Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Daugavpils pusmaratons | Nolikums

BIGBANK SKRIEN LATVIJA 2019

Daugavpils pusmaratons

Nolikums

 

 1. ORGANIZATORS

Pusmaratonu organizē biedrība sporta klubs „SportLat”(Reģ. Nr. 40008107277, Tel.: 67291526, e-pasts: sportlat@sportlat.lv) sadarbībā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi "Sporta pārvalde".

 

 1. DALĪBNIEKI UN VECUMA GRUPAS

 5.5 km un 10.5 km distancēs var piedalīties ikviens bez vecuma ierobežojuma.

Pusmaratonā drīkst piedalīties dalībnieki, kas dzimuši 2002. gadā vai vecāki.

(Ja pusmaratonu vēlas skriet jaunāki dalībnieki, to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju, kas jāiesniedz pie sacensību numura izņemšanas! Lai reģistrētu dalībnieku, lūdzam rakstīt uz info@skrienlatvija.lv)

Bērnu skrējienā drīkst piedalīties bērni, kas dzimuši 2007.gadā un jaunāki, kas var veikt savu distanci patstāvīgi pārvietojoties ar kājām!

 

 1. REĢISTRĀCIJA

Reģistrēties  var internetā www.bigbankskrienlatvija.lv, kā arī Sportland veikalos visā Latvijā no 14.12.2018., un par paaugstinātu maksu sacensību Expo un sacensību dienā uz vietas.

 

Apmaksas periods

21,0975 km

10km

5km

21.0975, 10 un 5 km*

Bērnu skrēj.

Nūjošana

 Krāsu skrējiens

3 km bez laika kontroles

14.12.2018. - 04.03.2019.

EUR 15

EUR 12

EUR 12

EUR 5

EUR 5

EUR 12

 

05.03. – 28.04.2019.

EUR 20

EUR 17

EUR 17

EUR 5

EUR 5

EUR 17

 EUR 5

29.04. - 03.05.2019.

EUR 25

EUR 20

EUR 20

EUR 10

EUR 5

EUR 20

 EUR 7

04.05. - 05.05.2019.*

(tikai expo, reģistrācija internetā slēgta)

EUR 30

EUR 25

EUR 25

EUR 15

EUR 15

EUR 25

 EUR 10


 

  

 1. DISTANCES UN VECUMA GRUPAS

Pusmaratons – 21,097 km

Sievietes

Vīrieši

S

1980. – 2003. dzimš. g.

V

1980. – 2003. dzimš. g.

S40

1970. – 1979. dzimš. g.

V40

1970. - 1979. dzimš. g.

S50

1969. dzimš. g. un vecākas

V50

1960. - 1969. dzimš. g.

 

 

V60

1959. dzimš. g. un vecāki

~ 10-12 km skrējiens

   

Sievietes

Vīrieši

SNJ

2000. dzimš. g. un jaunākas

VNJ

2000. dzimš. g. un jaunāki

SN20

1990. – 1999. dzimš. g.

VN20

1990. – 1999. dzimš. g.

SN30

1980. – 1989. dzimš. g.

VN30

1980. – 1989. dzimš. g.

SN40

1970. – 1979. dzimš. g.

VN40

1970. – 1979. dzimš. g.

SN50

1969. dzimš. g. un vecākas

VN50

1960. – 1969. dzimš. g.

 

 

VN60

1959. dzimš. g. un vecāki

 

 

 

~ 5-7 km skrējiens

   

Sievietes

Vīrieši

STB

2004. dzimš. g. un jaunākas

VTB

2004. dzimš. g. un jaunāki

STA

2001. – 2003. dzimš. g.

VTA

2001. – 2003. dzimš. g.

ST

2000. dzimš. g. un vecākas

VT

2000. dzimš. g. un vecāki

Krāsu skrējiens

   

 

Skrējiena laikā prieka deva tiks gūta ar krāsu palīdzību, jo, kā zināms, krāsas dod enerģiju un rada prieku. Skrējiena garums ir 3 km, tas ir bez laika kontroles, un tajā var piedalīties gan mazi, gan lieli skrējēji.

