Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

ATCELTS. Skriešanas svētki „Skrīnam Rēzeknē!” | Nolikums

Skriešanas svētki „SKRĪNAM RĒZEKNĒ!”

07.11.2020

 

SACENSĪBU NOLIKUMS

 

  1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

 

Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada iedzīvotāju, it īpaši bērnu un jauniešu, aktīva līdzdalība sporta un aktīvās atpūtas pasākumā.

Veicināt skriešanas un nūjošanas popularitāti kā veselīga un sportiska dzīves veida sastāvdaļu.

Popularizēt Rēzekni un Rēzeknes novadu kā veselīga dzīvesveida  atbalstītājus.

 

  1. ORGANIZATORS

 

Skriešanas svētkus organizē biedrība sporta klubs „Magnen”(reģistrācijas numurs 40008197232, e-pasts: skmagnen@inbox.lv

sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domi un Rēzeknes novada pašvaldību.

 

  1. DISTANCES

Starta/finiša zona atrodas Rēzeknes Festivāla parkā, Rēzekne, Pils iela 17.

 

5 ,27 km skrējiens. Rēzeknes pilsētas ielas.Trase satiksmei tiks slēgta.

 

21,097km skrējiens. Rēzeknes pilsētas ielas. Trase satiksmei tiks slēgta

 

21,097 Stafete ( 4 x 5,27). Rēzeknes pilsētas ielas. Trase satiksmei tiks slēgta.

 

5,27  km nūjošana. Rēzeknes pilsētas ielas. Trase satiksmei tiks slēgta..

 

Bērnu skrējieni (200m, 300m, 450m, 1000 m). Trase satiksmei tiks slēgta.

 

Mazuļu rāpošana. Atraktīvas sacensības pašiem mazākajiem ķipariem, kuri jau rāpo, bet vēl nestaigā. Katram mazulim pēc iespējas ātrāk jānorāpo 10 m distance. Kā mudināt mazo rāpotāju un sasniegt finiša līniju, paliek vecāku un līdzjutēju ziņā. Sacensības notiks atkarībā no laika apstākļiem . 

 

 

  1. SACENSĪBU PROGRAMMA

  

Sacensības notiek 2020. gada 7.novembrī Rēzeknē,Festivāla parkā.

8:30 – 10:30

 Reģistrēšanās

11:00

Starts bērnu skrējiens 200 m

11:10

 Starts bērnu skrējiens 300 m

11:20

Starts bērnu skrējiens 450 m

11:30

Starts bērnu skrējiens 1000m

12:00

 Starts 5,27 km;

21,097 km;

21,097 km (4x5,27) stafetes skrējiens

13:00

 Starts mazuļu rāpošana

15:00

Apbalvošana visās distancēs

  1. REĢISTRĀCIJA

 

Dalībnieku reģistrāciju un datu apstrādi veic SIA "Sportlat serviss".

Iepriekšējā reģistrācija sacensībām beidzas 31.oktobrī plkst. 23:59

Reģistrēties iespējams www.sportlat.lv.

Skolu komandu pieteikumus sūtīt uz E-pastu: skmagnen@inbox.lv

 

Reģistrācija sacensību dienā:

Reģistrācija notiek pasākuma norises vietā,sākot no plkst. 8:30. Dalībnieku reģistrēšanās katrai distancei beidzas 30 min pirms starta.

 

  1. DALĪBNIEKIEM TIEK NODROŠINĀTS

 

Pasākuma programma visas dienas garumā

Katram finišējušam dalībniekam piemiņas medaļa

Dzirdināšana distancē

Sagatavota trase

Profesionālu sporta inventāra pārdevēju konsultācijas

Balvas no sacensību organizētājiem

Dalībnieka numurs un laika kontroles čips

SMS ar rezultātu pēc finiša, elektroniskais diploms rezultātu sadaļā

Mantu glabātava

Mediķu palīdzība

 

  1. VECUMA GRUPAS

21,097 km (PUSMARATONS)  distance (individuāli)

Sievietes

Vīrieši

SJ

2001.-2002 Dz.gads

VJ

2001.-2002. Dz.gads

S

1981.-2000 Dz. gads

V

1981.-2000. Dz. gads

S40

1971.-1980.Dz.gads

V40

1971.-1980. Dz. gads

S50

1970.Dz.gads un vecākas

V50

1961.-1970. Dz. gads

   

V60

1960.Dz.gads un vecāki

 

21,097 STAFETES ( 4 x 5,27)km skriešanas distance

Sievietes (Skolu komandu kauss)

Vīrieši (skolu komandu kauss)

S1

6-7 klases audzēkņi

V1

6-7 klases audzēkņi

S2

8-9 klases audzēkņi

V2

8-9 klases audzēkņi

S3

10-12 klases ( vidusskolas) audzēkņi

V3

10-12 klases audzēkņi

 S-open

 Bez vecuma ierobežojuma

V-open

Bez vecuma ierobežojuma

5,27 km km Nūjošanas distance ( individuāli)

