Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Staro Rīga skrējiens 2018, Ģimenes skrējiens 1,5km | Nolikums

Staro Rīga skrējiens 2018

 

sacensību nolikums

 

 

Nolikumā ietvertie noteikumi ir saistoši visiem sacensību dalībniekiem. Sekojošie sacensību noteikumi ir paredzēti, lai nodrošinātu veiksmīgu sacensību norisi un dalībnieku drošību. Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus sacensību nolikumā bez iepriekšēja brīdinājuma.

 

 

I Laiks, vieta, organizatori

 

 1. Staro Rīga skrējiens (turpmāk - Sacensības) notiks 2018. gada 16.novembrī 17.30, Lucavsalā, Rīgā.
 2. Sacensības organizē Biedrība Baltic Events (turpmāk - Organizators) reģ.nr. 40008219474, sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu. Organizatora kontaktpersona Diāna Uzuliņa, tel.28332384.

 

 

II Dalībnieki un disciplīnas

 

 1. Sacensībās var piedalīties ikviens bez vecuma ierobežojuma. Bērniem līdz 10 gadu vecumam atļauts startēt TIKAI vecāku pavadībā.
 2. Disciplīnas:
  • 5km skriešana, iešana un nūjošana;
  • 1,5km ģimenes skrējiens;
  • Foto orientēšanās komandām.
 3. 5km skriešanas, iešanas un nūjošanas distancēs starts tiek dots kopā. Nūjošanas un iešanas disciplīnu dalībnieki startē no pēdējā starta koridora.
 4. Distancē pavadītais laiks netiks mērīts.

 

 

III Reģistrēšanās

 

 1. Sacensībām iespējams reģistrēties:
  • elektroniski mājas lapā starorigaskrejiens.lv līdz 15.11.2018. plkst.17.00. Reģistrāciju internetā nodrošina biedrība “Sporta klubs “SportLat””. Problēmu gadījumā, lūdzam, sazināties, rakstot uz e-pastu sportlat@sportlat.lvvai zvanot pa tālruni 67291526;
  • Sportland veikalos līdz 15.11.2018. plkst. 17.00;
  • sacensību dienā 16.11.2018. reģistrēšanās teltī. Reģistrācija tiks slēgta 30 minūtes pirms starta.
 2. Starta numuru un pārējos sacensību dokumentus dalībnieks varēs saņemt 16.11.2018 no plkst. 130, Lucavsalā, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
 3. Reģistrējoties Staro Rīga skrējiena sacensību vietā, dalībnieks starta numuru un pārējos sacensību dokumentus saņems uzreiz.

 

 

IV Dalības maksa

 

 1. Dalības maksa 5km distancē:
  • 10. – 31.10. EUR 7,00;
  • 11. – 15.11. EUR 10,00;
  • 111. EUR 13,00.
 2. Dalības maksa 1,5km ģimenes skrējienā:
  • 10. – 31.10. EUR 10,00 (līdz 4 dalībniekiem);
  • 11. – 15.11. EUR 15,00 (līdz 4 dalībniekiem);
  • 111. EUR 20,00 (līdz 4 dalībniekiem).
 3. Dalības maksa foto orientēšanās:
  • 10. – 31.10. EUR 15,00 (līdz 4 dalībniekiem);
  • 11. – 15.11. EUR 20,00 (līdz 4 dalībniekiem);
  • 11. EUR 25,00 (līdz 4 dalībniekiem).
 4. 1,5 km ģimenes skrējienā par katru papildus pieteikto ģimenes locekli jāpiemaksā EUR 3,00.
 5. Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks atsaka savu dalību. Tāpat dalības maksa netiek atgriezta Force Majeure gadījumos.

 

 

V Sacensību dokumenti

 

 1. Sacensību dokumenti sastāv no dalībnieka numura, saspraudēm, informācijas bukleta, sponsoru materiāliem.

 

 

VI Starta numuri

 

 1. Dalībnieki startam tiks pielaisti tikai ar oficiālajiem Staro Rīga skrējiena 2018 starta numuriem. Starta numuriem jābūt piestiprinātiem krekla priekšpusē, tiem jābūt labi saskatāmiem. Pēc finiša starta numuri paliek dalībniekiem.
 2. Katrs dalībnieks ieņem vietu starta koridorā atbilstoši savam numuram.

 

 

VII Dalībnieku drošība

 

 1. Sacensību laikā Kronvalda parkā atradīsies neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde.
 2. Sacensību Organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām vai veselības traucējumiem Sacensību laikā. Katrs Sacensību dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai, apliecinot to ar parakstu numura saņemšanas brīdī.
 3. Skrējiena dalībniekus Sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem vai skrituļslidām, izņemot trases galvenā tiesneša akceptēto pavadošo eskortu līderu grupai un medicīnisko servisu.

 

 

VIII Diskvalifikācijas

 

 1. Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena nolikuma prasības.
 2. Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku gadījumā, kad ir skaidri redzams, ka viņš nav spējīgs turpināt dalību Sacensībās.

 

 

IX Apbalvošana

 

 1. Katrs 5km un 1.5km skrējiena dalībnieks saņem piemiņas medaļu.
 2. Ar sponsoru balvām 5km distancēs tiek apbalvoti dalībnieki, kas uzvarējuši konkrētās nominācijās.
 3. Nominācijas tiks publicētas mājas lapā starorigaskrejiens.lv līdz 5.novembrim.

 

 

X Fizisko personu datu apstrāde

 

 1. Organizators nodrošina Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības.
 2. Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un/vai video attēli var tikt publicēti Organizatoru tīmekļa vietnēs, (tajā skaitā uzglabāti publiskās pieejamības arhīvā), drukātajos izdevumos, TV ierakstos un tiešraidē, kā arī izmantoti mārketinga un reklāmas mērķiem.

 

 

XI Pretenzijas

 

 1. Visas pretenzijas tiek pieņemtas rakstveidā uz e-pastu info@balticevents.lv. Citus nolikumā neapskatītus gadījumus risina Organizatori.

 

 

 

Salaspils pusmaratons 2019