Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Slēpošanas sprints Rīgā, Moller's Slēpošanas seriāls “Latvijas ziema 2018” | Nolikums

Slēpošanas seriāls “Möller’s Latvijas ziema 2018”

1. POSMS

SLĒPOŠANAS SPRINTS 

 

LAIKS UN VIETA

Slēpošanas sprinta sacensības notiks sestdien, 2018.gada 3. februārī, Rīgā, Lucavsalā.

Sacensību sākums: plkst. 11:00.

 

SACENSĪBU VADĪBA

Sacensības organizē biedrības „Sporta klubs SportLat” komanda, sadarbībā ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un sporta skolu „Arkādija”.

Sacensības vada SportLat apstiprināta tiesnešu kolēģija.

 

SACENSĪBU PROGRAMMA

Norise

Laiks

Norises vieta / distance

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, distances apskate un iesildīšanās

10:00 -10:50

Lucavsala

Sacensību atklāšana

10:55

Lucavsala

1. slēpojums

11:00

0.6-1,4 km (atkarīgs no vecuma grupas)

Bērnu starti (3)

11:45

~0,2 – 0,6km

2. slēpojums

12:00

0.6-1,4 km (atkarīgs no vecuma grupas)

3. slēpojums

12:45

0.6-1,4 km (atkarīgs no vecuma grupas)

Apbalvošana

14:30

 

 

 

VECUMA GRUPAS UN DISTANCES

Sieviete

Distance

Vīrieši

Distance

S12

2006.g.dzimušās un jaunākas

3 x 0.6 km

V12

2006.g.dzimušās un jaunākas

3 x 0.6 km

S15

2003. – 2005. dzimšanas gads

3 x 0.6 km

V15

2003. – 2005. dzimšanas gads

3 x 0.6 km

S16

1999. – 2002. dzimšanas gads

3 x 0.6 km

V16

1999. – 2002. dzimšanas gads

3 x 0.6 km

S20

1989. – 1998. dzimšanas gads

3 x 1.4 km

V20

1989. – 1998. dzimšanas gads

3 x 1.4 km

S30

1979. – 1988. dzimšanas gads

3 x 1.4 km

V30

1979. – 1988. dzimšanas gads

3 x 1.4 km

S40

1969. – 1978. dzimšanas gads

3 x 1.4 km

V40

1969. – 1978. dzimšanas gads

3 x 1.4 km

S50

1968.g.dzimušās un vecākas

3 x 1.4 km

V50

1959. – 1968. dzimšanas gads

3 x 1.4 km

 

 

 

V60

1958.g.dzimušie un vecāki

3 x 1.4 km

ST, VT (tautas klase) – bez vecuma ierobežojuma 1.4 km - divi slēpojumi.

 

Bērnu grupas:

SB1, VB1 – 2012.g.dzim. un jaunāki – 0.25 km

SB2, VB2 – 2010. – 2011.g.dzimušie – 0.35 km

SB3, VB3 – 2008. – 2009.g.dzimušie – 0.6 km

 

 

STARTA KĀRTĪBA UN NOTEIKUMI

Sacensības notiek brīvajā slēpošanas stilā!

Sacensībās notiks 3 slēpojumos, kuru laiki tiek summēti. Dalībnieki startē pa vecumu grupām augošā numuru secībā (atbilstoši starta protokolam). Vecuma grupas startēs sekojošā secībā:

 

S12 -> V12 ->

S15-> S16->S20->S30->S40->S50 ->

V15->V16->V20->V30->V35->V40->V50->V60->

VV un SV 

 

Intervāla starts ar laika intervālu – 10 sekundes.
Dalībnieki startē pa vecuma grupām augošā numuru secībā ( 1-2-3 utt.)

 

Bērnu starti - pēc 2. slēpojuma.
3 starti: SB1, VB1; SB2, VB2; SB3, VB3.

 

VĒRTĒŠANA 

Vietas tiek noteiktas saskaitot katra slēpojumā uzrādītos rezultātus. Gadījumā ja vairākiem dalībniekiem ir vienādi rezultāti, augstāko vietu izcīna tas kam ir labāks rezultāts pēdējā slēpojuma.

       

APBALVOŠANA

Visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta.

 

Katrā vecumarupā (izņemot ST un VT) 1. - 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem un sponsoru sarūpētām balvām.

Katrā bērnu vecuma grupā 1. - 3. vietu ieguvēji saņem kausu.

Grupās ST un VT  1. - 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem.

Visi finišējošie bērnu vecuma grupu dalībnieki saņem piemiņas medaļas.

 

Visi finišējušie dalībnieki pēc sacensību rezultātu ievietošanas www.sportlat.lv var izdrukāt savus individuālos diplomus – sertifikātus.

 

Slēpošanas seriāla “Latvijas Ziema 2018” kopvērtējums

Slēpošanas seriāla “Latvijas Ziema 2018” reitinga punktus par attiecīgo posmu aprēķina sekojoši:

      Startējot nolikumā noteiktajā vecuma grupai atbilstošajā distancē - katras vecuma grupas 1 v. >> .....1000 v. – pēc slēpojumā uzrādītā rezultāta, rēķinot attiecību pret attiecīgās grupas uzvarētāja rezultātu pēc koeficenta 1000.

