Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Daugavpils skrējiens “Daugavpils-Mežciems” 2018 | Nolikums

53. Daugavpils skrējiens

“Daugavpils-Mežciems”

 

NOLIKUMS

 

1. Mērķis un uzdevumi

 

Popularizēt veselīgu dzīvesveidu un kustību prieku;

Popularizēt skriešanu kā tautas sportu Daugavpilī un Latvijā.

 

2. Vieta un laiks

 

Sacensības notiks 2018. gada 6.oktobrī;

Sacensību starta un finiša vieta – Daugavpils Vienības laukums. 

 

3. Sacensību programma

 

10:00 numuru izsniegšana un papildus (maksas) reģistrācija;

11:00 Starts Bērnu skrējieniem;

12:00 Starts Tautas skrējienam (5km) un Nūjošanai (5km);

13:00 Starts 21km un 10km distancēs;

Apbalvošanas ceremonija plkst.15:00.

 

4. Pieteikšanās sacensībām

 

Iepriekšēja pieteikšanās no 20.08.2018 līdz 4.10.2018;

Pieteikšanās sportlat.lv.

Numuru izņemšana no šī gada 5.oktobra plkst.16:00 līdz plkst.19:00 Vienības laukumā un šī gada 6. oktobrī no plkst.10:00 Vienības laukumā;

 

5. Sacensību vadība

 

Sacensības organizē Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sporta pārvalde”.

 

6. Dalībnieki

 

Sacensības ir individuālas un tajās var piedalīties jebkurš;

Tautas skrējiens (5km) un 10km distancē var piedalīties ikviens bez vecuma ierobežojuma;

21 km distancē var piedalīties dalībnieki kas dzimuši 2002.g. un vecāki;

Bērnu skrējienos var piedalīties bērni vecumā no 2. gadiem līdz 15 gadiem.

 

7. Vecuma grupas

 

21km distance

Sievietes

Vīrieši

Vecums

S

2002.- 1979. dzimš. g.

V

2002.- 1979. dzimš. g.

16-39.g.

S40

1978. dzimš.g. un vecākas

V40

1978. dzimš.g. un vecāki

40.g. un vecāki

 

10km distance

Sievietes

Vīrieši

Vecums

S

2002.- 1979. dzimš. g.

V

2002.- 1979. dzimš. g.

16.g.- 39.g.

S40

1978. - 1959. dzimš. g.

V40

1978. - 1959. dzimš. g.

40.g. – 59.g.

S60

1958. dzimš. g. un vecākas

V60

1958. dzimš. g. un vecāki

60.g. un vecāki

 

Tautas skrējiens (5 km):

Sievietes

Vīrieši

Vecums

S20

2005. - 1989. dzimš. g.

V20

2005.- 1989. dzimš. g.

13-29.g.

S30

1988 - 1969. dzimš.g.

V30

1988 - 1969. dzimš.g.

30-49.g.

S50

1968. – 1953. dzimš.g.

V50

1968. – 1953. dzimš.g.

50-65.g.

S60

1952. dzimš. g. un vecākas

V60

1952. dzimš. g. un vecāki

66.g. - un vecāki

 

Bērnu skrējiens:

Meitenes

Zēni

Vecums

SB

2013. dzimš. g. un jaunākas

VB

2013. dzimš. g. un jaunāki

5.g. un jaunāki

SB2

2012. – 2009. dzimš.g.

VB2

2012. – 2009. dzimš.g.

6.g. – 9.g.

SB3

2008. – 2003. dzimš.g.

VB3

2008. – 2003. dzimš.g.

10.g. – 15.g.

 

Nūjošana (5km) netiek dalīti vecuma grupās.

 

8. Distances un transporta kustība:

 

21km distanci veido 2 vienādi 10,5 km gari apļi pa pilsētu;

10,5 km distanci veido viens 10,5 km aplis.

