Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Pusmaratons "Noķer vēju 2023" | Nolikums

Salaspils novada pašvaldības iestāde „Salaspils sporta nams”

Smilšu iela 1, Salaspils, LV- 2121  sporta.nams@salaspils.lv   www.salaspilssporto.lv

 

PUSMARATONS

“NOĶER VĒJU 2023"

NOLIKUMS

 

 

 1. Pasākuma mērķis:
  • Popularizēt skriešanu un rosināt interesi par veselīgu un sportisku dzīvesveidu Salaspils iedzīvotāju vidū;
  • Veicināt Salaspils iedzīvotāju iesaistīšanos sportiskās aktivitātēs;
  • Noskaidrot ātrākos skrējējus;
  • Veicināt Salaspils novada atpazīstamību.

 

 

 1. Laiks un vieta:
  • Sacensības notiks 2023. gada 8. oktobrī Doles salā, Salaspils novadā;
  • Starta un finiša vieta Daugavas muzeja atpūtas zonā pie krodziņa “Nēģis”;
  • Sacensību norises laiks no plkst. 9:30 līdz 14:00;
  • Sacensību laika plāns 2023.gada 8. oktobrī:

 

Laiks

 

9:30 – 11:45

Reģistrēšanās un numuru saņemšana 5, 10, 21km skrējienam un 5, 10 km nūjošanas distancei

11:00

Starts pusmaratonam – 21 km (laika limits pusmaratonam 3 stundas)

11:45

Starts skrējienam un nūjošanai – 10 km

12:00

Starts skrējienam un nūjošanai – 5 km

13:30

Apbalvošana – visās kategorijās

 

 

 1. Distances:
  • Skriešanas trases segums – zemes ceļš, meža taciņas Doles salā;
  • Distanču – 5km, 10km, 21km - veicamo apļu skaits tiks precizēts pirms pasākuma.

 

 

 1. Pasākumu organizē:

Salaspils pusmaratonu “Noķer vēju 2023” organizē Salaspils novada pašvaldības iestāde “Salaspils sporta nams” (adrese: Smilšu iela 1, Salaspils, LV-2121). Sacensību galvenais tiesnesis Dace Kaļverša, tālr. 29436611.

 

 

 1. Pasākuma dalībnieki:
  • Sacensības ir individuālas;
  • Sacensību kopējais dalībnieku skaits nav ierobežots;
  • Piedaloties sacensībās, katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli, kā arī izvērtē savas skriešanas spējas un nepārsniedz tās, kā arī uzņemas pilnu atbildību par iespējamām traumām vai veselības traucējumiem sacensību laikā;
  • Par nepilngadīga dalībnieka veselības stāvokli un dalību sacensībās atbildību uzņemas nepilngadīgās personas likumiskie pārstāvji;
  • Vecumu grupas un distances:

 

21km skrējiens - Starts plkst. 11:00

Sievietes

Vīrieši

SM20

2005.*- 1994. g.dz.

VM20

2005.*- 1994. g.dz.

SM30

1993.- 1984. g.dz

VM30

1993.- 1984. g.dz

SM40

1983. g.dz. un vecākas

VM40

1983. g.dz. un vecāki

*ja vēlas skriet jaunāki dalībnieki, tad to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju!

 

10km skrējiens - Starts plkst.11:45 – pirmie stājas skrējēji, aiz viņiem nūjotāji

Sievietes

Vīrieši

S20

2009.* -1994.g.dz.

V20

2009.* -1994.g.dz.

S30

1993.-1984.g.dz.

V30

1993.-1984.g.dz.

S40

1983.- 1974.g.dz.

V40

1983.- 1974.g.dz.

S50

1973.g.dz. un vecākas

V50

1973.g.dz. un vecāki

*ja vēlas skriet jaunāki dalībnieki, tad to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju!

