Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

MTB velobrauciens "Apkārt Burtnieku ezeram 2022" | Nolikums

MTB VELOBRAUCIENS

„APKĀRT BURTNIEKU EZERAM 2022”

 

NOLIKUMS

 

 

 1. Mērķis un uzdevumi:
  • Popularizēt un veicināt kalnu divriteņu (MTB) sportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu Valmieras novadā, Latvijā;
  • Iesaistīt MTB sportā dažāda vecuma un dzimuma cilvēkus;
  • Sniegt iespēju cilvēkiem iesaistīties MTB sportā, lai stiprinātu veselību, iesaistītu pēc iespējas vairāk cilvēkus fiziskajās aktivitātēs, dot ģimenēm iespēju aktīvi pavadīt brīvo laiku;
  • Dažādot priekšstatu un izpratni par MTB sporta sacensībām;
  • Popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli;
  • Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un ģimenēm.

 

 1. Vieta un laiks:
  • MTB velobrauciens “Apkārt Burtnieku ezeram 2022” notiks 2022. gada 16. jūlijā.
  • Sacensību centrs un starta vieta – Burtnieku muižas parks, Burtnieki, Valmieras novadā. Atrašanās vietu var aplūkot šeit.

 

 1. Vadība:
  • Sacensības organizē biedrība “Sporta klubs “SportLat””, reģ.nr. 40008107277, sadarbībā ar Valmieras novada Sporta pārvaldi, reģ.nr. LV90000043403;
  • Sacensības vada biedrība “Sporta kluba “SportLat”” apstiprināta tiesnešu kolēģija.
  • Par MTB velobrauciena organizēšanu atbildīgās personas: biedrības “Sporta klubs “SportLat””, Ivars Lapiņš 26330071, Valmieras novada Sporta pārvaldes sporta organizatore, Diāna Krastiņa 20264676.

 

 1. MTB velobrauciena norises programma:

Norise

Laiks

plkst.

Distances garums

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, numuru izsniegšana distances apskate un iesildīšanās

09:30 līdz 11:30

 

DIP DAP brauciena starts

11:00

300 – 500 m

Bērnu distances starts*

11:10

500 – 800 m

Komandu pārstāvju sapulce

11:30

 

Starts MTB velobraucienam “Apkārt Burtnieku ezeram” – sporta klases 49km distance

12:00

49 km

Starts MTB velobraucienam “Apkārt Burtnieku ezeram” – tautas klases 22km distance

12:30

22 km

Paredzams 22 km distances finišs

~13:00

 

Paredzams 49 km distances finišs

~14:00

 

Apbalvošana

~15:00

 

Finišs tiek slēgts 22 km un 49 km distancēm

16:00

 

* Bērnu sacensības notiek ar individuālo startu, brīvā starta secībā.

 

 1. MTB velobrauciena dalībnieki un vecuma grupas: 
  • MTB velobrauciena dalībnieku grupas sporta klases 49km distancē:

Sieviešu grupas

Dzimšanas gads

Vīriešu grupas

Dzimšanas gads

S16

2003.-2006.

V16

2003.-2006.

S20

1993.-2002.

V20

1993.-2002.

S30

1983.-1992.

V30

1983.-1992.

S40

1973.-1982.

V40

1973.-1982.

S50

1972. un vecākas

V50

1963.-1972.

 

 

V60

1962. un vecāki

 

 • MTB velobrauciena dalībnieku grupas tautas klases 22km distancē:

Sieviešu grupas

Dzimšanas gads

Vīriešu grupas

Dzimšanas gads

ST17

2005. un jaunāki

VT17

2005. un jaunāki

ST

2004. un vecāki

VT

2004. un vecāki

 

 • Grupas bērnu distancēs:

Grupa

Dzimšanas gads

Grupa

Dzimšanas gads

VB1

2016. un jaunāki

SB1

2016. un jaunāki

VB2

2014. – 2015.

SB2

2014. – 2015.

VB3

2012. – 2013.

SB3

2012. – 2013.

VB4

2010. – 2011.

SB4

2010. – 2011.

 

 • Bērnu DIP DAP brauciens:

Grupa

Dzimšanas gads

Grupa

Dzimšanas gads

VD1

2016. un jaunāki

SD1

2016. un jaunāki

 

 • Komandu vērtējums ir tikai 49 km distancē. Tas tiek aprēķināts, saskaitot četru labāko dalībnieku rezultātu summu. Vienāda rezultāta gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kuras sastāvā ir dalībnieks ar individuāli iegūtu augstāku vietu. Komandas dalībnieku skaits nav ierobežots. Par komandu tiek uzskatīta sportistu grupa, kas pieteikumā ir noradījusī identisko komandas nosaukumu un atsūtījusī elektronisko pieteikumu uz e-pastu: sportlat@sportlat.lv.

