Sacensību video

Skatīt visus video

Šodienas jubilāri

Valmieras maratons 2017
Sportlat lojalitātes CashBack karte

Statistika

eXTReMe Tracker

Skrējiens "Vecāķi" | Nolikums

 VECĀĶU PLUDMALES SKRĒJIENS 2017

VECĀĶU SKRĒJIENAM 30

NOLIKUMS

 

LAIKS UN VIETA

 

Skrējiens notiks sestdien, 2017.gada 2. septembrī, Vecāķu pludmalē (Vecāķi)

 

SACENSĪBU VADĪBA

 

Sacensības organizē  biedrība „Sporta klubs SportLat” sadarbībā ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.

Sacensības vada SportLat apstiprināta tiesnešu kolēģija.

 

SACENSĪBU PROGRAMMA

 

Norise

Laiks/ plkst.

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, distances apskate un iesildīšanās

10:00 -12:20

Starts bērniem*

11:45

Starts 10 km skrējējiem

12:30

Starts 5 km skrējējiem

12:40

Apbalvošana

~ 13:20

* 3 starti – katra vecuma grupa atsevišķi. Ja būs daudz bērnu, bērni tiks dalīti papildus arī pēc dzimuma.

 

Sacensības norisināsies ar kopējo startu.

Starta koridoros jāstājas atbilstoši numuriem un tiesnešu norādījumiem.

Starts Vecāķu pludmalē pie glābšanas stacijas – Selgas ielas galā.

 

DISTANCES

 

Pamatsacensības norisināsies 1 aplī – skrējiens pa Vecāķu pludmali un tai pieguļošo meža/kāpu zonu.

 

* VĪRIEŠIEM (V16, V20, V30, V40, V50, V60 ) un SIEVIETĒM (S16, S20, S30, S40, S50)

                                10 km – pa pludmali un tai pieguļošo meža/ kāpu zonu, vienā aplī

* S12, S15, V12, V15 un tautas klase (ST, VT)

                                5 km – pa pludmali, vienā aplī

* bērni   

                                vecumam atbilstošas distances – 300 – 600 m.

 

VĒRTĒŠANA  

Meistarības klase

Sievietes

Vīrieši

S12

pēc 2005.gada (iesk.) dzimušās

V12

pēc 2005.gada (iesk.) dzimušie

S15

2002. – 2004. dzimšanas gads

V15

2002. – 2004. dzimšanas gads

S16

1998. – 2001. dzimšanas gads

V16

1998. – 2001. dzimšanas gads

S20

1988. – 1997. dzimšanas gads

V20

1988. – 1997. dzimšanas gads

S30

1978. – 1987. dzimšanas gads

V30

1978. – 1987. dzimšanas gads

S40

1968. – 1977. dzimšanas gads

V40

1968. – 1977. dzimšanas gads

S50

1967. dzimšanas gads un vecākas

V50

1958. – 1967. dzimšanas gads

 

 

V60

1957. dzimšanas gads un vecāki

 

 

 

 

 

Tautas klase - VT (vīrieši), ST (sievietes) – jebkurš dzimšanas gads. Tiek fiksēts distancē pavadītais laiks. Nav apbalvošanas. Ir viens skrējiens, kurā startē ar kopējo startu.

 

Bērnu grupas:

SB1, VB1 – 2011.g.dzim. un jaunāki

SB2, VB2 – 2009. – 2010.g.dzimušie

SB3, VB3 – 2007. – 2008.g.dzimušie

 

 

 

 

 

 

APBALVOŠANA

 

Visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta.

  1. 1.- 3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā  tiek apbalvoti ar sponsoru sarūpētām balvām1
  2. 1.– 3.vietu ieguvēji katrā bērnu vecuma grupā saņem piemiņas medaļas.
  3. 1.- 3. vietu ieguvēji ST un VT  grupās  tiek apbalvoti ar diplomiem.

Visi finišējošie bērnu vecuma grupu dalībnieki saņem pārsteiguma balviņas.

Visi finišējušie dalībnieki pēc sacensību rezultātu ievietošanas www.sportlat.lv var izdrukāt savus individuālos diplomus – sertifikātus.

