Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Rozentāla skriešanas svētki 2019 | Nolikums

ROZENTĀLA SKRIEŠANAS SVĒTKI 2019

Nolikums

 

 1. Mērķi
  1.1. Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu Saldus novadā un Latvijā, popularizējot skriešanu kā tautas sportu.

  2. Pasākuma rīkotāji

2.1. Pasākumu rīko Saldus novada p/a ,,Saldus TIKS centrs”, biedrība “Orientēšanās klubs Saldus”.

Sacensību norisi atbalsta Saldus sporta skola un Saldus novada pašvaldība, kā arī sponsori.

2.2. Sacensību direktore ir Saldus novada sporta darba vadītāja Elga Grota, tālr. 29485523.
2.3. Sacensību arēnas un distanču direktors Oskars Zērnis tālr. 29455360

2.4. Elektroniskās pieteikšanās un rezultātu fiksēšanas serviss biedrības “Sporta klubs SportLat” projektu vadītājs Ivars Lapiņš mob.+37126330071; e-pasts sportlat@sportlat.lv

 

 1. Norises laiks un vieta

 

3.1. Skrējiens notiks 2019. gada 16. martā Saldū. Starts un finišs paredzēts Saldus sporta kompleksā, Jelgavas ielā 6 (X: 407985, Y: 6281395 Lat: 56.6676251, Lon: 22.4985900).

 

3.2. Sacensību laika plānojums:

Plkst. 09.00-10.45 Reģistrācija, numuru saņemšana 400 m un 800m bērnu skrējienam

Plkst. 11.00 Starts bērnu skrējienam 400m (2012. g. dzimuši un jaunāki)

Plkst. 11.15 Starts bērnu skrējienam 400m (2010.-2011.g. dzimušie)

Plkst. 11.30 Starts bērnu skrējienam 800m (2008.-2009.g. dzimušie)

Plkst. 9.00-11.30 Reģistrācija, numuru un čipu saņemšana 2 km skrējienam / nūjošanai, 5 km un 10 km skrējienam

Atklāšana :  11.50 uzruna
Plkst. 12.00
Starts 2 km skrējienam / nūjošanai

Plkst. 12:15 Starts 5 km un 10 km skrējieniem
Plkst.14.00 Apbalvošanas ceremonija (bērnu skrējienam apbalvošana uzreiz pēc finiša).


 1. Vecuma grupas


4.1.Bērnu skrējiens, 400 m

Meitenes

Zēni

SB7

2012. dzimšanas g. un jaunākas

VB7

2012. dzimšanas g. un jaunāki

SB9

2010. - 2011.  dzimšanas gads

VB9

2010. – 2011. dzimšanas gads

Par sacensību dalībnieku veselības stāvokli atbild vecāki vai skolotājs/audzinātājs.

 

4.2. Bērnu skrējiens, 800 m

Meitenes

Zēni

SB11

2008.-2009. dzimšanas g.

VB11

2008.-2009. dzimšanas g.

       

Par sacensību dalībnieku veselības stāvokli atbild vecāki vai skolotājs/audzinātājs.

 

4.3. Tautas skrējiens (2 km):

Sievietes/jaunietes

Vīrieši/jaunieši

ST14

2005. dzimšanas gads un jaunākas

VT14

2005. dzimšanas gads un jaunāki

ST17

2004. - 2002. dzimšanas gads

VT17

2004. – 2002. dzimšanas gads

ST

2001.dzimšanas gads un vecākas

VT

2001.dzimšanas gads un vecāki

Dalībniekiem, kuri dzimuši pēc 2005. dz. g., nepieciešams uzrādīt rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju.

 

 Tautas trasē 2km varēs arī nūjot!

 

4.4. Skrējiens (5 km):

Sievietes

Vīrieši

5S

1980. – 2009.dzimšanas gads

5V

1980. – 2009.dzimšanas gads

5S40

1970. – 1979. dzimšanas gads

5V40

1970. – 1979. dzimšanas gads

5S50

1969. dzimšanas gads un vecākas

5V50

1969. dzimšanas gads un vecāki

Dalībniekiem, kuri dzimuši pēc 2002. dz. g., nepieciešams uzrādīt rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju.

4.5. Skrējiens (10 km):

Sievietes

Vīrieši

10S

1980.-2006.dzimšanas gads

10V

1980.-2006.dzimšanas gads

10S40

1970. – 1979. dzimšanas gads

10V40

1970. – 1979. dzimšanas gads

10S50

1969. dzimšanas gads un vecākas

10V50

 1969. dzimšanas gads un vecāki

Dalībniekiem, kuri dzimuši pēc 2002. dz. g., nepieciešams uzrādīt rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju.

 

 1. Pieteikšanās un dalības maksa

5.1. 10 km skrējiens
5.1.1. Piesakoties elektroniski interneta vietnē skrien.saldus.lv no 1. novembra līdz 31.janvārim – 10.00 euro;

5.1.2. Piesakoties elektroniski interneta vietnē skrien.saldus.lv no 1.februāra līdz 12.martam – 15.00 euro;
5.1.3. Piesakoties sacensību dienā norises vietā līdz 10:00 – 30.00 euro;

5.2. 5 km skrējiens
5.2.1. Piesakoties elektroniski interneta vietnē skrien.saldus.lv no 1. novembra līdz 31.janvārim  – 7.00 euro;

5.2.2. Piesakoties elektroniski interneta vietnē skrien.saldus.lv no 1.februāra līdz 12.martam – 10.00 euro;
5.2.3. Piesakoties sacensību dienā norises vietā līdz 10:00 – 25.00 euro; 

