Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

MTB velobrauciens Ogre - Ikšķile 2017 | Nolikums

OGRE - IKŠĶILE MTB KAUSS 2017
 
NOLIKUMS
 
1. Mērķis un uzdevumi.

•    
Dažādot priekšstatu un izpratni par MTB (kalnu divriteņu) maratona sacensībām
•    Popularizēt MTB sportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.
•    Veicināt citu valstu MTB entuziastu ierašanos Latvijā, tādējādi veicinot tūrisma attīstību.
•    Popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli;
•    Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un ģimenēm
 
2. Starta vieta un laiks.
 
OGRE - IKŠĶILE MTB KAUSS 2017 notiks sestdien, 2017.gada 15. jūlijā.
Sacensību centrs un starta vieta – Zilo Kalnu slēpošanas trases starta laukums.
Sacensību sākums pieaugušajiem: plkst. 12:30
 
 
3. Distances un starta laiki
 
Norise
Laiks/ plkst.
Distance
Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, distances apskate un iesildīšanās
10:00 -12:50
 
Bērnu starts*
11:00
200 – 800 m
Starts vīrieši MARATONS  - V20, V30, V40, V50
12:30
48 km ( 3 apļi)
Starts sievietes MARATONS  - S20, S30, S40
12:30
48 km ( 3apļi)
 
 
Starts PUSMARATONS - S15, S16, S50, ST, V15, V16, V60, VT                        
 
 
12:33
 
 
32 km (2 apļi)
 
Starts ĢIMEŅU distance – S12, V12, STG, VTG
 
Apbalvošana
 
12:33
 
15:30
 
16 km ( 1aplis)
* 3 starti – katra vecuma grupa atsevišķi, sākot ar jaunāko. Ja būs daudz bērnu, bērni tiks dalīti papildus arī pēc dzimuma.
 
Sacensības norisināsies ar kopējo startu.  Starta koridoros jāstājas atbilstoši numuriem un tiesnešu norādījumiem.
 
 
 
 
OGRE - IKŠĶILE MTB KAUSS 2017,
 
48 km distances trase izveidota šķēršļotā apvidū (lauku, zemes, mežu ceļi, takas, ūdens šķēršļi), 3 apļos un ir marķētas.
 
32 km distances trase izveidota šķēršļotā apvidū (lauku, zemes, mežu ceļi, takas, ūdens šķēršļi), 2 apļos un ir marķēta.
 
16 km distances trase izveidota šķēršļotā apvidū (lauku, zemes, mežu ceļi, takas, ūdens šķēršļi), 1 aplī un ir marķēta.
 
 
BĒRNU SACENSĪBAS
Trase bērnu sacensībām izveidota starta/finiša zonas tuvumā. Bērnu distances paredzētas bērniem līdz 10 gadu vecumam (dzimušiem 2007.gadā un jaunākiem). Distanču garumi tiek noteikti sacensību vietā.
  
4. Grupas un distances
Sacensībās piedalās visi, kuriem ir vēlēšanās pārbaudīt savas fiziskās spējas un labi pavadīt laiku, braucot ar velosipēdu, patīkamā kompānijā Latvijas visskaistākajās vietās.
 
OGRE - IKŠĶILE MTB KAUSS 2017 tiek noteiktas sekojošas vecuma grupas un distances:
 
MARATONS 48 km
 
Sievietes
Vīrieši
 
 
 
 
 
 
 
S20
1988. – 1997. dzimšanas gads
V20
1988. – 1997. dzimšanas gads
S30
1978. – 1987. dzimšanas gads
V30
1978. – 1987. dzimšanas gads
S40
1968. – 1977. dzimšanas gads
V40
1968. – 1977. dzimšanas gads
 
 
V50
1958. – 1967. dzimšanas gads
 
PUSMARATONS 32 km
 
Sievietes
Vīrieši
 
 
 
 
 
S15
2002. – 2004. dzimšanas gads
V15
2002. – 2004. dzimšanas gads
 
 
 
 
S16
1998. -2001. dzimšanas gads
V16
1998. -2001. dzimšanas gads
 
 
 
 
S50
1967. dzimšanas gads un vecākas
V60
1957. dzimšanas gads un
vecāki
ST
Jebkurš dzimšanas gads
VT
Jebkurš dzimšanas gads
 
 
 
 
 
 
ĢIMEŅU DISTANCE 16 km
Sievietes
Vīrieši
 
S12
pēc 2005.gada (iesk.) dzimušās
V12
pēc 2005.gada (iesk.)
dzimušie
STG
Jebkurš dzimšanas gads
VTG
Jebkurš dzimšanas gads
 
