Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Daugavpils pusmaratons, skrējienu seriāls "Skrien Latvija 10. sezona" | Nolikums

Vienā skrējienā vesela valsts!

 

DAUGAVPILS PUSMARATONS 2022

 

Skrējienu seriāls “SKRIEN LATVIJA 10. SEZONA”

2021./2022. Gads

 

NOLIKUMS

 

 

 1. SKRĒJIENA VIETA, LAIKS UN ORGANIZATORS

Skrējiena starts un finišs izvietots Daugavpils centrā, Vienības laukumā.

Skrējiena datums: 2022. gada 7. maijs.

Pusmaratonu organizē Biedrība, sporta klubs „SportLat”, Reģ. Nr. 40008107277 (e-pasts: sportlat@sportlat.lv), sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi.

 

 

 1. DALĪBNIEKI.

5 km un 10 km distancēs var piedalīties ikviens bez vecuma ierobežojuma.

Pusmaratonā, 21,0975km distancē, drīkst piedalīties dalībnieki, kas dzimuši 2005. gadā vai vecāki. Ja pusmaratonu vēlas skriet jaunāki dalībnieki, to drīkst darīt tikai ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju, kas jāiesniedz pie sacensību numura izņemšanas! Lai šādu dalībnieku pieteiktu sacensībām pusmaratona vai maratona distancei, lūdzam rakstīt uz e-pasta adresi: info@skrienlatvija.lv

Bērnu skrējienā drīkst piedalīties bērni, kas dzimuši 2009. gadā un jaunāki, kas var veikt savu distanci patstāvīgi pārvietojoties ar kājām!

 

 

 1. REĢISTRĀCIJA.

Reģistrēties skrējienu seriāla posmiem var internetā skrienlatvija.lv, kā arī par paaugstinātu maksu sacensību Expo un sacensību dienā uz vietas.

 

 

 1. DALĪBAS MAKSAS.

Dalībnieku pieteikumu reģistrācijas elektronisko sistēmu apkalpo “Sportlat Serviss” SIA, transakcijas komisijas maksa 6% no kopējās darījuma summas.

 

Apmaksas periods

21,0975 km

10km*

5km*

Bērnu skrēj.

Nūjošana

28.03.-15.04.2022.

EUR 20

EUR 15

EUR 10

EUR 5

EUR 10

16.04.-05.05.2022.

EUR 30

EUR 15

EUR 10

EUR 5

EUR 10

Tikai EXPO 06.05. – 07.05.2022.

EUR 40

EUR 25

EUR 25

EUR 10

EUR 20

 

* jauniešiem, kas dzimuši 2003. gadā un jaunākiem, tiek piemērota 50% atlaide 10km un 5km distancēm.

 

No garākas distances uz īsāku var pārreģistrēties bez maksas, nosūtot e-pastu uz e-pasta adresi info@skrienlatvija.lv līdz 01.05.2022. plkst. 24:00. Pasākuma nedēļā distances maiņa uz īsāku maksā 5 EUR.

 

No īsākās distances uz garāku var pārreģistrēties, samaksājot pieteikšanās perioda attiecīgo distanču cenu starpību, nosūtot e-pastu uz adresi info@skrienlatvija.lv līdz 01.05.2022. plkst. 24:00. Pasākuma nedēļā distances maiņa uz garāku maksā 10 EUR.

 

! Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nepiedalās skrējienā vai atsaka savu dalību. Tāpat dalības masa netiek atgriezta Force Majeure gadījumos.

 

Reģistrējoties pasākuma dienā, var netikt nodrošināts pilns serviss.

 

 

 1. DISTANCES UN VECUMA GRUPAS.

 

Pusmaratons – 21,0975 km

Sievietes

Vīrieši

S

1982. – 2005. dzimš. g.

V

1982. – 2005. dzimš. g.

S40

1972. – 1981. dzimš. g.

V40

1972. – 1981. dzimš. g.

S50

1971. dzimš. g. un vecākas

V50

1962. – 1971. dzimš. g.

   

V60

1961. dzimš. g. un vecāki

       
       

10km skrējiens

   

Sievietes

Vīrieši

SNJ

2002. dzimš. g. un jaunākas

VNJ

2002. dzimš. g. un jaunāki

SN20

1992. – 2001. dzimš. g.

VN20

1992. – 2001. dzimš. g.

SN30

1982. – 1991. dzimš. g.

VN30

1982. – 1991. dzimš. g.

SN40

1972. – 1981. dzimš. g.

VN40

1972. – 1981. dzimš. g.

SN50

1971. dzimš. g. un vecākas

VN50

1962. – 1971. dzimš. g.

   

VN60

1961. dzimš. g. un vecāki

       
       

5km skrējiens

   

Sievietes

Vīrieši

STB

2006. dzimš. g. un jaunākas

VTB

2006. dzimš. g. un jaunāki

STA

2003. – 2005. dzimš. g.

VTA

2003. – 2005. dzimš. g.

ST

2002. dzimš. g. un vecākas

VT

2002. dzimš. g. un vecāki

       
       

Bērnu skrējiens

   

Meitenes

Zēni

SB1

2015. dzimš. g. un jaunākas

VB1

2015. dzimš. g. un jaunāki

SB2

2013. – 2014. dzimš. g.

VB2

2013. – 2014. dzimš. g.

SB3

2011. – 2012. dzimš. g.

VB3

2011. – 2012. dzimš. g.

SB4

2009. – 2010. dzimš. g.

