Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Skrējiens, Izaicinājums Bernātos 2019 | Nolikums

Biedrība „Dabas skrējējs”

e-pasts: dabas.skrejejs@gmail.com

 

Skrējiens “IZAICINĀJUMS BERNĀTOS”

Bernātos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā

Reģistrācija laukumā pie punkta “Zaļais stars”

 

NOLIKUMS

 

 1. Mērķis un uzdevumi

1.1.   Veicināt veselīgu dzīvesveidu Nīcas novadā.

1.2.   Popularizēt skriešanu kā masu sportu Nīcas novadā.

1.3.   Popularizēt Nīcas novada Bernātus kā veselīga dzīvesveida vietu.

 

 1. Sacensību vadība

2.1.   Skrējienu “IZAICINĀJUMS BERNĀTOS” organizē Nīcas novada biedrība “Dabas skrējējs” (adrese: “Birztalas”-4, Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3473) sadarbībā ar Nīcas novada pašvaldību. Sacensības vada biedrības “SportLat” apstiprināta tiesnešu kolēģija.

 

 1. Laiks un vieta

3.1. Sacensības notiks 2019.gada 24.augustā, Bernātos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā. Sacensību starta, finiša un reģistrēšanas vieta –pie punkta “Zaļais stars”.

 

3.2. Sacensību laika plāns 2019.gada 24.augustā:

09:00 – 12:00          Reģistrācija, numuru un čipu saņemšana 5; 10; 17km skrējienam, 5;10km nūjošanas distancei, 600 m bērnu skrējienam

12:00                        Starts 600m bērnu skrējienam

12:30                       Starts 17 km skrējienam

12:50                       Starts 5 km un 10 km skrējienam un nūjošanai

16:00                       Skrējiena “Izaicinājums Bernātos” apbalvošanas ceremonija visās kategorijās

 

Laika limits visām distancēm ir 3 stundas.

Reģistrācija, numuru un čipu izsniegšana tiks slēgta 30 minūtes pirms starta.

 

 1. Dalībnieki

4.1.   Sacensības ir individuālas, un tajās var piedalīties neierobežots dalībnieku skaits.

4.2.   Vecumu grupas un distances:

 

600m Bērnu skrējiens

Starts plkst. 12:00

(precīzais distances garums tiks noteikts 30 dienas pirms pasākuma norises datuma).

 2007.g. dzimuši un jaunāki

 

17km skrējiens

Starts plkst. 12:30

(precīzais distances garums tiks noteikts 30 dienas pirms pasākuma norises datuma).

Sievietes

Vīrieši

SM

2001.- 1989. g.dz. *

VM

2001.- 1989. g.dz. *

SM30

1988.- 1979. g.dz

VM30

1988.- 1979. g.dz

SM40

1978. g.dz. un vecākas

VM40

1978. g.dz. un vecāki

*ja vēlas skriet jaunāki dalībnieki, tad to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju!

 

10km skrējiens, nūjošana

Starts plkst.12:50 – pirmie stājas skrējēji, aiz viņiem nūjotāji

(precīzais distances garums tiks noteikts 30 dienas pirms pasākuma norises datuma ).

Sievietes

Vīrieši

S

2003.-1989.g.dz.

V

2003.-1989.g.dz.

S30

1988.-1979.g.dz.

V30

1988.-1979.g.dz.

S40

1978. g.dz. un vecākas

V40

1978. g.dz. un vecāki

*ja vēlas skriet jaunāki dalībnieki, tad to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju!

 

5km skrējiens, nūjošana

Starts plkst.12:50 - pirmie stājas skrējēji, aiz viņiem nūjotāji

(precīzais distances garums tiks noteikts 30 dienas pirms pasākuma norises datuma).

Sievietes

Vīrieši

S1**

2004.g.dz. un jaunākas

V1**

2004.g.dz. un jaunāki

S2**

2003.-1984.g.dz.

V2**

2003.-1984.g.dz.

S4

1983.g.dz un vecākas

V4

1983.g.dz un vecāki

**grupas S1 un V1 var piedalīties TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju!

  

 1. Pieteikšanās un finansiālie noteikumi

5.1.   Apmaksas periods un apmērs

Apmaksas periods

Garais 17 km

Vidējais 10 km

Īsais  5 km

Bērnu 600m

01.04.2019.-14.06.2019.

EUR 10

EUR 7

EUR 5

EUR 3

15.06.2019.-01.08.2019.

EUR 13

EUR 10

EUR 7

EUR 3

02.08.2019.-22.08.2019.

EUR 17

EUR 15

EUR 10

EUR 3

24.08.2019.

(sacensību dienā)

EUR 20

EUR 20

EUR 15

EUR 5

  

5.2.   Pieteikšanās

“online” režīmā interneta mājas lapā www.sportlat.lv.

