Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Kuldīgas pusmaratons | Nolikums

12.KULDĪGAS PUSMARATONS

BIGBANK SKRIEN LATVIJA 6.POSMS

LATVIJAS ČEMPIONĀTS PUSMARATONĀ

 

N O L I K U M S

 

 

LAIKS UN VIETA

Skrējiens notiks 2017.gada 12.augustā Kuldīgā. Starts un finišs Pilsētas estrādē, Pētera ielā 5

 

MĒRĶIS

Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu Kuldīgas novadā un Latvijā

VIENĀ SKRĒJIENĀ VESELA VALSTS !

 

SACENSĪBAS RĪKO

Kuldīgas novada Dome www.kuldiga.lv ,  Kuldīgas novada sporta skola www.kuldigasports.lv

un sporta klubs “Katrīna”

 

INFORMĀCIJA

www.kuldigas-pusmaratons.lv, www.bigbankskrienlatvija.lv

e-pasts:            jansonesaila@inbox.lv

Tālrunis:          26579494 (Saila Jansone)

 

 

SACENSĪBU PROGRAMMA UN NOTEIKUMI

 

N O R I S E

Laiks/pl.

10.augustā T/P Alfa Sportland 2.stāvā

EXPO-numuru saņemšana, reģistrācija

 

11.augustā Kuldīgā, Pilsētas estrādē, Pētera ielā 5

EXPO- numuru saņemšana, reģistrācija

 18:00-21:00

12.augustā Kuldīgā, Pilsētas estrādē, Pētera ielā 5

Reģistrācija, numuru saņemšana

7:30

Pusmaratons 21.097 km

10:00

Rāpošana

11.00

NIKE 10.5 km

 Tautas 5.27 km

Nūjošana 5.27 km

 

12:30

Bērnu skrējiens

14:15

Apbalvošana

15:00

 

Pusmaratona trase ir sertificēta un vijas pa pilsētu - 21,097 km (4 apļi pa 5.27 km), asfalta un betona bruģa segumu. Sacensību laikā transporta kustība trasē būs pārtraukta vai ierobežota (kontrolēta). Skrējiena dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem, skrituļslidām u.tml.

Laika limits pusmaratonam 3 stundas. Trase skrējienam tiks slēgta (atvērta transportam) plkst. 15:00

Reģistratūra tiks slēgta 30 min pirms starta.

 

PIETEIKŠANĀS

*          www.kuldigas-pusmaratons.lv, www.bigbankskrienlatvija.lv, www.sportlat.lv

*          Kuldīgā, Vieglatlētikas manēžā -Dzirnavu ielā 13 Tālr:27842624, 63321942

 

           

DALĪBNIEKI

 

Pusmaratons (21.097 km)

 

Sievietes                                                                                  Vīrieši

S

1978. – 2001.dzimšanas gads ***

V

1978. – 2001. dzimšanas gads ***

S40

1968. – 1977. dzimšanas gads

V40

1968. – 1977. dzimšanas gads

S50

1967.dzimšanas gads un vecākas

V50

1958. – 1967. dzimšanas gads

 

 

V60

1957. –  dzimšanas gads un vecāki

** Ja grib skriet jaunāki dalībnieki, tad to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju!

 

NIKE skrējiens  (10.5 km)

 

Sievietes                                                                                  Vīrieši

SNJ

1998.dzimšanas gads un jaunākas

VNJ

1998.dzimšanas gads un jaunāki

SN20

1988.-1997.dzimšanas gads

VN20

1988.-1997.dzimšanas gads

SN30

1978.-1987.dzimšanas gads

VN30

1978.-1988.dzimšanas gads

SN40

1968.-1977.dzimšanas gads

VN40

1968.-1977.dzimšanas gads

SN50

1967.dzimšanas gads un vecākas

VN50

1958.-1967.dzimšanas gads

 

 

VN60

1957.dzimšanas gads un vecāki

 

Tautas skrējiens (5.27 km)

 

Sievietes                                                                                  Vīrieši

