Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Madonas tautas slēpojums | Nolikums

TAUTAS SLĒPOJUMS MADONA

 

NOLIKUMS

 

LAIKS UN VIETA

Tautas slēpojums notiks sestdien, 2019.gada 02. februārī, sporta bāzē “Smeceres sils”, kas atrodas 2 km no Madonas centra. 

 

SACENSĪBU VADĪBA

Sacensības organizē biedrības „Sporta klubs SportLat” komanda, sadarbojoties ar Madonas novada pašvaldību un sporta bāzi „Smeceres sils”.

Sacensības vada SportLat apstiprināta tiesnešu kolēģija.

 

SACENSĪBU PROGRAMMA UN NOTEIKUMI

Norise

Laiks/ plkst.

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, distances apskate un iesildīšanās

10:00 -12:45

Bērnu starts* (300m, 500m, 700m)

Bērnu apbalvošana

11:00

~12:15

Starts S12, V12,– 2,5 km

12:00

Starts S15, V15 un tautas klasei (ST, VT) – 7 km

13:00

Starts S16, V16, S20, V20, S30, V30, S40, V40, S50, V50,  V60 – 15 km

Starts SE, VE – 30 km

13:00

Apbalvošana

~16:00

* 3 starti – katra vecuma grupa atsevišķi, sākot ar jaunāko grupu (SB1, VB1 – 2012.g.dzim. un jaunāki >> SB2, VB2 – 2010. – 2011.g.dzimušie >> SB3, VB3 – 2008. – 2009.g.dzimušie). Ja būs daudz bērnu, bērni tiks dalīti papildus arī pēc dzimuma.

 

Sacensības notiek brīvajā slēpošanas stilā! Dalībniekiem, kas slēpo klasiskajā solī, būs ievilkta klasikas špūre (ja to ļaus sniega daudzums).

Sacensības norisināsies ar kopējo startu pa vecuma grupām un distancēm.

 

DISTANCES

Sacensības norisināsies ar kopējo startu pa vecuma grupām:

2.5km, 7km, 15km, 30km, bērnu distances (300-700m)

 

BĒRNIEM – atbilstoša distance katrai vecuma grupai.

Slēpojuma trase virzīsies pa meža takām sporta bāzes „Smeceres sils” teritorijā ar startu un finišu slēpošanas un biatlona stadionā. Distances platums no 5 līdz 10 metriem. Grūtības pakāpe – vidēji grūta.

 

VĒRTĒŠANA

Vecuma grupas:

Sieviete

Vīrieši

S12

2007.g.dzimušās un jaunākas

V12

2007.g.dzimušie un jaunāki

S15

2004. – 2006. dzimšanas gads

V15

2004. – 2006. dzimšanas gads

S16

2000. – 2003. dzimšanas gads

V16

2000. – 2003. dzimšanas gads

S20

1990. – 1999. dzimšanas gads

V20

1990. – 1999. dzimšanas gads

S30

1980. – 1989. dzimšanas gads

V30

1980. – 1989. dzimšanas gads

S40

1970. – 1979. dzimšanas gads

V40

1970. – 1979. dzimšanas gads

S50

1969.g. dzimušās un vecākas

V50

1960. – 1969. dzimšanas gads

 

 

V60

1959.g.dzimušie un vecāki

 SE, VE

ST, VT (tautas klase) – bez vecuma ierobežojuma

 

Bērnu grupas:

SB1, VB1 – 2013.g.dzim. un jaunāki

SB2, VB2 – 2011. – 2012.g.dzimušie

SB3, VB3 – 2009. – 2010.g.dzimušie

 

APBALVOŠANA

 

Visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta.

 

Katrā vecuma grupā (izņemot ST un VT) 1. - 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem un sponsoru sarūpētām balvām.

Katrā bērnu vecuma grupā 1. - 3. vietu ieguvēji saņem kausu.

Grupās ST un VT  1. - 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem.

Visi finišējušie bērnu vecuma grupu dalībnieki saņem piemiņas medaļiņas.

 

Visi finišējušie dalībnieki pēc sacensību rezultātu ievietošanas www.sportlat.lv var izdrukāt savus individuālos diplomus – sertifikātus.

  

DALĪBAS MAKSA

 

 

Līdz

21.01.2019.

22.01.2019. – 31.01.2019.