 

 1. Apbalvošana:
  • Apbalvošana notiks MTB velobrauciena dienā ap plkst.15:00;
  • DIP DAP brauciena dalībnieki saņem finišētāja medaļu un našķi;
  • Sporta, tautas un bērnu distancēs tiek apbalvotas pirmās trīs vietas visās vecuma grupās ar medaļām;
  • Absolūtais vērtējums vīriešiem (2006.g un vecāki) 1. vieta 100 EUR; 2. vieta 75 EUR; 3. vieta 50 EUR; 4. vieta 40 EUR; 5. vieta 30 EUR; 6. vieta 20 EUR.
  • Absolūtais vērtējums sievietēm (2006.g un vecāki) 1. vieta 100 EUR; 2. vieta 75 EUR; 3. vieta 50 EUR; 4. vieta 40 EUR; 5. vieta 30 EUR; 6. vieta 20 EUR.
  • Labākā komanda tiek apbalvota ar kausu.

 

 1. Pieteikšanās sacensībām un dalības maksa:
  • Dalībnieku pieteikšanās elektroniski interneta mājas lapā sportlat.lv, aizpildot pieteikšanās formu, līdz 13.07.2022 un veicot apmaksu.
  • Dalībniekiem iespējams pieteikties uz vietas sacensību dienā no plkst. 09:30 līdz plkst. 11:30.
  • Dalības apmaksas veids, piesakoties internetā.
  • Dalības maksa:

Distances/grupas

Līdz 22.06.2022.

23.06.- 13.07.2022.

16.07.2022.

49 km

10 EUR

15 EUR

25 EUR

22 km

10 EUR

15 EUR

25 EUR

Vecuma grupas

V16, S16, VT17, ST17

5 EUR

10 EUR

15 EUR

Bērnu un DIP DAP brauciens

3 EUR

5 EUR

5 EUR

 

 • Organizācijas un komandas var saņemt rēķinu un veikt apmaksu ar pārskaitījumu. Rēķina apmaksa jāveic 3 dienas līdz sacensību sākumam. Kontaktēties pa e-pastu  sportlat@sportlat.lv.

 

 • JA DALĪBAS MAKSA LĪDZ SACENSĪBU DIENAI NAV PĀRSKAITĪTA, SACENSĪBU DIENĀ JĀMAKSĀ PILNA MAKSA!!! DALĪBAS MAKSAS APMĒRU NOSAKA PĒC TĀ DATUMA, KAD TĀ TIEK MAKSĀTA, NEVIS PĒC PIETEIKŠANĀS DATUMA.

 

 • Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta;
 • Dalības maksā ietilpst:
  • Dalībnieka numurs, laika uzskaites čips;
  • Balvu pasniegšana, kausi labākajiem sportistiem;
  • Ūdens un ēdieni distancē un pēc finiša;
  • Dzēriens distancē;
  • Velosipēdu serviss starta vietā un distancē;
  • Iepazīšanās brauciens pa trasi nedēļu pirms sacensībām;
  • Marķētas un sagatavotas trases;
  • Velosipēdu mazgāšana pēc finiša;
  • Neatliekamā medicīniskā palīdzība distancē un startā/finišā;
  • Foto un video mājas lapā sportlat.lv un www.facebook.com/SPORTLAT;
  • Rezultātu publicēšana www.sportlat.lv.

 

 1. Starta vietu ieņemšana:
  • Starta vietas tiek ieņemtas atbilstoši organizatoru un tiesnešu norādījumiem.

 