STB

2002 dzimšanas gads un jaunākas

VTB

2002. dzimšanas gads un jaunāki

STA

1999.-2001. dzimšanas gads

VTA

1999.-2001. dzimšanas gads

ST

1998. dzimšanas gads un vecākas

VT

1997. dzimšanas gads un vecāki

 

Bērnu skrējiens

 

Meitenes                                                                                 Zēni

SB1

2011.dzimšanas gads un jaunākas

VB1

2011.dzimšanas gads un jaunāki

SB2

2009.-2010.dzimšanas gads

VB2

2009.-2010.dzimšanas gads

SB3

2007.-2008.dzimšanas gads

VB3

2007.-2008.dzimšanas gads

SB4

2005.-2006.dzimšanas gads

VB4

2005.-2006.dzimšanas gads

 

Rāpošanas sacensības

Līdz 2 gadu vecumam (Reģistrācija  11.augustā no pl.18.00-21.00 un 12.augustā no pl.7:30-10:45)

 

SKRIEN LATVIJA 2017 ietvaros norisinās komandu cīņas un individuālais kopvērtējums – sīkāka informācija – www.skrienlatvija.lv!

 

 

 

APBALVOŠANA

 

Pusmaratons

 

 

 Absolūtajā vērtējumā 1-6.vietu ieguvēji (sievietēm un vīriešiem) tiek apbalvoti ar naudas balvām:

1.vieta 300 EUR

2.vieta 200 EUR

3.vieta 150 EUR

4.vieta 100 EUR

5.vieta 70 EUR

6.vieta 30 EUR

1.-3.vietu ieguvēji (sievietēm un vīriešiem) vecuma grupā tiek apbalvoti ar organizatoru sarīpētām balvām.

Visi finišējušie saņem piemiņas medaļas un sertifikātu/ diplomu, ko var izdrukāt mājas lapā www.kuldigas-pusmaratons.lv un www.skrienlatvija.lv rezultātu sadaļā

 

NIKE skrējiens

Absolūtajā vērtējumā 1-6.vietu ieguvēji (sievietēm un vīriešiem) tiek apbalvoti ar  balvām.

Visi finišējušie saņem piemiņas medaļas un sertifikātu/ diplomu, ko var izdrukāt mājas lapā www.kuldigas -pusmaratons.lvun www.skrienlatvija.lv rezultātu sadaļā

 

Tautas skrējiens

Absolūtajā vērtējumā 1-6.vietu ieguvēji (sievietēm un vīriešiem) tiek apbalvoti ar  balvām.

Visi finišējušie saņem piemiņas medaļas un sertifikātu/ diplomu, ko var izdrukāt mājas lapā www.kuldigas-pusmaratons.lv un www.skrienlatvija.lv rezultātu sadaļā

 

 Bērnu skrējiens

Visi finišējušie saņem piemiņas medaļas

Rāpošana

Visi dalībnieki saņem piemiņas medaļas

 

 DALĪBAS MAKSAS

 

Apmaksas periods

21,0975 km

10 km

5 km

Nūjošana

5 km *

Bērnu skrējiens

18.11.2016.-25.11.2016.

EUR 10

EUR 8

EUR 6

EUR 4

EUR 3

26.11.2016.-13.06.2017.

EUR 15

EUR 10

EUR 8

EUR 5

EUR 4

14.06.-01.08.2017.

EUR 20

EUR 12

EUR 10

EUR 6

EUR 5

02.08.-10.08.2017.

EUR 25

EUR 15

EUR 12

EUR 8

EUR 5

11.08.-12.08.2017.

EUR 40

EUR 25

EUR 20

EUR 12

EUR 7

 

*Šajā kategorijā ietilpst visi dalībnieki, kas dzimuši pēc 1999.gada 12.augusta

 

Dalības maksā ietilpst: dalībnieka numurs, MyLaps (ChampionChip) laika ņemšanas čipa īre, piemiņas medaļa KATRAM finišējušajam dalībniekam, apkalpojošais personāls, distances nodrošināšana, sacensību apdrošināšana, dzirdināšana distancē, ģērbtuves, dušas Kuldīgas vieglatlētikas manēžā Dzirnavu ielā 13  un uzkodas finišā.

