Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Rīgas slēpošanas sezonas atklāšanas sacensības | Nolikums

 

Rīgas slēpošanas sezonas atklāšanas sacensību

 

Nolikums

 

 1. Mērķi un uzdevumi:

 

-    Veicināt Rīgas pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību un līdzdarbību

-    Popularizēt pašvaldības distanču slēpošanas trasi Lucavsalā

-    Veicināt jauno sportistu meistarības pilnveidošanu. 

-    Popularizēt distanču slēpošanas sportu kā veselības veicināšanas veidu.

-    Iesaistīt slēpošanas nodarbībās Rīgas iedzīvotājus.

-    Noskaidrot labākos sportistus slēpošanas sprintā dažādās vecuma grupās.

 

 1. Organizācija un vadība

 

Sacensības organizē biedrības „Sporta klubs SportLat” komanda, sadarbībā ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.

Sacensības vada SportLat apstiprināta tiesnešu kolēģija.

 

 1. Sacensību norises laiks un vieta

 

Sacensību starti notiek 2019. gada 5. janvārī.

Starta un finiša vieta: Lucavsala

 

 1. Sacensību dalībnieki, vecuma grupas un distanču garumi

Vīrieši

Dzimšanas gadi

Distances garums

Sievietes

Dzimšanas gadi

Distances garums

VB

2008.g.dz.un jaunāki

1,5km

SB

2008.g.dz.un jaunākas

1,5km

V1

2005.-2007. g.dz. 

1,5km

S1

2005.-2007. g.dz.

1,5km

V2

2001.-2004. g.dz.

3km

S2

2001.-2004. g.dz.

3km

VE

2000. g.dz. un vecāki

4,5km

SE

2000. g.dz. un vecākas

4,5km

V3

1977. g.dz un vecāki

4,5km

S3

1977. g.dz un vecākas

4,5km

  

 1. Sacensību programma

N.p.k.

Pasākums

Laiks

1.

Dalībnieku ierašanās

No plkst. 10:00

2.

Starts VB, SB, V1, S1

11:00

3.

Starts V2, S2

11:30

4.

Starts V3, S3, VE, SE

12:30

5.

Apbalvošana

14:15

  

 1. Starta kārtība

 

Intervālstarts – 10  sekundes

 

Dalībnieki nepārtrauktā kārtībā startē pa vecuma grupām šādā secībā VB, SB, V1, S1, V2, S2, VE, SE, V3, S3

 

Ja trasē dalībnieku panāk un mēģina apdzīt nākošās grupas dalībnieks/-i, panāktajam dalībniekam nekavējoši jādod ceļš.

 

Dalībnieks nedrīkst bojāt sacensību numuru un čipu.

Čipu bojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā jāsamaksā kompensācija Euro 20 apmērā.

 

 1. Sacensību distance tiek slēgta 15 minūtes pirms sacensību sākuma.

 

Dalībnieks, kurš slēpo pa sacensību trasi pēc trases slēgšanas tiek diskvalificēts.

 

 1. Vērtēšana un apbalvošana.

 

Visu grupu pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar sponsoru sarūpētām balvām.

 

 1. Pieteikšanās.

 

Sacensību dalībnieki piesakās elektroniski – www.sportlat.lv  līdz 04.01.2019. plkst. 17.00

 

 1. Dalības maksas

 

 

VB, SB, V1, S1, S2, V2

V3, S3, VE, SE

līdz 14.12.2018.

0 EUR

0 EUR

15.12.2018. (sacensību diena)

5 EUR

10 EUR

 

 1. Protesti

 

Protesti par sacensību rezultātiem, pārkāpumiem u.t.t., tiek pieņemti 1 stundas laikā pēc dalībnieka finiša, iemaksājot 30,- EUR. Tās tiek izskatītas nekavējoties. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

 

 1. Atbildība par veselības stāvokli un sportiskās sagatavotības atbilstību

 

Treneri un bērnu vecāki ir atbildīgi par savu audzēkņu un bērnu veselības stāvokli, fizisko un tehnisko sagatavotību. Sportisti, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, fizisko un tehnisko sagatavotību. 

  

 1. Sacensību atsaukšana

 

Sniega trūkuma dēļ sacensības var tikt pārceltas.