Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Pneimobiatlons: Izjūti biatlona garšu un Jaunsardzes kauss | Nolikums

Latvijas Biatlona federācija sadarbībā ar Jaunsardzes un informācijas centru

rīko

Sacensību seriālu

“IZJŪTI BIATLONA GARŠU”

un Jaunsardzes kauss biatlonā 2018

Pļaviņas, 13.01.2018. sprints

NOLIKUMS

  1. Mērķis un uzdevumi

Popularizēt biatlonu Latvijas iedzīvotāju vidū, dodot iespēju biatlona sacensībās startēt plašam iedzīvotāju lokam.

Noskaidrot labākos biatlonistus Jaunsardzes dalībnieku vidū.

 

 

  1. Sacensību vadība

Sacensības organizē Latvijas Biatlona federācija sadarbībā ar Jaunsardzes un informācijas centru un pašvaldībām.

Sacensības vada Latvijas Biatlona federācijas apstiprināta tiesnešu kolēģija.
Sacensību galvenais tiesnesis – tiks precizēts.

Kontakti: Latvijas Biatlona federācijas Ģenerālsekretārs Krišjānis Meirāns

Tel. +37127740481, epasts: biatlons@biatlons.lv.

 

  1. Sacensību norise

Sacensības notiek sporta bāzē “Jaujas/ Jankas”, Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads

Ja sniega segas biezums ir līdz 5cm, aicinām izvēlēties treniņslēpes, lai nesabojātu sacensību inventāru.

Ja nav iespējams noorganizēt slēpošanas sacensības, sacensības notiek formātā skriešana + šaušana.

 

Juniori, juniores, M20, W20, M30, W30, M40, W40, M50, W50) sacensībās šauj ar mazkalibra ieročiem (pie katra ieroča ir šaušanas instruktors).

Visās pārējās grupās (C gr. jaunieši, jaunietes, B gr. jaunieši, jaunietes, A gr. jaunieši, jaunietes) sacensības notiek ar pneimatiskajiem ieročiem. Šaušanas instruktors sacensību laikā visiem dalībniekiem palīdz pielādēt ieročus.

Sacensību vispārējā kārtība:

Disciplīna – Sprints

2 uguns robežas:

Grupas, kas šauj ar pneimatiskajieem ieročiem – guļus un guļus

Guļus šaušana notiek no statīva. Mērķa izmērs - 35mm

Par katru nesašauto mērķi finiša rezultātam tiks pieskaitīts 20 sekunžu soda laiks.

 

Grupas, kas šauj ar mazkalibra ieročiem – pozīcijas guļus un stāvus

Guļus šauj bez rokas siksnas pa stāvus mērķiem – 115 mm

Stāvus šauj pa stāvus mērķiem  - 115 mm

Par katru nesašauto mērķi finiša rezultātam tiks pieskaitīts 30 sekunžu soda laiks.

 

Sacensību organizatori nodrošina ar sporta ieročiem un patronām, kuriem jāatrodas visu sacensību laiku uz ugunsrobežas. Pie katra ieroča atrodas šaušanas instruktors, kas sniedz padomu, kontrolē un atbild par drošību.

Atkarībā no dalībnieka skaita, dalībnieki tiek sadalīti pa slēpojumiem. Piešaudes laikā dalībniekam būs iespēja iepazīties ar ieročiem un veikt 5 izmēģinājuma šāvienus pa metāla mērķiem. ( Saraksts ar dalībnieku un pa kuriem mērķiem būs iespējams veikt gan piešaudi, gan šaušanu sacensībās būs piestiprināts uz Informācijas stenda.)

Dalībnieki visās robežās šauj pa mērķi pa kuriem veica piešaudi. Ieroči atrodas uz ugunsrobežas.

 

  1. Apdrošināšana

Komandējošā organizācija vai individuāli pieteiktais dalībnieks atbild par dalībnieka (vai savu – ja pieteikts individuāli) veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

 

  1. Sacensību programma

09:30-10:00 ierašanās, reģistrācija

10:00-10:50 piešaude

No plkst. 11:00 starts* Starta secība pa distancēm: 3km, 4km, 6 km.

~16:00 apbalvošana

* atkarībā no dalībnieku skaita, starta laiki pa distancēm var mainīties. Starta laiki tiks publicēti mājas lapā vienu dienu pirms sacensībām.

