Sacensību video

Skatīt visus video
SIA Ezerkauliņi Agro

Statistika

eXTReMe Tracker

58. Daugavpils skrējiens "Daugavpils-Mežciems" | Nolikums

58. Daugavpils skrējiens

“Mežciema skrējiens”

 

NOLIKUMS

 

 

 1. Mērķis un uzdevumi
  • Popularizēt veselīgu dzīvesveidu un kustību prieku;
  • Popularizēt skriešanu kā tautas sportu Daugavpilī un Latvijā.
  • Noskaidrot ātrākos skrējējus.
 2. Vieta un laiks
  • Sacensības notiks gada 23. septembrī;
  • Sacensību starta un finiša vieta – Daugavpils Vienības laukums
 3. Sacensību programma

Datums

Laiks

Programma

Vieta

21.08.2023 – 21.09.2023

 

Pieteikšanās sacensībām

 

22.09.2023

14:00-18:00

Numuru izsniegšana

Daugavpils pilsētas Tūrisma informācijas centrs (Rīgas iela 22)

23.09.2023

9:00

Numuru izsniegšana, papildus (maksas) reģistrācija

Daugavpils pilsētas Tūrisma informācijas centrs (Rīgas iela 22)

23.09.2023

10:00

Starts bērnu skrējieniem

Vienības laukums

23.09.2023

12:00

Starts 5km

Vienības laukums

23.09.2023

13:00

Starts 10km

Vienības laukums

23.09.2023

14:30

Apbalvošana

Vienības laukums

 

 1. Pieteikšanās sacensībām
  • Iepriekšēja pieteikšanās no 08.2023 līdz 21.09.2023;
  • Pieteikšanās sportlat.lv.
  • Numuru izņemšana no šī gada 22. septembra plkst.14:00 līdz plkst.19:00 un šī gada 23. septembrī no plkst.9:00 Daugavpils pilsētas Tūrisma informācijas centrā (Rīgas iela 22).
 2. Sacensību vadība un norise
  • Sacensības organizē Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” (personas datu apstrādes Pārzinis).
  • Sacensību dalībnieku reģistrēšanu un sacensību rezultātu apstrādi (fiksēšana, apkopošana) nodrošina SIA “MANI APĻI” (personas datu apstrādes Pārzinis),
  • Sacensību dalības maksājumu apstrādi nodrošina SIA “MANI APĻI” (personas datu Apstrādātājs)
 3. Dalībnieki
  • Sacensības ir individuālas un tajās var piedalīties jebkurš;
  • Tautas skrējiens (5 km) un 10 km distancē var piedalīties ikviens, ievērojot vecuma ierobežojumus;
  • Bērnu skrējienos var piedalīties bērni no 9 gadu vecuma un jaunāki.
 4. Vecuma grupas
  • 10 km distance

Sievietes

Vīrieši

Vecums

S

2004.–2007. dzimš. g.

V

2004.–2007. dzimš. g.

16.g. – 19.g.

S20

2003.- 1984. dzimš. g.

V20

2003.- 1984. dzimš. g.

20.g.- 39.g.

S40

1983. - 1964. dzimš. g.

V40

1983. - 1964. dzimš. g.

40.g. – 59.g.

S60

1963. dzimš. g. un vecākas

V60

1963. dzimš. g. un vecāki

60.g. un vecāki

 

 • Tautas skrējiens (5 km):

Sievietes

Vīrieši

Vecums

S

2007. - 2004. dzimš. g.

V

2007. - 2004. dzimš. g.

16.g. – 19.g.

S20

2003. - 1994. dzimš. g.

V20

2003. - 1994. dzimš. g.

20.g. - 29.g.

S30

1993 - 1974. dzimš.g.

V30

1993 - 1974. dzimš.g.

30.g. - 49.g.

S50

1973. – 1958. dzimš.g.

V50

1973. – 1958. dzimš.g.

50.g. - 65.g.

S60

1957. dzimš. g. un vecākas

V60

1957. dzimš. g. un vecāki

66.g. - un vecāki

 

 • Bērnu skrējiens (2km):

Meitenes

Zēni

Vecums

SB3

2013. - 2008. dzimš. g.

VB3

2013. - 2008. dzimš. g.

10.g. – 15.g.

         

 

 • Bērnu skrējiens (700m):

Meitenes

Zēni

Vecums

SB2

2018. - 2014. dzimš. g.

VB2

2018. - 2014. dzimš. g.

5.g. - 9.g.

