Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Priekules MTB velomaratons 2018 | Nolikums

„Priekules MTB velomaratons 2018”

 N O L I K U M S

 

 1. Mērķi:

 

1.1. veicināt riteņbraukšanas popularitāti Priekules novadā un Latvijā;

1.2. popularizēt MTB velosportu kā visiem pieejamu aktīvās atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu;

1.3. veicināt citu valstu MTB entuziastu ierašanos Latvijā;

1.4. popularizēt MTB velomaratonu kā aktīvu ģimenes atpūtas veidu;

1.5. popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli;

1.6.  turpināt MTB velomaratona tradīciju Priekules novadā, to veidojot par ikgadējām, tradicionālām velo sacensībām, tādējādi arī veicinot tūrisma attīstību Priekules  novadā.

1.7. Dažādot jauniešu brīvā laika pavadīšanu.

 

 1. Vieta un laiks: 2018.gada 13.maijs, Priekule, Priekules novads, Aizputes ielā 1a (Priekules d/f sporta halle).

 

 1. Distances:           

 

Dalībniekiem tiek piedāvātas sekojošas distances –

3.1. maratona distance (55-65 km) – ar laika kontroli;

3.2. pusmaratona distance (28-35 km) - ar laika kontroli;

3.3. jauniešu distance (10-15 km)- ar laika kontroli;

3.4. bērnu velobrauciens (2-3 km) – ar laika kontroli;

3.5. bērnu velobraucieni (400m – 2km) – bez laika kontroles (trases bērnu sacensībām tiks izveidotas starta/finiša zonas tuvumā);

3.6. tūristu klase (līdz 20 km) – izzinošs velobrauciens gida pavadībā bez laika kontroles.

 

 1. Starta laiki:

 

Plkst.11:00 – starts maratona braucienam.

Plkst.11:10  – starts bērnu braucieniem.

Plkst.11:30  – starts tūristu klases braucienam

Plkst.12:30 – starts pusmaratona braucienam.

Plkst.12:30 – starts jauniešu braucienam.

 

 1. Sacensību trase: viens vai divi apļi šķēršļotā apvidū.

  

 1. Dalībnieki.

 

6 .1. Par sacensību dalībnieku var būt jebkurš velobraucējs ar savu, tehniskā kārtībā esošu velosipēdu.

6.2. Sacensībās piedalās visi, kuriem ir vēlēšanās pārbaudīt savas fiziskās spējas un labi pavadīt laiku, braucot ar velosipēdu jautrā kompānijā.

6.3. Dalībnieks drīkst startēt tikai vienā braucienu klasē.

6.4. Maratona, pusmaratona un jauniešu distancē drīkst piedalīties gan LRF licencētie braucēji, gan jebkurš velobraucējs. Maratona un pusmaratona distances braucēji tiek aicināti iegādāties LRF licences.

 

 1. Vecuma grupas.

 

Dalībnieku rezultāti tiek vērtēti atsevišķās grupās.  

 

7.1. Maratons -brauciens ar ieskaiti individuālajā un komandu vērtējumā:

 

SIEVIETES:

Ms20 sievietes, 1999. – 1989.dzimšanas gads

50 – 70 km

Ms30 sievietes, 1979. – 1988.dzimšanas gads

50 – 70 km

Ms40 sievietes, 1969. – 1978.dzimšanas gads

50 – 70 km

Ms50 sievietes, 1968.dzimšanas gads un vecākas

50 – 70 km

 

VĪRIEŠI:

MV20 vīrieši, 1999. – 1989.dzimšanas gads

50 – 70 km

MV30 vīrieši, 1984. – 1988.dzimšanas gads

50 – 70 km

MV35 vīrieši, 1983. – 1979.dzimšanas gads

50 – 70 km

MV40 vīrieši, 1969. – 1978.dzimšanas gads

50 – 70 km

MV50 vīrieši, 1968.dzimšanas gads un vecāki

50 – 70 km

 

7.2. Pusmaratons - brauciens ar ieskaiti individuālajā un komandu vērtējumā:

 

SIEVIETES:

