Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

“Milzu” Bērnu skrējiens, Kuldīgas 15. pusmaratons “Skrienam Kuldīgā” | Nolikums

Kuldīgas 15. pusmaratons “Skrienam Kuldīgā”

“Milzu” Bērnu skrējiens

 

1. ORGANIZATORI.

Kuldīgas novada Dome www.kuldiga.lv, Kuldīgas novada sporta skola www.kuldigasports.lv, Latvijas Vieglatlētikas savienība www.athletics.lv sadarbībā ar biedrību “I.S Sports Agency”.

INFO par sacensībām:  ivo.solomahins@kuldiga.lv (+371 29810990)

 

2. MĒRĶIS.

“SKRIENAM KULDĪGĀ”  Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu Kuldīgas novadā un Latvijā.

3. NORISES LAIKS UN VIETA.

 Skrējiens notiks 2020. gada 8.augustā Kuldīgā. . Starts un finišs paredzēts Kuldīgas pilsētas estrādē (Pētera iela 5).

  1. augustā

14:00-15:15 Reģistrācija, numuru saņemšana 200m,400m un 600m bērnu skrējienam

15:30 Starts bērnu skrējienam 200m

15:45 Starts bērnu skrējienam 400m

16:00 Starts bērnu skrējienam 600m

  1. VECUMA GRUPAS

Par sacensību dalībnieku veselības stāvokli atbild vecāki vai aizbildņi.

200m

Meitenes

Zēni

SB1

2014. dzimšanas gads. un jaunākas

VB1

2014. dzimšanas gads. un jaunāki

       

Par sacensību dalībnieku veselības stāvokli atbild vecāki vai aizbildņi.

400m

Meitenes

Zēni

SB2

2011. - 2013. dzimšanas gads

VB2

2011. - 2013. dzimšanas gads

       

Par sacensību dalībnieku veselības stāvokli atbild vecāki vai aizbildņi.

600m

Meitenes

Zēni

SB3

2008. – 2010. dzimšanas gads

VB3

2008. – 2010. dzimšanas gads

       

  

  1. REĢISTRĀCIJA

 

http://registrejies.eu/

Veicot reģistrāciju kādā no distancēm apmaksas termiņš ir 5 dienas. Ja 5 dienu laikā no reģistrācijas brīža netiek veikta apmaksa, reģistrācija tiek anulēta.

 

  1. DALĪBAS MAKSAS

Dalībnieku pieteikumu reģistrācijas elektronisko sistēmu apkalpo Biedrība “Pieliec soli”.

 

Kuldīgas 15. pusmaratons “Skrienam Kuldīgā” bērnu skrējiens 08.08.2020.

 

Apmaksas periods

600 m

400 m

200 m

07.07.2020. – 07.08.2020.

EUR 3

EUR 3

EUR 3

 

  1. APBALVOŠANA

Katrs finišētājs tiks apbalvots ar medaļām un organizatoru/atbalstītāju sarūpētām balvām.

  1. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt, savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 25. pantu.

Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists – fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”)  ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs. Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai Skrien Latvija ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses šo datu apstrādē.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dd/mm/gg. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu: info@noskrienziemu.lv

 

  1. FOTO UN VIDEO.

Visos posmos tiks veikta fotografēšana un filmēšana. Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem Kuldīgas 15. pusmaratona „Skrien Kuldīgā” sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem. Tāpat organizatoriem ir tiesības piedāvāt dalībniekiem iespēju lejuplādēt foto un video.

 

  1. IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ.

Organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību vispārīgajos noteikumos un posmu nolikumos, kā arī, iepriekš nebrīdinot dalībniekus, veikt tajos izmaiņas.

 

 

 

 

Vecāķi 2020