 

DALĪBAS MAKSA

 

 

Meistarības klase, izņemot S12, S15 un V12, V15

S12, S15, V12,V15 un tautas klase (ST, VT)

Bērnu grupas

Līdz 14.08.2017. plkst. 24:00

Eur 7

Eur 5

Eur 0

15.08.2017. – 28.08.2017. plkst. 24:00

Eur 10

Eur 7

Eur 0

29.08.2017. – 01.09.2017. plkst.12:00

Eur 13

Eur 10

Eur 0

02.09.2017. (sacensību diena)

Eur 15

Eur 15

Eur 5

 

Lūgums laicīgi pieteikties sacensībām, lai kvalitatīvi sagatavotu laika mērīšanas MyLaps ChampionChip sistēmas.

Dalības maksā ietilpst dalībnieka numurs, MyLaps ChampionChip īre, apkalpojošais personāls, pārsteiguma balvas, dzirdināšana, kā arī uzkodas finišā.

 

Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, samaksātā nauda netiek atgriezta.

 

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM

-      interneta mājas lapā www.sportlat.lv, aizpildot pieteikšanās formu

-      Rīgā: Sportlat birojā – Ganību dambis 25d, Rīga, Tālr.: 67291526

-      Sacensību dienā – sacensību reģistratūrā no plkst. 10:00

 

Dalības maksas apmaksas veids, piesakoties www.sportlat.lv:

-      swedlink norēķinu forma (Swedbank klientiem)

-      nordea e-maksājumu (Nordea klientiem)

-      seb e-link maksājums (SEB bankas klientiem)

-      ar pārskaitījumu uz Sporta kluba SportLat norēķinu kontu (skatīt rekvizītus), maksājuma uzdevumā norādot: sacensību nosaukumu; dalībnieka vārdu; dalībnieka uzvārdu; personas kodu; vecuma grupu.

-      izmantojot kredītkaršu un debetkaršu norēķinu internetā (Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro u.c.). Jūsu kredīt-/debetkartei jābūt aktivizētai iespējai - norēķināties internetā, izmantojot 3D-secure pieslēgumu.

 

JA DALĪBAS MAKSA LĪDZ SACENSĪBU DIENAI NAV PĀRSKAITĪTA, SACENSĪBU DIENĀ JĀMAKSĀ PILNA MAKSA!!! DALĪBAS MAKSAS APMĒRU NOSAKA PĒC TĀ DATUMA, KAD TĀ TIEK MAKSĀTA, NEVIS PĒC PIETEIKŠANĀS DATUMA.

 

! Organizācijas un komandas var saņemt rēķinu un veikt apmaksu ar pārskaitījumu. Rēķina apmaksa jāveic 3 dienas līdz sacensību sākumam. Kontaktēties pa e-pastu sportlat@sportlat.lv

 

Čipu bojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā jāmaksā Eur 20.

 

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.

 

SACENSĪBU ATCELŠANA / PĀRCELŠANA

SPORTLAT laika apstākļu dēļ var atcelt vai pārcelt sacensības, par to paziņojot mājas lapā www.sportlat.lv, kā arī izsūtot e-pastu SPORTLAT datu bāzē pieejamajiem sportistiem. Informācija iegūstama arī sūtot jautājumus uz e-pastu sportlat@sportlat.lv vai zvanot pa tālruni 67291526.

 

 

 

DROŠĪBA

Katrs sacensību dalībnieks, reģistrējoties sacensībām internetā vai sacensību dienā, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

 

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informāciju var saņemt pa tālruni 67291526.
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.

 

PROTESTI

Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot Eur 30. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

 

SPORTLAT REKVIZĪTI

Biedrība sporta klubs “SportLat”
Reģ.Nr.: 40008107277
Adrese: Kaivas iela 50, Rīga, LV-1021
* Swedbank – konts: LV64 HABA 0551 0148 3035 9              

* Nordea – konts: LV98 NDEA 0000 0828 2514 8

* SEB – konts: LV53 UNLA 0050 0158 8539 3                                          

Tel.: 67291526

 

DAŽĀDI

Sacensību centrā būs iespēja novietot velosipēdu.

 

“SASKAŅOTS”

 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta

Sporta un jaunatnes pārvaldē

 

 

    

Vecāķu skrējiens