Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Skrējiens "Izskrien Ogri 2019" | Nolikums

Skrējiena “Izskrien Ogri 2019”

NOLIKUMS

  

LAIKS UN VIETA

Skrējiens tiek aizvadīts 2019.gada 22.septembrī, ar starta vietu Ogrē, Bērzu alejas skvērā.

 

SACENSĪBU VADĪBA

Sacensības organizē  Ogres novada sporta centrs sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību un biedrību „Sporta klubs SportLat”.

Sacensības vada SportLat apstiprināta tiesnešu kolēģija.

 

SACENSĪBU PROGRAMMA

Norise

Laiks/ plkst.

Dalībnieku ierašanās, numuru izņemšana, reģistrācija, distances apskate un iesildīšanās

09:00 -11:30

Starts 15 km nūjošanas distancei

10:30

Starts bērniem*

11:00

Starts 10 km skrējējiem

12:00

Starts 5 km skrējējiem

12:00

Starts 5km nūjošanas distancei

12:00

Apbalvošana

~ 13:20

* Liela dalībnieku skaita rezultātā, bērnu skrējieni var tikt sadalīti vairākās daļās.

 

Sacensības tiks aizvadītas ar kopējo startu.

Starta koridoros jāstājas atbilstoši numuriem un tiesnešu norādījumiem.

Starts Ogres skvērā, pie Ogres Mākslas skolas.

 

DISTANCES

Pamatsacensības norisināsies 1 vai 2 apļos – skrējiens pa Ogres pilsētas ielām un Ogres upes krastmalu gan asfalta, gan zemes segumu.

 

Vīriešiem (V10) un Sievietēm (V10)

  • 10 km – pa Ogres pilsētas ielām un Ogres upes krastmalu gan asfalta, gan zemes segumu.

Vīriešiem (V5) un Sievietēm (S5)

  • 5 km – pa Ogres pilsētas ielām un Ogres upes krastmalu gan asfalta, gan zemes segumu.

Bērniem

  • vecumam atbilstoša distance - ~500 m
  • vecumam atbilstoša distance - ~1000 m

 

Nūjošana (katrs dalībnieks izvēlas savām spējām atbilstošu nūjošanas distanci)

  • 5 km
  • 15 km

 

VĒRTĒŠANA  

Sievietes

Vīrieši

S5

2006.g un vecāki 5 km distancē

V5

2006.g un vecāki 5 km distancē

S10

2002.g un vecāki 10 km distancē

V10

2002.g un vecāki 10 km distancē

MS

Meitenes, skolu komandā, 5km distancē (4 labākie rezultāti)

ZS

Zēni, skolu komandā, 5km distancē        (4 labākie rezultāti)

SNUJ

Sievietes nūjošanas distance 5km vai 15 km

VNUJ

Vīrieši nūjošanas distance 5km vai         15 km

Bērnu skrējiens

B 500

2008.dz.g. un jaunāki (500m distance)

B1000

2007. – 2006.dz.g. (1km distance)

 

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA

Visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta.

 

1.- 6. Vietu ieguvēji katrā grupā tiek apbalvoti ar medaļām, diplomiem un piemiņas balvām no skrējiena sponsoriem.

 

1. vietu ieguvēji S5; V5; S10 un V10 grupā saņem skriešanas apavus no “BROOKS”

 

Bērnu distances visi dalībnieki finišā saņem gardumu no skrējiena sponsoriem

 

Visi finišējušie dalībnieki pēc sacensību rezultātu ievietošanas www.sportlat.lv var izdrukāt savus individuālos diplomus – sertifikātus.

 

1. vieta Skolu komandu ieskaitē saņem Skolu Sporta Spēļu kausu un piemiņas balvas no sponsoriem.
Skolu Sporta Spēļu kausa izcīņā, katras skolas četru labāko komandas dalībnieku rezultāti (zēni un meitenes) tiek rēķināti skolu komandu ieskaitē.

Ja skolu komandu dalībnieki spēj iekļūt labāko sešiniekā 5 km distances kopvērtējumā, tad viņi piedalās apbalvošanā un tiek sveikti kā godalgoto vietu ieguvēji.

 

Nūjošanas distances veicējiem apbalvošana netiek organizēta.

 

Apbalvošanas ceremonijas noslēgumā tiks aizvadīta loterija, kurā starp visiem skrējiena dalībniekiem tiks izlozētas dažādas balvas no skrējiena sponsoriem. (Fazer, Brooks, Salomon, u.c.)

