Sacensību video

Skatīt visus video
SIA Ezerkauliņi Agro

Statistika

eXTReMe Tracker

Rēzeknes pusmaratons, skrējienu seriāls "Skrien Latvija 10. sezona" | Nolikums

Vienā  skrējienā vesela valsts

Rēzeknes pusmaratons 2022

Skrējienu seriāls ”SKRIEN  LATVIJA 10. SEZONA”

Nolikums

 

 

  1. SKRĒJIENA VIETA, LAIKS UN ORGANIZATORS

Sacensību centrs - Rēzeknes Olimpiskais centrs.

Skrējiena datums: 2022. gada 4. jūnijs.

 

Pusmaratonu organizē biedrība sporta klubs „MAGNEN”, reģ. Nr. 40008197232

 

(E-pasts: skmagnen@inbox.lv), sadarbībā ar Rēzeknes valstspilsētas domi un Rēzeknes novada pašvaldību.

 

 

PROGRAMMA UN STARTA LAIKI

 

3. jūnijs

17.00 - 20.00 Reģistrācija, numuru izņemšana

 

4. jūnijs

8.00 - 9.30 Reģistrācija, numuru izņemšana (bērnu skrējieniem numurus varēs izņemt līdz plkst. 12:30)

10:00 Starts 5.27 km, 10.55 km, pusmaratonam un nūjošanai

11:00 Mazuļu rāpošanas sacensības

13:00 Bērnu skrējieni

14:30 Apbalvošana

 

 

  1. DALĪBNIEKI UN VECUMA GRUPAS

 5 km un 10 km distancēs var piedalīties ikviens bez vecuma ierobežojuma.

Pusmaratonā drīkst piedalīties dalībnieki, kas dzimuši 2005. gadā vai vecāki.

(Ja pusmaratonu vēlas skriet jaunāki dalībnieki, to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju, kas jāiesniedz pie sacensību numura izņemšanas! Lai reģistrētu dalībnieku, lūdzam rakstīt uz info@skrienlatvija.lv)

Bērnu skrējienā drīkst piedalīties bērni, kas dzimuši 2009.gadā un jaunāki, kas var veikt savu distanci patstāvīgi pārvietojoties ar kājām!

 

 

  1. REĢISTRĀCIJA

Reģistrēties var internetā www.sportlat.lv, vai www.skrienlatvija.lv un par paaugstinātu maksu sacensību sacensību dienā uz vietas, EXPO reģistrācijā.

 

 

  1. DALĪBAS MAKSAS

Rēzeknes pusmaratons – 04.06.2022.

     

Apmaksas periods

21,0975 km

10km*

5km*

Bērnu skrēj.

Nūjošana 10 km

28.03.- 30.04. 2022.

EUR 20

EUR 15

EUR 10

EUR 5

EUR 10

01.05.- 02.06. 2022.

EUR 30

EUR 15

EUR 10

EUR 5

EUR 10

Tikai  EXPO

03.06.-04.06. 2022.

EUR 40

EUR 25

EUR 20

EUR 10

EUR 20

 

  • * Jauniešiem, kas dzimuši 2003. gadā un jaunākiem tiek piemērota 50 % atlaide 10 km un 5 km distancēm.

 

  • Dalībnieku pārreģistrācija no garakās uz īsāku ir bez maksas,nosūtot e-pastu uz info@skrienlatvija.lv līdz 29.05.2022. Pasākuma nedēļā distances maiņa uz īsāku maksā 5 Eur.

 

  • Pārreģistracija no īsākas distances uz garāku –samaksājot attiecīgo distanču dalības maksas starpību,nosūtot e-pastu uz info@skrienlatvija.lv .Pasākuma nedēļā maksā 10 Eur.

 

  • Dalības maksa netiek atgriezta,ja dalībnieks nepiedalās skrējiena vai atsaka savu dalību.Tapat dalības maksa netiek atgriezta FORCE MAJEURE gadījumos.

 

 

  1. DISTANCES UN VECUMA GRUPAS

 

Pusmaratons – 21,097 km

Sievietes

Vīrieši

S

1982.-2005.dz.g.

V

1982.-2005.dz.g.

S40

1972. – 1981. dzimš. g.

V40

1972. - 1981. dzimš. g.

S50

1971. dzimš. g. un vecākas

V50

1962. - 1971. dzimš. g.

 

 

V60

1961. dzimš. g. un vecāki

       
       

10  km skrējiens

   

Sievietes

Vīrieši

SNJ

2002. dzimš. g. un jaunākas

VNJ

2002. dzimš. g. un jaunāki

SN20

1992. – 2001. dzimš. g.

VN20

1992. – 2001. dzimš. g.

SN30

1982. – 1991. dzimš. g.

VN30

1982. – 1991. dzimš. g.

SN40

1972. – 1981. dzimš. g.

VN40

1972. – 1981. dzimš. g.

SN50

1971. dzimš. g. un vecākas

VN50

1962. – 1971. dzimš. g.

