Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Tautas slēpojums Madona, Moller's Slēpošanas seriāls “Latvijas ziema 2018” | Nolikums

 

Moller's Slēpošanas seriāls “Latvijas ziema 2018”

 

  1. 3. posms

TAUTAS SLĒPOJUMS MADONA

 

NOLIKUMS

 

LAIKS UN VIETA

Tautas slēpojums notiks sestdien, 2018.gada 24.februārī, sporta bāzē “Smeceres sils”, kas atrodas 2 km no Madonas centra. 

 

SACENSĪBU VADĪBA

Sacensības organizē biedrības „Sporta klubs SportLat” komanda, sadarbojoties ar Madonas novada pašvaldību un sporta bāzi „Smeceres sils”.

Sacensības vada SportLat apstiprināta tiesnešu kolēģija.

 

SACENSĪBU PROGRAMMA UN NOTEIKUMI

Norise

Laiks/ plkst.

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, distances apskate un iesildīšanās

10:00 -12:45

Bērnu starts* (300m, 500m, 700m)

Bērnu apbalvošana

11:00

~12:15

Starts S12, V12,– 2,5 km

12:00

Starts S15, V15 un tautas klasei (ST, VT) – 7 km

13:00

Starts S16, V16, S20, V20, S30, V30, S40, V40, S50, V50,  V60 – 15 km

13:00

Starts S Elite un V Elite – 30 km

 

Apbalvošana

~16:00

* 3 starti – katra vecuma grupa atsevišķi, sākot ar jaunāko grupu (SB1, VB1 – 2012.g.dzim. un jaunāki >> SB2, VB2 – 2010. – 2011.g.dzimušie >> SB3, VB3 – 2008. – 2009.g.dzimušie). Ja būs daudz bērnu, bērni tiks dalīti papildus arī pēc dzimuma.

 

Sacensības notiek brīvajā slēpošanas stilā! Dalībniekiem, kas slēpo klasiskajā solī, būs ievilkta klasikas špūre (ja to ļaus sniega daudzums).

Sacensības norisināsies ar kopējo startu pa vecuma grupām un distancēm.

 

DISTANCES

Sacensības norisināsies ar kopējo startu pa vecuma grupām:

2.5km, 7km, 15km, 30km, bērnu distances (300-700m)

 

BĒRNIEM – atbilstoša distance katrai vecuma grupai.

Slēpojuma trase virzīsies pa meža takām sporta bāzes „Smeceres sils” teritorijā ar startu un finišu slēpošanas un biatlona stadionā. Distances platums no 5 līdz 10 metriem. Grūtības pakāpe – vidēji grūta.

 

VĒRTĒŠANA

Vecuma grupas:

Sieviete

Vīrieši

S12

2006.g.dzimušās un jaunākas

V12

2006.g.dzimušās un jaunākas

S15

2003. – 2005. dzimšanas gads

V15

2003. – 2005. dzimšanas gads

S16

1999. – 2002. dzimšanas gads

V16

1999. – 2002. dzimšanas gads

S20

1989. – 1998. dzimšanas gads

V20

1989. – 1998. dzimšanas gads

S30

1979. – 1988. dzimšanas gads

V30

1979. – 1988. dzimšanas gads

S40

1969. – 1978. dzimšanas gads

V40

1969. – 1978. dzimšanas gads

S50

1968.g. dzimušās un vecākas

V50

1959. – 1968. dzimšanas gads

 

 

V60

1958.g.dzimušie un vecāki

S Elite

1999.g. dzimušās un vecākas

V Elite

1999.g. dzimušie un vecāki

 

ST, VT (tautas klase) – bez vecuma ierobežojuma

 

Bērnu grupas:

SB1, VB1 – 2012.g.dzim. un jaunāki

SB2, VB2 – 2010. – 2011.g.dzimušie

SB3, VB3 – 2008. – 2009.g.dzimušie

 

APBALVOŠANA

 

Visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta.

 

Katrā vecuma grupā (izņemot ST un VT) 1. - 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem un sponsoru sarūpētām balvām.

Katrā bērnu vecuma grupā 1. - 3. vietu ieguvēji saņem kausu.

Grupās ST un VT  1. - 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem.

Visi finišējušie bērnu vecuma grupu dalībnieki saņem piemiņas medaļiņas.

 

Visi finišējušie dalībnieki pēc sacensību rezultātu ievietošanas www.sportlat.lv var izdrukāt savus individuālos diplomus – sertifikātus.

 

Slēpošanas seriāla “Latvijas Ziema 2018” kopvērtējums

Slēpošanas seriāla “Latvijas Ziema 2018” reitinga punktus par attiecīgo posmu aprēķina sekojoši:

      Startējot nolikumā noteiktajā, vecuma grupai atbilstošajā distancē - katras vecuma grupas 1 v. >> .....1000 v. – pēc slēpojumā uzrādītā rezultāta, rēķinot attiecību pret attiecīgās grupas uzvarētāja rezultātu pēc koeficenta 1000.

 

S Elite un V Elite vecuma grupai pēc koeficenta 1100. Grupās S Elite un V Elite ieūtie punkti sportistiem tiks pieskaitīti seriāla iepriekšējo posmu vecumu grupu kopvērtējumam.

