Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Vislatvijas 9. nūjošanas festivāls Ventspilī | Nolikums

VISLATVIJAS 9. NŪJOŠANAS FESTIVĀLS VENTSPILĪ

 

NOLIKUMS

 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

 

1.1. Veicināt veselīgu un sportisku dzīves veidu;
1.2. Veicināt nūjošanas kā sporta veida prestižu un atpazīstamību Ventspilī;
1.3. Veidot Ventspils atpazīstamību un zīmolu Latvijā un ārvalstīs;
1.4. Pievērst Latvijas valdības, veselības un izglītības vadošo institūciju uzmanību vecāka gadagājuma iedzīvotāju sportam.

 

2. LAIKS UN VIETA

 

2.1. Vislatvijas nūjošanas 9. festivāls notiek Ventspilī, 2018. gada 11. augustā. Sacensību starta un finiša vieta – Ventspils Piedzīvojumu parks, Ventspilī, Saules ielā 141;
2.2. Starts plkst. 11:00.

 

3. GRUPAS

 

3.1. Atsevišķas vecuma grupas netiek izdalītas.

 

4. DISTANCE

 

4.1. Īsā distance – 5,3 km;
4.2. Garā distance – 10,6 km;
4.3. Sacensību dalībnieki startē no kopēja starta, garās distances dalībnieki veic 2 apļus.
4.4. Sacensību dalībnieks nūjošanas laikā izvērtē cik garu distanci veiks. Ja pēc pirmā apļa dalībnieks jūtas pietiekami spēcīgs, tad veic vēl vienu apli.

 

5. ORGANIZATORI

 

5.1. Sacensības organizē Ventspils Pilsētas domes sporta pārvalde, Olimpiskais centrs „Ventspils” un biedrība ’’Ventspils Maratona klubs’’;
5.2. Sacensības atbalsta Ventspils pilsētas dome.

 

6. DISTANCE UN LAIKA KONTROLE

 

6.1. Trase izplānota pa pilsētas ielām;
6.2. Trases segums – asfalts un bruģakmens;
6.3. Sacensību laikā transporta kustība trasē būs ierobežota un tiks kontrolēta ar Ventspils pašvaldības un Valsts policijas darbinieku palīdzību;
6.4. Ūdens punkti trasē tiks izvietoti finišā, kā arī distances vidū;
6.5. Trases shēma apskatāma www.nujosanasfestivals.lv;
6.6. Laika limits 120 minūtes;
6.7. Katram dalībniekam laiks tiks fiksēts ar elektroniskās laika kontroles sistēmas MYLAPS čipa palīdzību;
6.8. Čipa nozaudēšanas vai neatdošanas gadījumā dalībniekam sods 20 EUR.

 

7. DALĪBNIEKI

 

7.1. Vislatvijas nūjošanas 8. festivālā var pieteikties ikviena persona, bez vecuma ierobežojuma;
7.2. Dalībnieki, kas dzimuši 2012. gadā un jaunāki, distancē dodas tikai kopā ar vecākiem.
7.3. Dalībnieki startē tikai ar nūjošanai paredzētām nūjām.

 

8. PIETEIKŠANĀS UN REĢISTRĀCIJA

 

8.1. Online reģistrācija www.nujosanasfestivals.lv vai www.sportlat.lv mājas lapās no 2018.gada 25.jūnijam līdz 2018. gada 10.augustam, plkst. 17:00.
8.2. Starta numuri tiek piešķirti reģistrācijas kārtībā.
8.3. Nepareizu reģistrācijas datu maiņu iespējams veikt līdz 2018. gada 11.augustam plkst. 10:00, par to paziņojot rakstiski sacensību reģistratūrā.

 

9. DALĪBAS MAKSA

 

9.1. Piesakoties līdz 2018. gada 10. augustam, dalības maksa 3.00 EUR.
9.2. Piesakoties sacensību vietā 11. augustā, dalības maksa 5.00 EUR.
9.3. Skolniekiem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam dalības maksa 1.50 EUR.
9.4. Senioriem, kas dzimuši 1958. gadā vai agrāk, dalība maksa 1.50 EUR.
9.5. Dalības maksā ietilpst trases nodrošināšana, dalībnieka numurs, laika kontroles MYLAPS čips, mantu glabātuve starta/ finiša zonā, pārsteiguma balvas, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana un citu pakalpojumu sniegšana sacensību laikā.

 

10. DALĪBAS NODOŠANA CITAI PERSONA

 

10.1. Starta numuru nav iespējams nodot citai personai.

 

11. NUMURU UN LAIKA KONTROLES MYLAPS ČIPU SAŅEMŠANA

 

11.1. Numurus un čipus dalībnieki varēs saņemt sacensību dienā reģistratūrā no plkst. 9:00.
11.2. Numura un čipa saņemšanai nav iespējams pilnvarot citu personu, bet komandas un nūjošanas klubi tos var saņemt kolektīvi.