 

Pļaviņas 13.01.2018. Sprints

 

Grupa

Dzimšanas gads

Distance

Šaušana

Ieroču veids

Dalības maksa (EUR)

C gr. Jaunieši

2003.-2004.

3 km

Guļus+guļus

Pneimatiskais

10

C gr. Jaunietes

2003.-2004.

3 km

Guļus+guļus

Pneimatiskais

10

B gr. Jaunieši

2001. - 2002.

4 km

Guļus+guļus

Pneimatiskais

10

B gr. Jaunietes

2001. - 2002.

4 km

Guļus+guļus

Pneimatiskais

10

A gr. Jaunieši

1999. -2000.

6 km

Guļus+guļus

Pneimatiskais

10

A gr. Jaunietes

1999. -2000.

6 km

Guļus+guļus

Pneimatiskais

10

Juniori

1996. -1998.

6 km

Guļus+stāvus

Mazkalibra

20

Juniores

1996. -1998.

6 km

Guļus+stāvus

Mazkalibra

20

M20

1987.-1995.

6 km

Guļus+stāvus

Mazkalibra

20

W20

1987.-1995.

6 km

Guļus+stāvus

Mazkalibra

20

M30

1978.-1986.

6 km

Guļus+stāvus

Mazkalibra

20

W30

1978.-1986.

6 km

Guļus+stāvus

Mazkalibra

20

M40

1968. – 1977.

6 km

Guļus+stāvus

Mazkalibra

20

W40

1968. – 1977.

6 km

Guļus+stāvus

Mazkalibra

20

M50

1967. un vecāki

6 km

Guļus+stāvus

Mazkalibra

20

W50

1967. un vecāki

6 km

Guļus+stāvus

Mazkalibra

20

Open grupa

1995. un vecāki

4 km

Guļus+stāvus

Mazkalibra

20

Organizatori, ņemot vērā katras sacensību norises vietas specifiku, patur tiesības mainīt distanču garumus.

 

  1. Dalībnieki

Sacensības ir individuālas. Maksimālais dalībnieku skaits 1 posmā: 200 dalībnieki!

Dalībnieki piesakās “on-line” sistēmā mājas lapā www.biatlons.lv un www.sportlat.lv.

Jaunsardzes kauss (apbalvo tikai jaunsargus)

* Pieteikt dalībniekus var tikai katra novada Jaunsardzes instruktors, nosūtot pieteikumu uz ilze.klindzane@sportlat.lv līdz 3 dienām pirms konkrētās kārtas.

Grupa

Dzimšanas gads

C gr. Jaunieši

2003.-2004.

C gr. Jaunietes

2003.-2004.

B gr. Jaunieši

2001. - 2002.

B gr. Jaunietes

2001. - 2002.

A gr. Jaunieši

1999. -2000.

A gr. Jaunietes

1999. -2000.

Juniori

1996. -1998.

Juniores

1996. -1998.

  1. Reģistrācija un dalības maksas sacensībām

Reģistrācija sacensībām tiks slēgta 3 dienas pirms sacensībām “online” sistēmā mājas lapā www.sportlat.lv. “Online” pieteikšanās pieteikums skaitās pieņemts pēc dalības maksas saņemšanas.

 

  1. Cenas un pieteikšanās kārtība:

Jaunsardze sūta savus pieteikumus līdz 3 dienām pirms konkrētā posma uz epastu: ilze.klindzane@sportlat.lv, nosūtot pieteikuma formu.

Sporta skolas audzēkņu pieteikumus sūta uz epastu: ilze.klindzane@sportlat.lv, nosūtot pieteikuma formu.

Visi pārējie dalībnieki piesakās “online”.

 

 

  1. Dalībnieku apkalpošana (serviss)

Elektroniskā laika fiksēšana

Mazkalibra šautenes un pneimobiatlona šautenes un patronas katram dalībniekam.

Dzirdināšanas punkts

Sacensību numuri

Foto un video

Sacensību komentēšana

Ģērbtuves, tualetes, mantu glabātuve

Neatliekamā medicīniskā palīdzība starta/ finiša zonā. 

 

 

  1. Apbalvošana

Tiks apbalvoti katras grupas 1.-3.vietas uzvarētāji.

Vaidavas triatlons