 

10km nūjošana - Starts plkst.11:45 – pirmie stājas skrējēji, aiz viņiem nūjotāji

Sievietes

Vīrieši

SNJ

1974 g.dz. un jaunākas

SNJ

1974 g.dz. un jaunāki

SNJ40

1973. un vecākas

SNJ50

1973. un vecāki

 

5km skrējiens - Starts plkst.12:10

Sievietes

Vīrieši

S1**

2009.g.dz. un jaunākas

V1**

2009.g.dz. un jaunāki

S2

2008.-1994.g.dz.

V2

2008.-1994.g.dz.

S3

1993.-1979.g.dz.

V3

1993.-1979.g.dz.

S4

1978.g.dz un vecākas

V4

1978.g.dz un vecāki

**grupas S1 un V1 var piedalīties TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju!

 

5km nūjošana

Starts plkst.12:10 – pirmie stājas skrējēji, aiz viņiem nūjotāji

Sievietes

Vīrieši

SNUJ

1984. un jaunākas

SNUJ

1984. un jaunāki

SNUJ50

1983. un vecākas

SNUJ40

1983. un vecāki

 

 

 1. Pieteikumu iesniegšana un vērtēšana:
  • Pieteikšanās notiek tiešsaistē interneta mājaslapā sportlat.lv līdz 2023.gada 30.septembrim plkst. 23:59 vai uz vietas sacensību dienā no plkst. 9:30 līdz plkst. 11:45;
  • Dalības maksas rēķina nepieciešamības gadījumā, nosūtīt pieprasījumu uz e-pasta adresi: sportlat@sportlat.lv;
  • Dalībnieki katrā distancē dodas ar kopējo startu. Uzvar sportists, kurš veic distanci pirmais;
  • Vērtējums notiek 5.5. punkta atrunātajās vecuma grupās.

 

 

 1. Dalībnieku apkalpošana (serviss)
  • Distancē tiks ierīkots viens ūdens dzeršanas punkts (dzeramais ūdens);
  • Neatliekamā medicīniskā palīdzība – starta/finiša zonā;
  • No plkst. 09:30 līdz plkst. 14:00 sacensību starta/finiša vietā darbosies mantu glabātuves un pārģērbšanās telts (mantas varēs nodot/saņemt, uzrādot dalībnieka numuru).

 

 

 1. Apbalvošana:
  • Ar medaļām tiks apbalvoti 21 km, 10 km un 5 km distanču 1.-3.vietas ieguvēji pēc 5.5.punktā norādītajām vecuma un dzimuma grupām;
  • Katras skrējiena distances, katras vecuma un dzimuma grupas 1.-3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar piemiņas balvām (ja startē vismaz trīs dalībnieki, ja mazāk kā trīs, tad tikai uzvarētājs);
  • 10 km un 5 km nūjošanas distancē tiek apbalvoti 1.-3.vietas ieguvēji;
  • Organizators pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs apbalvot arī citus sacensību dalībniekus;
  • Neierodoties uz apbalvošanas ceremoniju personīgi, balva netiks izsniegta.

 

 

 1. Dalības maksa:
  • Dalībnieku pieteikumu reģistrācijas elektronisko sistēmu apkalpo “Sportlat Serviss” SIA, transakcijas komisijas maksa 6% no kopējās darījuma summas.

Apmaksas periods

Pusmaratons

21 km

Skrējiens un nūjošanas distance 10 km

Skrējiens un nūjošanas distance  5 km

10.07.2023.-31.07.2023.

EUR 10

EUR 5

EUR 5

01.08.2023.-31.08.2023.

EUR 13

EUR 10

EUR 10

01.09.2023.-30.09.2023.

EUR 15

EUR 15

EUR 15

08.10.2023.

(sacensību dienā)

EUR 25

EUR 25

EUR 25

 • Sacensību atcelšanas gadījumā, dalības maksa tiek atgriezta pilnā apmērā.

