Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Ķekavas novada sporta svētku velobrauciens 2019 | Nolikums

 

NOLIKUMS

Ķekavas novada sporta svētku velobrauciens 2019

Latvijas riteņbraukšanas federācijas 1. kategorijas sacensības

Pie Ķekavas sporta kluba 25. maijā

 

1.                Mērķis un uzdevumi

1.1.          Popularizēt šosejas riteņbraukšanu.

1.2.          Veicināt saturīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu jauniešu un pieaugušo vidū.

1.3.          Veicināt Ķekavas novada atpazīstamību.

1.4.          Turpināt iesāktās velobraukšanas tradīcijas Ķekavas novadā.

 

2.                Sacensību vieta un laiks

2.1.          Sacensības notiks 2019. gada 25. maijā Ķekavā pie Ķekavas sporta kluba (adrese “Bultas”, Ķekavas pag., Ķekavas novads).

 

3.                Sacensību rīkotājs

3.1.          Sacensības organizē Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra sadarbībā ar Latvijas riteņbraukšanas federāciju. Kontaktinformācija: tel. 25478125, epasts: velobrauciens@kekava.lv. Informācija mājaslapā sports.kekava.lv.

3.2.          Sacensības vada LRF apstiprināta tiesnešu komanda.
Tiesnešu kontaktinformācija: tel. 25478125.

4.                Distances un vecuma grupas

4.1.          Dalībniekiem, atkarībā no vecuma un sportiskās sagatavotības, ir iespēja piedalīties kādā no sekojošām distancēm:

 

Distance

Garums

Vecuma ierobežojums

Starts

Laika limits

Ķekavas avots sporta distance (2x Ķekava-Daugmale-Baldone-Ķekava)

80km

2002. g. dz. un vecāki

11:00

2h30min

Putnu fabrikas Ķekava tautas distance “Stiprie stilbiņi” (Ķekava-Daugmale-Baldone-Ķekava)

45km

2006. g. dz. un vecāki

13:45

2h15min

Oshee ģimenes distance

(Ķekavas centrs)

7km

Bez vecuma ierobežojuma

11:30

1h

Herkuless bērnu distance sacensību centrā

<500m

2007. g.dz. un jaunāki

individuālais starts no 11:00-15:30

 

 

4.2.          Ķekavas avots sporta distancē drīkst startēt dalībnieki ar derīgām LRF licencēm.

4.3.          Dalībnieki, kas startē Ķekavas avots sporta distancē, nedrīkst piedalīties tautas distancē “Stiprie stilbiņi”.

4.4.          Vecuma grupas pa distancēm:

 

Ķekavas avots sporta distance

Tautas distance “Stiprie stilbiņi”

Oshee ģimenes distance

Herkuless bērnu distance

MS1 juniori

(2001.-2002.dz.g.)

MT1 zēni

(2005.-2006.dz.g.)

Oshee ģimenes distancē nav sacensība - apbalvoti tiks īpašajās nominācijās un loterijā.

Visi bērni, kuri dzimuši 2007. gadā un jaunāki, startē atsevišķā trasē pie Ķekavas sporta kluba ar individuālo startu.

Ar veicināšanas balviņu tiks apbalvoti visi dalībnieki.

MS2 vīrieši I

(1985.-2000.dz.g.)

MT2 jaunieši

(2003.-2004.dz.g.)

MS3 vīrieši II

(1975.-1984.dz.g.)

MT3 vīrieši I

(1985.-2002.dz.g.)

MS4 seniori

(1965.-1974.dz.g.)

MT4 vīrieši II

(1975.-1984.dz.g.)

MS5 veterāni

(<1964.dz.g.)

MT5 seniori

(1965.-1974.dz.g.)

FS1 juniores

(2001.-2002.dz.g.)

MT6 veterāni

(<1964.dz.g.)

FS2 sievietes I

(1985.-2000.dz.g.)

FT1 meitenes

(2005.-2006.dz.g.)

FS3 sievietes II

(1975.-1984.dz.g.)

FT2 jaunietes

(2003.-2004.dz.g.)

FS4 seniores

(1965.-1974.dz.g.)

FT3 sievietes I

(1985.-2002.dz.g.)

FS5 veterānes

(<1964.dz.g.)

FT4 sievietes II

(1975.-1984.dz.g.)

 

FT5 seniores

(1965.-1974.dz.g.)

 

FT6 veterānes

(<1964.dz.g.)

 

5.                Apbalvošana

5.1.          Ar naudas un sponsoru balvām apbalvo ātrākos 6 vīriešus un 6 sievietes Ķekavas avots sporta distancē: 1. vieta 100EUR, 2. vieta 75EUR, 3. vieta 50EUR, 4. vieta 40EUR,
5. vieta 30EUR, 6. vieta 20EUR.

5.2.          Tautas distancē “Stiprie stilbiņi” ar sponsoru balvām apbalvo ātrākos 3 vīriešus un 3 sievietes.

5.3.          Naudas balvas 10 dienu laikā tiek pārskaitītas uz balvas ieguvēja norādīto kontu.

5.4.          1.-3. vietu ieguvējus katrā vecuma grupā apbalvotas ar sponsoru balvām.

5.5.          1.-3. vietas komandu vērtējumā tautas distancē “Stiprie stilbiņi” un Ķekavas avots sporta distancē tiek apbalvotas ar sponsoru balvām.

5.6.          Komandas rezultātu veido 4 ātrāko komandas dalībnieku distancē pavadītā laika summa. Vienāda rezultāta  gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kurai kāds no ieskaites dalībniekiem izcīnījis augstāku vietu.

