Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Siguldas Akvatlons 2020, LK posms | Nolikums

SIGULDAS AKVATLONS 2020

 

Vienlaicīgi arī peldēšanas un skriešanas normatīvu kārtošanas sacensības  potenciālajiem Latvijas Triatlona izlases dalībniekiem

 ( PELDĒŠANA+SKRIEŠANA)

 

NOLIKUMS

 

SACENSĪBAS IR

        LATVIJAS KAUSa TRIATLONĀ,  1.POSMS

 

LAIKS UN VIETA

 

Latvijas kauss akvatlonā notiks sestdien, 2020.gada 5. septembrī, Siguldā , A.Kronvalda ielā 7A.(karte pielikumā)

Peldēšana – Siguldas Sporta centra peldbaseinā  ( 25m*4 celiņi   ar SWISS TIMING elektronisko  laika fiksēšanas sistēmu) http://www.siguldassports.lv/lv/siguldas_sporta_centrs/360/

Skriešana – Siguldas Sporta centra stadionā( 250m aplis ar elektronisko laika fiksēšanas sistēmu)

Sacensību sākums: plkst. 11:00.

 

SACENSĪBU VADĪBA

 

Sacensības organizē  Sporta klubs “Siguldas maratona klubs”  (Kaspars Kārkliņš tel.+371 29184203, Ainārs Veģeris tel.+371 29228008 ainars.vegeris@gmail.com ), sadarbībā ar   Siguldas novada pašvaldību un Latvijas Triatlona federāciju.

 

Sacensību galvenais tiesnesis – Kaspars Kārkliņš, tel.+371 29184203

 

SACENSĪBU PROGRAMMA

 

Norise

Laiks/ plkst.

Distance

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija.

9:30 -12:00

 

Iesildīšanās baseinā pirmā grupa

10:30– 10:55

FM 9,11,13,O

Iesildīšanās baseinā otrā grupa

12:00 - 12:25

FM15,17,19,40,50,60,F,M

Starts pirmajam peldējumam pirmajā starta grupā

11:00

50m

100m

Starts pirmajam peldējumam otrajā starta grupā

12:30

200m

400m

Starts pirmajam skrējienam pirmajā starta grupā (stars ar kopējo startu attiecīgās grupas ietvaros)

14:30

 500m

1000m

Starts pirmajam skrējienam otrajā starta grupā ( starts ar kopējo startu attiecīgās grupas ietvaros)

15.30

1500m

3000m

Apbalvošana

20min. pēc pēdējā skrējiena

~17.00

 

VECUMA GRUPAS UN DISTANCES

Vecuma grupas

Dzimšanas gadi

Distance

Starta grupa

Sievietes

Vīrieši

FO

MO

2001.dz.g. un vecāki/as

100m(4 baseini) + 1000m  (4 apļi)

1

F9

M9

2011. – 2012 un jaun.

50m (2 baseini) +500m (2 apļi)

1

F11

M11

2009. – 2010. gads

50m (2 baseini)+ 500m (2 apļi)

1

F13

M13

2007. – 2008. gads

100m (4 baseini) + 1000m (4 apļi)

1

F15

M15

2005. – 2006. gads

200m (8 baseini) + 1500m (6 apļi)

2

F17

M17

2003. – 2004  gads

200m(8 baseini) +  1500m (6 apļi)

2

F19

M19

2001. – 2002. gads

400m(16 baseini)+3000m(12 apļi)

2

F60

M60

1941. – 1960. gads

200m(8 baseini) + 1500m  (6 apļi)

2

F50

M50

1961. -  1970. gads

200m(8 baseini) + 1500m  (6 apļi)

2

F40

 

1971. – 1980. gads

200m(8 baseini) + 1500m  (6 apļi)

2

 

M40

1971. – 1980. gads

400m(16 baseini)+3000m(12 apļi)

2

F

M

1981. – 2000. gads

400m(16 baseini)+3000m(12 apļi)

2

 

 DALĪBAS MAKSA

 

F40,M40, F50,M50,

FO, MO,  F, M

F,M09- F,M19,

    F60,M60,

F,M09- F,M19,

    Siguldieši

Visu pieteikšanās periodu, līdz 30.08.2020 plkst.23.59

8,- EUR

4,- EUR

2,-EUR

31.08.2020 – 02.09.1020  plkst.23.59

16,-EUR

8,-EUR

4,-EUR

  

Lūgums laicīgi pieteikties sacensībām, lai kvalitatīvi varētu saplānot sacensību norisi. Starta protokoli peldēšanā tiks publicēti 04.09.2020. pēcpusdienā

 

APBALVOŠANA

 

  1. 1. - 3.vietu ieguvējus visās vecuma grupās ar  medaļām.
  2. 1.-  3.vietu ieguvējus visās vecumu grupās apbalvo ar sponsoru sarūpētām balvām. Mūsu atbalstītāji – Siguldas pašvaldība, Siguldas Sporta centrs, Latvijas Triatlona federācija un privātie sponsori
  3. Ātrākajiem peldētājiem 50, 100, 200, 400 m distancēs meitenēm un zēniem un atrākajiem 500, 1000, 1500, 3000 m skrējējiem meitenēm un zēniem - specbalvas

 

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM

 

Internetā caur SPORTLAT datu bāzi vai Sūtot pieteikumu uz e-pastu līdz 02.09.2020. – ainars.vegeris@gmail.com  mob.29228008

norādīt dalībnieka Vārdu, Uzvārdu, dzimšanas datus (dd/mm/gggg), pārstāvēto klubu kā arī savu peldēšanas rezultātu attiecīgajā distancē.

