Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Zoorbarun, labdarības pasākums | Nolikums

Zoorbarun skrējiens

 

2017.gada 20.augusts.

 

SACENSĪBU NOLIKUMS

 

Mērķis

 

Veselīgs dzīvesveids Jūrmalā un Latvijā

 

Mūsu prioritāte ir veselīga dzīvesveida veicināšana. Daudzi no skrējiena dalībniekiem 6km distanci skrien pirmo reizi, mūsu mērķis ir pievērst arvien vairāk cilvēkus sportiskām aktivitātēm. Mēs ceram, ka skrējiens spēs darboties kā katalizators mūsu dalībniekiem dzīvot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.

 

Labdarība caur sportu

 

Visa nauda, saņemta ka dalibas maksa vai ziedojums pasakumā laikā, izņemot izmaksam par pasakuma organizāciju, tiks ziedota bernu namam kontkrēta merķa realizācijai. Labdarības biedrība Zoorbagan nes pilno atbildību par projekta gaitu uzraudzi un finansējumu.

 

Organizators

Sacensības organizē www.zoorbagan.lv sadarbībā ar Jūrmalas pilsētu.

E-pasts: info@zoorbagan.com mob. +371 29394059

Sacensību galvenais tiesnesis: Jevģenijs Birins

 

Starta / Finiša zona:

Jūrmala, Dubulti, Baznīcas iela

 

Distances

 

Zoorbarun labdarības skrējiens – 10km vai 6km

 

Šajā distancē nav vecuma ierobežojumu un distance ir veidota gar pludmāli no Dubultiem Lielupes virzienā. Distances veikšanas laika limits ir 3h.

 

DISTANCES DRESS CODE: T-krēkli, tiek izsniegti reģistrācijas laikā

 

Šo distanci Jūs variet veikt skrienot, ar velosipēdu, nūjojot vai vienkārši pastaigājoties.

Distancē būs izvietoti 2 dzeršanas punkti. Trases segums – blīvets smiltis.

 

Bērnu skrējiens (~ 500m)

 

Trases segums – blīvets smiltis. Distance veidota starta finiša zonā, pārredzams ( aplis ~ 500 m ). Bērnu skrējienā drīkst piedalīties bērni vecumā no 2 līdz 12 gadu vecumam, vecāku uzraudzībā.

 

Programma

 

 • 8:30 – sākas dalībnieku reģistrācija un krēklu saņemšana.
 • 10:00 – STARTS – bērnu skrējienam, visi vecumi un dzimumi kopā.
 • 10:20 – STARTS Zoorbarun labdarības skrējienam
 • 12:20 – funkcionālais treniņš visiem
 • 13:00 – Jogas klase
 • 14:00 – loterēja ar balvām no sponsoriem starp dalibniekiem

 

Reģistrēšanās iespējas:

 

Iepriekšējā reģistrācija sacensībām noslēdzas 18.07.2017 plkst. 24:00 SportLat mājas lapā:

www.sportlat.lv;

 

Uzņēmumi un komandas sazinoties ar organizātoriem pa e-pastu ou@zoorbagan.com var saņemt rēķinu. Rēķina apmaksa jāveic ne vēlāk kā līdz 16.07.2017.

 

Dalības maksa

 

Visa dalības maksa tiek uzskatīta ka brīvpratīgs ziedojums. Lai organizēt pasakumu un savakt bērnu namam nepieciešamos līdzekļus minimalajs ziedojums ir 20 eiro.

