Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Salaspils pusmaratons "Noķer vēju 2019" | Nolikums

SALASPILS PUSMARATONS “NOĶER VĒJU 2019”

Doles salā, Salaspils novadā

 

Reģistrācija pie Krodziņa “Nēģis”, Daugavas muzeja atpūtas zonā

 

NOLIKUMS

 

 1. Mērķis un uzdevumi

1.1.   Veicināt veselīgu dzīvesveidu Salaspilī.

1.2.   Popularizēt skriešanu kā masu sportu Salaspilī.

1.3.   Noskaidrot labākos Salaspils skrējējus.

1.4.   Popularizēt Salaspili kā veselīga dzīvesveida pilsētu.

 

 1. Sacensību vadība

2.1.   Salaspils pusmaratonu “Noķer vēju 2019” organizē Salaspils novada pašvaldības iestāde “Salaspils sporta nams” (adrese: Smilšu iela 1, Salaspils, LV-2121). Sacensību galvenais tiesnesis Dace Kaļverša 29436611.

 

 1. Laiks un vieta

3.1. Sacensības notiks 2019.gada 28.septembrī, Doles salā, Salaspils novadā. Sacensību starta, finiša un reģistrēšanas vieta –pie Krodziņa “Nēģis”, Daugavas muzeja atpūtas zonā.

 

3.2. Sacensību laika plāns 2019.gada 28.septembrī:

09:00 – 12:00          Reģistrācija, numuru un čipu saņemšana 5; 10; 21km skrējienam un 5;10km nūjošanas distancei

11:00                       Starts 21 km pusmaratonam

11:45                       Starts 10 km skrējienam un nūjošanai

12:10                       Starts 5km skrējienam un nūjošanai

13:30                       Salaspils pusmaratona “Noķer vēju 2019” apbalvošanas ceremonija visās kategorijās

 

Laika limits pusmaratonam 3 stundas.

Reģistrācija, numuru un čipu izsniegšana tiks slēgta 15 minūtes pirms starta.

 

 1. Dalībnieki

4.1.   Sacensības ir individuālas, un tajās var piedalīties neierobežots dalībnieku skaits.

4.2.   Vecumu grupas un distances:

 

21km skrējiens

Starts plkst. 11:00

(precīzais distances garums tiks noteikts starta dienā).

Sievietes

Vīrieši

SM

2001.- 1989. g.dz. *

VM

2001.- 1989. g.dz. *

SM30

1988.- 1979. g.dz

VM30

1988.- 1979. g.dz

SM40

1978. g.dz. un vecākas

VM40

1978. g.dz. un vecākas

*ja vēlas skriet jaunāki dalībnieki, tad to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju!

 

10km skrējiens

Starts plkst.11:45 – pirmie stājas skrējēji, aiz viņiem nūjotāji

(precīzais distances garums tiks noteikts starta dienā).

Sievietes

Vīrieši

S

2003.-1989.g.dz.

V

2003.-1989.g.dz.

S30

1988.-1979.g.dz.

V30

1988.-1979.g.dz.

S40

1978.- 1969.g.dz.

V40

1978.- 1969.g.dz.

S50

1968.g.dz. un vecāki

V50

1968.g.dz. un vecāki

*ja vēlas skriet jaunāki dalībnieki, tad to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju!

 

10km nūjošana

Starts plkst.11:45 – pirmie stājas skrējēji, aiz viņiem nūjotāji

(precīzais distances garums tiks noteikts starta dienā).

Sievietes

Vīrieši

S

1969 g.dz. un jaunāki

V

1969 g.dz. un jaunāki

S50

1968. un vecāki

V50

1968. un vecāki

*ja vēlas nūjot jaunāki dalībnieki, tad to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju!

 

5km skrējiens

Starts plkst.12:10

(precīzais distances garums tiks noteikts starta dienā).

Sievietes

Vīrieši

S1**

2004.g.dz. un jaunākas

V1**

2004.g.dz. un jaunākas

S2**

2003.-1989.g.dz.

V2**

2003.-1989.g.dz.

S3

1988.-1979.g.dz.

V3

1988.-1979.g.dz.

S4

1978.g.dz un vecākas

V4

1978.g.dz un vecākas

**grupas S1 un V1 var piedalīties TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju!

 

5km nūjošana

Starts plkst.12:10 – pirmie stājas skrējēji, aiz viņiem nūjotāji

 

Sievietes

Vīrieši

S

1969. un jaunāki

V

1969. un jaunāki

S50

1968. un vecāki

V50

1968. un vecāki

 

 

 1. Pieteikšanās un finansiālie noteikumi

5.1.   Apmaksas periods un apmērs

Apmaksas periods

Pusmaratons 21,0975 km

Skrējiens un nūjošanas distance 10,55 km

Skrējiens un nūjošanas distance  5,27 km

25.02.2019.-01.06.2019.

