Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Lucavsalas slēpošanas trases atklāšana | Nolikums

Lucavsalas slēpošanas trases atklāšana

Nolikuma projekts  (18.01.2018.)

 

 1. Mērķi un uzdevumi:

-    Veicināt Rīgas pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību un līdzdarbību

-     Popularizēt pašvaldības distanču slēpošanas trasi Lucavsalā

-     Veicināt jauno sportistu meistarības pilnveidošanu. 

-      Popularizēt distanču slēpošanas sportu kā veselības veicināšanas veidu.

-       Iesaistīt slēpošanas nodarbībās Rīgas iedzīvotājus.

-       Noskaidrot labākos sportistus slēpošanas sprintā dažādās vecuma grupās.

 

 1. Organizācija un vadība

Sacensības organizē biedrības „Sporta klubs SportLat” komanda, sadarbībā ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.

Sacensības vada SportLat apstiprināta tiesnešu kolēģija.

 

 1. Sacensību norises laiks un vieta

Sacensību starti notiek 2018.gada 20.janvārī.

Starta un finiša vieta: Lucavsala

 

 1. Sacensību dalībnieki, vecuma grupas un distanču garumi

Vīrieši

Dzimšanas gadi

Distances garums

Sievietes

Dzimšanas gadi

Distances garums

V1

2004. g.dz. un jaunāki

1,5km

S1

2004. g.dz. un jaunākas

1,4km

V2

2000.-2003. g.dz.

3km

S2

2000.-2003. g.dz.

2,8km

V3.

1977.-1999. g.dz.

4,5km

S3.

1977.-1999. g.dz.

4,2km

V4

1976. g.dz un vecāki

4,5km

S4

1976. g.dz un vecākas

4,2km

 

 

 1. Sacensību programma

N.p.k.

Pasākums

Laiks

1.

Dalībnieku ierašanās

No plkst. 10:00

2.

Starts V1, S1

12:00

3.

Starts V2, S2

12:30

4.

Starts V3., S3., V4, S4

12:30

5.

Apbalvošana

~14:00

  

 1. Starta kārtība

Intervālstarts – 10  sekundes

 

Dalībnieki nepārtrauktā kārtībā startē pa vecuma grupām šādā secībā V1, S1, V2, S2, V3, S3, V4, S4

 

Ja trasē dalībnieku panāk un mēģina apdzīt nākošās grupas dalībnieks/-i, panāktajam dalībniekam nekavējoši jādod ceļš.

 

Dalībnieks nedrīkst bojāt sacensību numuru un čipu.

Čipu bojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā jāsamaksā kompensācija Euro 20 apmērā.

 

 1. Sacensību distance tiek slēgta 15 minūtes pirms sacensību sākuma.

Dalībnieks, kurš slēpo pa sacensību trasi pēc trases slēgšanas tiek diskvalificēts.

 

 1. Vērtēšana un apbalvošana.

 Visu grupu pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar balvām un kausiem.

Katrs finišējušais dalībnieks saņem piemiņas medaļu.

 

 1. Pieteikšanās.

Sacensību dalībnieki piesakās elektroniski – www.sportlat.lv  līdz 18.01.2018. plkst. 17.00

 

 1. Dalības maksas

 

 

V1, S1, S2, V2

V3, S3, V4, S4

līdz 19.01.2018.

0 EUR

5 EUR

20.01.2018. (sacensību diena)

5 EUR

10 EUR

 

 1. Protesti

Protesti par sacensību rezultātiem, pārkāpumiem u.t.t., tiek pieņemti 1 stundas laikā pēc dalībnieka finiša, iemaksājot 30,- EUR. Tās tiek izskatītas nekavējoties. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

 

 1. Atbildība par veselības stāvokli un sportiskās sagatavotības atbilstību

Treneri un bērnu vecāki ir atbildīgi par savu audzēkņu un bērnu veselības stāvokli, fizisko un tehnisko sagatavotību. Sportisti, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, fizisko un tehnisko sagatavotību. 

  

 1. Sacensību atsaukšana

Sniega trūkuma dēļ sacensības var tikt pārceltas.