Sacensību video

Skatīt visus video
SIA Ezerkauliņi Agro

Statistika

eXTReMe Tracker

43. skrējiens "Apkārt Vaidavas ezeram" | Nolikums

NOLIKUMS

43.skrējiens “Apkārt Vaidavas ezeram”

 

 

 1. LAIKS UN VIETA

 

43.skrējiens “Apkārt Vaidavas ezeram” notiks 2024.gada 7.jūlijā Vaidavā, Vaidavas pagastā, Valmieras novadā.

 

 

 1. SACENSĪBU VADĪBA

 

Skrējienu organizē Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Sporta klubs SPORTLAT”. Biedrība “SPORTLAT” nodrošina dalībnieku reģistrāciju un rezultātu apkopošanu, rezultātu publicēšanu nodrošina Valmieras novada pašvaldība.

 

 

 1. SACENSĪBU PROGRAMMA

 

2024.gada 7.jūlijā, sporta laukumā pie Ziemeļvidzemes pamatskolas.

8:40-9:30 Bērnu skrējiena dalībnieku numuru izņemšana un reģistrācija

9:40 Starts bērnu grupām

9:20-10:30 11,7km skrējiena dalībnieku numuru izņemšana un reģistrācija

11:00 Starts 11,7 kilometru distances skrējienam

~13:30 Apbalvošana

 

 

 1. DISTANCES

 

Skrējiena distanču garumi:

0,23km – B1 vecuma grupām

0,6km – B2 vecuma grupām

1,2km – B3 vecuma grupām

1,9km – B4 vecuma grupām

11,7km – sieviešu un vīriešu vecuma grupām virs 15 gadu vecuma

 

 

 1. VECUMA GRUPAS

 

Grupa

Dzimšanas gads

SB1/VB1

2019.gadā dzimušās/-ie un jaunākas/-i

SB2/VB2

2018. - 2016. dzimšanas gads

SB3/VB3

2015. - 2013. dzimšanas gads

SB4/VB4

2012. – 2009. dzimšanas gads

S13/V13

2011.gadā dzimušās/-ie un jaunākas/-i

S14/V14

2010. – 2009. dzimšanas gads

S16/V16

2008. – 2007. dzimšanas gads

S18/V18

2006. – 2005. dzimšanas gads

S/V

2004. – 1995. dzimšanas gads

S30/V30

1994. – 1990. dzimšanas gads

S35/V35

1989. – 1985. dzimšanas gads

S40/V40

1984. – 1980. dzimšanas gads

S45/V45

1979. – 1975. dzimšanas gads

S50/V50

1974. – 1970. dzimšanas gads

S55/V55

1969. – 1965. dzimšanas gads

S60/V60

1964. – 1960. dzimšanas gads

S65/V65

1959. dzimšanas gads un vecākas/-i

Dalībnieks var pieteikties un startēt tikai vienā grupā!

 

 

 1. APBALVOŠANA

 

1.-3.vietas ieguvēji katrā jauniešu, pieaugušo un veterānu grupā tiek apbalvoti ar medaļu un atbalstītāju un organizatoru sarūpētajām balvām.

1.-6.vietas ieguvēji 11,7 km distancē absolūtajā kopvērtējumā sieviešu un vīriešu konkurencē tiek apbalvoti ar atbalstītāju un organizētāju sarūpētajām balvām.

Ātrākā/-ais Vaidava Ceramics sprinta posmā tiek apbalvoti ar pārsteiguma balvām no Vaidavas keramikas.

Visi bērnu vecuma finišētāji saņems pārsteiguma balvas un piemiņas medaļu par piedalīšanos. 1.-3.vietas ieguvēju apbalvošana bērnu grupās nenotiks.

 

 

 1. DALĪBAS MAKSA

 

Reģistrācija dalībai sacensībās sāksies 2024.gada 1.jūnijā biedrības “Sporta klubs SPORTLAT” mājaslapā www.sportlat.lv

Pieteikšanās termiņš

11,7km distances dalībnieki, izņemot S/V13, S/V14, S/V16 un S/V65

S/V13, S/V14, S/V16 un S/V65

Bērnu grupas

Līdz 04.07.2024 plkst.23:59

12,00 EUR

10,00 EUR

2,00 EUR

Uz vietas skrējiena dienā

20,00 EUR

20,00 EUR

5,00 EUR

 

Sacensību dalības maksā iekļauts dalībnieka numurs, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā, trases marķējums un tiesnešu nodrošinājums, sacensību organizēšanas un saimnieciskie izdevumi, dzirdināšanas punktu nodrošinājums trasē, kā arī sacensību rezultāta fiksēšana.

