Sacensību video

Skatīt visus video
SIA Ezerkauliņi Agro

Statistika

eXTReMe Tracker

Tautas slēpojums Alūksne, Moller's Slēpošanas seriāls “Latvijas ziema 2018” | Nolikums

Moller's slēpošanas seriāls “Latvijas ziema 2018”

2. posms

TAUTAS SLĒPOJUMS Alūksne

NOLIKUMS

 

LAIKS UN VIETA

Tautas slēpojums notiks sestdien, 2018.gada 10.februārī, Alūksnes novada ziemas sporta centrā “Mežinieki”., kas atrodas ~ 1,5 km aiz Alūksnes. 

Sacensību sākums pieaugušajiem: plkst. 12:30

 

SACENSĪBU VADĪBA

Sacensības organizē biedrības „Sporta klubs SportLat” komanda, sadarbojoties ar Alūksnes novada pašvaldību.

Sacensības vada SportLat apstiprināta tiesnešu kolēģija.

 

SACENSĪBU PROGRAMMA UN NOTEIKUMI

(starta laiki var tikt nedaudz mainīti, atkarībā no dalībnieku skaita un laika apstākļiem)

Norise

Laiks/ plkst.

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, distances apskate un iesildīšanās

10:00 -12:20

Bērnu starts*

11:45

Starts 3 km grupām S12, V12

12:00

Starts 12 km grupām S16, S20, S50, V60

12:30

Starts 18 km grupām V16, V20, S30, V30, S40, V40, V50

12:30

Starts 6 km grupām S15, V15, ST, VT

12:30

Apbalvošana

15:00

  

* 3 starti – katra vecuma grupa atsevišķi, sākot ar jaunāko grupu (SB1, VB1 – 2012.g.dzim. un jaunāki >> SB2, VB2 – 2010.‑2011.g.dzimušie >> SB3, VB3 – 2008.‑2009.g.dzimušie). Ja būs daudz bērnu, bērni tiks dalīti papildus arī pēc dzimuma.

 

Sacensības notiek brīvajā slēpošanas stilā! Ja laika apstākļi atļaus, tiks nodrošināta klasikas sliede.

 

Sacensības norisināsies ar kopējo startu.

Dalībnieki starta vietas koridoros ieņem pēc pašvērtējuma.

 

DISTANCES

 

3km, 6km, 12 km, 18 km, bērnu distances (300m-1000m)

 

Slēpojuma trase iekārtota kalnainā, mežiem klātā apvidū, gan pa laukiem Alūksnes pievārtē. Trases augstākās vietas sasniedz aptuveni 220 m virs jūras līmeņa. Atsevišķās vietās skatam paveras arī Alūksne, ko sniegos ietītu varēsiet skatīt no atsevišķiem pakalniem. Trase sagatavota veikšanai slidsolī ar sniega traktoru RETRAK (būs sliede slēpošanai arī klasiskajā stilā). Grūtības pakāpe – vidēja. Trases platums 4-6m.

 

 

 

 

 

VĒRTĒŠANA

Vecuma grupas:

Sieviete

Vīrieši

S12

2006.g.dzimušās un jaunākas

V12

2006.g.dzimušās un jaunākas

S15

2003. – 2005. dzimšanas gads

V15

2003. – 2005. dzimšanas gads

S16

1999. – 2002. dzimšanas gads

V16

1999. – 2002. dzimšanas gads

S20

1989. – 1998. dzimšanas gads

V20

1989. – 1998. dzimšanas gads

S30

1979. – 1988. dzimšanas gads

V30

1979. – 1988. dzimšanas gads

S40

1969. – 1978. dzimšanas gads

V40

1969. – 1978. dzimšanas gads

S50

1968.g.dzimušās un vecākas

V50

1959. – 1968. dzimšanas gads

 

 

V60

1958.g.dzimušie un vecāki

 

Bērnu grupas:

SB1, VB1 – 2012.g.dzim. un jaunāki

SB2, VB2 – 2010. – 2011.g.dzimušie

SB3, VB3 – 2008. – 2009.g.dzimušie

 

 

DALĪBAS MAKSA

 

 

Līdz

09.01.2018.

10.01.2018. – 09.02.2018. 

10.02.2018. (sacensību diena)

 

Bērni

Eur 3

Eur 5

Eur 10

 

S12, V12

Eur 8

Eur 12

Eur 20

 

S15, V15

Eur 10

Eur 15

Eur 20

 

S16, V16, S20, V20, S30, V30, S40, V40, S50, V50, V60 un veselības klase (ST, VT)

Eur 15

Eur 20

Eur 30

 

 

 

 

Tikai Alūksnes novada iedzīvotājiem Meistarības klasē 5 EUR, grupās S12, S15 un V12, V15 3EUR. Dalības maksas veikt ar pārskaitījumu, pamatojoties uz norādīto informāciju sadaļā „PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM”, vai izrakstītu rēķinu, kā arī to samaksājot savlaicīgi sacensību dienā.

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes Sporta skolas un Alūksnes novada skolu audzēkņiem dalība BEZ maksas! Pieteikties uz epastu ilze.klindzane@sportlat.lv līdz  09.02.2018. plkst. 15:00.

 

Lūgums laicīgi pieteikties sacensībām, lai kvalitatīvi sagatavotu laika mērīšanas ChampionChip sistēmas.

Dalības maksā ietilpst dalībnieka numurs, Champion Chip īre, apkalpojošais personāls, pārsteiguma balvas, dzirdināšana, kā arī uzkodas finišā.

 

 

 

APBALVOŠANA

Visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta.

 

Katrā vecuma grupā (izņemot ST un VT) 1. - 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem un sponsoru sarūpētām balvām.

