Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Rozentāla skriešanas svētki 2022 | Nolikums

ROZENTĀLA SKRIEŠANAS SVĒTKI 2022

 

Nolikums

 

1.Mērķis

1.1. Rozentāla svētku skriešanas svētku mērķis ir veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu Saldus novadā un Latvijā, popularizējot skriešanu kā tautas sportu.

 

 

 1. Sacensību rīkotāji

2.1. Sacensības rīko Saldus novada p/a ,,Saldus TIKS centrs”, biedrība “Orientēšanās klubs Saldus”.

2.2.Sacensību norisi atbalsta Saldus sporta skola un Saldus novada pašvaldība, kā arī sponsori.

2.3. Sacensību direktore ir Saldus novada p/a ,,Saldus TIKS centrs” sporta darba vadītāja Elga Grota, tālr. 29485523.
2.4. Sacensību arēnas un distanču direktors ir Oskars Zērnis tālr. 29455360

2.5. Elektroniskās pieteikšanās un rezultātu fiksēšanas servisu nodrošina biedrības “Sporta klubs SportLat” projektu vadītājs Ivars Lapiņš mob.+37126330071; e-pasts sportlat@sportlat.lv

 

 

 1. Pasākuma norises laiks un vieta

3.1. Skrējiens notiek 2022. gada 10.septembrī Saldū. Starts un finišs paredzēts Saldus sporta kompleksā, Jelgavas ielā 6 (X: 407985, Y: 6281395 Lat: 56.6676251, Lon: 22.4985900).

3.2. Sacensību laika plānojums:

Plkst. 09.00-10.45 reģistrācija, numuru saņemšana 400 m un 1000m bērnu skrējienam

Plkst. 11.00 starts bērnu skrējienam 400 m zēni (2015. g. dzimuši un jaunāki);

Plkst. 11:05 starts bērnu skrējienam 400 m meitenes (2015. g. dzimušas un jaunākas);

Plkst. 11.10 starts bērnu skrējienam 400 m zēni (2013.-2014.g. dzimušie);

Plkst. 11:15 starts bērnu skrējienam 400 m meitenes (2013.-2014.g. dzimušas);

Plkst. 11.20 starts bērnu skrējienam 1000 m zēni (2011.-2012.g. dzimušie);

Plkst. 11:30 starts bērnu skrējienam 1000 m meitenes (2011.-2012.g. dzimušas);

Plkst. 9.00-11.30 Reģistrācija, numuru saņemšana 2 km skrējienam / nūjošanai, 5 km un 10 km skrējienam;
Plkst. 12.00
starts 2 km skrējienam / nūjošanai;

Plkst. 12:15 starts 5 km skrējienam/ nūjošanai un 10 km skrējieniem;
Plkst.14.00 Apbalvošanas ceremonija (bērnu skrējienam 1000 m apbalvošana uzreiz pēc finiša).

 

 1. Vecuma grupas
  4.1.Bērnu skrējiens, 400 m bez laika kontroles

Meitenes

Zēni

SB7

2015. dzimšanas g. un jaunākas

VB7

2015. dzimšanas g. un jaunāki

SB9

2013. - 2014.  dzimšanas gads

VB9

2013. – 2014. dzimšanas gads

Par sacensību dalībnieku veselības stāvokli ir atbildīgi vecāki Ja bērnu uz sacensībām ir pieteicis sporta treneris, atbildīgs ir sporta treneris.

 

4.2. Bērnu skrējiens, 1000 m ar laika kontroli bez vecākiem skrejceļā

Meitenes

Zēni

SB11

2011.,2012. dzimšanas g.

VB11

2011.,2012. dzimšanas g.

       

Par sacensību dalībnieku veselības stāvokli ir atbildīgi bērna vecāki. Ja bērnu uz sacensībām ir pieteicis sporta treneris, atbildīgs ir sporta treneris.

 

4.3. Tautas skrējiens (2 km):

Sievietes/jaunietes

Vīrieši/jaunieši

ST14

2008. dzimšanas gads un jaunākas

VT14

2008. dzimšanas gads un jaunāki

ST18

2007. – 2004.  dzimšanas gads

VT15

2007. – 2004. dzimšanas gads

ST

Bez vecuma ierobežojuma

VT

Bez vecuma ierobežojuma

ST40

1982. – 1973.dzimšanas gads

VT40

1982. – 1973.dzimšanas gads

ST50

1972. dzimšanas gads un vecākas

VT50

1972. dzimšanas gads un vecāki

Dalībniekiem, kuri dzimuši pēc 2008. gada, nepieciešams uzrādīt rakstisku viena no vecākiem vai pilnvarotā pārstāvja atļauju.

 

 Tautas trasē 2km un 5km trasē sacensību dalībniekiem būs iespēja nūjot. Lai ievērotu drošības prasības, nūjotāji pulcējas aiz skrējējiem.

