Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Krosa skrējiens "Olaines apļi 2019” | Nolikums

KROSa skrējiens “olaines apļi 2019”

NOLIKUMS

 

 

LAIKS UN VIETA

 • Skrējiens notiks sestdienā, 2019.gada maijā, Olaines parkā starp Veselības un Zemgales ielu.

 

SACENSĪBU VADĪBA

 • Sacensības organizē Olaines Sporta centrs sadarbībā SIA IF SPORTS un SIA TReGA
 • Sacensības vada organizatoru apstiprināta tiesnešu kolēģija.

 

SACENSĪBU PROGRAMMA

 

Norise

Laiks/ plkst.

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, distances apskate un iesildīšanās

9:00 -11:45

Starts bērnu distancēm

11:00 – 11:45

Starts 16 km distancei

12:00

Starts 10 km distancei

12:15

Starts 5 km distancei

12:25

Starts 5km nūjošanas distancei

12:25

Apbalvošana

~ 14:00 (tiks precizēts, atk.no dalībn.skaita)

*Starta koridoros jāstājas atbilstoši numuriem un tiesnešu norādījumiem.

 *Starta laiki var tikt nedaudz mainīti, atkarībā no dalībnieku skaita un laika apstākļiem

 

DISTANCES

 

Distance, km

Apļu skaits

5km = ~5 km

1 aplis

10km = ~10 km

1 aplis

16 km = ~16 km

1 aplis

bērnu distance

atbilstoši katras vecuma grupas iespējām (300m– 600m – 800m)

5km = ~5km nūjošana

1aplis

*Katrai distancei ir savs aplis. Visiem 3 distances apļiem ir kopējs sākums un beigas.

 

 

VĒRTĒŠANA

 

5km nūjošana

 

Sievietes

Vīrieši

SN

sievietes

VN

vīrieši

       

 

 

5 km

 

Sievietes

Vīrieši

5kmS-1

2007.dzimšanas gads un jaunākas

5kmV-1

2007.dzimšanas gads un jaunākas

5kmS-2

2005. – 2006. dzimšanas gads

5kmV-2

2005. – 2006. dzimšanas gads

5kmS-3

2003. – 2004. dzimšanas gads

5kmV-3

2003. – 2004. dzimšanas gads

5kmS-4

2002.-1990. dzimšanas gads

5kmV-4

2002.-1990. dzimšanas gads

5kmS-5

1989. – 1980. dzimšanas gads

5kmV-5

1989. – 1980. dzimšanas gads

5kmS-6

1979.-1970. dzimšanas gads

5kmV-6

1979.-1970. dzimšanas gads

5kmS-7

1969. dzimšanas gads un vecākas

5kmV-7

1969. dzimšanas gads un vecākas

 

10 km

 

Sievietes

Vīrieši

10kmS-1

 

2000.dzimšanas gads un jaunākas

10kmV-1

2000.dzimšanas gads un jaunāki

10kmS-2

 

1990. – 1999. dzimšanas gads

10kmV-2

1990. – 1999. dzimšanas gads

10kmS-3

 

1989. – 1980. dzimšanas gads

10kmV-3

1989. – 1980. dzimšanas gads

10kmS-4

 

1979. – 1970. dzimšanas gads

10kmV-4

1979. – 1970. dzimšanas gads

10kmS-5

1969. dzimšanas gads un vecākas

10kmV-5

1969. dzimšanas gads un vecāki

 

16 km

 

Sievietes

Vīrieši

16kmS-1

 

1990.dzimšanas gads un jaunākas

16kmV-1

1990.dzimšanas gads un jaunāki

n16kmS-2

 

1989.-1980. dzimšanas gads

16kmV-2

1989.-1980. dzimšanas gads

16kmS-3

 

1979.-1970. dzimšanas gads

16kmV-3

1979.-1970. dzimšanas gads

16kmS-4

1969.dzimšanas gads un vecākas

16kmV-4

1969.dzimšanas gads un vecāki

 

Bērnu distance

 

Meitenes

Puiši

300mS

 

2013.dzimšanas gads un jaunākas

300mV

2013.dzimšanas gads un jaunāki

600mS

 

2011. – 2012. dzimšanas gads

600mV

2011. – 2012. dzimšanas gads

800mS

2009. – 2010. dzimšanas gads

800mV

2009. – 2010. dzimšanas gads

 

 

NORISE

 • Sacensības notiek marķētās trasēs. Marķējums - zaļi, dzelteni un sarkani krāsu aplīši uz kokiem un īpašie brīdinājumi, trases cilvēki uz nozīmīgiem pagriezieniem.
 • Nozīmīgās ceļu šķērsošanas vietās dežūrēs Pašvaldības policijas darbinieki.
 • Trasē darbosies ūdens pasniegšanas vietas.
 • Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību organizatoriem.
 • Laika kontrole tiek organizēta startā un finišā. Čipa nodošana finiša tiesnešiem ir OBLIGĀTA. Gadījumā, ja čips netiek nodots tiesnešiem jebkādu iemeslu dēļ (aizmirsts, pazaudēts utml.) atbild dalībnieks, sedzot čipa vērtību.