Katrā bērnu vecuma grupā 1. - 3. vietu ieguvēji saņem kausu.

Grupās ST un VT  1. - 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem.

Visi finišējošie bērnu vecuma grupu dalībnieki saņem pārsteiguma balviņas.

 

Visi finišējušie dalībnieki pēc sacensību rezultātu ievietošanas www.sportlat.lv var izdrukāt savus individuālos diplomus – sertifikātus.

 

Slēpošanas seriāla “Latvijas Ziema 2018” kopvērtējums

Slēpošanas seriāla “Latvijas Ziema 2018” reitinga punktus par attiecīgo posmu aprēķina sekojoši:

      Startējot nolikumā noteiktajā vecuma grupai atbilstošajā distancē - katras vecuma grupas 1 v. >> .....1000 v. – pēc slēpojumā uzrādītā rezultāta, rēķinot attiecību pret attiecīgās grupas uzvarētāja rezultātu pēc koeficenta 1000.

Startējot tautas klases distancē, nevis nolikumā noteiktajā vecuma grupai atbilstošajā distancē – tautas klases distances absolūtajiem uzvarētājiem (sieviešu un vīriešu konkurencē) tiek piešķirti 800 punkti un pārējo finišējušo punkti tiek noteikti pēc principa - uzvarētāja laiks tiek dalīts ar katra dalībnieka laiku un pareizināts ar sacensību koeficientu. Šeit netiek vērtēti to grupu pārstāvji, kuriem “īsā” distance ir noteikta par pamatdistanci!!!

Ar kausiem un balvām tiek apbalvoti 1.-3. vietas ieguvēji visās vecuma grupās, izņemot bērnu distances.

Kopvērtējumā tiek vērtēta 2 labāko sacensību punktu summa.

Vienādu punktu gadījumā augstāku vietu iegūst dalībnieks, kurš izcīnījis augstāku vietu pēdējās sacensībās.

Seriāla “Latvijas Ziema 2018” kopvērtējuma apbalvošana 24.02.2018. Madonas Tautas slēpojuma apbalvošanas laikā.

 

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM

 

interneta mājas lapā www.sportlat.lv, aizpildot pieteikšanās formu līdz 09.februāra plkst. 15:00.

Rīgā: SportLat birojā – Ganību dambis 25d, Rīga, Tālr.: 67291526

Sacensību dienā – sacensību reģistratūrā no plkst. 10:00

 

Dalības maksas apmaksas veids, piesakoties www.sportlat.lv:

 

swedlink norēķinu forma (Swedbank klientiem)

nordea e-maksājumu (Nordea klientiem)

seb e-link maksājums (SEB bankas klientiem)

ar pārskaitījumu uz Sporta kluba SportLat norēķinu kontu (skatīt rekvizītus), maksājuma uzdevumā norādot: sacensību nosaukumu; dalībnieka vārdu; dalībnieka uzvārdu; personas kodu; vecuma grupu.

izmantojot kredītkaršu un debetkaršu norēķinu internetā (Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro u.c.). Jūsu kredīt-/debetkartei jābūt aktivizētai iespējai - norēķināties internetā, izmantojot 3D-secure pieslēgumu.

 

JA DALĪBAS MAKSA LĪDZ SACENSĪBU DIENAI NAV PĀRSKAITĪTA, SACENSĪBU DIENĀ JĀMAKSĀ PILNA MAKSA!!! DALĪBAS MAKSAS APMĒRU NOSAKA PĒC TĀ DATUMA, KAD TĀ TIEK MAKSĀTA, NEVIS PĒC PIETEIKŠANĀS DATUMA.

  

Čipu bojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā jāmaksā Eur 20

 

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.

  

SACENSĪBU ATCELŠANA / PĀRCELŠANA

 

SPORTLAT var laika apstākļu dēļ (sniega trūkums) atcelt vai pārcelt sacensības, par to paziņojot mājas lapā www.sportlat.lv, kā arī izsūtot e-pastu SPORTLAT datu bāzē pieejamajiem sportistiem. Informācija iegūstama arī sūtot jautājumus uz e-pastu sportlat@sportlat.lv vai zvanot pa tālruni 67291526.

 

DROŠĪBA

 

Katrs sacensību dalībnieks, reģistrējoties sacensībām internetā vai sacensību dienā, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

 

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ

 

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informāciju var saņemt pa tālruni 67291526.
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.

 

PROTESTI

 

Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot 30,- EUR. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

 

SPORTLAT REKVIZĪTI

 

 

 
 

Sporta klubs "SportLat"

Reģ. Nr. 40008107277

Adrese: Ēvalda Valtera iela 46– 31, Rīga,

  LV-1021
  A/S Swedbanka
  Konts: LV64HABA0551014830359

 

DAŽĀDI

 

Sacensību centrā būs iespēja izmantot slēpju sagatavošanas pakalpojumus.

Ar trasi pirms sacensībām var iepazīties jebkurā laikā.

Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot reklāmas un tml. uzskates materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

Autotransports jānovieto uz stāvlaukuma, sekojot norādījuma zīmēm un tiesnešu norādījumiem.

 

24h ROJA Ultramarathon Festival 2024, Latvijas čempionāts 24h skrējienā

10. Ezerkauliņi Salaspils pilsētas pusmaratons 2024

10. Ezerkauliņi Salaspils pilsētas pusmaratons 2024

Siguldas akvatlons 2024, Rezultāti

Atbalstītāji

RITCMežusiliSportlandMana MadonaMylapsLabās balvas

Sadarbības partneri

LFSLTFLVS
Rojas skrējieni 2024