Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

39. skrējiens "Apkārt Vaidavas ezeram" | Nolikums

39. skrējiens "Apkārt Vaidavas ezeram"

 

NOLIKUMS

 

LAIKS UN VIETA

Skrējiens notiks 2020.gada 5.jūlijā Vaidavā, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā.

 

SACENSĪBU VADĪBA

Sacensības organizē Kocēnu novada dome sadarbībā ar biedrību “Sporta klubs SPORTLAT”.

Biedrība “Sporta klubs SportLat” nodrošina dalībnieku reģistrāciju.  Rezultātu apkopošanu, publicēšanu nodrošina Kocēnu novada pašvaldība. 

 

SACENSĪBU PROGRAMMA

Norise

Laiks/ plkst.

Bērnu skrējiena dalībnieku numuru izņemšana (reģistrēšanās uz vietas nav iespējama)

8:00 – 8:50

Starts bērnu grupām (B1 grupa; B2 grupa; B3 grupa; B4 grupa)

9:00, 9:10, 9:20, 9:40

11,7 km skrējiena dalībnieku numuru izņemšana (reģistrēšanās uz vietas nav iespējama)

8:00 – 10:15

Starts 11,7 km distances skrējējiem

10:30

Apbalvošana

~ 12:30

 

DISTANCES

Distanču garumi:

 

 • skrējiens vīriešiem un sievietēm - 11,7 km (apkārt Vaidavas ezeram);
 • bērni – četras grupas: B1 – 0.23 km; B2 – 0.6 km, B3 – 1.2 km, B4 – 1.9 km.

  

VECUMA GRUPAS

 

            Distance 11,7 km:

Grupas

Dzimšanas gads

S13/V13

2007.dz. g. un jaunākas/ki

S14/V14

2006. – 2005.dz. g.

S16/V16

2004. – 2003. dz. g.

S18/V18

2002. – 1999. dz. g.

S22/V22

1998. – 1991. dz. g.

S30/V30

1990. – 1986. dz. g.

S35/V35

1985. – 1981. dz. g.

S40/V40

1980. – 1976. dz. g.

S45/V45

1975. – 1971. dz. g.

S50/V50

1970. – 1966. dz. g.

S55/V55

1965. – 1959. dz. g.

S60/V60

1960. – 1956. dz.g

S65/V65

1955. g. dz. un vecākas/ki

           

Bērnu grupas:

 1. distance = 0.23 km (SB1 un VB1 – 2015. g. dzim. un jaunāki)
 2. distance = 0.60 km (SB2 un VB2 – 2014. – 2012. g. dzimušie)
 3. distance = 1.2 km (SB3 un VB3 – 2011. – 2009. g. dzimušie)
 4. distance = 1.9 km (SB4 un VB4 – 2008. – 2007. g. dzimušie)

 

Dalībnieks var pieteikties un startēt tikai vienā grupā!

 

 

APBALVOŠANA

1- 3. vietas ieguvēji katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar medaļu, kā arī ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām.

1- 6. vietas ieguvēji 11,7 km distancē absolūtajā vērtējumā gan vīriešiem, gan sievietēm.

Ātrākā/ais Vaidavas Ceramics sprinta posmā.

Visi finišējušie bērnu vecuma grupu dalībnieki saņems pārsteiguma balvas.

 

DALĪBAS MAKSA

Reģistrācija dalībai sacensībās tiks uzsākta 2020.gada 11.jūnijā SIA “Sportlat serviss” mājaslapā internetā www.sportlat.lv.

Pieteikšanās termiņš

11,7 km distances dalībnieki, izņemot S/V13, S/V14, S/V16 un S/V65

S/V13-S/V16, S/V65

(11,7 km)

Kocēnu novada iedzīvotāji un sportisti*

(11,7 km)

Bērnu grupas

Līdz 28.06.2020.

plkst. 23:59

8,00 EUR

6,00 EUR

5,00 EUR

1,00 EUR

Līdz 02.07.2020.

plkst. 23:59

10,00 EUR

8,00 EUR

7,00 EUR

1,00 EUR

*Kocēnu novada iedzīvotāji un sportisti:

 • Attiecas uz Kocēnu novada iedzīvotājiem – personām, kuru deklarētā dzīvesvieta atrodas Kocēnu novada administratīvajā teritorijā,
 • Kocēnu sporta skolas audzēkņiem
 • personām, kuru deklarētā dzīvesvieta atrodas citas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuras pārstāvējušas Kocēnu novada pašvaldību dažādās sporta sacensībās.

