Sacensību video

Skatīt visus video
SIA Ezerkauliņi Agro

Statistika

eXTReMe Tracker

Kuldīgas pusmaratons 2022, skrējienu seriāls "Skrien Latvija 10. sezona" | Nolikums

Vienā skrējienā vesela valsts!

 

SKRIEN LATVIJA 10. SEZONA

Kuldīgas 17. pusmaratons

 

Nolikums

 

 

 1. ORGANIZATORI.

Biedrība „Skrien Latvija” un Kuldīgas novada Sporta skola sadarbībā ar Biedrība, sporta klubs „SportLat”, Reģ. Nr. 40008107277 (e-pasts: sportlat@sportlat.lv)

 

 1. SKRĒJIENA DATUMS.

06.08.2022. Kuldīgas 17. pusmaratons

 

 1. DALĪBNIEKI.

5-7 km un 10-12 km distancēs var piedalīties ikviens (ne jaunāks kā dzimis 2013.g.).

Pusmaratonā drīkst piedalīties dalībnieki, kas dzimuši 2005. gadā vai vecāki. Ja pusmaratonu vēlas skriet jaunāki dalībnieki, to drīkst darīt tikai ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju, kas jāiesniedz pie sacensību numura izņemšanas! Lai šādu dalībnieku pieteiktu sacensībām pusmaratona vai maratona distancei, lūdzam rakstīt uz info@skrienlatvija.lv.

 

 1. REĢISTRĀCIJA.

Reģistrēties Kuldīgas pusmaratonam var internetā www.sportlat.lv no 06.07.2021.

 

 1. DALĪBAS MAKSAS.

Dalībnieku pieteikumu reģistrācijas elektronisko sistēmu apkalpo “Sportlat Serviss” SIA, transakcijas komisijas maksa 6% no kopējās darījuma summas.

 

Kuldīgas pusmaratons, 06.08.2022.

 

Apmaksas periods

21,0975 km

10km

5km

21.0975, 10 un 5 km*

Bērnu skrēj.

Nūjošana

21.03.-15.07.2022.

EUR 20

EUR 15

EUR 10

EUR 8

EUR 5

EUR 10

16.07.-04.08.2022.

EUR 25

EUR 20

EUR 15

EUR 15

EUR 10

EUR 15

Tikai EXPO 05.08. – 06.08.2022.

EUR 35

EUR 30

EUR 25

EUR 20

EUR 15

EUR 25

 

* jauniešiem, kas dzimuši 2003. gadā un jaunāki.

 

 

No garākas distances uz īsāku var pārreģistrēties bez maksas, nosūtot e-pastu uz info@skrienlatvija.lv, līdz iepriekšējās nedēļas svētdienas plkst 24:00, pasākuma nedēļā distances maiņa uz īsāku maksā 5 EUR.

 

No īsākās distances uz garāku var pārreģistrēties, samaksājot pieteikšanās perioda attiecīgo distanču cenu starpību, nosūtot e-pastu uz info@skrienlatvija.lv, līdz iepriekšējās nedēļas svētdienas plkst 24:00, pasākuma nedēļā distances maiņa uz garāku maksā 10 EUR. Katra posma organizatori patur tiesības piešķirt cenu atlaides pēc saviem ieskatiem atsevišķām dalībnieku grupām.

 

! Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nepiedalās skrējienā vai atsaka savu dalību. Tāpat dalības masa netiek atgriezta Force Majeure gadījumos.

 

Reģistrējoties pasākuma dienā, var netikt nodrošināts pilns serviss.

 

 1. DISTANCES UN VECUMA GRUPAS.

 

Pusmaratons – 21,097 km)

Sievietes

Vīrieši

S

1982. – 2005. dzimš. g.

V

1982. – 2005. dzimš. g.

S40

1972. – 1981. dzimš. g.

V40

1972. – 1981. dzimš. g.

S50

1971. dzimš. g. un vecākas

V50

1962. – 1971. dzimš. g.

   

V60

1961. dzimš. g. un vecāki

       
       

 10 km skrējiens

   

Sievietes

Vīrieši

SNJ

2002. – 2013. dzimš.g.

VNJ

2002. – 2013. dzimš.g.

SN20

1992. – 2001. dzimš. g.

VN20

1992. – 2001. dzimš. g.

SN30

1982. – 1991. dzimš. g.

VN30

1982. – 1991. dzimš. g.

SN40

1972. – 1981. dzimš. g.

VN40

1972. – 1981. dzimš. g.

SN50

1971. dzimš. g. un vecākas

VN50

1962. – 1971. dzimš. g.

   

VN60

1961. dzimš. g. un vecāki

       
       
       

 5 km skrējiens

   

Sievietes

Vīrieši

STB

2006. – 2013. dzimš.g.

VTB

2006. – 2013. dzimš.g.

STA

2003. – 2005. dzimš. g.

VTA

2003. – 2005. dzimš. g.

ST

2002. dzimš. g. un vecākas

VT

2002. dzimš. g. un vecāki

 

 

Bērnu skrējieni

 

SB1 – meitenes, 2015. g. dzim. un jaunākas

VB1 – zēni, 2015. g. dzim. un jaunāki

 

SB2 – meitenes, 2012.-2014.g.dzim.

VB2 – zēni, 2012.-2014.g.dzim.

