Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Ventspils Piedzīvojumu parka maratons | Nolikums

BIGBANK SKRIEN LATVIJA 2019

Ventspils Piedzīvojumu parka maratons 

Nolikums

 

 

 1. ORGANIZATORS

 

Maratona organizē biedrība Ventspils Maratona klubs sadarbībā ar Ventspils pilsētas domes sporta pārvaldi.

Sacensību galvenais tiesnesis – Andris Valerts

 

 1. DALĪBNIEKI UN VECUMA GRUPAS

 

5-7 km un 10-12 km distancēs var piedalīties ikviens bez vecuma ierobežojuma.

 

Maratonā un pusmaratonā drīkst piedalīties dalībnieki, kas dzimuši 2003. gadā vai vecāki.

(Ja maratonu vai pusmaratonu vēlas skriet jaunāki dalībnieki, to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju, kas jāiesniedz pie sacensību numura izņemšanas! Lai reģistrētu dalībnieku, lūdzam rakstīt uz info@skrienlatvija.lv)

 

Bērnu skrējienā drīkst piedalīties bērni, kas dzimuši 2007.gadā un jaunāki, kas var veikt savu distanci patstāvīgi pārvietojoties ar kājām!

 

 1. REĢISTRĀCIJA

 

Reģistrēties un iegādāties abonementus var internetā www.bigbankskrienlatvija.lv, kā arī Sportland veikalos visā Latvijā no 14.12.2018., un par paaugstinātu maksu sacensību Expo un sacensību dienā uz vietas.

 

 1. DALĪBAS MAKSAS

 

Apmaksas periods

42,195 km

21,0975 km

10km

5km

21.0975, 10 un 5 km*

Bērnu skrēj.

23.11.2018-
13.12.2018.

EUR 25 (iekļauts krekls)

—–

—–

—–

—–

—–

14.12.2018-
28.02.2019

EUR 25 (iekļauts krekls)

EUR 15

EUR 12

EUR 12

EUR 5

EUR 5

01.03. – 15.04.2019.

EUR 30

EUR 15

EUR 12

EUR 12

EUR 5

EUR 5

16.04. – 09.06.2019.

EUR 35

EUR 20

EUR 17

EUR 17

EUR 5

EUR 5

10.06. – 14.06.2019.

EUR 40

EUR 25

EUR 20

EUR 20

EUR 10

EUR 5

15.06. – 16.06.2019.

EUR 50

EUR 30

EUR 25

EUR 25

EUR 15

EUR 15

 

SEZONAS ABONEMENTI UN TO CENAS.

 

21.0975km, 10-12km, 5-7km

Apmaksas periods

Cena

16.11.2018-13.12.2018

65.- EUR

14.12.2018-31.12.2018

80.- EUR

01.01.2019-31.01.2019

90.- EUR

 

Bērnu skrējieni

Apmaksas periods

Cena

16.11.2018-13.12.2018

20.- EUR

14.12.2018-31.12.2018

25.- EUR

01.01.2019-31.01.2019

30.- EUR

 

 

 

 

 

 1. DISTANCES UN VECUMA GRUPAS

 

Maratons - 42.195

Sievietes

Vīrieši

SM

1980. – 2003. dzimš. g.

VM

1980. – 2003. dzimš. g.

SM40

1970. – 1979. dzimš. g.

VM40

1970. - 1979. dzimš. g.

SM50

1969. dzimš. g. un vecākas

VM50

1960. - 1969. dzimš. g.

 

 

VM60

1959. dzimš. g. un vecāki

 

Pusmaratons – 21,097 km

Sievietes

Vīrieši

S

1980. – 2003. dzimš. g.

V

1980. – 2003. dzimš. g.

S40

1970. – 1979. dzimš. g.

V40

1970. - 1979. dzimš. g.

S50

1969. dzimš. g. un vecākas

V50

1960. - 1969. dzimš. g.

 

 

V60

1959. dzimš. g. un vecāki

 

 

 

 

 

10.55 km skrējiens

 

 

Sievietes

Vīrieši

SNJ

2000. dzimš. g. un jaunākas

VNJ

2000. dzimš. g. un jaunāki

SN20

1990. – 1999. dzimš. g.

VN20

1990. – 1999. dzimš. g.

SN30

1980. – 1989. dzimš. g.

VN30

1980. – 1989. dzimš. g.

SN40

1970. – 1979. dzimš. g.

VN40

1970. – 1979. dzimš. g.

SN50

1969. dzimš. g. un vecākas

VN50

1960. – 1969. dzimš. g.