02.02.2019. (sacensību diena)

Bērni

Eur 3

Eur 5

Eur 10

2,5 km

Eur 8

Eur 12

Eur 20

7 km

Eur 10

Eur 15

Eur 20

15 km

Eur 15

Eur 20

Eur 30

30 km

Eur 15

Eur 20

Eur 30

  

Madonas BJSS audzēkņiem grupās S12, V12, S15, V15, S16, V16 – Eur 5. Madonas BJSS audzēkņu pieteikumus sūtīt uz sportlat@sportlat.lv. Dalības maksas veikt ar pārskaitījumu, pamatojoties uz izrakstītu rēķinu vai reģistratūrā, sacensību dienā.

 

Lūgums laicīgi pieteikties sacensībām, lai kvalitatīvi sagatavotu laika mērīšanas Mylaps ChampionChip sistēmas.

 

Dalības maksā ietilpst dalībnieka numurs, Mylaps ChampionChip īre, apkalpojošais personāls, pārsteiguma balvas, dzirdināšana, kā arī uzkodas finišā.

 

Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, samaksātā nauda netiek atgriezta.

 

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM

-      interneta mājas lapā www.sportlat.lv, aizpildot pieteikšanās formu

-      Rīgā: Sportlat birojā – Ganību dambis 25d, Rīga, Tālr.: 67291526

-      Sacensību dienā – sacensību reģistratūrā no plkst. 10:00

 

Dalības maksas apmaksas veids, piesakoties www.sportlat.lv:

-      swedlink norēķinu forma (Swedbank klientiem)

-      nordea e-maksājumu (Nordea klientiem)

-      seb e-link maksājums (SEB bankas klientiem)

-      ar pārskaitījumu uz Sporta kluba SportLat norēķinu kontu (skatīt rekvizītus), maksājuma uzdevumā norādot: sacensību nosaukumu; dalībnieka vārdu; dalībnieka uzvārdu; personas kodu; vecuma grupu.

-      izmantojot kredītkaršu un debetkaršu norēķinu internetā (Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro u.c.). Jūsu kredīt-/debetkartei jābūt aktivizētai iespējai - norēķināties internetā, izmantojot 3D-secure pieslēgumu.

 

JA DALĪBAS MAKSA LĪDZ SACENSĪBU DIENAI NAV PĀRSKAITĪTA, SACENSĪBU DIENĀ JĀMAKSĀ PILNA MAKSA!!! DALĪBAS MAKSAS APMĒRU NOSAKA PĒC TĀ DATUMA, KAD TĀ TIEK MAKSĀTA, NEVIS PĒC PIETEIKŠANĀS DATUMA.

 

! Organizācijas un komandas var saņemt rēķinu un veikt apmaksu ar pārskaitījumu. Rēķina apmaksa jāveic 3 dienas līdz sacensību sākumam. Kontaktēties pa e-pastu sportlat@sportlat.lv

 

Čipu bojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā jāmaksā Eur 20.

 

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.

  

SACENSĪBU ATCELŠANA / PĀRCELŠANA

Laika apstākļu dēļ (sniega trūkums) biedrība „SPORTLAT” var atcelt vai pārcelt sacensības, par to paziņojot mājas lapā www.sportlat.lv, kā arī izsūtot e-pastu SPORTLAT datu bāzē pieejamajiem sportistiem. Informācija iegūstama arī sūtot jautājumus uz e-pastu sportlat@sportlat.lv vai zvanot pa tālruni 67291526.

 

DROŠĪBA

Katrs sacensību dalībnieks, reģistrējoties sacensībām internetā, vai sacensību dienā, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

 

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informāciju var saņemt pa tālruni 67291526.
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.

 

PROTESTI

Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot Eur 30. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

 

SPORTLAT REKVIZĪTI

Biedrība sporta klubs “SportLat”
Reģ.Nr.: 40008107277
Adrese: Ēvalda Valtera iela 46 - 31, Rīga
* Swedbank – konts: LV64 HABA 0551 0148 3035 9              

* Nordea – konts: LV98 NDEA 0000 0828 2514 8

* SEB – konts: LV53 UNLA 0050 0158 8539 3                                          

Tel.: 67291526.

 

DAŽĀDI

Sacensību centrā būs iespēja izmantot slēpju sagatavošanas pakalpojumus.

Autotransports jānovieto uz stāvlaukuma, sekojot norādījuma zīmēm.

Ar trasi pirms sacensībām var iepazīties jebkurā laikā.