 

Startējot tautas klases distancē, nevis nolikumā noteiktajā, vecuma grupai atbilstošajā distancē – tautas klases distances absolūtajiem uzvarētājiem (sieviešu un vīriešu konkurencē) tiek piešķirti 800 punkti un pārējo finišējušo punkti tiek noteikti pēc principa - uzvarētāja laiks tiek dalīts ar katra dalībnieka laiku un pareizināts ar sacensību koeficientu. Šeit netiek vērtēti to grupu pārstāvji, kuriem “īsā” distance ir noteikta par pamatdistanci!!!

Ar kausiem un balvām tiek apbalvoti 1.-3. vietas ieguvēji visās vecuma grupās, izņemot bērnu distances un VT un ST grupas.

Kopvērtējumā tiek vērtēta 2 labāko sacensību punktu summa.

Vienādu punktu gadījumā augstāku vietu iegūst dalībnieks, kurš izcīnījis augstāku vietu pēdējās sacensībās.

Seriāla “Latvijas Ziema 2018” kopvērtējuma apbalvošana notiks 24.02.2018., Madonas Tautas slēpojuma apbalvošanas laikā.

 

DALĪBAS MAKSA

 

 

Līdz

20.02.2018.

21.02.2018. – 23.02.2018. 

24.02.2018. (sacensību diena)

Bērni

Eur 3

Eur 5

Eur 10

2,5 km

Eur 8

Eur 12

Eur 20

7 km

Eur 10

Eur 15

Eur 20

15 km, 30 km

Eur 15

Eur 20

Eur 30

 

 

Madonas BJSS audzēkņiem grupās S12, V12, S15, V15, S16, V16 – Eur 5. Madonas BJSS audzēkņu pieteikumus sūtīt uz sportlat@sportlat.lv. Dalības maksas veikt ar pārskaitījumu, pamatojoties uz izrakstītu rēķinu vai reģistratūrā, sacensību dienā.

Lūgums laicīgi pieteikties sacensībām, lai kvalitatīvi sagatavotu laika mērīšanas Mylaps ChampionChip sistēmas.

Dalības maksā ietilpst dalībnieka numurs, Mylaps ChampionChip īre, apkalpojošais personāls, pārsteiguma balvas, dzirdināšana, kā arī uzkodas finišā.

 

Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, samaksātā nauda netiek atgriezta.

 

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM

-      interneta mājas lapā www.sportlat.lv, aizpildot pieteikšanās formu

-      Rīgā: Sportlat birojā – Ganību dambis 25d, Rīga, Tālr.: 67291526

-      Sacensību dienā – sacensību reģistratūrā no plkst. 10:00

 

Dalības maksas apmaksas veids, piesakoties www.sportlat.lv:

-      swedlink norēķinu forma (Swedbank klientiem)

-      nordea e-maksājumu (Nordea klientiem)

-      seb e-link maksājums (SEB bankas klientiem)

-      ar pārskaitījumu uz Sporta kluba SportLat norēķinu kontu (skatīt rekvizītus), maksājuma uzdevumā norādot: sacensību nosaukumu; dalībnieka vārdu; dalībnieka uzvārdu; personas kodu; vecuma grupu.

-      izmantojot kredītkaršu un debetkaršu norēķinu internetā (Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro u.c.). Jūsu kredīt-/debetkartei jābūt aktivizētai iespējai - norēķināties internetā, izmantojot 3D-secure pieslēgumu.

 

JA DALĪBAS MAKSA LĪDZ SACENSĪBU DIENAI NAV PĀRSKAITĪTA, SACENSĪBU DIENĀ JĀMAKSĀ PILNA MAKSA!!! DALĪBAS MAKSAS APMĒRU NOSAKA PĒC TĀ DATUMA, KAD TĀ TIEK MAKSĀTA, NEVIS PĒC PIETEIKŠANĀS DATUMA.

 

! Organizācijas un komandas var saņemt rēķinu un veikt apmaksu ar pārskaitījumu. Rēķina apmaksa jāveic 3 dienas līdz sacensību sākumam. Kontaktēties pa e-pastu sportlat@sportlat.lv

 

Čipu bojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā jāmaksā Eur 20.

 

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.

  

SACENSĪBU ATCELŠANA / PĀRCELŠANA

Laika apstākļu dēļ (sniega trūkums) biedrība „SPORTLAT” var atcelt vai pārcelt sacensības, par to paziņojot mājas lapā www.sportlat.lv, kā arī izsūtot e-pastu SPORTLAT datu bāzē pieejamajiem sportistiem. Informācija iegūstama arī sūtot jautājumus uz e-pastu sportlat@sportlat.lv vai zvanot pa tālruni 67291526.

 

DROŠĪBA

Katrs sacensību dalībnieks, reģistrējoties sacensībām internetā, vai sacensību dienā, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

 

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informāciju var saņemt pa tālruni 67291526.
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.

 

PROTESTI

Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot Eur 30. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

 

SPORTLAT REKVIZĪTI

Biedrība sporta klubs “SportLat”
Reģ.Nr.: 40008107277
Adrese: Kaivas iela 50/5 - 31, Rīga
* Swedbank – konts: LV64 HABA 0551 0148 3035 9              

* Nordea – konts: LV98 NDEA 0000 0828 2514 8

* SEB – konts: LV53 UNLA 0050 0158 8539 3                                          

Tel.: 67291526.

 

DAŽĀDI

Sacensību centrā būs iespēja izmantot slēpju sagatavošanas pakalpojumus.

Autotransports jānovieto uz stāvlaukuma, sekojot norādījuma zīmēm.

Ar trasi pirms sacensībām var iepazīties jebkurā laikā.

 

Salaspils pusmaratons 2019