Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Valmieras Garšas pusmaratons, 1. diena: Jūdze 1609m, 5km, Bērnu skrējiens | Nolikums

Valmieras Garšas pusmaratons

02.09.-03.09.2023.

 

Nolikums

 

 

ORGANIZATORS

Sacensības organizē biedrība Baltic Events sadarbībā ar  Valmieras novada domi.

 

Pasākums notiek DIVAS DIENAS, 2023. gada 2. un 3. septembrī.

 

 

DALĪBNIEKI UN VECUMA GRUPAS

SPORTLAND ID 5 km skrējiena, NEW BALANCE 10 km skrējiena, BTA Jūdzes skrējiena 1609m un Nūjošanas 10 km distancē var piedalīties ik viens bez vecuma ierobežojuma.

Pusmaratonā drīkst piedalīties dalībnieki, kas dzimuši 2005. gadā un vecāki.

(Ja pusmaratonu vēlas skriet jaunāki dalībnieki, to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju, kas jāiesniedz pie sacensību numura izņemšanas! Lai reģistrētu dalībnieku, lūdzam rakstīt uz info@skrienlatvija.lv)

Bērnu skrējienā drīkst piedalīties bērni, kas dzimuši 2010.gadā un jaunāki, kas var veikt savu distanci patstāvīgi pārvietojoties ar kājām.

 

 

REĢISTRĀCIJA

Reģistrēties var internetā www.sportlat.lv,  kā arī Sportland veikalos visā Latvijā no 13.04.2023. līdz 01.09.2023., un par paaugstinātu maksu sacensību Expo un sacensību dienās uz vietas.

 

 

DALĪBAS MAKSAS

Dalībnieku pieteikumu reģistrācijas elektronisko sistēmu apkalpo “Sportlat Serviss” SIA, transakcijas komisijas maksa 6% no kopējās darījuma summas.

Valmieras Garšas pusmaratons

02.09.-03.09.2023.

 

 

 

 

 

Maksas periods

21,0975 km (03.sept.)

NEW BALANCE 10km skrējiens (03.sept.)

SPORTLAND ID 5km skrējiens (02.sept.)

SPORTLAND ID 5km skrējiens* (02.sept.)

BTA Jūdzes skrējiens 1609m (02.sept.)

Bērnu skrējiens (02.sept.)

Nūjošana 10km (03.sept.)

05.05. - 26.05.

EUR 15

EUR 10

EUR 7

EUR 5

EUR 5

EUR 5

EUR 10

27.05. - 31.07.

EUR 18

EUR 12

EUR 9

EUR 5

EUR 5

EUR 5

EUR 12

01.08. - 23.08.

EUR 20

EUR 15

EUR 12

EUR 10

EUR 6

EUR 6

EUR 15

24.08. - 01.09.

EUR 25

EUR 20

EUR 15

EUR 10

EUR 6

EUR 6

EUR 20

02.09. - 03.09.

EUR 30

EUR 25

EUR 20

EUR 15

EUR 10

EUR 7

EUR 25

* jauniešiem, kas dzimuši 2004. gadā un jaunāki, 5km distancē reģistrācija ar pazeminātu dalības maksu

 

 

DISTANCES UN VECUMA GRUPAS

 

Pusmaratons – 21,097 km (3. septembris)

Sievietes

Vīrieši

S

1983. – 2005. dzimš. g.

V

1983. – 2005. dzimš. g.

S40

1973. – 1982. dzimš. g.

V40

1973. – 1982. dzimš. g.

S50

1972. dzimš. g. un vecākas

V50

1963. – 1972. dzimš. g.

 

 

V60

1962. dzimš. g. un vecāki

 

 

 

 

NEW BALANCE 10 km skrējiens

(3. septembris)

 

 

Sievietes

Vīrieši

SNJ

2003. dzimš. g. un jaunākas

VNJ

2003. dzimš. g. un jaunāki

SN20

1993. – 2002. dzimš. g.

VN20

1993. – 2002. dzimš. g.

SN30

1983. – 1992. dzimš. g.

VN30

1983. – 1992. dzimš. g.

SN40

1973. – 1982. dzimš. g.

VN40

1973. – 1982. dzimš. g.

SN50

1972. dzimš. g. un vecākas

VN50

1963. – 1972. dzimš. g.

 

 

VN60

1962. dzimš. g. un vecāki

 

 

 

 

SPORTLAND ID 5 km Skrējiens

(2. septembris)

 

 

Sievietes

Vīrieši

STB

2007. dzimš. g. un jaunākas

VTB

2007. dzimš. g. un jaunāki

STA

2004. – 2006. dzimš. g.

VTA

2004. – 2006. dzimš. g.