 

Pārskaitījums  uz šādiem rekvizītiem:

 SPORTLAT REKVIZĪTI                                                                                                         

Biedrība sporta klubs “SportLat”
Reģ.Nr.: 40008107277
Adrese: A.Deglava iela 7, Rīga


*Swedbank – konts: LV64 HABA05510148 30359 

*Nordea     – konts: LV98 NDEA0000082825148

*SEB          – konts: LV53UNLA0050015885393 

                                      

interneta mājas lapā www.triatlons.lv, aizpildot pieteikšanās formu

-      Rīgā: LTF birojā – Ganību dambis 25d, Rīga, Tālr.: 67291526

 

Dalības maksas apmaksas veids, piesakoties www.sportlat.lv:

-      swedlink norēķinu forma (Swedbank klientiem)

-      nordea e-maksājumu (Nordea klientiem)

-      seb e-link maksājums (SEB bankas klientiem)

-      ar pārskaitījumu uz Sporta kluba SportLat norēķinu kontu (skatīt rekvizītus), maksājuma uzdevumā norādot: sacensību nosaukumu; dalībnieka vārdu; dalībnieka uzvārdu; personas kodu; vecuma grupu.

-      izmantojot kredītkaršu un debetkaršu norēķinu internetā (Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro u.c.). Jūsu kredīt-/debetkartei jābūt aktivizētai iespējai - norēķināties internetā, izmantojot 3D-secure pieslēgumu.

 

Sacensību īpašie noteikumi

 

Apstiprinot bērna vai audzēkņa dalību sacensībās vecāki vai pārstāvji, atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā; • Dalībnieks un sacensību apmeklētājs tiek informēts, ka pasākuma laikā var tikt veikta arī filmēšana un fotografēšana no organizatoru puses , pasākuma rīkotāja, pasākumu tiesnešu un citu tam pilnvaroto personu puses, kā arī sacensību rezultātu publicēšana. Piesakoties pasākumā kā dalībnieks vai, apmeklējot pasākumu klātienē, apmeklētājs piekrīt, ka var tikt fotografēts un filmēts, ka viņa attēls var tikt izmantots filmās, fotogrāfijās, audiovizuālajos ierakstos, ka viņa sacensību rezultāti var tikt publicēti sacensību vietā un pasākuma rīkotāja vai citu tam pilnvaroto trešo pušu komunikāciju rīkos. Visas tiesības uz šādiem materiāliem un tā izmantošanu pieder organizatoriem vai attiecīgi pilnvarotajai trešajai personai, šādu materiālu, pasākuma rīkotājs vai attiecīgi pilnvarotā trešā persona var izmantot pēc saviem ieskatiem visā pasaulē jebkuros plašsaziņas līdzekļos reklāmas nolūkos vai citam mērķim, kā arī komerciālos nolūkos bez jebkādas atlīdzības vai kompensācijām par iepriekš minēto apmeklētājam  

 

UZMANĪBU!!!

Sacensību vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;

Nedrūzmēties sacensību norises vietā, pie reģistratūras, citām  ieejām, izejām, tualetēm, starta, tranzīta un finiša zonā u.tml.

Ievērot regulāru roku higiēnu – mazgāšanu un dezinfekciju, izmantojot organizatora nodrošinātos līdzekļus!

Pasākuma apmeklētājiem atrodoties tuvāk par 2 m vai ilgāk par 15 min, izmantot mutes vai deguna aizsegus!

Visiem pasākuma dalībniekiem un apmeklētājiem vecumā virs 65 gadiem, kā arī personām ar hroniskām slimībām un imūndeficītu, obligāti jālieto sejas un deguna aizsegi un jāievēro 2 metru fiziskā distance!

 

PAMATNOTEIKUMI

 Peldēšana- pēc ITU un FINA peldēšanas noteikumiem.

Atbilstoši LTF kausa izcīņas 2020.gada sezonas nolikumam

Vecuma grupas S40,V40,S50,V50,S60,V60 drīkst startēt jaunākās vecuma grupās;

Vecumas grupas V19,S19,V17,S17,V15, S15, V13,S13,V11,S11,V9,S9 drīkst startēt vecākās vecuma grupās.

Katrs sacensību dalībnieks (vai viņa pārstāvis) pirms starta reģistratūrā ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta dalībnieka pieteikuma anketu.

Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieka iespējamajām traumām sacensību laikā.

 

LATVIJAS TRIATLONA FEDERĀCIJAS KAUSA reitinga punktus par attiecīgo posmu aprēķina sekojoši:

 

Indivduālajā vērtējumā:

  • Tiek vērtēti TIKAI LTF licencētie sportisti;

. Tiek vērtēti dalībnieku rezultāti visās vecuma grupās.

  • Sezonas vērtējumā punkti tiek piešķirti pēc Latvijas kausa triatlona nolikuma.
  • Sezonas komandu vērtējuma principi notiek atbilstoši Latvijas kausa triatlona nolikumam.

 

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUOrganizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. 
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.

 

PROTESTI

Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot 20,- EUR. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

 

DAŽĀDI

LTF licences varēs iegādāties arī sacensību dienā – sacensību reģistratūrā. ‘

Pārējā laikā – licences var iegādāties Ganību dambī 25D, Rīgā , vai sūtot pieprasījumu uz epastu janis.ozolins@triatlons.lv!

 

Licences cena:

2001.gadā dzimušajiem un jaunākiem – 5 EUR

2000.gadā dzimušajiem un vecākiem – 10 EUR

Vienreizējā licence – 1,5 EUR