 

12. NUMURA PIESTIPRINĀŠANAS UN LAIKA KONTROLES ČIPU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

12.1. Dalībnieka numurs jāpiestiprina dalībniekam priekšpusē redzamā vietā.
12.2. Laika kontroles čips ir piestiprināms atbilstoši tiesnešu norādēm reģistratūrā.
12.3. Dalībnieki starta koridorus ieņem individuāli.
12.4. Distances laikā jāievēro sacensību tiesnešu norādītais maršruts un distances koridors.
12.5. Pēc finiša dalībniekiem jāatgriež MYLAPS čips. Numurus dalībnieki saglabā piemiņai.

 

13. REZULTĀTU APKOPOŠANA UN PUBLICĒŠANA

 

13.1. Sacensību rezultāti tiek apkopoti elektroniski, vietas piešķirot pēc distancē pavadītā laika, laika skaitīšanu sākot no galvenā tiesneša dotā starta signāla brīža līdz finiša līnijas šķērsošanas brīdim. Laika kontroles MYLAPS ČIPA fiksētais laiks, kas parāda dalībnieka reālo distancē pavadīto laiku no starta līnijas līdz finiša līnijas šķērsošanas brīdim, tiek publicēts www.nujosanasfestivals.lv un www.sportlat.lv mājas lapā ne vēlāk kā 12. augustā dalībnieku personīgai zināšanai.
13.2. Pirmējie sacensību rezultāti būs pieejami sacensību dienā izdrukas formā.
13.3. Sacensību organizatori patur tiesības publicēt sacensību rezultātus drukātā veidā.
13.4. Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai Olimpiskā centra „Ventspils” mārketinga un reklāmas aktivitātēm.

 

14. APBALVOŠANA

 

14.1. Vislatvijas nūjošanas 9.festivālā apbalvos divās vecuma grupās trīs ātrākos un trīs ātrākās nūjotājas.

 

Vecuma grupas 5,3km un 10.55km distancēs

Sievietes

 

Vīrieši

S

 

1978. dzimš. g. un jaunāki

V

1978. dzimš. g. un jaunāki

S40

 

1977. dzimš. g. un vecāki

V40

1977. dzimš. g. un vecāki

 

Tiks pasniegtas Ventspils pilsētas domes balvas, kā arī tiks noteiktas 5 pārsteiguma balvas dažādās nominācijās. Lielākie kolektīvi saņems piemiņas diplomu par dalību nūjošanas festivālā. Apbalvošana notiks sacensību dienā plkst. 13:30.


14.2. Visi dalībnieki, kas iekļausies laika limitā, saņems piemiņas balvu. 

 

15. VESELĪBA UN DROŠĪBA

 

15.1. Sacensību starta un finiša vietā būs pieejama neatliekamā medicīniskā palīdzība.
15.2. Reģistrējoties sacensībām un dodoties distancē, katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. Sacensību organizatori rekomendē konsultēties ar ģimenes ārstu ikvienu dalībnieku, kas nejūtas pārliecināts par savu veselības stāvokli, lai veiktu nūjošanas distanci.
15.3. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai veselības traucējumiem sacensību laikā.
15.4. Sacensību dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem vai skrituļslidām.
15.5. Dalībniekiem un līdzjutējiem, ierodoties uz pasākumu ar suņiem, obligāti jānodrošina tiem uzpurnis. Ja sunim nav uzpurnis, sacensību tiesnešiem ir tiesības aizliegt dalībniekiem turpināt dalību pasākumā.

 

16. PRETENZIJAS

 

16.1. Pretenzijas tiek pieņemtas 2 stundu laikā pēc dalībnieka finiša. Saņemtās pretenzijas tiks izskatītas nekavējoties.
16.2. Visas pretenzijas par rezultātiem tiks pieņemtas rakstveidā 24 stundu laikā pēc rezultātu publicēšanas iesniedzot sacensību rīkotājiem. Pretenzijas tiks izskatītas 7 dienu laikā pēc to saņemšanas.

 

17. IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ

 

17.1. Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā, par to informējot festivāla mājas lapā.

 

Pasākums tiek līdzfinansēts ES projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/103 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilaksei  Ventspilī” ietvaros, kurā biedrība “Ventspils Maratona klubs” nodrošina veselības veicināšanas un sporta pasākumus (sadraudzības skrējiens dalībniekiem ar kustību traucējumiem un garīgās veselības traucējumiem; veselīga uztura stends, dažādu veselīgu produktu degustācijas; bērnu vingrošanas nodarbība; starts dalībniekiem ratiņkrēslos; kultūras, izklaides programma, ietverot veselīga dzīvesveida veicināšanas jautājumus).

 

Galvenais tiesnesis: Andris Valerts

Bigbank Skrien Latvija Maratona distances