 

4.4. Skrējiens (5 km):

Sievietes

Vīrieši

5S18

 2004. dzimšanas gads un jaunākas

5V18

2004. dzimšanas gads un jaunāki

5S

Bez vecuma ierobežojuma

5V

Bez vecuma ierobežojuma

5S40

1982. – 1973.dzimšanas gads

5V40

1982.  – 1973.dzimšanas gads

5S50

1972. dzimšanas gads un vecākas

5V50

1972. dzimšanas gads un vecāki

Dalībniekiem, kuri dzimuši pēc 2004. gada, nepieciešams uzrādīt rakstisku viena no vecākiem vai pilnvarotā pārstāvja atļauju.

 

4.5. Skrējiens (10 km):

Sievietes

Vīrieši

10S18

2004. dzimšanas gads un jaunākas

10V18

2004. dzimšanas gads un jaunāki

10S

Bez vecuma ierobežojuma

10V

Bez vecuma ierobežojuma

10S40

1982.  – 1973. dzimšanas gads

10V40

 1982.  – 1973. dzimšanas gads un vecāki

10S50

1972. dzimšanas gads un vecākas

10V50

1972. dzimšanas gads un vecāki

Dalībniekiem, kuri dzimuši pēc 2004. gada, nepieciešams uzrādīt rakstisku viena no vecākiem vai pilnvarotā pārstāvja atļauju.

 

 1. Pieteikšanās un dalības maksa
  5.1. 10 km skrējiens
  5.1.1. Piesakoties elektroniski interneta vietnē skrien.saldus.lv no 2022.gada 1. janvāra līdz 30.aprīlim, dalības maksa ir 10.00 euro;

5.1.2. Piesakoties elektroniski interneta vietnē skrien.saldus.lv no 2022.gada 1.maija līdz 5.septembrim, dalības maksa ir 15.00 euro;
5.1.3. Piesakoties sacensību dienā norises vietā līdz plkst.10:00, dalības maksa ir 50.00 euro;
5.2. 5 km skrējiens
5.2.1. Piesakoties elektroniski interneta vietnē skrien.saldus.lv no 2022.gada 1. janvāra līdz 30.aprīlim,  dalības maksa ir 7.00 euro;

5.2.2. Piesakoties elektroniski interneta vietnē skrien.saldus.lv no 2022.gada 1.maija līdz 5.septembrim dalības maksa ir 10.00 eur;
5.2.3. Piesakoties sacensību dienā norises vietā līdz plkst.10:00, dalības maksa ir 25.00 euro. 

5.3. 2 km skrējiens
5.3.1. Piesakoties elektroniski interneta vietnē skrien.saldus.lv no 2022.gada 1. janvāra līdz 30.aprīlim, dalības maksa ir 5.00 euro;

5.3.2. Piesakoties elektroniski interneta vietnē skrien.saldus.lv no 2022.gada 1.maija līdz 5.septembrim, dalības maksa ir 7.00 euro.
5.3.3. Piesakoties sacensību dienā norises vietā līdz plkst.10:00, dalības maksa ir 15.00 euro.

5.4. 400 m un 1000 m bērnu skrējiens
5.4.1. Piesakoties elektroniski interneta vietnē skrien.saldus.lv no 2022.gada 1. janvāra līdz 30.aprīlim, dalības maksa ir 1.00 euro;

5.4.2. Piesakoties elektroniski interneta vietnē skrien.saldus.lv no  2022.gada 1.maija līdz 5.septembrim – dalības maksa ir 2.00 euro.
5.4.3. Piesakoties sacensību dienā norises vietā līdz plkst.10:00, dalības maksa ir 5.00 euro.

 


5.5. Apmaksas veids un kārtība:
5.5.1. Dalības maksu iespējams samaksāt:
            * veicot pārskaitījumu uz sacensību organizatoru norādīto bankas norēķinu kontu pēc elektroniskās pieteikšanās līdz 2022.gada 5.septembrim;
            * ar maksājumu karti sacensību organizatoru norādīto bankas norēķinu kontu līdz 2022.gada 5.septembrim;
            * piesakoties sacensību dienā, 2022.gada 11.septembrī, reģistrējoties līdz plkst. 10:00 (tikai iepriekš nepieteiktiem dalībniekiem, maksājot skaidrā naudā sacensību vietā)

 

5.5.2. Reģistrējoties elektroniski, dalībnieks garantē dalības maksas apmaksu kādā no organizatoru piedāvātajiem veidiem. Neapmaksātas dalības maksas gadījumā, dalībniekam tiks liegta dalība sacensībās.

5.5.3. Ja dalībnieks atsaka dalību līdz 2022.gada 1.septembrim, tad pasākuma organizators naudu atgriež 50% apmērā.

5.5.4. Atlaides 20% kolektīviem pieteikumiem (vismaz 15 dalībnieki) ar pārskaitījumu  no tā datuma, kad iesniedz pieteikumu.