1 EUR no katra skrējēja dalības maksas tiks ziedots muguras smadzeņu izpētes projektiem un klīniskiem pētījumiem, kas tiek veikti pasaulēs pazīstamās universitātēs, lai palīdzētu cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Skrējiena laikā dalībnieki tiks apbērti ar licencēto pārtikas pulveri (krāsu,) kas ir nekaitīgs veselībai.

 

 

 

 

Bērnu skrējiens

   

Meitenes

Zēni

SB1

2013. dzimš. g. un jaunākas

VB1

2013. dzimš. g. un jaunāki

SB2

2011. – 2012. dzimš. g.

VB2

2011. – 2012. dzimš. g.

SB3

2009. – 2010. dzimš. g.

VB3

2009. – 2010. dzimš. g.

SB4

2007. – 2008. dzimš. g.

VB4

2007. – 2008. dzimš. g.

 

Distanču shēmas tiks publicētas mājas lapā bigbankskrienlatvija.lv un sportlat.lv sadaļās Daugavpils pusmaratons, nedēļu pirms pasākuma.

 

 1. PROGRAMMA UN STARTA LAIKI

9:00 – līdz pusstundai pirms starta Numuru izņemšana

11:00 Starts 5.5 km distancei

11:10 Starts 5.5 km nūjošanas distancei

12:00 Starts pusmaratonam un 10.5 km distancei

13.00 Mazuļu rāpošana

14:00 Starts krāsu skrējienam

15:00 Bērnu skrējieni (netiek apbalvoti)

16:00 Apbalvošana

 

 

 1. APBALVOŠANA
 1. Pusmaratons - 1.-3.v. katrā vecuma grupā sieviešu un vīriešu konkurencē ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām. 1.-6.v. absolūtajā vērtējumā ar naudas balvām sieviešu un vīriešu konkurencē.
 2. 10km skrējiens - 1.-6.v. absolūtajā vērtējumā ar organizatoru un atbalstītāju sarūpētām balvām sieviešu un vīriešu konkurencē
 3. 5km skrējiens - 1.-6.v. absolūtajā vērtējumā ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām sieviešu un vīriešu konkurencē 
 4. Komandu vērtējums – 1.-6.v. ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām.

Katrs finišētājs (gan bērni, gan pieaugušie) saņem piemiņas medaļu, atbalstītāju un organizatoru sarūpētu finiša paku.

 Sezonas kopvērtējuma apbalvošanu skatīt vispārējos noteikumos - links.

 

 1. DROŠĪBA

Katrs dalībnieks, saņemot sacensību numuru, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai un ievēros sacensību noteikumus un nolikumu. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta reģistrācijas anketu (Ja pusmaratona distanci grib skriet jaunāki dalībnieki, tad to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju!) Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

 

 1. DISKVALIFIKĀCIJAS

Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena Nolikuma prasības.

Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku gadījumā, kad ir skaidri redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.

 1. CITI NOTEIKUMI

Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists - fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”).  ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs.

Par jautājumiem, kuri nav minēti sacensību vispārīgajos noteikumos un posma nolikuma lemj organizators. Organizators patur tiesības veikt izmaiņas nolikumā, iepriekš nebrīdinot dalībniekus.

Sekojiet līdzi jaunumiem bigbankskrienlatvija.lv un sportlat.lv mājas lapā sadaļā Daugavpils pusmaratons.

 

 1. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Pārzinis datu apstrādei ir biedrība “Sporta klubs SportLat”, reģ. nr. 40008107277, Ēvalda Valtera iela 46-31, Rīga, LV-1021.

Dati var tikt nodoti biedrībai "Skrien Latvija" reģ. nr. 40008186968, Rīga, Augusta Deglava iela 50, LV-1035, kas ir skriešanas seriāla “Bigbank Skrien Latvija” organizators.

Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai Sportlat ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses datu apstrādē.

Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1.pantu.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu: sportlat@sportlat.lv.