Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Pludmales skrējiens Vecāķi 2021 | Nolikums

VECĀĶU PLUDMALES SKRĒJIENS 2021

 

NOLIKUMS

 

 

LAIKS UN VIETA

 

Skrējiens notiks svētdien, 2021. gada 5. septembrī, Vecāķu pludmalē (Vecāķi).

 

 

SACENSĪBU VADĪBA

 

Sacensības organizē  biedrība „Sporta klubs SportLat” ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu.

Sacensības vada SportLat apstiprināta tiesnešu kolēģija.

 

 

DALĪBNIEKU IEVĒRĪBAI

 

Sacensību dalībnieks ir atbildīgs par Pasaules Antidopinga kodeksā noteikto normu un vērtību ievērošanu.

 

 

EPIDEMIOLOĢISKO NOTEIKUMU PRASĪBAS vīrusa Covid-19 ierobežošanai:

 

Sacensības notiek ievērojot valstī izsludinātos noteikumus vīrusa Covid-19 ierobežošanai.

 

SKATĪTĀJI sacensību vietā NAV paredzēti un dalībniekiem paredzētajos sektoros NETIKS IELAISTI.

 

Sacensību teritorijā tiks ielaisti tikai sacensību dalībnieki.

 

Sacensības notiek ar katrai distancei iedalītu atsevišķu starta laiku, dalībnieku starta grupu pulcēšanās ierobežošanai: starts Bērnu distancei plkst. 11.45, starts 10km distancei plkst. 12.30, starts 5km distancei plkst. 12.40.

 

Sacensību centrā tiek nodrošināts dezifekcijas līdzeklis dalībniekiem un personālam individuālai roku dezinfekcijai.

Par epidemioloģisko noteikumu ievērošanu sacensību vietā atbildīgā persona: Gundars Upenieks, tel.: 29454195

 

 

SACENSĪBU PROGRAMMA

 

Norise

Laiks/ plkst.

Dalībnieku ierašanās, numuru izņemšana, reģistrācija, distances apskate un iesildīšanās

10:00 -12:20

Starts bērniem. Zēni un meitenes katrā vecuma grupā startē atsevišķi.

Bērnu grupu apbalvošana uzreiz pēc katras bērnu grupas finiša.

11:45

Starts 10 km skrējējiem

12:30

Starts 5 km skrējējiem

12:40

Apbalvošana 5km un 10km skrējējiem

~ 13:20

 

Sacensības katrā distancē norisināsies ar kopējo startu.

Starta koridoros jāstājas atbilstoši numuriem un tiesnešu norādījumiem.

Starts Vecāķu pludmalē pie glābšanas stacijas – Selgas ielas galā.

 

 

DISTANCES

 

Pamatsacensības norisināsies 1 aplī – skrējiens pa Vecāķu pludmali un tai pieguļošo meža/kāpu zonu.

 

 

* VĪRIEŠIEM (izņemot V12, V15) un SIEVIETĒM (izņemot S12, S15)

                                10 km – pa pludmali un tai pieguļošo meža/ kāpu zonu, vienā aplī

 

 

* S12, S15, V12, V15 un tautas klase (ST, VT)

                                5 km – pa pludmali, vienā aplī

 

 

* bērni   

                                vecumam atbilstošas distances – 300 – 600 m.

 

 

VĒRTĒŠANA

 

Meistarības klase

Sievietes

Vīrieši

S12

pēc 2009.gada (iesk.) dzimušās

V12

pēc 2009.gada (iesk.) dzimušie

S15

2006. – 2008. dzimšanas gads

V15

2006. – 2008. dzimšanas gads

S16

2002. – 2005. dzimšanas gads

V16

2002. – 2005. dzimšanas gads

S20

1992. – 2001. dzimšanas gads

V20

1992. – 2001. dzimšanas gads

S30

1982. – 1991. dzimšanas gads

V30

1982. – 1991. dzimšanas gads

S40

1972. – 1981. dzimšanas gads

V40

1972. – 1981. dzimšanas gads

S50

1971. dzimšanas gads un vec.

V50

1962. – 1971. dzimšanas gads

 

 

V60

1961. dzimšanas gads un vecāki


Tautas klase
 - VT (vīrieši), ST (sievietes) – jebkurš dzimšanas gads. Tiek fiksēts distancē pavadītais laiks. Ir viens skrējiens, kurā startē ar kopējo startu.

 

Bērnu grupas:

SB1, VB1 – 2014.g.dzim. un jaunāki (300m)

SB2, VB2 – 2012. – 2013.g.dzimušie (450m)

SB3, VB3 – 2010. – 2011.g.dzimušie (600m)

 

 

APBALVOŠANA

 

Visiem sacensību godalgoto vietu ieguvējiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta.

Sacensību laureāti apbalvošanas ceremonijā, pēc laureāta vārda nosaukšanas, balvu paņem pats no speciāli norādīta galdiņa oficiālajā apbalvošanas zonā, un nostājas pie apbalvošanas banera bezkontakta apsveikumu saņemšanai, kā arī konkrētās distances un grupas laureātu kopējo fotoāttēlu uzņemšanai.

1.-3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā, tajā skaitā ST un VT, tiek apbalvoti ar sponsoru sarūpētām balvām.

1.-3.vietu ieguvēji absolūtajā vērtējumā 5km un 10 km distancēs tiek apbalvoti ar kausiem.

1.- 3.vietu ieguvēji katrā bērnu vecuma grupā saņem kausus.

