiek noteikts saskaņā ar distanci un šī nolikuma 4. punktā noteiktajām vecuma grupām.

 

10. Apbalvošana

10.1. Katrs finišētājs saņem piemiņas medaļu.

10.2. 400m bērnu skrējiens netiek apbalvots. Dalībnieki saņem finišētāja medaļu un našķus.
10.3. 1000 m bērnu skrējienā ar organizatoru un atbalstītāju sarūpētām balvām tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji zēnu un meiteņu konkurencē.
10.4. 2 km distancē tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji vīriešu un sieviešu konkurencē katrā vecuma grupā.
10.5. 5 km distancē tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji vīriešu un sieviešu konkurencē katrā vecuma grupā.
10.6. 10 km distancē tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji vīriešu un sieviešu konkurencē katrā vecuma grupā.
10.7. 10 km distances pirmie seši finišētāji sieviešu un vīriešu konkurencē (neatkarīgi no vecuma grupas) absolūtajā vērtējumā tiek apbalvoti ar organizatoru un atbalstītāju sagādātajām naudas balvām un speciālbalvām:

1.vieta - 259.74(ar iedzīvotāju ienākuma nodokli) euro;

2. vieta – 194.81(ar iedzīvotāju ienākuma nodokli) euro;

3. vieta – 129.87(ar iedzīvotāju ienākuma nodokli) euro;

4. vieta – speciālbalva

5. vieta – speciālbalva

6. vieta – speciālbalva

 

10.8. Ar naudas balvas ieguvējiem sazināsies sacensību organizatori un naudas balva 5 darba dienu laikā tiks pārskaitīta uz balvas saņēmēja kontu.

10.9. Balvu izloze notiks pēc reģistrētajiem numuriem sacensību laikā. Izlozi veiks komisija. Izlozētās balvas pēc numuriem/uzvārdiem varēs saņemt izlozes teltī sacensību dienā vai TIKS centrā nedēļas laikā pēc sacensībām. Izlozes uzvarētājus paziņos sacensību vadītājs. Saraksts būs pie info dēļa un sacensību mājas lapā.

10.10. Ar pārsteiguma balvām tiks apbalvoti atraktīvākie skrējēji vai skrējēju grupa.

 

11. Publicitāte un privātums

11.1. Sacensību laikā tiks fotografēts un filmēts.

11.2. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka organizatoriem ir tiesības izmantot sabiedrisko attiecību un reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un videomateriālus bez saskaņošanas ar tajos redzamajiem cilvēkiem.
11.3. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst dalībnieku saraksta un rezultātu publicēšanai sacensību mājas lapā.
11.4. Publiski redzamajā dalībnieku sarakstā tiek norādīts dalībnieka vārds, uzvārds, dzimums un distance.

 

12. Pretenzijas

12.1. Visas pretenzijas vai ieteikumi attiecībā uz sacensību norisi ir noformējami rakstiski un iesūtāmi/iesniedzami pasākuma organizatoriem. Adrese Striķu iela 2, TIKS centrs, Saldus, LV-3801.

 

13. Trase ir sertificēta.

 

Ievērosim MK noteikumus „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”


Sagatavoja:

Sporta darba vadītāja E. Grota.