Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Rīgas Šķēršļu Pusmaratons | Nolikums

Rīgas Šķēršļu Pusmaratons

 

NOLIKUMS

 

Rīgas Šķēršļu Pusmaratons tiek organizēts, lai popularizētu tautas sportu Rīgā un Latvijā. Skrējienā ir iespējams pieteikties no pašiem jaunākajiem dalībniekiem (mazuļu rāpošanas sacensības) un tālāk bez nekādiem vecuma ierobežojumiem (izņemot minimālais vecums pusmaratona distancei (skat tālāk nolikumā). Ar šī pasākuma organizēšanu mēs ceram un aicinām ikvienu Rīgas iedzīvotāju iesaistīts aktīvās atpūtas iespējās, stiprināt veselību spodrināt Rīgas sportisko tēlu un parādīt piemēru apkārtējiem.

 

 

LAIKS UN VIETA

 

Skrējiens notiks sestdien, 2023. gada 19. Augustā, Ķīpsalā.

 

 

SACENSĪBU VADĪBA

 

Sacensības organizē  biedrība „Baltic Events”.

Sacensības vada Baltic Events apstiprināta tiesnešu kolēģija.

 

 

DALĪBNIEKU IEVĒRĪBAI

 

Sacensību dalībnieks ir atbildīgs par Pasaules Antidopinga kodeksā noteikto normu un vērtību ievērošanu.

 

 

EPIDEMIOLOĢISKO NOTEIKUMU PRASĪBAS vīrusa Covid-19 ierobežošanai:

 

Sacensības notiek ievērojot valstī izsludinātos noteikumus vīrusa Covid-19 ierobežošanai.

 

Sacensības notiek ar katrai distancei iedalītu atsevišķu starta laiku, starts Bērnu distancei plkst. 12.00, starts pusmaratona distancei plkst: 13:00, starts 10km distancei plkst. 16.30, starts 5km distancei plkst 16.40, starts jūdzes skrējienam plkst 17.30.

 

Sacensību centrā tiek nodrošināts dezifekcijas līdzeklis dalībniekiem un personālam individuālai roku dezinfekcijai.

Par epidemioloģisko noteikumu ievērošanu sacensību vietā atbildīgā persona: Elza Marta Pildere, tel.: 28 773 975

 

 

SACENSĪBU PROGRAMMA

 

Norise

Laiks/ plkst.

Dalībnieku ierašanās, numuru izņemšana, reģistrācija, distances apskate un iesildīšanās

10:00 -distances startam

Starts bērniem. Zēni un meitenes katrā vecuma grupā startē atsevišķi.

Bērnu grupu apbalvošana uzreiz pēc katras bērnu grupas finiša.

12:00

Starts pusmaratona skrējējiem

13.00

Starts 10 km skrējējiem

16:30

Starts 5 km skrējējiem

16:40

Starts jūdzes skrējējiem

17:30

Apbalvošana 5km, 10km, pusmaratona un jūdzes skrējējiem

~ 18:20

 

Sacensības katrā distancē norisināsies ar kopējo startu.

Starta koridoros jāstājas atbilstoši numuriem un tiesnešu norādījumiem.

Starts Ķīpsalā pie T/C Olimpia.

 

 

DISTANCES

 

Pamatsacensības norisināsies:

1 aplī – jūdzes skrējiens ( 1 609 metru distance) pa Ķīpsalas teritoriju

Apļa maršruts: https://tinyurl.com/3fcx6pff

 

1 aplī – 5km skrējiens pa Ķīpsalas teritoriju

2 apļos – 10km skrējiens pa Ķīpsalas teritoriju

Apļa maršruts: https://tinyurl.com/2p9y48ek

 

3 apļos – pusmaratona (21 0975 km distance) skrējiens pa Ķīpsalas teritoriju

Apļa maršruts: https://tinyurl.com/yckmjcrk

 

 

VĒRTĒŠANA

 

Sievietes

Vīrieši

S12

pēc 2010.gada (iesk.) dzimušās

V12

pēc 2010.gada (iesk.) dzimušie

S15

2008. – 2010. dzimšanas gads

V15

2008. – 2010. dzimšanas gads

S16

2004. – 2007. dzimšanas gads

V16

2004. – 2007. dzimšanas gads

S20

1994. – 2003. dzimšanas gads

V20

1994. – 2003. dzimšanas gads

S30

1984. – 1993. dzimšanas gads

V30

1984. – 1993. dzimšanas gads

S40

1974. – 1983. dzimšanas gads

V40

1974. – 1983. dzimšanas gads

S50

1974. dzimšanas gads un vec.

V50

1964. – 1973. dzimšanas gads

 

 

V60

1965. dzimšanas gads un vecāki

 

 

Bērnu grupas:

SB1, VB1 – 2016.g.dzim. un jaunāki (300m)

SB2, VB2 – 2014. – 2015.g.dzimušie (450m)

SB3, VB3 – 2012. – 2013.g.dzimušie (600m)

 

 

APBALVOŠANA

 

Visiem sacensību godalgoto vietu ieguvējiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta.

Sacensību laureāti apbalvošanas ceremonijā, pēc laureāta vārda nosaukšanas, balvu paņem pats no speciāli norādīta galdiņa oficiālajā apbalvošanas zonā, un nostājas pie apbalvošanas banera bezkontakta apsveikumu saņemšanai, kā arī konkrētās distances un grupas laureātu kopējo fotoāttēlu uzņemšanai.

1.-3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā, tiek apbalvoti ar sponsoru sarūpētām balvām.