 

 

VN60

1959. dzimš. g. un vecāki

 

 

 

 

5.3 km skrējiens

 

 

Sievietes

Vīrieši

STB

2004. dzimš. g. un jaunākas

VTB

2004. dzimš. g. un jaunāki

STA

2001. – 2003. dzimš. g.

VTA

2001. – 2003. dzimš. g.

ST

2000. dzimš. g. un vecākas

VT

2000. dzimš. g. un vecāki

 

 

 

 

Bērnu skrējieni – 300m, 600m, 1000m

 

 

Meitenes

Zēni

SB1

2013. dzimš. g. un jaunākas

VB1

2013. dzimš. g. un jaunāki

SB2

2011. – 2012. dzimš. g.

VB2

2011. – 2012. dzimš. g.

SB3

2009. – 2010. dzimš. g.

VB3

2009. – 2010. dzimš. g.

SB4

2007. – 2008. dzimš. g.

VB4

2007. – 2008. dzimš. g.

 

Distanču shēmas tiks publicētas mājas lapā bigbankskrienlatvija.lv un sportlat.lv sadaļās Ventspils Piedzīvojumu parka maratons, divas nedēļas pirms pasākuma.

 

 

 

 

 1. PROGRAMMA UN STARTA LAIKI

 

Sacensību laika plāns 15.jūnijam: 
• plkst. 16:00 - 21:00 beidzamā reģistrācija sacensībām, numuru un čipu saņemšana;

 • plkst. 17:00 - 21:00 pasta party;

 

Sacensību laika plāns 16.jūnijam: 
• plkst. 7:30-9:45 reģistrācija, numuru un čipu saņemšana;

 • plkst. 10:00 kopējs starts maratona (42,195km), ½ maratona (21,097km) un NIKE skrējienam (10,55km);
 • plkst. 10:00-13:15 turpinās reģistrācija, numuru un čipu saņemšana 5,3 km skrējienam;
 • plkst. 12.30 apbalvošanas ceremonija 10.55km un 21,098km skrējieniem;
  • plkst. 14:25 sadraudzības skrējiens, pulcēšanās pie servisa ēkas no pl.13:00;
  • plkst. 13:30 starts Tautas skrējienam (5,3km);
 • plkst. 14:30 starts Bērnu skrējieniem (300m, 500m un 1km);
 • plkst. 15.30 apbalvošanas ceremonija 5,3km, 42,195km un bērnu skrējieniem.

 

 

 1. APBALVOŠANA Maratons, 1.-10.v. sieviešu un vīriešu konkurencē ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām. 1.-6.v. absolūtajā vērtējumā ar naudas balvām sieviešu un vīriešu konkurencē. Pusmaratons, 1.-10.v. sieviešu un vīriešu konkurencē ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām. 1.-6.v. absolūtajā vērtējumā ar naudas balvām sieviešu un vīriešu konkurencē.  5,5 km, 1.-10.v. sieviešu un vīriešu konkurencē ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām. 10.3 km, 1.-10.v. sieviešu un vīriešu konkurencē ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām. Bērnu skrējieni, 1.-3.v. meiteņu un zēnu konkurencē, katrā grupā, ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām

 

Katrs finišētājs (gan bērni, gan pieaugušie) saņem piemiņas medaļu, atbalstītāju un organizatoru sarūpētu finiša paku.

 

 1. DROŠĪBA

 

Katrs dalībnieks, saņemot sacensību numuru, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai un ievēros sacensību noteikumus un nolikumu. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta reģistrācijas anketu (Ja maratona vai pusmaratona distanci grib skriet jaunāki dalībnieki, tad to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju!) Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

 

 1. DISKVALIFIKĀCIJAS

 

Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena Nolikuma prasības.

Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku gadījumā, kad ir skaidri redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.

 

 1. CITI NOTEIKUMI

 

Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists - fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”).  ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs.

 

Par jautājumiem, kuri nav minēti sacensību vispārīgajos noteikumos un posma nolikuma lemj organizators. Organizators patur tiesības veikt izmaiņas nolikumā, iepriekš nebrīdinot dalībniekus.

 

Sekojiet līdzi jaunumiem bigbankskrienlatvija.lv un sportlat.lv mājas lapā, sadaļā Ventspils Piedzīvojumu parka maratons.

 

 1. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

 

Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai Sportlat ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses datu apstrādē.

 

Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1.pantu.

 

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu: sportlat@sportlat.lv.

 

Salaspils pusmaratons