“online” pieteikšanās pieteikums skaitās pieņemts pēc dalības maksas saņemšanas.

Iepriekšējā “online” pieteikšanās tiek pārtraukta ceturtdien, 22.augustā, plkst.24:00.

Pietiekšanās sacensību dienā – sacensību reģistrācijas vietā no plkst.09:00 līdz plkst. 12:00 (skatīt 3.2 punktu).

Reģistrēšanās pirms starta (numura un čipa saņemšana) ir obligāta visiem dalībniekiem.

Sacensību dienā reģistrācija notiek starta/reģistrācijas zonā pie punkta „Zaļais stars”. Numuru izsniegšana beidzas 30 minūtes pirms distances starta laika.

 

 1. Distances

6.1.  Distance “Garais” 17 km. Distance – zemes ceļš, meža taciņas Bernātu dabas parkā.

6.2.  Distance “Vidējais” 10 km (skrējiens un nūjošana). Distance – zemes ceļš, meža taciņas Bernātu dabas parkā.

6.3.  Distance “Īsais” 5km (skrējiens un nūjošana). Distance – zemes ceļš, meža taciņas Bernātu dabas parkā.

6.4. Distance „Bērnu skrējiens” 600m. Distance – zemes ceļš, meža taciņas Bernātu dabas parkā.

 

 1. Dalībnieku apkalpošana (serviss)

7.1.   Distancē tiks ierīkots četri ūdens dzeršanas punkti (dzeramais ūdens).

7.2.   Neatliekamā medicīniskā palīdzība – starta/finiša zonā.

7.3.   No plkst. 09:00 līdz plkst. 16:00 sacensību starta/finiša vietā darbosies mantu glabātavas.

7.4.   Mantas varēs nodot/saņemt, uzrādot dalībnieka numuru.

 

 1. Vērtēšana

8.1.   Par sacensību uzvarētāju attiecīgajā vecuma un dzimuma grupā kļūst dalībnieks, kurš visātrāk veicis distanci (17 km – skrējiens, 10 km skrējiens un nūjošana, 5 km skrējiens un nūjošana).

 

 1. Apbalvošana

9.1.   Katras skrējiena distances katras vecuma un dzimuma grupas 1.-3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar balvām (ja startē vismaz trīs dalībnieki, ja mazāk kā trīs, tad tikai uzvarētāju). 10km un 5 km nūjošanas distancē tiek apbalvoti 1.-3.vietas ieguvēji (vecuma un dzimuma grupas netiek izdalītas).

9.2. Jebkurš dalībnieks, kurš būs finišējis savā distancē, saņems piemiņas medaļu.

 

 1. Vispārējie noteikumi

10.1.Dalībnieku numuru un laika kontroles čipu izsniegšana sacensību vietā no plkst. 9:00.

10.2.Dalībniekam sacensību numurs jāpiestiprina pie apģērba.

10.3.Katrs sacensību dalībnieks pirms starta reģistrācijā ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību skriešanas distances veikšanai un ir iepazinies ar sacensību nolikumu.

10.4.Dalībniekiem, jaunākiem par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai vai parakstītai atļaujai.

10.5.Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

  

 1. Sacensību finansēšana

11.1.Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Nīcas novada biedrība “Dabas skrējējs”.

 

 1. Foto un video

12.1. Visos posmos tiks veikta fotografēšana un filmēšana. Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem „Izaicinājums Bernātos” sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem. Tāpat organizatoriem ir tiesības piedāvāt dalībniekiem iespēju lejuplādēt foto un video.

 

 1. Citi noteikumi

13.1. Piesakoties pasākumam, dalībnieks piekrīt datu apstrādei, kas nepieciešama, lai noteiktu dalībnieku atbilstību sacensību nolikumam.

13.2.Ja dalībnieks neierodas vai nepiedalās, dalības maksa netiek atmaksāta.

13.3.Ja patvaļīgi tiek saīsināta distance, dalībnieks tiek diskvalificēts.

13.4.Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja netiek ievēroti sabiedriskās kārtības noteikumi vai nolikuma prasības.

 

 1. Informācija

14.1. Sacensību nolikums, rezultāti un cita informācija ir atrodama www.facebook.com/DabasSkrejejs, Nīcas novada mājas lapā www.nica.lv sadaļā SPORTS, kā arī www.sportlat.lv. .

 

SACENSĪBU ORGANIZATORI PATUR TIESĪBAS MAINĪT SACENSĪBU NOLIKUMU INFORMĒJOT DALĪBNIEKUS LĪDZ 2019.G. 20. AUGUSTA PLKST. 12:00

Vaidavas triatlons