1.-3.vietu ieguvēji absolūtajā vērtējumā 5km, 10 km un pusmaratona distancēs tiek apbalvoti ar kausiem.

1.- 3.vietu ieguvēji katrā bērnu vecuma grupā saņem kausus.

 

 

DALĪBAS MAKSA

 

 

Bērnu skrējieni

Jūdzes skrējiens

5km skrējiens

10km skrējiens

Pusmaratona skrējiends

25.08.2021. – 31.08.2021.

Eur 4

Eur 4

Eur 8

Eur 12

Eur 17

01.09.2021. – 03.09.2021.

Eur 4

Eur 6

Eur 10

Eur 14

Eur 20

19.08.2023. (sacensību diena)

Eur 5

Eur 8

Eur 12

Eur 17

Eur 25


Papildus, bez pieminētajām distancēm, pasākuma laikā norisināsies bezmaksas Mazuļu rāpošanas sacensībās bērniem vecumā līdz 2. Gadiem. Sīkāku informāciju par norises laikiem šajā distancē izziņosim līdz 01. Augustam.

 

Lūgums laicīgi pieteikties sacensībām, lai kvalitatīvi sagatavotu laika mērīšanas Mylaps sistēmas.

Piesakoties sacensībām, dalībniekam tiek nodrošināts dalībnieka numurs, Mylaps sistēmas īre, apkalpojošais personāls, pārsteiguma balvas, dzirdināšana, kā arī uzkodas finišā.

Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, samaksātā nauda netiek atgriezta.

 

 

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM

-      interneta mājas lapā www.sportlat.lv, aizpildot pieteikšanās formu

-      pasākuma oficiālajā mājaslapā (adrese tiks izziņota tuvākajā laikā) – aizpildot pieteikšanās formu

-      Jebkurā no Sportland veikaliem Latvijā, pie kases

-      Sacensību dienā – sacensību reģistratūrā no plkst. 10:00

 

Dalības maksas apmaksas veids, piesakoties www.sportlat.lv vai pasākuma oficiālajā mājaslapā:

-      swedlink norēķinu forma (Swedbank klientiem)

-      seb e-link maksājums (SEB bankas klientiem)

-      ar pārskaitījumu uz SIA “Sportlat serviss” norēķinu kontu (skatīt rekvizītus), maksājuma uzdevumā norādot: sacensību nosaukumu; dalībnieka vārdu; dalībnieka uzvārdu; personas kodu; vecuma grupu.

-      izmantojot kredītkaršu un debetkaršu norēķinu internetā (Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro u.c.). Jūsu kredīt-/debetkartei jābūt aktivizētai iespējai - norēķināties internetā, izmantojot 3D-secure pieslēgumu.

 

JA DALĪBAS MAKSA LĪDZ SACENSĪBU DIENAI NAV PĀRSKAITĪTA, SACENSĪBU DIENĀ JĀMAKSĀ PILNA MAKSA!!! DALĪBAS MAKSAS APMĒRU NOSAKA PĒC TĀ DATUMA, KAD TĀ TIEK MAKSĀTA, NEVIS PĒC PIETEIKŠANĀS DATUMA.

 

! Organizācijas un komandas var saņemt rēķinu un veikt apmaksu ar pārskaitījumu. Rēķina apmaksa jāveic 3 dienas līdz sacensību sākumam. Kontaktēties pa e-pastu info@balticevents.lv

 

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.

 

 

SACENSĪBU ATCELŠANA / PĀRCELŠANA

 

Baltic Events laika apstākļu dēļ var atcelt vai pārcelt sacensības, par to paziņojot mājas lapā www.sportlat.lv un pasākuma oficiālajā mājaslapā, kā arī izsūtot e-pastu Baltic Events datu bāzē pieejamajiem sportistiem. Informācija iegūstama arī sūtot jautājumus uz e-pastu info@balticevents.lv

 

 

DROŠĪBA

 

Katrs sacensību dalībnieks, reģistrējoties sacensībām internetā vai sacensību dienā, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai, kā arī apņemas ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus vīrusa Covid-19 ierobežošanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

  

 

Sacensības notiek ar katrai distancei iedalītu atsevišķu starta laiku, starts Bērnu distancei plkst. 12.00, starts pusmaratona distancei plkst: 13:00, starts 10km distancei plkst. 16.30, starts 5km distancei plkst 16.40, starts jūdzes skrējienam plkst 17.30.

 

Sacensību centrā tiek nodrošināts dezifekcijas līdzeklis dalībniekiem un personālam individuālai roku dezinfekcijai.

 

Par epidemioloģisko noteikumu ievērošanu sacensību vietā atbildīgā persona: Elza Marta Pildere, tel.: .: 28 773 975

 

 

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ

 

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā.
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.

 

 

PROTESTI

 

Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot Eur 30. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

 

 

DATU APSTRĀDE

 

            Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists - fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un   piedalās sporta sacensībās”).  ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs. Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai Sportlat ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses šo datu apstrādē.

 

            Piesakoties sacensībām katrs dalībnieks savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1.pantu.

 

            Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz epastu: info@balticevents.lv

 

 

BALTIC EVENTS REKVIZĪTI

 

Nosaukums:

Biedrība Baltic Events

Adrese:

A. Deglava iela 50, Rīga, LV – 1035

Banka:

Swedbank

Kods:

HABALV22

Reģ.nr.:

40008219474

Konts:

LV29HABA0551037936874

PVN Reģ. nr.:

LV40008219474