 

DALĪBAS MAKSA

 

S5; V5; S10; V10

Bērnu grupas

Līdz 14.09.2019. plkst. 24:00

Eur 5

Eur 0

15.09.2019. – 20.09.2019. plkst. 24:00

Eur 10

Eur 0

22.09.2019. (sacensību diena)

Eur 15

Eur 5


Lūgums laicīgi pieteikties sacensībām, lai kvalitatīvi sagatavotu laika mērīšanas MyLaps ChampionChip sistēmas.

Piesakoties sacensībām, dalībniekam tiek nodrošināts dalībnieka numurs, MyLaps ChampionChip īre, apkalpojošais personāls, pārsteiguma balvas, dzirdināšana, kā arī uzkodas finišā.

Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, samaksātā nauda netiek atgriezta.

 

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM

-      interneta mājas lapā www.sportlat.lv, aizpildot pieteikšanās formu

-      Ogrē, Ogres novada sporta centrā, Skolas ielā 12 no plkst. 09:00 – 16:00

-      Sacensību dienā – sacensību reģistratūrā no plkst. 09:00 – 10:30 (bērniem), 11:30 (S5 ;V5; S10; V10)

-      Skolu komandas piesaka komandas pārstāvis (skolotājs) sūtot aizpildītu pieteikuma formu uz e-pastu: andris.krauja@ogresnovads.lv

 

Dalības maksas apmaksas veids, piesakoties www.sportlat.lv:

-      swedlink norēķinu forma (Swedbank klientiem)

-      nordea e-maksājumu (Nordea klientiem)

-      seb e-link maksājums (SEB bankas klientiem)

-      ar pārskaitījumu uz Sporta kluba SportLat norēķinu kontu (skatīt rekvizītus), maksājuma uzdevumā norādot: sacensību nosaukumu; dalībnieka vārdu; dalībnieka uzvārdu; personas kodu; vecuma grupu.

-      izmantojot kredītkaršu un debetkaršu norēķinu internetā (Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro u.c.). Jūsu kredīt-/debetkartei jābūt aktivizētai iespējai - norēķināties internetā, izmantojot 3D-secure pieslēgumu.

 

JA DALĪBAS MAKSA LĪDZ SACENSĪBU DIENAI NAV PĀRSKAITĪTA, SACENSĪBU DIENĀ JĀMAKSĀ PILNA MAKSA!!! DALĪBAS MAKSAS APMĒRU NOSAKA PĒC TĀ DATUMA, KAD TĀ TIEK MAKSĀTA, NEVIS PĒC PIETEIKŠANĀS DATUMA.

 

! Organizācijas un komandas var saņemt rēķinu un veikt apmaksu ar pārskaitījumu. Rēķina apmaksa jāveic 3 dienas līdz sacensību sākumam. Kontaktēties pa e-pastu sportlat@sportlat.lv

Čipu bojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā jāmaksā soda nauda – 20 EUR.

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.

 

SACENSĪBU ATCELŠANA / PĀRCELŠANA

SPORTLAT laika apstākļu dēļ var atcelt vai pārcelt sacensības, par to paziņojot www.sportlat.lv, Ogres novada, Ogres novada sporta centra mājas lapās, vietējos plašsaziņas līdzekļos, kā arī izsūtot e-pastu SPORTLAT datu bāzē pieejamajiem sportistiem.

Informācija iegūstama arī sūtot jautājumus uz e-pastu sportlat@sportlat.lv

 

DROŠĪBA

Katrs sacensību dalībnieks, reģistrējoties sacensībām internetā vai sacensību dienā, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

 

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informāciju var saņemt pa tālruni 67291526.
Organizatori nenes atbildību par dalībnieku neuzmanību lasot sacensību nolikumu vai nolikuma nezināšanu.

 

PROTESTI

Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot Eur 30. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

 

DATU APSTRĀDE

            Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists - fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un   piedalās sporta sacensībās”).  ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista             pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto           sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus,             kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka,       ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī     sabiedrības interesēs. Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai Sportlat ir tiesisks pamatojums un          leģitīmas intereses šo datu apstrādē.

 

            Piesakoties sacensībām katrs dalībnieks savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu             aizsardzības likuma 7.1.pantu

 

     Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku             rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu             subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta             personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz epastu: sportlat@sportlat.lv.

 

SPORTLAT REKVIZĪTI

Biedrība sporta klubs “SportLat”
Reģ.Nr.: 40008107277
Adrese: Kaivas iela 50, Rīga, LV-1021
* Swedbank – konts: LV64 HABA 0551 0148 3035 9              

* Nordea – konts: LV98 NDEA 0000 0828 2514 8

* SEB – konts: LV53 UNLA 0050 0158 8539 3                                          

Tel.: 67291526

 

Valmieras skriešanas svētki