S16 jaunietes, 2002. – 2004.dzimšanas gads

25 – 35 km

S18 jaunietes, 2001. – 2000.dzimšanas gads

25 – 35 km

S20 sievietes, 1989. – 1999.dzimšanas gads

25 – 35 km

S30 sievietes, 1979. – 1988.dzimšanas gads

25 – 35 km

S40 sievietes, 1969. – 1978.dzimšanas gads

25 – 35 km

S50 sievietes, 1968.dzimšanas gads un vecākas

25 – 35 km

  

VĪRIEŠI:

V16 jaunieši, 2002. – 2004.dzimšanas gads

25 – 35 km

V18 jaunieši, 2000. – 2001.dzimšanas gads

25 – 35 km

V20 vīrieši, 1989. – 1999.dzimšanas gads

25 – 35 km

V30 vīrieši, 1984. – 1988.dzimšanas gads

25 – 35 km

V35 vīrieši, 1983. – 1979.dzimšanas gads

25 – 35 km

V40 vīrieši, 1969. – 1978.dzimšanas gads

25 – 35 km

V50 vīrieši, 1959. – 1968.dzimšanas gads

25 – 35 km

V60 vīrieši, 1958.dzimšanas gads un vecāki

25 – 35 km

 

7.3. Jauniešu distance- brauciens ar ieskaiti individuālajā un komandu vērtējumā:

 

JAUNIETES/ JAUNIEŠI:

S12 jaunietes, 2006. – 2007.dzimšanas gads

10 – 15 km

S14 jaunietes, 2004. – 2005.dzimšanas gads

10 – 15 km

V12 jaunieši, 2006. – 2007.dzimšanas gads

10 – 15 km

V14 jaunieši, 2004. – 2005.dzimšanas gads

10 – 15 km

 

7.4. Bērnu braucieni

  

MEITENES:

BM1 meitenes, 2014.dzimšanas gads un jaunākas (bez laika kontroles un vietu noteikšanas)

Bērni ar līdzsvara riteņiem startē atsevišķā braucienā.

400 – 800  m

BM2 meitenes, 2013. – 2012.dzimšanas gads (bez laika kontroles un vietu noteikšanas)

500 m – 1  km

BM3 meitenes, 2011. – 2010.dzimšanas gads (bez laika kontroles un vietu noteikšanas)

1 – 2  km

BM4 meitenes, 2008. – 2009.dzimšanas gads (ar laika kontroli un vietu noteikšanu)

2 – 3  km

 

ZĒNI:

BZ1 zēni, 2014.dzimšanas gads un jaunāki (bez laika kontroles un vietu noteikšanas)

Bērni ar līdzsvara riteņiem startē atsevišķā braucienā.

400 – 800 m

BZ2 zēni, 2013. – 2012.dzimšanas gads (bez laika kontroles un vietu noteikšanas)

500 m – 1  km

BZ3 zēni, 2010. – 2011.dzimšanas gads (bez laika kontroles un vietu noteikšanas)

1 – 2 km

BZ4 zēni, 2008. – 2009.dzimšanas gads (ar laika kontroli un vietu noteikšanu)

2 – 3 km

 

 1. Vērtēšana un apbalvošana:

 

Vērtēšana un apgalvošana notiek individuālajā un komandu ieskaitē.

8.1. Individuālajā vērtējumā:

8.1.1. Maratona distanču kopvērtējuma uzvarētāji 1.-3. vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar naudas balvām gan vīriešu, gan sieviešu vērtējumā.

 

1. vieta

50 EUR

2. vieta

30 EUR

3. vieta

20 EUR

 

8.1.2. Pusmaratona distanču kopvērtējuma uzvarētāji 1.-3. vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar sponsora balvām gan vīriešu, gan sieviešu vērtējumā.

8.1.3. Jauniešu distanču kopvērtējuma uzvarētāji 1.-3. vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar sponsora balvām gan vīriešu, gan sieviešu vērtējumā.

8.1.4. Katrā vecuma grupā (izņemot tūristu klasi un bērnu braucienus) 1.- 3.vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām un diplomiem.    