Startējot tautas klases distancē, nevis nolikumā noteiktajā vecuma grupai atbilstošajā distancē – tautas klases distances absolūtajiem uzvarētājiem (sieviešu un vīriešu konkurencē) tiek piešķirti 800 punkti un pārējo finišējušo punkti tiek noteikti pēc principa - uzvarētāja laiks tiek dalīts ar katra dalībnieka laiku un pareizināts ar sacensību koeficientu. Šeit netiek vērtēti to grupu pārstāvji, kuriem “īsā” distance ir noteikta par pamatdistanci!!!

Ar kausiem un balvām tiek apbalvoti 1.-3. vietas ieguvēji visās vecuma grupās, izņemot bērnu distances.

Kopvērtējumā tiek vērtēta 2 labāko sacensību punktu summa.

Vienādu punktu gadījumā augstāku vietu iegūst dalībnieks, kurš izcīnījis augstāku vietu pēdējās sacensībās.

Seriāla “Latvijas Ziema 2018” kopvērtējuma apbalvošana 24.02.2018. Madonas Tautas slēpojuma apbalvošanas laikā.

 

DALĪBAS MAKSAS

 

Līdz

16.01.2018.

17.01.2018. – 02.02.2018. plkst. 15:00

03.02.2018. (sacensību diena)

Bērni

Eur 3

Eur 5

Eur 10

S12, V12

Eur 6

Eur 10

Eur 20

S15, V15

Eur 8

Eur 12

Eur 20

S16, V16, S20, V20, S30, V30, S40, V40, S50, V50, V60 un veselības klase (ST, VT)

Eur 12

Eur 15

Eur 30

 

Rīgas sporta skolas Arkādija slēpošanas treniņgrupu audzēkņiem EUR 3 (piesakoties līdz 01.02.2018.) un EUR 10 (piesakoties sacensību dienā). Lūgums treneriem – audzēkņu pieteikumus sūtīt uz sportlat@sportlat.lv. Dalības maksas veikt ar pārskaitījumu, pamatojoties uz izrakstītu rēķinu, vai sacensību dienā.

Piesakoties sacensībām ar SportLat lojalitātes karti ir iespējams saņemt 2% “Cashback” un 2,5 “Shopping Points”.

 

Lūgums laicīgi pieteikties sacensībām, lai kvalitatīvi sagatavotu laika mērīšanas MyLaps (ChampionChip) sistēmas.

Dalības maksā ietilpst dalībnieka numurs, MyLaps (ChampionChip) īre, apkalpojošais personāls, pārsteiguma balvas, dzirdināšana, kā arī uzkodas finišā.

Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, samaksātā nauda netiek atgriezta. Sacensību posma atcelšanas gadījumā, dalības maksa netiek atgriezta. Tā tiek pārcelta uz nākamajiem Latvijas Ziemas slēpošanas seriāla 2018 posmiem.

 

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM

-      interneta mājas lapā www.sportlat.lv  aizpildot pieteikšanās formu līdz 02.februāra plkst. 15:00;

-      Rīgā: Sportlat birojā – Ganību dambī 25d;

-      Sacensību dienā – sacensību reģistratūrā no plkst. 10:00

Dalības maksas apmaksas veids, piesakoties www.sportlat.lv:

-      swedlink norēķinu forma (Swedbank klientiem)

-      seb e-link maksājums (SEB bankas klientiem)

-      ar pārskaitījumu uz Sporta kluba SportLat norēķinu kontu (skatīt rekvizītus), maksājuma uzdevumā norādot: sacensību nosaukumu; dalībnieka vārdu; dalībnieka uzvārdu; dzimšanas datus, vecuma grupu.

 

JA DALĪBAS MAKSA LĪDZ SACENSĪBU DIENAI NAV PĀRSKAITĪTA, SACENSĪBU DIENĀ JĀMAKSĀ PILNA MAKSA. DALĪBAS MAKSAS APMĒRU NOSAKA PĒC TĀ DATUMA, KAD TĀ TIEK MAKSĀTA, NEVIS PĒC PIETEIKŠANĀS DATUMA.

 

! Organizācijas un komandas var saņemt rēķinu un veikt apmaksu ar pārskaitījumu. Rēķina apmaksa jāveic 3 dienas līdz sacensību sākumam. Kontaktēties pa e-pastu sportlat@sportlat.lv

Čipu bojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā jāmaksā 20 EUR.

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.

SACENSĪBU ATCELŠANA / PĀRCELŠANA

SPORTLAT var laika apstākļu dēļ (sniega trūkums) atcelt vai pārcelt sacensības, par to paziņojot mājas lapā www.sportlat.lv.

 Informācija iegūstama arī sūtot jautājumus uz e-pastu sportlat@sportlat.lv vai zvanot pa tālruni 67291526.

DROŠĪBA

Katrs sacensību dalībnieks, reģistrējoties sacensībām internetā vai sacensību dienā, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

 IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informāciju var saņemt pa tālruni 67291526.
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.

 

PROTESTI

Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot 20 EUR. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

 

SPORTLAT REKVIZĪTI

Sporta klubs "SportLat"

Reģ. Nr. 40008107277
Adrese: Kaivas iela 50, k–5 – 31, Rīga,

LV-1021
A/S Swedbanka
Konts: LV64HABA0551014830359

 

DAŽĀDI

Autotransports jānovieto uz stāvlaukuma, sekojot norādījuma zīmēm.

Ar trasi pirms sacensībām var iepazīties jebkurā laikā.