         

 

 • Bērnu skrējiens (200m):

Meitenes

Zēni

Vecums

SB1

2019. dzimš. g. un jaunākas

VB1

2019. dzimš. g. un jaunāki

4.g. un jaunāki

         

 

 • Nūjošana (5km) netiek dalīta vecuma grupās

 

 1. Distances un transporta kustība:
  • 10 km distanci veido viens 10km aplis.
  • 5km un nūjošanas distanci veido viens 5km aplis;
  • Bērnu skrējiena distanci veido viens 700m un 200m aplis (apkārt Vienības laukumam)
  • Skriešanas trases segums – asfalts, betona bruģakmens, iespējams grants segums nelielā posmā. Reljefs – līdzens, ar nelieliem, lēzeniem kāpumiem atsevišķās vietās.
  • Daugavpilī, 24. septembrī no plkst.9:00 līdz plkst.14:30 būs slēgta transporta satiksme. Atsevišķos gadījumos iespējama Policijas kontrolēta pilsētas satiksmes autobusu kustība.
 2. Nosacījumi
  • Dalībniekam izdotais numurs jānovieto priekšā virs sporta krekla. Numura bojāšana, nolocīšana, aizkrāsošana ir aizliegta;
  • Katrs sacensību dalībnieks pirms starta reģistrācijā ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību skriešanas distances veikšanai;
  • Dalībniekiem, jaunākiem par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta pieteikuma anketu;
  • Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā;
  • Skrējiena dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem, skrituļslidām, skrienot blakus cilvēkam, kas nav sacensību dalībnieks, u.tml.
  • Distancē pavadītais laiks:
   • 10 kmdistances maksimālais laiks, kurā jāveic distance, ir 1h 30min, pēc noteiktā laika perioda dalībnieka laiks nefiksējas;
   • 5 km distances maksimālais laiks, kurā jāveic distance, ir 45min, pēc noteiktā laika perioda dalībnieka laiks nefiksējas.
 1. Vērtēšana
  • Uzvar sportists, kurš pirmais veic distanci;
  • Vērtējums notiek pēc nolikuma 7. punktā noteiktajām vecuma grupām.
 2. Apbalvošana
  • 5 km un 10 km distances pirmo 3 vietu ieguvēji kopvērtējumā saņem naudas balvas no skrējiena organizatoriem un atbalstītājiem - 1.vieta – 100 EUR, 2.vieta – 75 EUR, 3.vieta – 50 EUR;
  • Bērnu skrējienu dalībnieki saņem balvas no organizatoriem un skrējiena atbalstītājiem.
 3. Dalības maksa
  • 5 km distancei un Nūjošanai reģistrējoties iepriekš, dalības maksa ir 3 EUR. Reģistrējoties sacensību dienā dalība skrējienā 20 EUR.
  • Bērnu skrējieniem dalība bezmaksas (200m, 700m, 2km);
  • 10 km distancei, reģistrējoties iepriekš dalības maksa 7 EUR. Reģistrējoties sacensību dienā dalības maksa 20 EUR;
   • Daugavpils Sporta skolu audzēkņi tiek atbrīvoti no dalības maksas, reģistrējoties iepriekš (periodā no 01.07.2022 līdz 12.09.2022).
  • ! Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nepiedalās skrējienā, vai atsaka savu dalību.
 4. Protesti
  • Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot 15 EUR. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.
 5. Personas datu apstrāde pasākuma sagatavošanā un norisē
  • Pārziņi
   • Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādeJaunatnes lietu un sporta pārvalde”, reģistrācijas numurs 90011647754, Stacijas ielā 47A, Daugavpils, kontaktpersona – Inese Kaļiņina, mob.

28371887, e-pasts: inese.kalinina@daugavpils.lv;

 • SIA “MANI APĻI”, reģ.nr. Nr.40103524336, juridiskā adrese: Adrese: Ēvalda Valtera iela 46 – 31, Rīga, Latvija, biroja adrese: Ganību dambis 25D, Rīga, LV-1005, e-pasts: sportlat@sportlat.lv;
 • rūpīgi attiecas pret fizisko personu privātumu un ievēro personas datu apstrādes principus, proti: apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā; apstrādei ir konkrēti, skaidri un leģitīmi nolūki; apstrādātie dati ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai nolūku sasniegšanai nepieciešamo informāciju; dati ir precīzi un, ja nepieciešams, atjaunināti; tiek glabāti atbilstošā veidā un ne ilgāk, kā nepieciešams apstrādes nolūkiem; nodrošina datu subjekta tiesību ievērošanu.
 • ApstrādātājsSIA “MANI APĻI”, reģ.nr. Nr.40103524336, juridiskā adrese: Adrese: Ēvalda Valtera iela 46 – 31, Rīga, Latvija

Datu subjekti – dalībnieki;

 

 • Lai nodrošinātu 58. Daugavpils skrējiena “Mežciema skrējiens” norisi, Pārziņi apstrādās šādus personu datus:
 1. Nolūks – dalībnieku reģistrēšana un dalībai nepieciešamo dokumentu sagatavošana,

Apstrādes veids – reģistrācija mājas lapā www.sportlat.lv;

Tiesiskais pamats – VDAR 6.1.e) (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras);

Personu dati – dalībniekiem - vārds, uzvārds, kontakti (telefons/e-pasts), dzimums, dzimšanas datums, vecums, pilsēta, pārstāvētā organizācija (ja tāda ir) ;

Saņēmēju kategorijas – Pārziņu speciālisti,

Datu glabāšana - Dalībnieka dzimšanas dati sacensību protokolos tiek glabāti neierobežotu laiku, jo no šiem datiem ir atkarīga sacensību statistika pa vecuma grupām, kā arī no šiem datiem veidojas dažādu vecuma grupu sacensību rekordi pa gadiem un pārējā sporta statistika, kura nav iespējama, neuzglabājot dalībnieku dzimšanas datus.