Sievietes

Vīrieši

SNUJ

Jebkurš dzimšanas gads

VNUJ

Jebkurš dzimšanas gads

 

5,274 km  distance  ( Individuāli)

Sievietes

Vīrieši

STB

2005.Dz.gads un jaunākas

VTB

2005.Dz.gads un jaunāki

STA

2002.2004 Dz.gads

VTA

2002.-2004. Dz. gads

ST

 2001.dz.gads un vecākas

VT

2001.dz.gads un vecāki

 

 

Bērnu skrējiens

Meitenes

Zēni

SB1 200m

2014.dz.gads un jaunākas

VB1 200m

2014.dz.gads un jaunāki

 

SB2 300m

2012.-2013, dz. gads

VB2 300m

2012.-2013.dz.gads

 

SB3 450m

2010.-2011.dz.gads

VB3 450m

2010.-2011.dz.gads

 

SB4 1000m

2008.-2009.dz.gads

VB4 1000m

2008.-2009.dz.gads

 

  1. DALĪBAS MAKSA. Dalībnieku pieteikumu reģistrācijas elektronisko sistēmu apkalpo “Sportlat Serviss” SIA, transakcijas komisijas maksa 6% no kopējās darījuma summas.

 

Distance

Līdz 31.10.

Sacensību dienā

Bērnu skrējiens  

3

10

Dalībniekiem 2001. dz.gads un jaunāki

5

10

5,27  km skrējiens un nūjošana

5

10

21,097 km skrējiens

15

20

21,097 km STAFETE

20

30

 

Mazuļu rāpošana  bezmaksas.

 

  1. APBALVOŠANA

 

21,097 km (Pusmaratons) distancē:

1.-6. vieta kopvērtējumā ar naudas prēmijām sieviešu un vīriešu konkurencē.

1.v  - 200 ;

2.v – 150 ;

3.v – 100 ;

4.v – 80 ;

5.v – 70;

6.v – 50 ;

1.-3. vieta vecuma grupās ar organizatoru un atbalstītāju sarūpētajām balvām sieviešu un vīriešu konkurencē.

 

5,27 km skrējienā:

1.-3. vieta vecuma grupās ar organizatoru un atbalstītāju sarūpētajām balvām sieviešu un vīriešu konkurencē.

 

21,097 km Stafetes skrējienā:

1.-3.vieta vecuma grupā ar kausiem un organizātoru sarūpētajām balvām sieviešu un vīriešu konkurencē.

 

5,274 km nūjošanā starp visiem dalībniekiem tiks izlozētas 3 pārsteiguma balvas.

 

Bērnu skrējienā visi bērni finišā saņem medaļu un finiša maisiņu no sacensību organizātoriem.

 

Pēc pasākuma atbalstītāju lūguma visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta.

Visiem dalībniekiem finišā tiek pasniegta medaļa.

 

AKTIVITĀTES SACENSĪBU VIETĀ

 

Dažādas aktivitātes ģimenēm un bērniem ;

Izbraukuma tirdzniecība;

Pasākuma vadītājs un DJ priekšnesums;

Balvas no organizētājiem;

Svinīgā apbalvošanas ceremonija;

 

SACENSĪBU ATCELŠANA UN PĀRCELŠANA

 

Sacensības var tikt atceltas vai pārceltas nepārvaramu dabas apstākļu dēļ (vētra, plūdi utt.), kas radītu draudus dalībnieku veselībai un dzīvībai, par to paziņojot organizatoru mājas lapā, izsūtot e-pastu datu bāzē pieejamajiem sportistiem, kā arī izziņojot masu medijos.

COVID -19 izplatības radītās ārkārtējās situācijas dēļ, sacensības var tikt pārceltas uz tuvāko iespējamo laiku.

 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists - fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”).  ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs.

Katrs sacensību dalībnieks, saņemot numuru, ar parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai.

Piesakoties sacensībām visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga un reklāmas aktivitātēm.

Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā, bet nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības klātbūtni sacensībās.

Sacensību distances veikšanas laikā jāievēro tiesneša norādītais maršruts un distances koridors, no kura dalībnieks dodas distancē.

Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.

Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.

Organizatori nav atbildīgi par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu.

Sacensību dalībnieki, distances veikšanas laikā, ar savu darbību nedrīkst ietekmēt citus sacensību dalībniekus un to rezultātus.

Rezultāti tiks publicēti www.sportlat.lv   

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā.

Saziņai ar organizātoriem: E-pasts: skmagnen@inbox.lv

                                           Mob. t. 29473484 – EDGARS KĻAVIŅŠ

 

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

 

Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai Sportlat ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses datu apstrādē.

Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1.pantu.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu: sportlat@sportlat.lv.