 

 

 1. Dalības maksā iekļauts
  6.1. Dalībnieka numurs;

6.2. Laika mērīšanas ierīce skrējiena distancēs;

6.3. Profesionāli sagatavota trase;
6.4. Medicīniskā palīdzība sacensību vietā;
6.5. Piemiņas medaļa katram finišējušajam dalībniekam;
6.6. Balvas uzvarētājiem no pasākuma organizatoriem, sponsoriem un atbalstītājiem;
6.7. Ēdināšana pēc finiša;

6.8. Dzeršanas  punkti distancē;

6.9. Izloze pēc sacensību numuriem;
6.10. Koncerts.

 

 

 1. Nosacījumi rezultātu fiksēšanai

7.1. Dalībniekam izdotais numurs būs ar laika kontroles čipu, ko nodrošina biedrība "SportLat".
7.2. Pēc finiša  numurs ar laika kontroles čipu paliek dalībniekam.
7.3. Dalībniekam izdotais numurs jāpiestiprina priekšpusē uz krūtīm virs sporta tērpa.Numura bojāšana, nolocīšana, aizkrāsošana ir aizliegta.

 

 

 1. Dažādi
  8.1. Katrs sacensību dalībnieks no 18 gadu vecuma, saņemot sacensību dalībnieka numuru, uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību skriešanas distances veikšanai. Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku traumām sacensību laikā.
  8.2. Skrējiena dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem, skrituļslidām u.tml.

 

 

 1. Vērtēšana

9.1. Dalībnieku rezultāts tiek noteikts saskaņā ar distanci un nolikuma 4. punktā noteiktajām vecuma grupām.

 

 

 1. Apbalvošana

10.1. Katrs sacensību dalībnieks, kurš finišē, saņem piemiņas medaļu.

10.2. 400 m bērnu skrējiens netiek apbalvots. Dalībnieki saņem finišētāja medaļu un našķus.
10.3. 1000 m bērnu skrējienā ar organizatoru un atbalstītāju sarūpētām balvām tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji zēnu un meiteņu konkurencē.
10.4. 2 km distancē tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji vīriešu un sieviešu konkurencē katrā vecuma grupā.
10.5. 5 km distancē tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji vīriešu un sieviešu konkurencē katrā vecuma grupā.
10.6. 10 km distancē tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji vīriešu un sieviešu konkurencē katrā vecuma grupā.
10.7. 10 km distances pirmie seši finišētāji sieviešu un vīriešu konkurencē (neatkarīgi no vecuma grupas) absolūtajā vērtējumā tiek apbalvoti ar organizatoru un atbalstītāju sagādātajām naudas balvām un speciālbalvām:

 1. vieta - 259.74 (ar iedzīvotāju ienākuma nodokli) euro; 4. vieta – speciālbalva
  2. vieta – 194.81 (ar iedzīvotāju ienākuma nodokli) euro;       5. vieta – speciālbalva
  3. vieta – 129.87 (ar iedzīvotāju ienākuma nodokli) euro;          6. vieta – speciālbalva

10.8. Ar naudas balvas ieguvējiem sazināsies sacensību organizatori un naudas balva 5 darba dienu laikā tiks pārskaitīta uz balvas saņēmēja bankas norēķinu kontu.

10.9. Balvu izloze notiks pēc reģistrētajiem numuriem sacensību laikā. Izlozi veiks komisija. Izlozētās balvas pēc numuriem/uzvārdiem varēs saņemt izlozes teltī sacensību dienā vai Saldus TIKS centrā nedēļas laikā pēc sacensībām. Izlozes uzvarētājus paziņos sacensību vadītājs. Saraksts ar uzvarētājiem būs pieejams pie  informācijas dēļa un sacensību mājas lapā.

10.10. Ar pārsteiguma balvām tiks apbalvoti atraktīvākie skrējēji vai skrējēju grupa.

 

 

 1. Publicitāte un privātums

11.1. Sacensību laikā tiks fotografēts un filmēts.

11.2. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka organizatoriem ir tiesības izmantot sabiedrisko attiecību un reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un videomateriālus bez saskaņošanas ar tajos redzamajiem cilvēkiem.
11.3. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst dalībnieku saraksta un rezultātu publicēšanai sacensību mājas lapā.
11.4. Publiski redzamajā dalībnieku sarakstā tiek norādīts dalībnieka vārds, uzvārds, dzimums un distance.

 

 

 1. Pretenzijas

12.1. Visas pretenzijas vai ieteikumi attiecībā uz sacensību norisi ir noformējami rakstiski un iesūtāmi/iesniedzami pasākuma organizatoriem. Adrese: Striķu iela 2, p/a “Saldus TIKS centrs”, Saldus, LV-3801.

 

 

 1. Trase ir sertificēta

13.1. Sacensību laikā ir jāievēro spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi un rīkojumi par epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošanu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

 

8. Ezerkauliņi Salaspils pusmaratons 2022