 1. Citi noteikumi:
  • Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības stāvokli izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu.
  • Visiem sacensību dalībniekiem pa grants ceļiem un citiem autoceļiem jābrauc pa labo pusi un obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi!
  • Ikviens sacensību dalībnieks ir atbildīgs par savu un citu dalībnieku drošību, cik daudz tas ir atkarīgs no viņa rīcības.
  • Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieka iespējamām traumām vai veselības traucējumiem sacensību laikā, pirms un pēc tām.
  • Sacensībās aizliegts piedalīties alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekme, var tikt veikta alkohola vai dopinga kontrole. Ja organizatoram ir aizdomās par dalībnieka veselības neatbilstību dalībai sacensībās, tad piesaistot medicīnas personālu var tikt veikta veselības pārbaudē. Organizators patur tiesības nepielaist sacensībām dalībnieku uz neatbilstoša veselības stāvokļa pamata.
  • Tiesnešu, organizatoru, apsardzes firmas, Valsts ceļu policijas, Valsts un pašvaldības policijas, kā arī Neatliekamās medicīnas personāla sniegtie norādījumi ir saistoši visiem sacensību dalībniekiem. Tos neievērojot, dalībnieks var tikt sodīts. Soda mēru šādos gadījumos nosaka sacensību tiesnešu brigāde.
  • Dalībnieki drīkst sagatavoties (iesildīties) sacensībām tikai tam paredzētajās vietās, ja tādas ir norādītas. Stingri aizliegts iesildīties pa trasi, ja tajā laikā notiek sacensības citiem dalībniekiem. Soda mēru šādos gadījumos nosaka sacensību tiesnešu brigāde.
  • Sacensības balstās uz godīgas spēles noteikumiem. Dalībnieks var tikt sodīts par nesportisku rīcību distancē – apzinātu traucēšanu citiem dalībniekiem, palīdzību stumjot vai velkot un citiem gadījumiem. Soda mēru šādos gadījumos nosaka sacensību tiesnešu brigāde.
  • Sacensībās nedrīkst izmantot riepas ar metāla radzēm.
  • Velosipēdam jābūt atbilstošā tehniskā kartība (jādarbojas abām bremzēm, nedrīkst būt citu mehānisku bojājamu), var tikt veikta velosipēda tehniskā atbilstības pārbaude. Organizatori patur tiesības nepielaist sacensībām dalībnieku, kura velosipēds neatbilst drošības nosacījumiem.
  • Sertificēta riteņbraukšanas aizsargķivere ir obligāta! Piedaloties sacensībās bez ķiveres vai ar neaizsprādzētu ķiveri, dalībnieks tiek diskvalificēts.
  • Uz aizsargķiveres aizliegts piestiprināt jebkādus cietus priekšmetus (video kameras utt.).
  • Dalībniekiem ieteicams distancē ņemt līdzi pumpi, rezerves kameru, pudeli ar dzērienu un mobilo telefonu. Mobilo telefonu drīkst izmantot tikai ārkārtas gadījumos (pirmā palīdzība, evakuācija no trases). Aizliegts izmantot austiņas.
  • Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.
  • Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībnieks saņem pēdējo šķērsošanas laiku un vietu rezultātos.
  • Par finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā tiek piemērots sods – diskvalifikācija.
  • Dalībniekiem aizliegts izmest atkritumus (ūdens glāzes, tukšās pudeles un sporta uztura iepakojumus, u.c.) tam neparedzētajās vietas. Organizators patur tiesības sodīt dalībniekus par dabas piesārņošanu.
  • Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kas nav minēti sacensību nolikumā, kā arī, iepriekš nebrīdinot dalībniekus, veikt izmaiņas šajā nolikumā.
  • Informācija, kas ir publicēta mājaslapā www.sportlat.lv, ir saistoša visiem sacensību dalībniekiem.
  • Laika skaitīšana katrā braucienā tiek fiksēta no starta signāla līdz finiša līnijas šķērsošanas brīdim.
  • Dalībnieku rezultāti tiek fiksēti elektroniski, manuāli un ar videokameru.
  • Organizatori nav atbildīgi par dalībnieka sacensību noteikumu nezināšanu.
  • Sacensību organizatori nekādā mērā nav atbildīgi par bērniem, kuri patvaļīgi dodas vecumam neatbilstošā distancē.
  • Organizatori nenes nekādu atbildību par dalībnieku inventāra vai personīgo mantu bojājumiem sacensību laikā, pirms un pēc tām.

 

 1. Datu apstrāde:
  • Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists - fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”) ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs. Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai sporta klubs “Sportlat” ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses šo datu apstrādē.
  • Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu, piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei, t.sk. sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatoru vajadzībām.
  • Dalībniekiem ir tiesības lūgt dzēst datus, rakstot uz e-pastu: sportlat@sportlat.lv.
  • Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku  rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu: sportlat@sportlat.lv.

Papildus informācija par personas datu apstrādi biedrības “Sporta klubs “SportLat”” mājas lapā: https://www.sportlat.lv/privatuma-politika un Valmieras novada pašvaldības mājas lapā: https://www.valmierasnovads.lv/pasvaldiba/informacija/personas-datu-aizsardziba/.