 

8.2. Komandu vērtējumā:

Komandu vērtējumā 1.-3. vietu ieguvēju komandas, katrā distancē, tiek apbalvotas ar sponsora balvām.

Katrs dalībnieks saņem sekojošus punktus distances kopējā ieskaitē –

 

 1. Vieta – 500 punkti
 2. Vieta – 495 punkti
 3. Vieta - 490 punkti
 4. Vieta – 485 punkti
 5. Vieta – 480 punkti
 6. Vieta – 475 punkti
 7. Vieta – 473 punkti
 8. Vieta – 471 punkts
 9. Vieta – 469 punkti
 10. Vieta – 467 punkti

Par katru nākamo vietu – 1 punkts mazāk

 

8.3. Komandu vietu nosaka –

8.3.1. Maratona distancē – pēc komandas 3 (trīs) labāko dalībnieku punktu summas    

8.3.2. Pusmaratona distancē - pēc komandas 4 (četru) labāko dalībnieku punktu summas    

8.3.3. Jauniešu distancē - pēc komandas 3 (trīs) labāko dalībnieku punktu summas    

8.3.4. Vienādas punktu summas gadījumā, augstāku vietu ieņem komanda, kuras dalībnieks izcīnījis augstāku vietu distances kopējā ieskaitē.

8.4. Komandā atļauts pieteikt gan vīriešus gan sievietes.

8.5. Komandas skaitliskais sastāvs –

Maratona distance – vismaz 3 (trīs) dalībnieki

Pusmaratona distance – vismaz 4 (četri) dalībnieki

Jauniešu distance – vismaz 3 (trīs) dalībnieki

8.6. Katrs MTB velomaratona dalībnieks saņem pasākuma piemiņas suvenīru.

8.7. Visi bērnu braucienu dalībnieki tiek apbalvoti ar atbalstītāju balvām.

8.8. Starp maratona, pusmaratona un jaunieša brauciena dalībniekiem tiek izlozētas divdesmit vērtīgas balvas

8.9. Galvenā balva – VELOSIPĒDS – maratona, pusmaratona un jaunieša brauciena dalībniekiem izlozes kārtībā!

 

 1. Drošības noteikumi:

 

9.1. Katrs sacensību dalībnieks, veicot reģistrāciju internetā vai sacensību vietā, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai un iespējamām traumām sacensību ietvaros.

9.2. Dalībniekiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas uzņemas atbildību par dalībnieku pasākuma norises laikā un paraksta pieteikuma anketu.

9.3. Sacensību organizatori neatbild par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā, kā arī pirms un pēc tām.

9.4. Visas distances laikā aizsprādzētas, VELOĶIVERES IR OBLIGĀTAS! Šī punkta neievērošanas gadījumā dalībnieks tiek diskvalificēts.

9.5 Uz aizsargķiveres aizliegts piestiprināt jebkādus priekšmetus -video kameras utt.

 

 1. Dalības maksa:

 

10.1. Dalības maksa, reģistrējoties internetā  www.sportlat.lv līdz 12. maijam plkst.18:00:

10.1.1. pieaugušajiem – 15 EUR;

10.1.2. jauniešiem līdz 18 gadu vecumam - 5 EUR;

10.1.3. bērniem brauciena dalībniekiem – bez maksas;

10.1.4. velotūristiem – bez maksas!

 

10.2. Sacensību dienā:

10.2.1. pieaugušajiem – 20 EUR;

10.2.2. jauniešiem līdz 18 gadu vecumam – 10 EUR;

10.2.3. velotūristiem – bez maksas!

10.2.4. bērniem – bez maksas!

 

10.3. JA DALĪBAS MAKSA LĪDZ SACENSĪBU DIENAI NAV PĀRSKAITĪTA, SACENSĪBU DIENĀ JĀMAKSĀ PILNA MAKSA!!! DALĪBAS MAKSAS APMĒRU NOSAKA PĒC TĀ DATUMA, KAD TĀ TIEK MAKSĀTA, NEVIS PĒC PIETEIKŠANĀS DATUMA.