 

 1. Nolūks – sacensību dalības maksājumu apstrāde (iekasēšana, maksājumi norises organizēšanas nodrošināšanai)

Apstrādes veids – bankas maksājumu apstrāde,

Tiesiskais pamats – VDAR 6.1. e) (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras);

Personu dati – dalības maksātāja dati, summa, sporta veids;

Saņēmēju kategorijas – Pārziņu/Apstrādātāja speciālisti;

Datu glabāšana – Dalībnieku konta numuri un banku dati NETIEK prasīti un uzglabāti. Banku datus izmanto tikai katra dalībnieka internetbanka brīdī, kad tiek veikta dalības apmaksa.

 

 1. Nolūks – sacensību norises dokumentēšana, apsveikšanas dokumentēšana.

Apstrādes veids – fotografēšana, videofilmēšana;

Tiesiskais pamats – VDAR 6.1.e) (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras);

Apstrādātājs – Daugavpils Sporta pārvalde.

Personu dati – spēlētāju, pasākuma dalībnieku (apsveicēji, apmeklētāji) foto;

Saņēmēju kategorijas – Pārziņa/Apstrādātāja speciālisti, sabiedrība;

Datu glabāšana – 3 gadi

 

 1. Nolūks - sabiedrības informēšana par sacensību rezultātiem;

Apstrādes veids – sacensību uzvarētāju publicēšana Sporta pārvaldes mājas lapā www.daugavpilssports.lv, Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv,  Sporta pārvaldes sociālā tīkla Facebook kontā, SIA “MANI APĻI” mājas lapā www.sportlat.lv,

spēlētāju personas dati – vārds, uzvārds, fotogrāfija, komanda;

Tiesiskais pamats - VDAR 6.1.e) (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras);

Saņēmēju kategorijas – sabiedrība, mājas lapu apmeklētāji, sociālā tīkla Facebook reģistrētie lietotāji;

Datu glabāšana – saskaņā ar mājas lapu privātuma politiku vai 3 gadus no norises publikācijas brīža.

 

 • Pirms datu apstrādes un sacensību norises gaitā datu subjekti tiek informēti par personas datu apstrādi, kā arī, viņu tiesībām uz piekļuvi, labošanu, iebilšanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, un tiesībām griezties datu apstrādes jautājumos vai ar sūdzību:
  • Pie Pārziņiem;
  • Pie Pārziņu datu aizsardzības speciālistiem:
   • e-pasts - dati@daugavpils.lv, adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils
   • e-pasts - sportlat@sportlat.lv, adrese: Ganību dambis 25D, Rīga
   • e-pasts - lvs@athletics.lv
  • Personas datu apstrādi uzraugošā iestādē – Datu Valsts Inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011.
 • Iesniedzot pieteikumu sacensībām, dalībnieks apliecina, ka
  • ir iepazinies ar sacensību nolikumu,
  • informēts par personas datu apstrādi sacensību gaitā,
  • informēts par savām (kā datu subjektu) tiesībām saistībā ar personas datu apstrādi: tiesības uz informēšanu par personas datu apstrādi, piekļuvi saviem personas datiem, datu labošanu, datu apstrādes ierobežošanu, iebilšanu pret datu apstrādi;
  • informēts, ka savu datu subjekta tiesību realizēšanai var griezties pie Pārziņa kontaktpersonas, Pārziņa datu aizsardzības speciālista, vai ar iesniegumu/sūdzību Datu Valsts Inspekcijā.
 • Sacensību organizators nodot sacensībās piedalījušos sportistu personas datus un sacensību rezultātus biedrībai "Latvijas Vieglatlētikas savienība" (LVS) iekļaušanai LVS uzturētajā Sportistu reģistrā un rezultātu statistikā.
 • LVS uzturētajā iekšējā sportistu reģistrā iekļaujami šādi personas dati: sportista vārds, uzvārds, dzimšanas dati (dd.mm.gggg.), vecums, attiecīgais sporta veids, disciplīna.

 

 1. Izmaiņas sacensības nolikumā
  • Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus nolikumā;
  • Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu un nezin noteikumus.
Iksķiles MTB