5.3. 2 km skrējiens
5.3.1. Piesakoties elektroniski interneta vietnē skrien.saldus.lv no 1. novembra līdz 31.janvārim – 5.00 euro;

5.3.2. Piesakoties elektroniski interneta vietnē skrien.saldus.lv no 1.februāra līdz 12.martam – 7.00 euro;
5.3.3. Piesakoties sacensību dienā norises vietā līdz 10:00 – 15.00 euro;

5.4. 400 m un 800 m bērnu skrējiens
5.4.1. Piesakoties elektroniski interneta vietnē skrien.saldus.lv no 1. novembra līdz 31. janvārim – 1.00 euro;

5.4.2. Piesakoties elektroniski interneta vietnē skrien.saldus.lv no 1.februāra līdz 12.martam – 2.00 euro;
5.4.3. Piesakoties sacensību dienā norises vietā līdz 10:00– 5.00 euro.

5.5. apmaksas veids un kārtība
5.5.1. Dalības maksu iespējams samaksāt:
            * veicot pārskaitījumu uz sacensību organizatoru norādīto kontu
              pēc elektroniskās pieteikšanās līdz 12. martam;
            * ar maksājumu karti sacensību organizatoru norādīto kontu līdz 12. martam;
            * piesakoties sacensību dienā, 16. martā, reģistrējoties līdz 10:00
              (tikai iepriekš nepieteiktiem dalībniekiem, maksājot skaidrā naudā sacensību vietā)

5.5.2. Reģistrējoties elektroniski dalībnieks garantē dalības maksas apmaksu kādā no organizatoru piedāvātajiem veidiem. Neapmaksātas dalības maksas gadījumā, dalībniekam tiks liegta dalība sacensībās.

5.5.3. Ja dalībnieks atsaka dalību līdz 12.martam, tad naudu atgriež 50% apmērā.

5.5.4. Atlaides 20% kolektīviem pieteikumiem (vismaz 20 dalībnieki) ar pārskaitījumu  no tā datuma, kad iesniedz pieteikumu.

 

 1. Dalības maksā iekļauts
  6.1. Dalībnieka numurs;

6.2. Laika mērīšanas ierīce skrējiena distancēs;

 6.3. Profesionāli sagatavota trase;
6.4. Medicīniskā palīdzība sacensību vietā;
6.5. Piemiņas medaļa katram finišējušajam dalībniekam;
6.6. Balvas uzvarētājiem no pasākuma sponsoriem un atbalstītājiem;
6.7. Ēdināšana pēc finiša;

 6.8. Dzeršanas  punkti distancē;
6.9. Koncerts
 

 1. Nosacījumi rezultātu fiksēšanai.

7.1. Dalībniekam izdotais numurs būs ar laika kontroles čipu. Nodrošina biedrība "SportLat".
7.2. Pēc finiša numurs ar laika kontroles čipu paliek dalībniekam.
7.3. Dalībniekam izdotais numurs jāpiestiprina priekšpusē uz krūtīm virs sporta tērpa. Numura bojāšana, nolocīšana, aizkrāsošana ir aizliegta.
7.4. Katrs sacensību dalībnieks, saņemot sacensību dalībnieka numuru, uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību skriešanas distances veikšanai. Sacensību organizatori neatbild par dalībnieku traumām sacensību laikā.
7.5. Skrējiena dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem, skrituļslidām u.tml.


 1. Vērtēšana
  8.1. Dalībnieku rezultāts tiek noteikts saskaņā ar distanci un šī nolikuma 4. punktā noteiktajām vecuma grupām.

 

 1. Apbalvošana

9.1. Katrs finišētājs saņem piemiņas medaļu.
9.2. 400 m un 800 m bērnu skrējienos ar organizatoru un atbalstītāju sarūpētām balvām tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji zēnu un meiteņu konkurencē visās vecuma grupās.
9.3. 2 km distancē tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji vīriešu un sieviešu konkurencē katrā vecuma grupā.
9.3. 5 km distancē tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji vīriešu un sieviešu konkurencē katrā vecuma grupā.
9.4. 10 km distancē tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji vīriešu un sieviešu konkurencē katrā vecuma grupā.
9.4. 10 km distances pirmie seši finišētāji sieviešu un vīriešu konkurencē (neatkarīgi no vecuma grupas) absolūtajā vērtējumā tiek apbalvoti ar organizatoru un atbalstītāju sagādātajām naudas balvām un speciālbalvām:


 1. vieta - 259.74(ar iedzīvotāju ienākuma nodokli) euro
  2. vieta – 194.81(ar iedzīvotāju ienākuma nodokli) euro
  3. vieta – 129.87(ar iedzīvotāju ienākuma nodokli) euro
  4. vieta – speciālbalva
  5. vieta – speciālbalva
  6. vieta – speciālbalva

9.5. Ar naudas balvas ieguvējiem sazināsies sacensību organizatori un naudas balva 5 darba dienu laikā tiks pārskaitīta uz balvas saņēmēja kontu.

 

9.6. Balvu izloze.

9.7. Ar pārsteiguma balvām tiks apbalvoti atraktīvākie skrējēji vai skrējēju grupa.

 

 1. Pretenzijas

10.1. Visas pretenzijas vai ieteikumi attiecībā uz sacensību norisi ir noformējami rakstiski un iesūtāmi/iesniedzami pasākuma organizatoriem. Adrese Striķu iela 3, TIKS centrs, Saldus, LV-3801.

 

 

 

  
Aģentūras direktore                                                                   Krista Vīndedze