ST

2003. dzimš. g. un vecākas

VT

2003. dzimš. g. un vecāki

 

 

 

 

Bērnu skrējiens (2. septembris)

 

 

 Meitenes

 Zēni

SB1

2016. dzimš. g. un jaunākas

VB1

2016. dzimš. g. un jaunāki

SB2

2014. – 2015. dzimš. g.

VB2

2014. – 2015. dzimš. g.

SB3 

2012. – 2013. dzimš. g.

VB3

2012. – 2013. dzimš. g.

SB4

2010. – 2011. dzimš. g.

VB4

2010. – 2011. dzimš. g.

 

 

 

 

 

 

 

 

BTA Jūdzes  skrējiens 1609m

 (2. septembris)

 

 

Sievietes

Vīrieši

SJU

Jebkurš dzimšanas gads, bez vecuma grupu iedalījuma

 VJU

Jebkurš dzimšanas gads, bez vecuma grupu iedalījuma

 

 

 

 

 

 

 

 

Nūjošana 10km

 (3. septembris)

 

 

Sievietes

Vīrieši

SNUJ

Jebkurš dzimšanas gads, bez vecuma grupu iedalījuma

VNUJ

Jebkurš dzimšanas gads, bez vecuma grupu iedalījuma

 

 

Distanču shēmas tiks publicētas mājas lapā sportlat.lv sadaļā Valmieras Garšas skrējiens 2023, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms pasākuma.

 

 

PROGRAMMA

 

(Piektdien) 02.09.2023.:

Bērnu Skrējiens,

BTA Jūdzes skrējiens 1609m,

SPORTLAND ID 5km Skrējiens.

 

(Sestdien) 03.09.2023.:

Pusmaratons, 21,0975 km,

NEW BALANCE 10km skrējiens,

Nūjošana 10km.

 

Starta laiki tiks publicēti mājas lapā sportlat.lv sadaļā Valmieras Garšas skrējiens 2023, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms pasākuma.

 

 

APBALVOŠANA

  1. Pusmaratons - 1.-3. v. katrā vecuma grupā sieviešu un vīriešu konkurencē ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvā 1.-v. absolūtajā vērtējumā ar naudas balvām sieviešu un vīriešu konkurencē.
  2. NEW BALANCE 10 km skrējiens - 1.-3. v. absolūtajā vērtējumā ar organizatoru un atbalstītāju sarūpētām balvām sieviešu un vīriešu konkurencē.
  3. SPORTLAND ID 5 km skrējiens - 1.-3. v. absolūtajā vērtējumā ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām sieviešu un vīriešu konkurencē
  4. Komandu vērtējums – 1.-3. v. ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvā

 

Katrs finišētājs (gan bērni, gan pieaugušie) saņem piemiņas medaļu, atbalstītāju un organizatoru sarūpētu finiša paku.

  

 

DROŠĪBA

Katrs dalībnieks, saņemot sacensību numuru, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai un ievēros sacensību noteikumus un nolikumu. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta reģistrācijas anketu (Ja pusmaratona distanci grib skriet jaunāki dalībnieki, tad to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju!) Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

 

 

DISKVALIFIKĀCIJAS

Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena Nolikuma prasības.

Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku gadījumā, kad ir skaidri redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.

 

 

CITI NOTEIKUMI

Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists - fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”).  ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs.

 

Par jautājumiem, kuri nav minēti sacensību vispārīgajos noteikumos un posma nolikuma lemj organizators. Organizators patur tiesības veikt izmaiņas nolikumā, iepriekš nebrīdinot dalībniekus.

 

Sekojiet līdzi jaunumiem sportlat.lv mājas lapā sadaļā Liepājas Mūzikas pusmaratons 2023.

 

 

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai Baltic Events ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses datu apstrādē.

Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1.pantu.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu: sportlat@sportlat.lv.

 

Sacensību organizators drīkst nodot sacensībās piedalījušos sportistu personas datus un sacensību rezultātus biedrībai "Latvijas Vieglatlētikas savienība" (LVS) iekļaušanai LVS uzturētajā Sportistu reģistrā un rezultātu statistikā.

LVS uzturētajā iekšējā sportistu reģistrā iekļaujami šādi personas dati: sportista vārds, uzvārds, dzimšanas dati (dd.mm.gggg.), vecums, attiecīgais sporta veids, disciplīna.

Pasākuma laikā var tikt veikta fotomateriālu un videomateriālu uzņemšana, kuri var tikt izmantoti biedrības Baltic Events un pasākumā iesaistīto uzņēmumu publicitātes materiālos.

 

 

Ikšķiles MTB velobrauciens 2023