EUR 5

EUR 5

EUR 5

02.06.2019.-16.09.2019.

EUR 10

EUR 10

EUR 10

17.09.2019.-25.09.2019.

EUR 15

EUR 15

EUR 15

28.09.2019.

(sacensību dienā)

EUR 25

EUR 25

EUR 25

 

5.2.   Pieteikšanās

“online” režīmā interneta mājas lapā www.sportlat.lv.

“online” pieteikšanās pieteikums skaitās pieņemts pēc dalības maksas saņemšanas.

Iepriekšējā “online” pieteikšanās tiek pārtraukta pirmdien, 26.septembrī, plkst.24:00.

Pietiekšanās sacensību dienā – sacensību reģistrācijas vietā no plkst.09:00 līdz plkst. 12:00 (skatīt 3.2 punktu).

Reģistrēšanās pirms starta (numura un čipa saņemšana) ir obligāta visiem dalībniekiem.

Sacensību dienā reģistrācija notiek starta/reģistrācijas zonā pie Krodziņa “Nēģis”, Daugavas muzeja atpūtas zonā. Numuru izsniegšana beidzas 15 minūtes pirms distances starta laika.

 

 1. Distances

6.1.   Pusmaratons 21,097 km. Distance – zemes ceļš, meža taciņas Doles salā. Apļu skaits tiks precizēts pirms pasākuma.

6.2.  10 km skrējiens un nūjošana. Distance – zemes ceļš, meža taciņas Doles salā. Apļu skaits tiks precizēts pirms pasākuma.

6.3.   5km skrējiens. Distance – zemes ceļš, meža taciņas Doles salā.

 

 1. Dalībnieku apkalpošana (serviss)

7.1.   Distancē tiks ierīkots viens ūdens dzeršanas punkts (dzeramais ūdens).

7.2.   Neatliekamā medicīniskā palīdzība – starta/finiša zonā.

7.3.   No plkst. 09:00 līdz plkst. 14:00 sacensību starta/finiša vietā darbosies mantu glabātavas un pārģērbšanās telts.

7.4.   Mantas varēs nodot/saņemt, uzrādot dalībnieka numuru.

 

 1. Vērtēšana

8.1.   Par sacensību uzvarētāju attiecīgajā vecuma un dzimuma grupā kļūst dalībnieks, kurš visātrāk veicis distanci (21 km – skrējiens, 10 km skrējiens un nūjošana, 5 km skrējiens un nūjošana).

 

 1. Apbalvošana

9.1.   Katras skrējiena distances katras vecuma un dzimuma grupas 1.-3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar balvām (ja startē vismaz trīs dalībnieki, ja mazāk kā trīs, tad tikai uzvarētāju). 10km un 5 km nūjošanas distancē tiek apbalvoti 1.-3.vietu ieguvēji.

9.2.   Organizators pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs apbalvot arī citus sacensību dalībniekus.

 

 1. Vispārējie noteikumi

10.1.Dalībnieku numuru un laika kontroles čipu izsniegšana sacensību vietā no plkst. 9:00.

10.2.Dalībniekam sacensību numurs jāpiestiprina priekšpusē.

10.3.Katrs sacensību dalībnieks pirms starta reģistrācijā ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību skriešanas distances veikšanai un ir iepazinies ar sacensību nolikumu.

10.4.Dalībniekiem, jaunākiem par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, vai parakstītai atļaujai (pielikums Nr.1 – atļauja).

10.5.Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

  

 1. Sacensību finansēšana

11.1.Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Salaspils pašvaldības iestāde Salaspils sporta nams.

 

 1. Citi noteikumi

12.1.Organizatoriem ir tiesības izmantot sacensību laikā uzņemtos videomateriālus un fotogrāfijas publiskajos materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

12.2. Piesakoties pasākumam, dalībnieks piekrīt datu apstrādei, kas nepieciešama, lai noteiktu dalībnieku atbilstību sacensību nolikumam.

12.3.Ja dalībnieks neierodas vai nepiedalās, dalības maksa netiek atmaksāta.

12.4.Ja patvaļīgi tiek saīsināta distance, dalībnieks tiek diskvalificēts.

12.5.Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja netiek ievēroti sabiedriskās kārtības noteikumi vai nolikuma prasības.

 

 1. Informācija

13.1. Sacensību nolikums, rezultāti un cita informācija ir atrodama www.salaspilssporto.lvwww.facebook.com/SalaspilsSporto, Salaspils novada mājas lapā www.salaspils.lv sadaļā SPORTS.

 

SACENSĪBU ORGANIZATORI PATUR TIESĪBAS MAINĪT SACENSĪBU NOLIKUMU INFORMĒJOT DALĪBNIEKUS LĪDZ 2019.G. 28. SEPTEMBRA PLKST. 10:45