Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Reklāmas izcenojums

Augšējā reklāma (259x80px)

Lapas augšējo, savstarpēji rotējošo 3 reklāmas laukumu cena 1 mēneša periodam: 150 EUR + PVN (katrā laukumā ne vairāk kā 3 reklāmas vienlaicīgi)

 

Sāna reklāma (157x70px)

Lapas kreisajā reklāmas slejā esošo, savstarpēji rotējošo reklāmas laukumu cena 1 mēneša periodam: 60 EUR + PVN (katrā laukumā vienlaicīgi tikai 1 reklāma, reklāmas laukumu papildus skaits iespējams pēc vienošanās)

 

Vidus reklāma (283x80px)

Lapas vidējo (jauno ziņu slejā), savstarpēji rotējošo 2 reklāmas laukumu cena 1 mēneša periodam: 120 EUR + PVN (katrā laukumā ne vairāk kā 2 reklāmas vienlaicīgi)

 

Sacensību kalendārs

Citu organizatoru sacensību ievietošana www.sportlat.lv sacensību kalendārā rakstiski informatīvā veidā bez aktīviem linkiem: bez maksas.

Citu organizatoru sacensību ievietošana www.sportlat.lv sacensību kalendārā ar aktīviem linkiem (logo, mājas lapa u.c.): 30 EUR + PVN

Sacensību kalendārā ievietotā informācija saglabājas neierobežotu laiku.