Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Liepājas pusmaratons, skrējienu seriāls "Skrien Latvija 10. sezona" | Nolikums

BIGBANK SKRIEN LATVIJA 2019

Liepājas pusmaratons

Nolikums

 

 

 1. ORGANIZATORS

Pusmaratonu organizē biedrība Baltic Events sadarbībā ar Liepājas pilsētas domi. 

 

 

 1. DALĪBNIEKI UN VECUMA GRUPAS

 5-7 km un 10-12 km distancēs var piedalīties ikviens bez vecuma ierobežojuma.

Pusmaratonā drīkst piedalīties dalībnieki, kas dzimuši 2004. gadā vai vecāki.

(Ja pusmaratonu vēlas skriet jaunāki dalībnieki, to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju, kas jāiesniedz pie sacensību numura izņemšanas! Lai reģistrētu dalībnieku, lūdzam rakstīt uz info@skrienlatvija.lv)

Bērnu skrējienā drīkst piedalīties bērni, kas dzimuši 2009.gadā un jaunāki, kas var veikt savu distanci patstāvīgi pārvietojoties ar kājām!

 

 

 1. REĢISTRĀCIJA

Reģistrēties un iegādāties abonementus var internetā www.bigbankskrienlatvija.lv, kā arī Sportland veikalos visā Latvijā no 28.03.2022., un par paaugstinātu maksu sacensību Expo un sacensību dienā uz vietas.

 

 

 1. DALĪBAS MAKSAS

 

Liepājas pusmaratons – 23.07.2022.

       

Apmaksas periods

21,0975 km

10km

5km

5km*

Bērnu skrēj.

Nūjošana

28.03.2022. - 17.05.2022

EUR 15

EUR 12

EUR 12

EUR 5

EUR 5

EUR 12

18.05.2022-12.07.2022

EUR 20

EUR 17

EUR 17

EUR 5

EUR 5

EUR 17

13.07.2022 - 21.07.2022

EUR 25

EUR 20

EUR 20

EUR 10

EUR 5

EUR 20

22.07.2022 – 23.07.2022.

EUR 30

EUR 25

EUR 20

EUR 15

EUR 15

EUR 25

* jauniešiem, kas dzimuši 2003. gadā un jaunāki, 5km un 10km distancēm 50% atlaide

 

 

DISTANCES UN VECUMA GRUPAS.

 

Pusmaratons – 21,097 km (Maratons – 42,195 km)

Sievietes

Vīrieši

S

1982. – 2005. dzimš. g.

V

1982. – 2005. dzimš. g.

S40

1972. – 1981. dzimš. g.

V40

1972. – 1981. dzimš. g.

S50

1971. dzimš. g. un vecākas

V50

1962. – 1971. dzimš. g.

   

V60

1961. dzimš. g. un vecāki

       
       

~ 10-12 km skrējiens

   

Sievietes

Vīrieši

SNJ

2002. dzimš. g. un jaunākas

VNJ

2002. dzimš. g. un jaunāki

SN20

1992. – 2001. dzimš. g.

VN20

1992. – 2001. dzimš. g.

SN30

1982. – 1991. dzimš. g.

VN30

1982. – 1991. dzimš. g.

SN40

1972. – 1981. dzimš. g.

VN40

1972. – 1981. dzimš. g.

SN50

1971. dzimš. g. un vecākas

VN50

1962. – 1971. dzimš. g.

   

VN60

1961. dzimš. g. un vecāki

       
       

~ 5-7 km skrējiens

   

Sievietes

Vīrieši

STB

2006. dzimš. g. un jaunākas

VTB

2006. dzimš. g. un jaunāki

STA

2003. – 2005. dzimš. g.

VTA

2003. – 2005. dzimš. g.

ST

2002. dzimš. g. un vecākas

VT

2002. dzimš. g. un vecāki

       
       

Bērnu skrējiens

   

Meitenes

Zēni

SB1

2015. dzimš. g. un jaunākas

VB1

2015. dzimš. g. un jaunāki

SB2

2013. – 2014. dzimš. g.

VB2

2013. – 2014. dzimš. g.

SB3

2011. – 2012. dzimš. g.

VB3

2011. – 2012. dzimš. g.

SB4

2009. – 2010. dzimš. g.

VB4

2009. – 2010. dzimš. g.

 

 

Distanču shēmas tiks publicētas mājas lapā bigbankskrienlatvija.lv un sportlat.lv sadaļās Liepājas pusmaratons, divas nedēļas pirms pasākuma.

 

 

 1. PROGRAMMA UN STARTA LAIKI

Programma un starta laiki tiks publicēti mājas lapā bigbankskrienlatvija.lv un sportlat.lv sadaļās Liepājas pusmaratons, divas nedēļas pirms pasākuma.

 

 

 1. APBALVOŠANA
 1. Pusmaratons - 1.-3.v. katrā vecuma grupā sieviešu un vīriešu konkurencē ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām. 1.-3.v. absolūtajā vērtējumā ar naudas balvām sieviešu un vīriešu konkurencē.
 2. 10km skrējiens - 1.-3.v. absolūtajā vērtējumā ar organizatoru un atbalstītāju sarūpētām balvām sieviešu un vīriešu konkurencē
 3. 5km skrējiens - 1.-3.v. absolūtajā vērtējumā ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām sieviešu un vīriešu konkurencē 
 4. Komandu vērtējums – 1.-3.v. ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām.

Katrs finišētājs (gan bērni, gan pieaugušie) saņem piemiņas medaļu, atbalstītāju un organizatoru sarūpētu finiša paku.

 Sezonas kopvērtējuma apbalvošanu skatīt vispārējos noteikumos - links.

 

 

 1. DROŠĪBA

Katrs dalībnieks, saņemot sacensību numuru, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai un ievēros sacensību noteikumus un nolikumu. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta reģistrācijas anketu (Ja pusmaratona distanci grib skriet jaunāki dalībnieki, tad to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju!) Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

 

 

 1. DISKVALIFIKĀCIJAS

Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena Nolikuma prasības.

Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku gadījumā, kad ir skaidri redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.

 

 

 1. CITI NOTEIKUMI

Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists - fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”).  ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs.

 

Par jautājumiem, kuri nav minēti sacensību vispārīgajos noteikumos un posma nolikuma lemj organizators. Organizators patur tiesības veikt izmaiņas nolikumā, iepriekš nebrīdinot dalībniekus.

 

Sekojiet līdzi jaunumiem bigbankskrienlatvija.lv un sportlat.lv mājas lapā sadaļā Liepājas pusmaratons.

 

 

 1. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai Baltic Events ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses datu apstrādē.

Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1.pantu.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu: sportlat@sportlat.lv.

 

8. Ezerkauliņi Salaspils pusmaratons 2022