 
 
Grupas, kas neiet Ogre - Ikšķile MTB KOMANDU kausa 2016 iekaitē:
 
BĒRNI:
SB1, VB1 – 2011.g.dzim. un jaunāki
SB2, VB2 – 2009. – 2010.g.dzimušie
SB3, VB3 – 2007. – 2008.g.dzimušie
 
S12
pēc 2005.gada (iesk.) dzimušās
V12
pēc 2005.gada (iesk.)
dzimušie
STG
Jebkurš dzimšanas gads
VTG
Jebkurš dzimšanas gads
 
 
Vietu ieņemšana starta koridoros
Dalībnieki starta vietas koridoros ieņem pēc pašvērtējuma:
 
Koridors
Plānotais laiks distancē (48 km)
Plānotais laiks distancē (32 km)
Plānotais laiks distancē (16 km)
1. koridors
Ogre  - Ikšķile 2015
( 1-20 vieta)
Ogre - Ikšķile 2015
( 1-20 vieta)
-
2. koridors
Līdz 2h30m
Līdz 1h30m
Līdz 1h30m
3. koridors
No 2h 31m un ilgāk
No 1h 31m un ilgāk
No 1h 31m un ilgāk
 
5. Pieteikšanās sacensībām:
 
·         interneta mājas lapā www.sportlat.lv , aizpildot pieteikšanās formu
·         Rīgā: Sportlat birojā – Ganību dambī 25d, Rīga Tālr.: 67291526
·         Sacensību dienā – sacensību reģistratūrā no plkst. 10:00
 
Dalības maksas apmaksas veids, piesakoties internetā:
·         swedlink norēķinu forma (Swedbank klientiem)
·         nordea e-maksājumu (Nordea klientiem)
·         seb e-link maksājums (SEB bankas klientiem)
·         ar pārskaitījumu uz Sporta kluba SportLat norēķinu kontu (skatīt rekvizītus), maksājuma uzdevumā norādot sacensību nosaukumu; dalībnieka vārdu; dalībnieka uzvārdu; personas kodu; vecuma grupu.
·         izmantojot kredītkaršu un debetkaršu norēķinu internetā (Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro u.c.). Jūsu kredīt-/debetkartei jābūt aktivizētai iespējai - norēķināties internetā, izmantojot 3D-secure pieslēgumu.
 
JA DALĪBAS MAKSA LĪDZ SACENSĪBU DIENAI NAV PĀRSKAITĪTA, SACENSĪBU DIENĀ JĀMAKSĀ PILNA MAKSA!!! DALĪBAS MAKSAS APMĒRU NOSAKA PĒC TĀ DATUMA, KAD TĀ TIEK MAKSĀTA, NEVIS PĒC PIETEIKŠANĀS DATUMA.
 
! Organizācijas un komandas var saņemt rēķinu un veikt apmaksu ar pārskaitījumu. Rēķina apmaksa jāveic 3 dienas līdz sacensību sākumam. Kontaktēties pa e-pastu  sportlat@sportlat.lv
 
Komandu pieteikums
OGRE - IKŠĶILE MTB KAUSS 2017 ar dalībnieku vārdiem, vecuma grupām jānosūta uz SPORTLAT pa e-pastu: sportlat@sportlat.lv
 
Čipu bojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā jāmaksā 20,- EUR.
 
Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.
 
6. Dalības maksa
Distances/grupas
12.02.- 15.06.2016.
16.06.- 13.07.2016.
15.07.2017.
Maratons 48 km
15 Eur
20 Eur
25 Eur
Pusmaratons 32 km, grupas S15,S16,S50,V15,V16,V60
10 Eur
15 Eur
20 Eur
Pusmaratons 32 km, grupas
VT, ST
15 Eur
20 Eur
25 Eur
Ģimeņu brauciens -16 km
 5 Eur
 5 Eur
 10 Eur
Bērni
2 Eur
2 Eur
5 Eur
 
Pieteikšanās uz vietas un numuru izsniegšana no plkst. 10:00 līdz 12:15 sacensību vietā.
Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta. 
 
Dalības maksā ietilpst:
• marķēta trase
• sacensību numurs
• laika un rezultātu uzskaite
• ēdināšana un dzirdināšana trasē
• ēdināšana pēc finiša
• velosipēdu serviss pirms starta
  
7. Komandu vērtējums un pieteikumu iesūtīšana
  
Komandas dalībnieku maksimālais skaits MARATONĀ (48 km) 7 cilvēki. Vērtējumu komandu ieskaitei dod ČETRI labākie rezultāti 48 km distancē.
 