 

Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, samaksātā nauda netiek atgriezta!!!

 

JA DALĪBAS MAKSA LĪDZ SACENSĪBU DIENAI NAV PĀRSKAITĪTA, SACENSĪBU DIENĀ JĀMAKSĀ PILNA MAKSA!!! DALĪBAS MAKSAS APMĒRU NOSAKA PĒC TĀ DATUMA, KAD TĀ TIEK MAKSĀTA, NEVIS PĒC PIETEIKŠANĀS DATUMA.

  Organizācijas un komandas var saņemt rēķinu un veikt apmaksu ar pārskaitījumu. Rēķina apmaksa jāveic 3 dienas līdz sacensību sākumam. Kontaktēties pa e-pastu info@skrienlatvija.lv Neskaidrību gadījumā sazināties pa tālr. 67291526.

 Čipu bojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā jāmaksā EUR  20

 

Īpašs piedāvājums Kuldīgas novada iedzīvotājiem, piesakoties Kuldīgas vieglatlētikas manēžā, Dzirnavu ielā 13 

21,0975 km

10 km

5 km

Nūjošana

5 km *

Bērnu skrējiens

EUR 10

EUR 8

EUR 6

EUR 4

EUR 3

 

 NUMURU SAŅEMŠANA

Numuri dalībniekiem tiks izsniegti sacensību EXPO 12.augustā no pl.18.00-21.00 un sacensību dienā 13.augustā  no plkst. 7:30 sacensību reģistratūrā

 

TRASE UN LAIKA MĒRĪŠANA

Distancē pavadītais laiks tiks mērīts ar MyLaps (ChampionChip) sistēmām.

SACENSĪBU ATCELŠANA / PĀRCELŠANA

Sacensību rīkotāji var neprognozējamu apstākļu dēļ atcelt vai pārcelt sacensības, par to paziņojot mājas lapā www.kuldigas-pusmaratons.lv.lv, www.skrienlatvija.lv vai www.sportlat.lv

 

DROŠĪBA

Katrs sacensību dalībnieks, reģistrējoties sacensībām internetā vai sacensību dienā, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā, bet nodrošinās neatliekamās medicīniskās palīdzības klātbūtni sacensībās

 

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informāciju var saņemt pa tālruni 26579494
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu

 

PROTESTI

Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot EUR 30. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta 

SPORTA SKOLAS REKVIZĪTI

Reģ. Nr.90000035656

Dzirnavu iela 13, Kuldīga, Kuldīgas novads

SEB banka UNLALV2X

Konta Nr.LV85UNLA0050005606309

 e-pasts kuldiga.sp.skola@inbox.lv

Tel: 63321942; Fakss  : 63321949       

 

NAKTSMĪTNES

Informācija par naktsmītnēm Kuldīgā pieejama www.visit.kuldiga.lv,  e-pasts: tourinfo@kuldiga.lv  Mobilais tālrunis: +371 29334403, Tālrunis / Fakss: +371 63322259

Kuldīgas vieglatlētikas manēžā, Dzirnavu ielā 13, līdzi jāņem savs matracis un citas gulēšanai nepieciešamās lietas. Izmaksas vienam cilvēkam – EUR 4. Manēžā būs iespēja nomazgāties siltā dušā, apmeklēt labierīcības un uzvārīt karstu ūdeni tējai vai kafijai.  Pieteikties pa tālruni 63321942, 29180358

 DAŽĀDI

Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot reklāmas utml. uzskates materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

Autotransports jānovieto uz stāvlaukuma, sekojot norādījuma zīmēm.

   

Kuldīga – Pilsēta ar dvēseli aicina ikvienu piedalīties 13.Kuldīgas pusmaratonā !

Sportlat lojalitātes CashBack karte