Tautas skrējiena (5km) un nūjošanas distanci veido viens 5km aplis;

 

Bērnu skrējieni:

SB un VB grupu distance ir 200 m aplis Dubrovina parka teritorijā;

SB2 un VB2 grupu distance ir 700 m aplis apkārt Dubrovina parkam;

SB3 un VB3 grupu distance ir 2km aplis apkārt Dubrovina parkam.

 

Skriešana notiks pa pilsētas ielām. Skriešanas trases segums – betona bruģakmens, asfalts, iespējams grants segums nelielā posmā. Reljefs –līdzens, ar nelieliem, lēzeniem kāpumiem atsevišķās vietās.

 

Daugavpilī, 6.oktobrī no plkst.11:00 līdz plkst.15:00 būs slēgta transporta satiksme. Atsevišķos gadījumos iespējama Policijas kontrolēta pilsētas satiksmes autobusu kustība.

 

Pēc plkst.15:00 sacensību laikā slēgtajās ielās tiks atjaunota brīva transporta kustība.

 

9. Nosacījumi

 

Dalībniekam izdotais numurs jānovieto priekšā virs sporta krekla. Numura bojāšana, nolocīšana, aizkrāsošana ir aizliegta;

 

Katrs sacensību dalībnieks pirms starta reģistrācijā ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību skriešanas distances veikšanai;

 

Dalībniekiem, jaunākiem par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta pieteikuma anketu;

 

Lai dokumentētu atskatu uz Sporta pasākumiem Daugavpilī, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde”, Stacijas ielā 47A informē, sporta pasākums tiks fotografēts un filmēts, sīkāka informācija: daugavpilssports.lv; apstrādi un šādu datu brīvu apriti, iesniedzot pieteikumu sacensībām dalībnieks, ar parakstu,

 

Pamatojoties uz VDAR 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apliecina savu piekrišanu tam, ka Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde”, reģistrācijas numurs 90011647754, ievāc, izmanto, glabā un dzēš personas datus sacensību reģistrēšanas nolūkiem, un nodod datus šeit minēto datu apstrādes nolūku ietvaros nodrošinot, ka datu apstrādē tiek ievērotas Eiropas Savienības un nacionālo normatīvo aktu prasības.

 

Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā;

 

Skrējiena dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem, skrituļslidām, skrienot blakus cilvēkam, kas nav sacensību dalībnieks, u.tml.

 

Distancē pavadītais laiks:

 

21 kmdistances maksimālais laiks, kurā jāveic distance ir 2h 30min, pēc noteikā laika perioda dalībnieka laiks nefiksējas;

10,5 kmdistances maksimālais laiks, kurā jāveic distance ir 1h 30min, pēc noteikā laika perioda dalībnieka laiks nefiksējas;

5km distances maksimālais laiks kurā jāveic distance ir 45min, pēc noteikā laika perioda dalībnieka laiks nefiksējas.

 

10. Vērtēšana

 

Uzvar sportists, kurš pirmais veic distanci;

Vērtējums notiek pēc nolikuma 7. punktā noteiktajām vecuma grupām.

 

11. Apbalvošana

 

21km, Tautas skrējiena (5km) un 10km distances pirmo 3.vietu ieguvēji saņem balvas no skrejiena organizatoriem un atbalstītājiem;

Bērnu skrējienu dalībnieki saņem balvas no organizatoriem un skrējiena atbalstītājiem.

 

12. Dalības maksa

 

Tautas skrējienam (5km) un Nūjošanai reģistrējoties iepriekš, skrējiens ir bezmaksas. Reģistrējoties sacensību dienā (6.10) dalība skrējienā 20 EUR.

Bērnu skrējieniem dalība bezmaksas;

21km distancei un 10,5km distancei, reģistrējoties iepriekš dalības maksa 3 EUR. Reģistrējoties sacensību dienā (6.10) dalības maksa 20 EUR;

 

! Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nepiedalās skrējienā, vai atsaka savu dalību.

 

13. Protesti

 

Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot 15 Eiro. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

 

14. Izmaiņas sacensības nolikumā

 

Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus nolikumā;

Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu un nezin noteikumus.

 

Daugavpils PM 2019