Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Siguldas Akvatlons, Latvijas kausa 1. posms | Nolikums

SIGULDAS AKVATLONS 2019

 ( PELDĒŠANA+SKRIEŠANA)

 

NOLIKUMS

 

SACENSĪBAS IR

LATVIJAS KAUSa TRIATLONĀ,  1.POSMS

 

LAIKS UN VIETA

Latvijas kauss akvatlonā notiks sestdien, 2019.gada 13. aprīlī, Siguldā , A.Kronvalda ielā 7A.(karte pielikumā)

Peldēšana – Siguldas Sporta centra peldbaseinā  ( 25m*4 celiņi   ar SWISS TIMING elektronisko  laika fiksēšanas sistēmu) http://www.siguldassports.lv/lv/siguldas_sporta_centrs/360/

Skriešana – Siguldas Sporta centra stadionā( 250m aplis ar elektronisko laika fiksēšanas sistēmu)

Sacensību sākums: plkst. 11:00.

 

SACENSĪBU VADĪBA

Sacensības organizē  Sporta klubs “Siguldas maratona klubs”  (Kaspars Kārkliņš tel.+371 29184203, Ainārs Veģeris tel.+371 29228008 ainars.vegeris@gmail.com ), sadarbībā ar   Siguldas novada pašvaldību un Latvijas Triatlona federāciju.

Sacensību galvenais tiesnesis – Kaspars Kārkliņš, tel.+371 29184203

 

SACENSĪBU PROGRAMMA

Norise

Laiks/ plkst.

Distance

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija.

9:30 -12:00

 

Iesildīšanās baseinā pirmā grupa

10:30– 10:55

FM 9,11,13,O

Iesildīšanās baseinā otrā grupa

12:00 - 12:25

FM15,17,19,40,50,60,F,M

Starts pirmajam peldējumam pirmajā starta grupā

11:00

50m

100m

Starts pirmajam peldējumam otrajā starta grupā

12:30

200m

400m

Starts pirmajam skrējienam pirmajā starta grupā

14:30

 500m

1000m

Starts pirmajam skrējienam otrajā starta grupā

15.30

1500m

3000m

Apbalvošana

20min. pēc pēdējā skrējiena

~17.00

 

 

VECUMA GRUPAS UN DISTANCES

Vecuma grupas

Dzimšanas gadi

Distance

Starta grupa

Sievietes

Vīrieši

FO

MO

2000.dz.g. un vecāki/as

100m(4 baseini) + 1000m  (4 apļi)

1

F9

M9

2010. – 2011 un jaun.

50m (2 baseini) +500m (2 apļi)

1

F11

M11

2008. – 2009. gads

50m (2 baseini)+ 500m (2 apļi)

1

F13

M13

2006. – 2007. gads

100m (4 baseini) + 1000m (4 apļi)

1

F15

M15

2004. – 2005. gads

200m (8 baseini) + 1500m (6 apļi)

2

F17

M17

2002. – 2003 gads

200m(8 baseini) +  1500m (6 apļi)

2

F19

M19

2000. – 2001. gads

400m(16 baseini)+3000m(12 apļi)

2

F60

M60

1940. – 1959. gads

200m(8 baseini) + 1500m  (6 apļi)

2

F50

M50

1960. -  1969. gads

200m(8 baseini) + 1500m  (6 apļi)

2

F40

 

1970. – 1979. gads

200m(8 baseini) + 1500m  (6 apļi)

2

 

M40

1970. – 1979. gads

400m(16 baseini)+3000m(12 apļi)

2

F

M

1980. – 1999. gads

400m(16 baseini)+3000m(12 apļi)

2

 

 DALĪBAS MAKSA

 

F40,M40, F50,M50,

FO, MO,  F, M

F,M09- F,M19,

    F60,M60,

F,M09- F,M19,

    Siguldieši

Visu pieteikšanās periodu, līdz 31.03.2019 plkst.23.59

7,- EUR

4,- EUR

2,-EUR

01.04.2018 – 10.04.1019  plkst.23.59

14,-EUR

8,-EUR

4,-EUR

 

Lūgums laicīgi pieteikties sacensībām, lai kvalitatīvi varētu saplānot sacensību norisi. Starta protokoli peldēšanā tiks publicēti 12.04.2019. pēcpusdienā

 

APBALVOŠANA

  1. 1. - 3.vietu ieguvējus visās vecuma grupās ar  medaļām.
  2. 1.-  3.vietu ieguvējus visās vecumu grupās apbalvo ar sponsoru sarūpētām balvām. Mūsu atbalstītāji – Siguldas pašvaldība, Siguldas Sporta centrs, Latvijas Triatlona federācija, LATSWIMshop, COMPRESSPORT, Xsport, BG, Siguldas piedzīvojumu parks “TARZĀNS”, Orthomol, Eklers.
  3. Ātrākajiem peldētājiem 50, 100, 200, 400 m distancēs meitenēm un zēniem un atrākajiem 500, 1000, 1500, 3000 m skrējējiem meitenēm un zēniem - specbalvas

 

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM

Sūtot pieteikumu uz e-pastu līdz 10.04.2019. – ainars.vegeris@gmail.com  mob.29228008

norādīt dalībnieka Vārdu, Uzvārdu, dzimšanas datus (dd/mm/gggg), pārstāvēto klubu kā arī savu peldēšanas rezultātu attiecīgajā distancē.