 

Dalības maksā iekļauts dalībnieka numurs, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā, trases marķējums un tiesnešu darbs, sacensību organizatoriskie izdevumi, dzirdināšanas punkti trasē, sacensību rezultātu fiksēšana.

 

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks atsaka savu dalību.

  

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM

 • interneta mājas lapā sportlat.lv, aizpildot pieteikšanās formu.

PIETEIKŠANĀS UZ VIETAS SACENSĪBU DIENĀ NAV IESPĒJAMA.

 

Dalības maksas apmaksas veids, piesakoties:

 • Swedlink norēķinu forma (Swedbank klientiem)
 • Nordea e-maksājumu (Nordea klientiem)
 • Seb e-link maksājums (SEB bankas klientiem)
 • ar pārskaitījumu uz SIA "Spotlat serviss" norēķinu kontu (skatīt rekvizītus), maksājuma uzdevumā norādot: sacensību nosaukumu; dalībnieka vārdu; dalībnieka uzvārdu; personas kodu; vecuma grupu;
 • izmantojot kredītkaršu un debetkaršu norēķinu internetā (Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro u.c.). Jūsu kredīt-/debetkartei jābūt aktivizētai iespējai - norēķināties internetā, izmantojot 3D-secure pieslēgumu.

 

JA DALĪBAS MAKSA NAV PĀRSKAITĪTA LĪDZ 03.07.2020. plkst.16:00, DALĪBNIEKS NETIEK PIELAISTS DALĪBAI SACENSĪBĀM.

PIETEIKŠANĀS VAI DALĪBAS MAKSAS APMAKSAS VEIKŠANA UZ VIETAS SACENSĪBU DIENĀ NAV IESPĒJAMA.

 

! Organizācijas un komandas var saņemt rēķinu un veikt apmaksu ar pārskaitījumu. Rēķina apmaksa jāveic ne vēlāk 3 dienas pirms sacensību norises dienas. Plašāka informācija: sportlat@sportlat.lv.

 

Organizatora laika reģistrācijas iekārtas (SPORTIdent) bojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā jāmaksā soda nauda 65,00 EUR.

  

DROŠĪBA

Katrs sacensību dalībnieks veicot reģistrēšanos sacensībām un veicot apmaksu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību skriešanas distances veikšanai. Dalībniekiem, jaunākiem par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta pieteikumu anketu.

Sacensības notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības. 

Sacesnību sportisti un viesi aicināti ievērot epidemioloģisko drošību pasākumu ievērošanu Covid-19 izplatībai – sociālā distancēšanās, roku higiēna un personas veselības stāvokļa uzraudzība.

Visiem sacensību dalībniekiem obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi! 

Dalībniekam jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem. 

Organizatori nav atbildīgi par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem sacensību laikā. 

Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

 

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā.

Organizatori nav atbildīgi par to, ja dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.

Kontakti: e-pasts: sacensibas@kocenunovads.lv, tālr.+371 20217455, +371 26351384

 

DAŽĀDI

Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem skrējiena “Apkārt Vaidavas ezeram” laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem. Tāpat organizatoriem ir tiesības piedāvāt dalībniekiem iespēju lejupielādēt foto un video.

 

PROTESTI

Protesti tiek pieņemti, iemaksājot 20,- EUR Drošības naudu, vienu stundu pēc sacensību finiša. Pamatotu protestu gadījumā nauda tiek atgriezta.

 

DATU APSTRĀDE

Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists - fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”).  ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto porta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs. Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai Sportlat ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses šo datu apstrādē.

Piesakoties sacensībām katrs dalībnieks savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1.pantu.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz epastu: sportlat@sportlat.lv.

 

SIA "Sportlat serviss" REKVIZĪTI

Reģ. Nr. 50203071851
Adrese: Ganību dambis 25F, Rīga, LV-1005
A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV66HABA0551047558608

 

7. Ezerkauliņi Salaspils pilsētas pusmaratons 2021