  

10.4. Dalības maksā ietilpst:

 10.4.1. sacensībām sagatavota  marķēta trase;

10.4.2. sacensību numurs;

10.4.3. atraktīvs pasākuma vadītājs

10.4.4. dalībnieku dzirdināšanas punkti trasē (distancēs paredzēti 1- 2 punkti);

10.4.5. dalībnieka ēdināšana pēc finiša;

10.4.6. velomazgāšana pēc finiša.

10.4.7. izklaides iespējas starta / finiša zonā.

10.4.8. sacensību rezultāti organizatora mājaslapā – priekulesveloklubs.lv

 

 1. Dalībnieku reģistrēšanās:

 

11.1. Online reģistrēšanās sacensībām – mājas lapā www.sportlat.lv līdz 12. maijam plkst.18:00

11.2. Uz vietas sacensību dienā sekretariātā pie Priekules daudzfunkcionālās Sporta halles, Aizputes iela 1a, Priekulē, Priekules novadā

 

no plkst. 9:00 - 10:40 – maratona distances dalībniekiem,

no plkst. 9:00 – 12:10 – pusmaratona distances dalībniekiem,

no plkst. 9:00 – 12:10 – jauniešu distances dalībniekiem.

 

11.3. Bērnu klases dalībnieku reģistrācija notiek sacensību dienā līdz plkst.10:45.

11.4. Dalībnieks ir pieteicies sacensībām pēc korektas pieteikuma anketas aizpildīšanas pasākuma vietā vai onlain reģistrēšanās - mājas lapā www.sportlat.lv un dalības maksas nomaksas!

11.5. Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, samaksātā nauda netiek atgriezta!

11.6. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst pret sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanu sacensību publiskajos materiālos.

11.7. Reģistrējoties dalībnieks piekrīt personas datu apstrādei, saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

 

 1. Dalībnieku ievērībai!

 

12.1. Pasākums tiek organizēts saskaņā ar Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības un LRF noteikumiem.

12.2. Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.

12.3. Sacensības notiek pie neierobežotas vai daļēji ierobežotas transporta kustības.

12.4. Visiem sacensību dalībniekiem obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi.

12.5. Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībniekam tiek fiksēts pēdējais šķērsošanas laiks un ieņemtā vieta.

12.6. Finiša līnijas šķērsošana pretējā virzienā – sods: + 10 min. pie rezultāta.

12.7. Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt protestu galvenajam tiesnesim.

12.8. Protests attiecībā uz rezultātiem ir jāiesniedz rakstiski ar savu parakstu 15 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas, samaksājot 30 EUR sacensību sekretariātā. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā nauda tiek atgriezta.

12.9. Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.

12.10. Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, šķērsojot autoceļus. Pa grants un citiem autoceļiem jābrauc pa labo pusi. Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem.

12.11. Sacensību organizatori nav atbildīgi par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.

12.12. Organizators un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā, neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā.

12.13. Apstiprinot savu dalību sacensībās, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.

12.14. Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.

12.15. Sacensību dalībniekam ieteicams distancē ņemt līdzi: pumpi, rezerves kameru, pudeli ar dzeramo un mobilo telefonu.

12.16. Kalnu divriteņu maratona dalībniekus lūdzam nepiesārņot dabu maratona trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi. Dalībnieks var tikt sodīts par atkritumu atstāšanu trasē izņemot gadījumus, ja tas notiek 100 m robežās aiz ēdināšanas/dzeršanas punkta.

 

13.Sacensību organizatori:

 

13.1. Priekules novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Priekules veloklubs”.

13.2. Kontaktpersonas:

13.2.1. Priekules veloklubs – Mārtiņš Gulbis-Švans, +371 26166960, priekules.veloklubs@inbox.lv;

13.2.2. Priekules veloklubs – Kaspars Dzintars, +371 26547057, priekules.veloklubs@inbox.lv;

13.2.3. Priekules veloklubs  – Daiga Egle +371 29472063, priekules.veloklubs@inbox.lv.

 

Visa veida info:   www.priekulesveloklubs.lvwww.priekulesnovads.lv, Priekules velokluba facebook lapā.

Tiltu skrējiens