 

Pārskaitījums  uz šādiem rekvizītiem:

 SPORTLAT REKVIZĪTI                                                                                                          Biedrība sporta klubs “SportLat”
Reģ.Nr.: 40008107277
Adrese:  Ēvalda Valtera iela 46 - 31, Rīga, LV-1021
*Swedbank – konts: LV64 HABA 0551 0148 3035 9                                                                *Nordea     – konts: LV98 NDEA 0000 0828 2514 8                                                                *SEB          – konts: LV53 UNLA 0050 0158 8539 3                                          

interneta mājas lapā www.triatlons.lv, aizpildot pieteikšanās formu

-      Rīgā: LTF birojā – Ganību dambis 25d, Rīga, Tālr.: 67291526

Dalības maksas apmaksas veids, piesakoties www.sportlat.lv:

-      swedlink norēķinu forma (Swedbank klientiem)

-      nordea e-maksājumu (Nordea klientiem)

-      seb e-link maksājums (SEB bankas klientiem)

-      ar pārskaitījumu uz Sporta kluba SportLat norēķinu kontu (skatīt rekvizītus), maksājuma uzdevumā norādot: sacensību nosaukumu; dalībnieka vārdu; dalībnieka uzvārdu; personas kodu; vecuma grupu.

-      izmantojot kredītkaršu un debetkaršu norēķinu internetā (Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro u.c.). Jūsu kredīt-/debetkartei jābūt aktivizētai iespējai - norēķināties internetā, izmantojot 3D-secure pieslēgumu.

 

Sacensību īpašie noteikumi

Apstiprinot bērna vai audzēkņa dalību sacensībās vecāki vai pārstāvji, atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā; • Dalībnieks un sacensību apmeklētājs tiek informēts, ka pasākuma laikā var tikt veikta arī filmēšana un fotografēšana no organizatoru puses , pasākuma rīkotāja, pasākumu tiesnešu un citu tam pilnvaroto personu puses, kā arī sacensību rezultātu publicēšana. Piesakoties pasākumā kā dalībnieks vai, apmeklējot pasākumu klātienē, apmeklētājs piekrīt, ka var tikt fotografēts un filmēts, ka viņa attēls var tikt izmantots filmās, fotogrāfijās, audiovizuālajos ierakstos, ka viņa sacensību rezultāti var tikt publicēti sacensību vietā un pasākuma rīkotāja vai citu tam pilnvaroto trešo pušu komunikāciju rīkos. Visas tiesības uz šādiem materiāliem un tā izmantošanu pieder organizatoriem vai attiecīgi pilnvarotajai trešajai personai, šādu materiālu, pasākuma rīkotājs vai attiecīgi pilnvarotā trešā persona var izmantot pēc saviem ieskatiem visā pasaulē jebkuros plašsaziņas līdzekļos reklāmas nolūkos vai citam mērķim, kā arī komerciālos nolūkos bez jebkādas atlīdzības vai kompensācijām par iepriekš minēto apmeklētājam  

 

PAMATNOTEIKUMI

 Peldēšana- pēc ITU un FINA peldēšanas noteikumiem.

Atbilstoši LTF kausa izcīņas 2019.gada sezonas nolikumam

Vecuma grupas S40,V40,S50,V50,S60,V60 drīkst startēt jaunākās vecuma grupās;

Vecumas grupas V19,S19,V17,S17,V15, S15, V13,S13,V11,S11,V9,S9 drīkst startēt vecākās vecuma grupās.

 Katrs sacensību dalībnieks (vai viņa pārstāvis) pirms starta reģistratūrā ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta dalībnieka pieteikuma anketu.

 Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieka iespējamajām traumām sacensību laikā.

 

 

 

 

 

LATVIJAS TRIATLONA FEDERĀCIJAS KAUSA reitinga punktus par attiecīgo posmu aprēķina sekojoši:

 

Indivduālajā vērtējumā:

  • Tiek vērtēti TIKAI LTF licencētie sportisti;

. Tiek vērtēti dalībnieku rezultāti visās vecuma grupās.

  • Sezonas vērtējumā punkti tiek piešķirti pēc Latvijas kausa triatlona nolikuma.
  • Sezonas komandu vērtējuma principi notiek atbilstoši Latvijas kausa triatlona nolikumam.

 

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUOrganizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. 
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.

 

PROTESTI

Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot 20,- EUR. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

 

DAŽĀDI

LTF licences varēs iegādāties arī sacensību dienā – sacensību reģistratūrā. ‘

Pārējā laikā – licences var iegādāties Ganību dambī 25D, Rīgā , vai sūtot pieprasījumu uz epastu janis.ozolins@triatlons.lv!

 

Licences cena:

2000.gadā dzimušajiem un jaunākiem – 5 EUR

1999.gadā dzimušajiem un vecākiem – 10 EUR

Vienreizējā licence – 1,5 EUR