 

 

DALĪBAS MAKSA

 

 

Meistarības klase, izņemot S12, S15 un V12, V15

S12, S15, V12,V15 un tautas klase (ST, VT)

Bērnu grupas

25.08.2021. – 31.08.2021.

Eur 10

Eur 7

Eur 0

01.09.2021. – 03.09.2021.

Eur 13

Eur 10

Eur 0

05.09.2021. (sacensību diena)

Eur 15

Eur 15

Eur 5


Lūgums laicīgi pieteikties sacensībām, lai kvalitatīvi sagatavotu laika mērīšanas Mylaps sistēmas.

Piesakoties sacensībām, dalībniekam tiek nodrošināts dalībnieka numurs, Mylaps sistēmas īre, apkalpojošais personāls, pārsteiguma balvas, dzirdināšana, kā arī uzkodas finišā.

Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, samaksātā nauda netiek atgriezta.

 

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM

-      interneta mājas lapā www.sportlat.lv, aizpildot pieteikšanās formu

-      Rīgā: Sportlat birojā – Ganību dambis 25d, Rīga, LV-1005

-      Sacensību dienā – sacensību reģistratūrā no plkst. 10:00

 

Dalības maksas apmaksas veids, piesakoties www.sportlat.lv:

-      swedlink norēķinu forma (Swedbank klientiem)

-      seb e-link maksājums (SEB bankas klientiem)

-      ar pārskaitījumu uz SIA “Sportlat serviss” norēķinu kontu (skatīt rekvizītus), maksājuma uzdevumā norādot: sacensību nosaukumu; dalībnieka vārdu; dalībnieka uzvārdu; personas kodu; vecuma grupu.

-      izmantojot kredītkaršu un debetkaršu norēķinu internetā (Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro u.c.). Jūsu kredīt-/debetkartei jābūt aktivizētai iespējai - norēķināties internetā, izmantojot 3D-secure pieslēgumu.

 

JA DALĪBAS MAKSA LĪDZ SACENSĪBU DIENAI NAV PĀRSKAITĪTA, SACENSĪBU DIENĀ JĀMAKSĀ PILNA MAKSA!!! DALĪBAS MAKSAS APMĒRU NOSAKA PĒC TĀ DATUMA, KAD TĀ TIEK MAKSĀTA, NEVIS PĒC PIETEIKŠANĀS DATUMA.

 

! Organizācijas un komandas var saņemt rēķinu un veikt apmaksu ar pārskaitījumu. Rēķina apmaksa jāveic 3 dienas līdz sacensību sākumam. Kontaktēties pa e-pastu sportlat@sportlat.lv

 

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.

 

SACENSĪBU ATCELŠANA / PĀRCELŠANA

 

SPORTLAT laika apstākļu dēļ var atcelt vai pārcelt sacensības, par to paziņojot mājas lapā www.sportlat.lv, kā arī izsūtot e-pastu SPORTLAT datu bāzē pieejamajiem sportistiem. Informācija iegūstama arī sūtot jautājumus uz e-pastu sportlat@sportlat.lv

 

DROŠĪBA

 

Katrs sacensību dalībnieks, reģistrējoties sacensībām internetā vai sacensību dienā, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai, kā arī apņemas ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus vīrusa Covid-19 ierobežošanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

 

Sacensības notiek ievērojot valstī izsludinātos noteikumus vīrusa Covid-19 ierobežošanai.

 

SKATĪTĀJI sacensību vietā NAV paredzēti un dalībniekiem paredzētajos sektoros NETIKS IELAISTI.

 

Sacensību teritorijā tiks ielaisti tikai sacensību dalībnieki.

 

Sacensības notiek ar katrai distancei iedalītu atsevišķu starta laiku, dalībnieku starta grupu pulcēšanās ierobežošanai: starts Bērnu distancei plkst. 11.45, starts 10km distancei plkst. 12.30, starts 5km distancei plkst. 12.40.

 

Sacensību centrā tiek nodrošināts dezifekcijas līdzeklis dalībniekiem un personālam individuālai roku dezinfekcijai.

Par epidemioloģisko noteikumu ievērošanu sacensību vietā atbildīgā persona: Gundars Upenieks, tel.: 29454195

 

 

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ

 

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā.
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.

 

 

PROTESTI

 

Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot Eur 30. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

 

 

DATU APSTRĀDE

 

            Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists - fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un   piedalās sporta sacensībās”).  ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs. Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai Sportlat ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses šo datu apstrādē.

 

            Piesakoties sacensībām katrs dalībnieks savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1.pantu.

 

            Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz epastu: sportlat@sportlat.lv.

 

 

SPORTLAT SERVISS REKVIZĪTI

 

SIA "Sportlat serviss"

Reģ. Nr. 50203071851

Adrese: Ganību dambis 25F, Rīga, LV-1005

A/S Swedbank

Kods: HABALV22

Konts: LV66HABA0551047558608

 

 

VALMIERAS MARATONS 2021, SKRĒJIENU SERIĀLS "SKRIEN LATVIJA"

VALMIERAS MARATONS 2021, SKRĒJIENU SERIĀLS "SKRIEN LATVIJA"

Pludmales skrējiens Vecāķi 2021

Kuldīgas pusmaratons 2021, skrējienu seriāls "Skrien Latvija"

Sadarbības partneri

LFSLTFLVS

Atbalstītāji

My lapsLabās balvas
Valmieras maratons 2021