 

SB3 – meitenes, 2009.-2011.g.dzim.

VB3 – zēni, 2009.-2011.g.dzim.

 

 

 

 1. APBALVOŠANA

Distancēs:

 

 • 21,0975 km

 

Kopvērtējumā, atsevišķi sieviešu un vīriešiešu konkurencē: no 1. līdz 6. vietai – pasākuma atbalstītāju balvas. Iespēju apbalvot ar naudas balvām katrs organizators izskata un izziņo atsevišķi.

 

 • ~ 10-12 km skrējienos

 

Kopvērtējumā, atsevišķi sieviešu un vīriešiešu konkurencē: no 1. līdz 6. vietai – pasākuma atbalstītāju balvas.

 

 • ~ 5 – 7 km skrējienos

 

Kopvērtējumā, atsevišķi sieviešu un vīriešiešu konkurencē: no 1. līdz 6. vietai – pasākuma atbalstītāju balvas.

 

 

KOMANDU VĒRTĒJUMĀ apbalvo no 1. līdz 6. vietai ieguvušās komandas ar pasākuma atbalstītāju balvām.

 

Lai noteiktu labāko komandu tiks vērtēti komandas dalībnieku iegūtie punkti.

Dalībnieku punkti tiek aprēķināti atbilstoši uzrādītajam rezultātam individuālajā kopvērtējumā attiecībā pret konkrētās distances uzvarētāja rezultātu un reizinot ar 1000 (attiecīgi vīriešu un sieviešu konkurencē). Katrā posmā tiek ņemti vērā 5 labākie individuāli iegūtie punkti un tie tiek summēti.

 

 1. KOMANDAS VEIDOŠANAS PRINCIPS:

 

1.Dalībnieki:

Komandas var veidot individuāli skrējēji, skriešanas klubi un uzņēmumi atsevišķi.

Vienas komandas sastāvā drīkst būt minimums 5, bet maksimums 10 dalībnieki jebkādās dzimumu proporcijās.

Distance

Dalībnieku skaits ieskaitei

21.0975 km

1

10-12 km

1

5-7 km

1

Jebkura iepriekšminētā distance

2

 

Viens dalībnieks var tikt pieteikts tikai vienas komandas sastāvā. Sezonas laikā pārstāvēto komandu mainīt nedrīkst!

 

Komandu pieteikt sūtot komandas dalībnieku sarakstu uz e-pasta adresi info@skrienlatvija.lv.

 

Komandas drīkst sezonas laikā papildināt līdz pilnam sastāvam, par papildus dalībniekiem paziņojot uz info@skrienlatvija.lv ne vēlāk kā nedēļu pirms kārtējā posma.

 

 

 

 1. VĒRTĒŠANA

 

Sezonas vērtējumā no seriālā esošajiem 8 posmiem tiek ņemti vērā 4 labākie, kuros komanda ieguvusi visvairāk punktus.

 

Ja vienas komandas dalībnieks vienā posmā startē divās distancēs, tiek ieskaitīts tikai vienas distances rezultāts. Komandas pārstāvim, rakstiski, vismaz vienu stundu pirms pirmā starta, sacensību reģistratūrā jāpaziņo kuras distances punkti tiks ieskaitīti komandu kopvērtējumā. Nav pieļaujama viena dalībnieka divās dažādās distancēs iegūto punktu ieskaitīšana komandas vērtējumā.

 

Ja sezonas kopvērtējumā divām vai vairāk komandām 4 labāko posmu punktu summa ir vienāda, tiek vērtēts vel viens labākais katras komandas posms, ja joprojām ir vienādi punkti tad tiek vērtēts vel vien posms un.tt. Ja arī visos 8 posmos komandām ir vienādi punkti tad augstāko vietu izcīna komanda, kuras komandas dalībnieks ir izcīnījis augstāku vietu garākās distances individuālajā sezonas kopvērtējumā.

 

3.Reģistrēšanās

Lai piedalītos komandu ieskaitē, jāiesūta komandas sastāva pieteikums uz e-pastu info@skrienlatvija.lv (komandas nosaukums, dalībnieku vārds, uzvārds, dzimšanas datums un komandas sauklis).

 

 

 1. EPIDEMIOLOĢISKĀS PRASĪBAS UN NOTEIKUMI

Sacensību seriāls noris atbilstoši valstī noteiktajiem vīrusa Covid-19 ierobežojošajiem noteikumiem seriāla katra konkrētā posma laika periodā. Pasākuma apmeklētāju/skrējēju limiti, kā arī kustības ierobežojumi sacensību centrā un citi saistošie noteikumi tiek izziņoti katram seriāla posmam atsevišķi.

 

 

 1. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt, savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 25. pantu.

Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists – fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”).  ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs. Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai Skrien Latvija ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses šo datu apstrādē.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu: sportlat@sportlat.lv.

 

 1. FOTO UN VIDEO.

Visos posmos tiks veikta fotografēšana un filmēšana. Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem „Skrien Latvija 2020” sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem. Tāpat organizatoriem ir tiesības piedāvāt dalībniekiem iespēju lejuplādēt foto un video.

 

 1. IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ.

Organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību vispārīgajos noteikumos un posmu nolikumos, kā arī, iepriekš nebrīdinot dalībniekus, veikt tajos izmaiņas.

Rojas pusmaratons