VB4

2009. – 2010. dzimš. g.

 

Nūjošanas distance

Jebkurš dzimšanas gads

 

 

 1. NORISE UN STARTA LAIKI.

6. maijā numuru izsniegšana EXPO no plkst. 15.00 līdz 19.00

 

7. maijā:

9:00 – līdz pusstundai pirms katra starta Numuru izņemšana.

10:00 Mazuļu rāpošanas sacensības

11:00 Starts 5km skrējienam un 10km skrējienam.

11:10 Starts 5km nūjošanas distancei.

12:00 Starts pusmaratona skrējienam 21,0975km.

12:10 Starti bērnu skrējieniem (bez laika kontroles un atsevišķa apbalvošana nenotiek).

15:00 Apbalvošana.

  

 

 1. APBALVOŠANA.
 1. Pusmaratons, 1. - 6. v. absolūtajā vērtējumā ar naudas balvām sieviešu un vīriešu konkurencē.
 2. 10km skrējiens, 1. - 6. v. absolūtajā vērtējumā ar organizatoru un atbalstītāju sarūpētām balvām sieviešu un vīriešu konkurencē
 3. 5km skrējiens - 1.-6.v. absolūtajā vērtējumā ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām sieviešu un vīriešu konkurencē 
 4. Komandu vērtējums – 1.-3.v. ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām.
 5. Nūjošanas distancē un bērnu skrējienā apbalvošana netiek veikta, bet visi dalībnieki saņem pasākuma piemiņas medaļu.

 

Visās distancēs katrs finišētājs (gan bērni, gan pieaugušie) saņem piemiņas medaļu, atbalstītāju un organizatoru sarūpētu finiša paku.

 

 

 1. KOMANDU VĒRTĒJUMS UN PIETEIKUMI

 

Komandu dalībnieki:

 

Komandu vērtējuma balvu ieskaitei, komandu var veidot individuāli skrējēji, skriešanas klubi un uzņēmumi atsevišķi.

Vienas komandas sastāvā drīkst būt minimums 5, bet maksimums 10 dalībnieki, jebkādās dzimumu proporcijās.

Distance

Dalībnieku skaits ieskaitei

21.0975 km

1

10-12 km

1

5-7 km

1

Jebkura iepriekšminētā distance

2

 

Viens dalībnieks var tikt pieteikts tikai vienas komandas sastāvā.

 

Komandu vērtējuma balvu ieskaitei pieteikumu (komandas nosaukums, dalībnieku vārds, uzvārds, pilnie dzimšanas dati) nepieciešams nosūtīt uz e-pasta adresi info@skrienlatvija.lv  līdz 15.04.2022., plkst. 24.00.

 

Ja komanda vēlas startēt visā skrējienu seriālā “Skrien Latvija 10.sezona”, komandu vērtējuma ietvaros (arī citās, seriālā iesaistītajās Latvijas pilsētās), lūdzam iepazīties ar skrējienu seriāla vispārējiem noteikumiem un izpildīt tur norādītos komandu pieteikumu noteikumus.

 

 

Komandu vērtēšana:

 

Lai noteiktu labāko komandu tiks vērtēti komandas dalībnieku iegūtie punkti.

Dalībnieku punkti tiek aprēķināti atbilstoši uzrādītajam rezultātam individuālajā kopvērtējumā attiecībā pret konkrētās distances uzvarētāja rezultātu (uzvarētāja laiks tiek dalīts ar katra konkrētā dalībnieka laiku) un reizinot ar 1000 (attiecīgi vīriešu un sieviešu konkurencē).

 

Komandas ieskaitē dalībnieks drīkst startēt tikai vienā distancē, tiek ieskaitīts tikai vienas distances rezultāts. Nav pieļaujama viena dalībnieka divās dažādās distancēs iegūto punktu ieskaitīšana komandas vērtējumā.

 

 

 1. EPIDEMIOLOĢISKĀS PRASĪBAS UN NOTEIKUMI

Sacensību seriāls noris atbilstoši valstī noteiktajiem vīrusa Covid-19 ierobežojošajiem noteikumiem seriāla katra konkrētā posma laika periodā. Pasākuma apmeklētāju/skrējēju limiti, kā arī kustības ierobežojumi sacensību centrā un citi saistošie noteikumi tiek izziņoti katram seriāla posmam atsevišķi.

 

 

 1. DROŠĪBA

Katrs dalībnieks, saņemot sacensību numuru, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai un ievēros sacensību noteikumus un nolikumu. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai (Ja pusmaratona distanci grib skriet jaunāki dalībnieki, tad to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju!). Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

 

 

 1. DISKVALIFIKĀCIJAS

Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena Nolikuma prasības. Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku gadījumā, kad ir skaidri redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.

 

 

 1. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA UN CITI NOTEIKUMI

Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt, savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 25. pantu.

Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists – fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”).  ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs. Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai Skrien Latvija ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses šo datu apstrādē.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu: sportlat@sportlat.lv.

 

 

 1. FOTO UN VIDEO.

Visos posmos tiks veikta fotografēšana un filmēšana. Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem „Skrien Latvija 10. sezona” sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem. Tāpat organizatoriem ir tiesības piedāvāt dalībniekiem iespēju lejuplādēt foto un video.

 

 

 1. IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ.

Organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību vispārīgajos noteikumos un posmu nolikumos, kā arī, iepriekš nebrīdinot dalībniekus, veikt tajos izmaiņas.