 

 

 1. Nosacījumi:
  • Dalībnieku numuru izsniegšana sacensību vietā no plkst. 9:30 līdz plkst. 11:45. Reģistrācija, numuru un čipu izsniegšana tiks slēgta 15 minūtes pirms starta;
  • Dalībniekam izdotais numurs jānovieto priekšā virs sporta krekla. Numura bojāšana, locīšana un aizkrāsošana ir aizliegta;
  • Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā;
  • Skrējiena dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem, skrituļslidām, elektro riteņiem un skūteriem, kā arī pavadīt dalībnieku skrienot personai, kura nav sacensību dalībnieks;
  • Galvenā tiesneša lēmums ir galīgs un nav apstrīdams;
  • Ja dalībnieks neierodas vai nepiedalās, dalības maksa netiek atmaksāta;
  • Ja patvaļīgi tiek saīsināta distance, dalībnieks tiek diskvalificēts;
  • Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja netiek ievēroti sabiedriskās kārtības noteikumi vai nolikuma prasības;
  • Visu dalībnieku rezultāti tiks ievietota interneta mājaslapā sportlat.lv.

 

 

 1. Izmaiņas sacensību nolikumā
  • Organizatoram ir tiesības nolikumā veikt izmaiņas un papildinājumus. Organizators nenes atbildību par to, ka dalībnieks nav iepazinies ar nolikuma prasībām;
  • Ja nepieciešama paplašināta informācija, lūdzu sazināties ar sacensību organizatoriem:

11.2.1. Linda Sviklāne tālr. 20691077, e-pasts: linda.sviklane@salaspils.lv (galvenā organizatoriskajos un sadarbības jautājumos);

11.2.2. Dace Kaļverša, tālr. 29436611, e-pasts: dace.kalversa@salaspils.lv (galvenā tiesnese).

 

 

 1. Personas datu apstrāde

Pārzinis datu apstrādei ir Salaspils novada pašvaldības iestāde „Salaspils sporta nams”, reģistrācijas Nr. 90010144332, adrese: Smilšu iela 1, Salaspils, LV- 2121, tālr. +37120733333, e-pasts: sporta.nams@salaspils.lv, mājaslapa: www.salaspilssporto.lv. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija datu aizsardzības jautājumos: datu.aizsardziba@salaspils.lv.

 

 • Tiesiskais pamats dalībnieku datu apstrādei ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas (2016/679) 6. panta 1. punkta 1) apakšpunkts. Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savai personas datu apstrādei;
 • Personas datu apstrādes mērķis ir:
 • lai korekti atspoguļotu sacensību dalībnieka sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem, nepieciešama dalībnieka identificējoša informācija - vārds, uzvārds;
 • lai noteiktu sacensību dalībnieka piederību grupai, atbilstoši pasākuma nolikumam, tādējādi bez dalībnieka identificējošas informācijas, ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums;
 • lai nodrošinātu operatīvu saziņu par pasākuma norisi un rezultāta paziņošanai īsziņas veidā, ir nepieciešama dalībnieku kontaktinformācija (tālruņa numurs un/vai e-pasts).
  • Ja dalībnieks līdz sacensību sākumam atsauc savu dalību sacensībās, organizators nodrošina savā rīcībā esošo attiecīgā dalībnieka personas datu dzēšanu;
  • Informāciju par organizatora veikto personas datu apstrādi pieejama https://salaspils.lv/lv/privatums-politika

 

Informējam, ka pusmaratons "Noķer vēju 2023" ir publisks pasākums, kura laikā iespējama pasākuma dalībnieku personas datu apstrāde fotografējot un filmējot, kā arī pēc tam iegūtais materiāls tiks publicēts Salaspils sporta nama un Salaspils novada pašvaldības informatīvajos kanālos un izdevumos, mājaslapā www.sportlat.lv - sabiedrības informēšanas nolūkos.

 

SACENSĪBU ORGANIZATORI PATUR TIESĪBAS MAINĪT NOLIKUMU PUBLICĒJOT INFORMĀCIJU www.salaspilssporto.lv

Liepājas mūzikas pusmaratons 2023