Komandas dalībnieku maksimālais skaits PUSMARATONĀ (32 km) 7 cilvēki. Vērtējumu komandu ieskaitei dod ČETRI labākie rezultāti 32 km distancē.
 
Komandu sastāvi jāpiesaka nosūtot oficiālu pieteikumu uz e-pastu- sportlat@sportlat.lv līdz 13.jūlijam.
 
8. Apbalvošana
 
OGRE - IKŠĶILE MTB KAUSS 2017 Individuāli
 
MARATONA 48 km distances kopvērtējuma pirmie seši vīrieši tiks apbalvoti ar naudas balvām EUR: 100; 80; 60; 50; 30; 20.
 
MARATONA 48 km distances kopvērtējuma pirmās sešas sievietes tiks apbalvotas ar naudas balvām EUR: 100; 80; 60; 50; 30; 20.
 
Pirmie trīs katras grupas dalībnieki tiks apbalvoti ar Kausiem un atbalstītāju balvām.
 
Komandas
Pirmās trīs komandas tiks apbalvotas ar  kausiem un sponsoru sarūpētām balvām.
 
9. Dalībnieku drošībai un ievērībai
•          Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
•          Aizsargķiveres visiem ir obligātas. Visa distance ir jāveic ar aiztaisītu aizsargķiveri
•          Atkārtoti šķērsojot finiša līniju dalībnieks saņem pēdējo šķērsošanas laiku un vietu.
•          Finiša līnijas šķērsošana pretējā virzienā – sods: + 10 min. pie rezultāta.
•          Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt protestu galvenajam tiesnesim. Protests jāiesniedz rakstiska ar parakstu 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām, samaksājot 30 Eur sacensību sekretariātā. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā nauda tiek atgriezta
•          Protests attiecībā uz rezultātiem ir jāiesniedz rakstiski ar savu parakstu 15 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas, samaksājot 30 Eur sacensību sekretariātā. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā nauda tiek atgriezta.
•          Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.
·         Par patvaļīgu numuru izgatavošanu sods: - rezultāta anulēšana
·         Par startēšanu ar citas personu numuru, tiek sodītas abas puses (numura īpašnieks un lietotājs) Sods: visu iepriekšējo rezultātu anulēšana.
·         Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.
·         Sacensību dalībniekam ieteicam distancē ņemt līdzi: pumpi, rezerves kameru, pudeli ar dzeramo un mobilo telefonu
·         Sacensībās var tikt veikta antidopinga kontrole
•          Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
 
10. Dalībnieku apkalpošana (serviss)
Velosipēdu serviss – startā.
Serviss trasē – sacensību trasē būs pieejami dzērieni.
Neatliekamā medicīniskā palīdzība – starta/finiša rajonā dežūrē neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Sacensību rezultāti – visu dalībnieku rezultāti un sacensību fotoreportāža tiks ievietoti interneta mājas lapā  www.sportlat.lv
 
11. Uzmanību!
Kalnu divriteņu maratona dalībniekiem lūdzam nepiesārņot dabu maratona trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi. Dalībnieks var tikt sodīts par atkritumu atstāšanu trasē izņemot gadījumus, ja tas notiek 100m robežā aiz ēdināšanas/ dzeršanas punkta.
OGRE - IKŠĶILE MTB KAUSS 2017 notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības.
Visiem sacensību dalībniekiem pa grants ceļiem un citiem autoceļiem jābrauc pa labo pusi un obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi!
Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem.
Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus!
Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem sacensību laikā.
 
12. Dalībnieku ievērībai
Kalnu divriteņu maratona sacensību dalībnieki ir pilsoniski un juridiski atbildīgi par visiem nelaimes gadījumiem un materiāliem zaudējumiem, kas radušies piedaloties minētajās sacensībās.
Organizators un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.
Apstiprinot savu dalību kalnu divriteņu maratona sacensībās dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.
Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.
 
13. Organizatori
Sacensības organizē un vada:
Biedrība sporta klubs “SportLat”
Reģ.Nr.: 40008107277
Jurid.adrese: Kaivas iela 50, k-5 – 31, Rīga, LV-1021
* Swedbank – konts: LV64 HABA 0551 0148 3035 9              
* Nordea – konts: LV98 NDEA 0000 0828 2514 8
* SEB – konts: LV53 UNLA 0050 0158 8539 3                                          
Tel.: 67291526; Fakss: 67291527

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā.

Informāciju var saņemt pa tālruni 67291526