 

 

VN60

1961. dzimš. g. un vecāki

       
 

 

   
       

5  km skrējiens

   

Sievietes

Vīrieši

STB

2006. dzimš. g. un jaunākas

VTB

2006. dzimš. g. un jaunāki

STA

2003. – 2005. dzimš. g.

VTA

2003. – 2005. dzimš. g.

ST

2002. dzimš. g. un vecākas

VT

2002. dzimš. g. un vecāki

       
       
       

Bērnu skrējiens

(distanču garumi norādīti dzimšanas gadu ailītēs)

   

Meitenes

Zēni

SB1

2015. dzimš. g. un jaunākas, 250m

VB1

2015. dzimš. g. un jaunāki, 250m

SB2

2013. – 2014. dzimš. g., 350m

VB2

2013. – 2014. dzimš. g. 350m

SB3

2011. – 2012. dzimš. g., 500m

VB3

2011. – 2012. dzimš. g., 500m

SB4

2009. – 2010. dzimš. g., 950m

VB4

2009. – 2010. dzimš. g., 950m

 

Nūjošanas distancē - jebkurš dzimšanas gads.

 

 MAZUĻU  RĀPOŠANAS  DISTANCE.

Dalība mazuļiem bez soļošanas un iešanas prasmēm. Dalība bez maksas. Reģistrācija sacencību dienā, 1h pirms starta.

 

Dalības maksas ir paredzētas  pasākuma organizātorisko izdevumu segšanai.

Distanču shēmas tiks publicētas mājas lapā  sportlat.lv sadaļās Rēzeknes pusmaratons, divas nedēļas pirms pasākuma.

 

APBALVOŠANA

 

  1.  1.-6.v. absolūtajā vērtējumā ar naudas balvām sieviešu un vīriešu konkurencē.

 

1.v. 200 EUR

2.v. 150 EUR

3.v. 100 EUR

4.v. 80 EUR

5.v. 70 EUR

6.v. 50 EUR

 

10km skrējiens - 1.-6.v. absolūtajā vērtējumā ar organizatoru un atbalstītāju sarūpētām balvām sieviešu un vīriešu konkurencē

 

5km skrējiens - 1.-6.v. absolūtajā vērtējumā ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām sieviešu un vīriešu konkurencē.

 

Komandu vērtējums – 1.-3.v. ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām.

 

Katrs finišētājs (gan bērni, gan pieaugušie) saņem piemiņas medaļu, atbalstītāju un organizatoru sarūpētu finiša paku.

 

Komandu vērtējumā pārstāvetām jabūt visam disciplīnām ( 21 km,10 km,5 km). 5 dalībnieki vismaz veido komandu. Dalībnieku punkti tiek aprēķinati atbilstosi uzradītajam rezultātam individuālajā kopvertējumā attiecībā pret konkretās distances uzvaretaja rezultatu un reizinot ar 1000.Komandu dalībnieku pieteikumu sūtīt uz e-pasta adresi info@skrienlatvija.lv līdz 22.05.2022.

 

 

DROŠĪBA

 

Sacensības noris atbilstoši valstī noteiktajiem vīrusa Covid-19 ierobežojošajiem noteikumiem konkretajā laika periodā.

 

Katrs dalībnieks, saņemot sacensību numuru, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai un ievēros sacensību noteikumus un nolikumu. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta reģistrācijas anketu (Ja pusmaratona distanci grib skriet jaunāki dalībnieki, tad to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju!) Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

 

 

DISKVALIFIKĀCIJAS

Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena Nolikuma prasības.

Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku gadījumā, kad ir skaidri redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.

 

 

CITI NOTEIKUMI

Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists - fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”).  ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs.

Par jautājumiem, kuri nav minēti sacensību vispārīgajos noteikumos un posma nolikuma lemj organizators. Organizators patur tiesības veikt izmaiņas nolikumā, iepriekš nebrīdinot dalībniekus.

Sekojiet līdzi jaunumiem bigbankskrienlatvija.lv un sportlat.lv mājas lapā sadaļā Liepājas pusmaratons.

 

 

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai  sporta klubs „MAGNEN”, ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses datu apstrādē.

Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 25 pantu.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti.

 Visos sacensību posmos tiks veikta fotografēsana un filmēšana.Organizātoriem ir tiesības izmantot marketinga un reklāmas nolūkos Skrien Latvija 10 sezona sacensību laikā uzņemtas fotografijas un video materialus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.Dalībniekiem ir iespēja lejupielādēt sacensību foto un video.

 

 

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ.

Organizātoriem ir tiesības izlemt jautājumus,kuri nav minēti sacensību vispsrīgajos noteikumos,kā arī veikt nepieciešamās korekcijas nolikumā ne vēlāk kā 2 nedēļas līdz sacensību sākumam.

 

 

Biedrības SPORTA KLUBS MAGNEN valdes loceklis:

 EDGARS  KĻAVIŅŠ.

E-pasts :  skmagnen@inbox.lv

24h ROJA Ultramarathon Festival 2024, Latvijas čempionāts 24h skrējienā

Atbalstītāji

RITCMežusiliSportlandMana MadonaMylapsLabās balvas

Sadarbības partneri

LFSLTFLVS
Rojas skrējieni 2024