Dalība maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks atsaka savu dalību vai neierodas uz startu!

 

 

 1. PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM

 

Pieteikties sacensībām iespējams internetā, biedrības “Sporta klubs SPORTLAT” mājaslapā www.sportlat.lv , aizpildot pieteikšanās formu.

 

Dalības maksas apmaksas veids, reģistrējoties sacensībām:

 1. E – maksas norēķins, izmantojot saiti vai norēķinu formu (Swedbank, Nordea un SEB bankas klientiem);
 2. Ar pārskaitījumu un biedrības “Sporta klubs SPORTLAT” norēķinu kontu (skat. rekvizītus nolikuma beigās), maksājuma uzdevumā norādot: sacensību nosaukumu, dalībnieka vārdu un uzvārdu, personas kodu un starta vecuma grupu;
 3. Izmantojot kredītkaršu un debetkaršu norēķinu internetā (Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro u.c.). Jūsu kredīt-/debetkartei jābūt aktivizētais iespējai norēķināties internetā, izmantojot 3D-secure pieslēgumu.

 

JA DALĪBAS MAKSA NAV PĀRSKAITĪTA LĪDZ 2024.GADA 5.JŪLIJAM, DALĪBNIEKS NETIEK PIELAISTS DALĪBAI SACENSĪBĀS!

 

Organizācijas un komandas var saņemt rēķinu un veikt apmaksu ar pārskaitījumu. Rēķina apmaksa jāveic ne vēlāk kā trīs dienas pirms sacensību norises dienas. Plašāka informācija rakstot uz e-pastu sportlat@sportlat.lv

 

 

 1. DROŠĪBA

 

Katrs sacensību dalībnieks, veicot reģistrēšanos sacensībām un  veicot apmaksu, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību sacensību distances veikšanai.

Dalībniekiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta pieteikuma anketu.

Sacensības notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības, sacensību dalībnieki ir pilnībā atbildīgi par ceļu satiksmes drošības noteikumu ievērošanu!

Sacensību dalībniekiem jāņem vērā, ka transportlīdzekļi var izbraukt uz ceļa (skriešanas trases daļas) no mājām, tīrumiem, pļavām un dažāda lieluma meža ceļiem.

Organizatori neuzņemas atbildību par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem sacensību laikā.

Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā!

 

 

 1. IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ

 

Sacensību organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus sacensību nolikumā, informējot par izmaiņām sacensību dalībniekus.

Organizatori nav atbildīgi par to, ja sacensību dalībnieki nav iepazinušies ar sacensību nolikumu.

Kontakti: e-pasts: vilma.alberinga@valmierasnovads.lv , tālr. +371 27816021 (Vilma Alberinga).

 

 

 

SACENSĪBU CENTRS

 

sporta laukums pie Ziemeļvidzemes internātpamatskolas (koordinātas 57.432555, 25.284871)

Sacensību centrā atrodas reģistrācija, starts, finišs.

 

 

DAŽĀDI

 

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatoru vajadzībām.

Sacensību organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas vajadzībām, skrējiena “Apkārt Vaidavas ezeram” laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

Organizatoriem ir tiesības piedāvāt dalībniekiem iespēju lejupielādēt foto un video no sacensībām “Apkārt Vaidavas ezeram”.

 

 

PROTESTI

 

Protesti tiek pieņemti, iemaksājot 20,00 EUR drošības naudu, vienu stundu pēc sacensību finiša un rezultātu apstiprināšanas. Pamatota protesta gadījumā nauda tiek atgriezta.

 

 

DATU APSTRĀDE

 

Sacensību organizatoriem un sportistiem ir saistošs Sporta likums, kas 18.panta 2.punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sportista, gan ētikas un godīgas spēles principi Sporta likuma 15.1. pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs. Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai “Sporta klubs SPORTLAT” ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses šo datu apstrādē.

 

Piesakoties sacensībām, katrs dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 7.1.pantu.

 

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums.

 

Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu: sportlat@sportlat.lv

 

 

SPORTLAT REKVIZĪTI

 

Rekvizīti dalības maksu pārskaitījumiem:
 
 
SIA "Sportlat serviss"
Reģ. Nr. 50203071851
Adrese: Ēvalda Valtera iela 46 - 31, Rīga, LV-1021
A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV66HABA0551047558608
 
 

 

Rojas pusmaratona festivals 2024