 

Līdz 15.07.2017 – 20 eiro

Līdz 29.07.2017 – 25 eiro

Līdz 13.08.2017 – 30 eiro

20.08.2017 – 35 eiro

 

 • Reģistrācija sacensību dienā notiek starta / finiša zonā, reģistrācijas teltī, sākot no plkst. 8:30. Dalībnieku reģistrēšanās katrai distancei noslēdzas sacensību programmā minētajā laikā.
 • Dalībnieka starta komplekts tiek izsniegts reģistrētajam dalībniekam uzrādot personu apliecinošu dokumentu reģistrācijas komandas darbiniekiem.
 • Ja nevarat ierasties personīgi, starta komplekta saņemšanai iespējams pilnvarot citu personu, pilnvarojumu uzrakstot uz elektroniski saņemtās apstiprinājuma vēstules. Pilnvarojumā nepieciešams norādīt pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu un telefona numuru.
 • Komandai par pilnvarojumu kalpo kontaktpersonas saņemtā elektroniskā apstiprinājuma vēstule ar komandas dalībnieku sarakstu.

 

 • Ja nevarēsiet startēt izvēlētajā distancē, vari pilnvarot citu personu. Iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta.
 • Reģistrācijas procesā pieļauto pareizrakstības vai personas datu kļūdu labojumus iespējams veikt ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms norādītā sacensību datuma plkst. 18:00, paziņojot rakstiski un veicot : ou@zoorbagan.com
 • Ja sacensības tiek atceltas nepārvaramas varas dēļ, tad dalības maksa netiek atgriezta.
 • gadā dalībniekiem ir iespējams iegādāties “Zoorbagan” komandas skriešanas kreklu . Pieejamo skriešanas kreklu un izmēru skaits ir ierobežots. Krēklu var nopirkt uzrakstot uz ou@zoorbagan.lv. Krēkla cena – 35 eiro. Visa iepelnīta no krēklu pardošanas nauda tiks terēta labdaribai.

 

Dalības maksā iekļauts

 

 • Dzirdināšanas punkts distancē un finišā.
 • Ēdināšana zona.
 • Medaļa katram dalībniekam finišā
 • Trases nodrošināšana
 • Medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā un dežūrējošas NMPD brigādes sacensību distancēs.
 • Mantu glabātuve (pasākuma organizātori nenes atbildību par atstātam mantam) .
 • Pārsteiguma balvas loterējā no pasākuma sponsoriem un atbalstītājiem.
 • Piemiņas T-krekls (kokviļna).

Starta vietu ieņemšana

 

Dalībnieki uz startu dodas brīvā secībā

 

Aktivitātes sacensību vietā

 

 • Izbraukuma tirdzniecība.
 • Atraktīvi pasākuma vadītāji, DJ un muzikāli priekšnesumi.
 • Degustācijas.
 • Konkursi un balvas no sponsoriem.
 • Foto stends ar piemiņas fotogrāfu
 • Atrakcija bērniem.

 

Vecuma grupas

 

Skrējiena un nūjošanas visas distancēs nav atsevišķu apbalvojumu vecuma grupās. Dalībniekiem paredzētas sadarbības partneru balvas, izsniegtas loterējas gaitā.

 

Vispārīgie noteikumi:

 • Organizatori nav atbildīgi par sacensību nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
 • Katrs dalībnieks, reģistrējoties sacensībām un veicot apmaksu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai.
 • Sacensību organizatori neuzņemas atbildību par dalībniekiem, kuri neiekļaujas distanču veikšanas noteiktajā limitā.
 • Sacensību organizatori nekādā mērā nav atbildīgi par dalībniekiem, kuri dodas distancē bez reģistrācijas un organizatoru piekrišanas.
 • Dalībniekiem, atrodoties distance , jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi.
 • Par nesaskaņotas reklāmas izvietošanu sacensību norises vietā, naudas sods 5 000 EUR.
 • Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga vai reklāmas aktivitātēm.
 • Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
 • Sacensību dalībnieki distances veikšanas laikā ar savu darbību nedrīkst ietekmēt citus sacensību dalībniekus un to rezultātus.

 

Dalībnieku ievērībai:

 

 • Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.
 • Labdarības pasakuma rezultāti, savakto līdzekļu kopsumma ka arī labdarības projekta izpildes gaita tiek publicēti facebook lapā www.facebook.com/zoorbagan