 

NOTEIKUMI

 • Dalībniekiem lūdzam nepiesārņot dabu trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi.
 • Sacensības notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības.
 • Visiem sacensību dalībniekiem obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi!
 • Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem.
 • Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus!
 • Organizatori nav atbildīgi par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem sacensību laikā.
 • Ja kādam no dalībniekiem distancē gadījusies neparedzēta problēma, blakus skrienošo dalībnieku pienākums ir palīdzēt cietušajam!

 

 

APBALVOŠANA

 

Individuālais vērtējums:

 • – 3. vietu ieguvēji vecuma grupās tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem un atbalstītāju sarūpētām balvām.
 • Katrs dalībnieks saņems piemiņas medaļu, ūdeni no pasākuma organizētājiem.

 

Absolūtā vērtējumā:

 • -3.vietas uzvarētāji katrā skrējiena distancē (5km, 10km, 16km), atsevišķi sievietes un vīrieši, tiks apbalvoti ar naudas balvām.

 

1.VIETA

2.VIETA

3.VIETA

50

25

10

 

 

Balvu izloze

 • 5km, 10km un 16km dalībniekiem ir iespēja piedalīties dažādu sponsoru balvu un pulsometra izlozē.
 • Lai piedalītos balvu izlozē, dalībniekam loterijas kastē ir jāiemet savs kupons (tiks pievieots dalībnieka starta aploksnē).
 • Balvu izloze norisināsies apbalvošanas ceremonijas laikā.
 • Balvu saņems dalībnieki, kas būs ieradušies uz apbalvošanas ceremoniju.

 

DALĪBAS MAKSA

BEZ MAKSAS

 

Lūgums laicīgi pieteikties sacensībām, lai kvalitatīvi sagatavotu laika mērīšanas sistēmas.

 

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM

 

aizpildot pieteikšanās formu.

 • Interneta mājas lapā http://registrejies.eu/Olaines-Apli/ , aizpildot pieteikšanās formu.
 • Olaines Sporta centrā, Zemgales ielā 33a, Olaine, Tālr. 26658689.
 • Sacensību dienā – sacensību reģistratūrā no plkst. 9:00.

 

 

SACENSĪBU ATCELŠANA / PĀRCELŠANA

 

Olaines Sporta centrs neprognozējamu apstākļu dēļ var atcelt vai pārcelt sacensības, par to paziņojot mājas lapā www.olainessports.lv, kā arī izsūtot e-pastu datu bāzē pieejamajiem sportistiem. Informācija iegūstama sūtot jautājumus uz e-pastu sports@olaine.lv, vai zvanot 26658689.

 

DROŠĪBA

 

Katrs sacensību dalībnieks, reģistrējoties sacensībām internetā vai sacensību dienā, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

 

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ

 

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informāciju var saņemt pa tālruni 26658689.
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.

 

PROTESTI

 

Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot 20,- EUR. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

 

FOTO UN VIDEO

Piedaloties sacensībās, dalībnieks automātiski piekrīt, ka fotogrāfijas un video materiāli var tikt publicēti dažādos sociālajos tīklos, mājaslapās, citos publiski pieejamos resursos un izmantoti reklāmas materiālos.

 

 

Atbrauc un piedalies!

 

Informējam:

Pasākuma laikā notiks Personas datu apstrāde ( fotografēšana un filmēšana), saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.

Pārzinis: Olaines Sporta centrs, Stadiona iela 2, Olaine.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: info@fpda.lv.

Datu apstrādes mērķis: informācijas atklātības nodrošināšanai.

Iegūtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā "Olaines domes vēstis"  un interneta portālā - www.olaine.lv, www.olainessports.lv, sociālajā tīklā Facebook pašvaldības un Olaines Sporta centra kontā, kā arī Olaines Sporta  centra Instagram kontā.

 

 

Valmieras maratons 2019