 

6.                Pieteikšanās un dalības maksas

6.1.          Dalībnieki, piesakoties sacensībām, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli un neiebilst savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads) izmantošanai rezultātu apkopošanā un publicēšanā mājaslapā sports.kekava.lv, kā arī fotogrāfiju publicēšanai Facebook lapā SportsKekava.

6.2.          Dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt saņemt mārketinga sūtījumus (sms un/vai epastus). Ja dalībnieki nevēlas saņemt, atteikties var sūtot epastu uz

sportlat@sportlat.lv.

6.3.          Sacensībām noteikta iepriekšējā pieteikšanās interneta vietnē sportlat.lv līdz 20. maija plkst. 24:00. Pieteikšanās sacensību dienā par paaugstinātu maksu.

6.4.          Sacensībām noteikta sekojoša dalības maksa:

 

Distance

1. pieteikšanās termiņš līdz 25. aprīlim

2. pieteikšanās termiņš līdz 15. maijam

3. pieteikšanās termiņš līdz 20. maijam

Uz vietas sacensību dienā 25. maijā

Ķekavas avots Sporta un Putnu fabrikas Ķekava tautas distance “Stiprie stilbiņi”

15 EUR

20 EUR

25 EUR

30 EUR

Oshee Ģimenes distance

5 EUR

7 EUR

10 EUR

15 EUR

Herkuless Bērnu distance

1 EUR

1 EUR

1 EUR

3 EUR

 

6.5.          Cilvēkiem ar kustību traucējumiem, uzrādot invalīda apliecību, dalība sacensībās ir bez maksas. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās epastā velobrauciens@kekava.lv vai zvanot 25478125.

7.                Programma

no 9:00 - reģistrācija

11:00 - atvērts brīvais starts Herkuless bērnu distancei

11:00 - starts Ķekavas avots sporta distancei

11:30 - starts Oshee ģimenes distancei

12:30 - tiek slēgta Oshee ģimenes distance

12:50 - paredzēts finišs Ķekavas avots sporta distancei, ziedu ceremonija ātrākajiem braucējiem

13:30 - tiek slēgta Ķekavas avots sporta distance

13:45 - starts tautas distancei “Stiprie stilbiņi”

14:45 - paredzēts finišs tautas distancei “Stiprie stilbiņi”

15:30 – tiek slēgta Herkuless bērnu distance

16:00 - tiek slēgta tautas distance “Stiprie stilbiņi”

16:00 - apbalvošanas ceremonija, loterija

8.                Īpašie noteikumi

8.1.          Sacensības notiek saskaņā ar UCI (SRS – Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības) noteikumiem.

8.2.          Riteņbraukšanai paredzētas aizsargķiveres obligātas, uz aizsargķiveres aizliegts piestiprināt jeb kādus cietus priekšmetus (video kameras utt.)

8.3.          Braucot ar neaiztaisītu aizsargķiveri vai bez tās, dalībnieks tiks diskvalificēts.

8.4.          Aizliegts piedalīties ar velosipēdu, kurš nav tehniskā kārtībā un nav paredzēts braukšanai pa ielām. Velosipēdam jābūt aprīkotam ar bremzēm. Sacensību tiesneši, izvērtējot velosipēda stāvokli, var aizliegt piedalīties dalībniekam sacensībās.

8.5.          Sacensību organizatori neuzņemas atbildību par dalībniekiem, kuri neiekļaujas trašu veikšanas noteiktajā limitā.

8.6.          Ar tandēmiem un velosipēdiem, kas aprīkoti ar bērnu krēsliem, velo piekabēm atļauts startēt tikai Ģimeņu distancē.

8.7.          Sacensību organizatori nekādā mērā nav atbildīgi par dalībniekiem, kuri dodas distancē bez reģistrācijas un organizatoru piekrišanas.

8.8.          Nevienā no distancēm nav atļauts startēt ar velosipēdu, kas paredzēts startam individuālā braucienā.

8.9.          Dalībniekiem, atrodoties trasē, jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi.

8.10.     Sacensību trasē aizliegts ievest dzīvniekus.

8.11.     Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga vai reklāmas aktivitātēm.

8.12.     Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

8.13.     Par patvaļīgu numura izgatavošanu sods – rezultāta anulēšana.

8.14.     Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiks diskvalificēts.

8.15.     Par finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā tiek piemērots sods: diskvalifikācija.

8.16.     Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībniekam tiek fiksēts pēdējais šķērsošanas laiks un attiecīgā vieta.

8.17.     Sacensībās var tikt veikta dopinga kontrole.

8.18.     Sacensību dalībnieki distances veikšanas laikā ar savu darbību nedrīkst ietekmēt citus sacensību dalībniekus un to rezultātus.

8.19.     Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 min. laikā pēc sava distances beigām. Pretenzijas tiek pieņemtas, dalībniekam iemaksājot 30 eiro drošības naudu. Pamatotu pretenziju gadījumā nauda tiek atgriezta.

9.                Personas datu apstrāde.

9.1.          Pārzinis datu apstrādei ir biedrība “Sporta klubs SportLat”, reģ. nr. 40008107277, Ēvalda Valtera iela 46-31, Rīga, LV-1021. Dati pilnā apmērā tiks nodoti sacensību organizatoram, Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūrai, reģ. Nr. 90009029994, adrese: „Bultas”, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, kurš tos izmantos nolikuma punktā 6.1. norādītajiem mērķiem.

9.2.          Sabiedrības informēšanas nolūkos pasākumā var notikt foto vai video fiksācija. Vizuālais materiāls var tikt ievietots Ķekavas novada pašvaldības informatīvajos kanālos. Vairāk – https://ej.uz/kekava_privatuma_politika.

10.           Pārējā informācija.

10.1.     Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra, sponsoru maksājumi un dalības maksas.

Vaidavas triatlons