Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Krosa skrējiens "Olaines apļi 2017" | Nolikums

Krosa skrējiens “olaines apļi 2017”

NOLIKUMS

 

 

LAIKS UN VIETA

 • Skrējiens notiks svētdien, 2017.gada maijā, Olaines parkā starp Veselības un Zemgales ielu.

 

SACENSĪBU VADĪBA

 • Sacensības organizē Olaines Sporta centrs sadarbojoties ar biedrību Sporta klubs „SportLat”.
 • Sacensības vada organizatoru apstiprināta tiesnešu kolēģija.

 

SACENSĪBU PROGRAMMA

 

Norise

Laiks/ plkst.

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, distances apskate un iesildīšanās

9:00 -11:45

Starts bērnu distancēm

11:00

Starts 16 km distancei

12:00

Starts 10 km distancei

12:15

Starts 5 km distancei

12:25

Starts 5km nūjošanas distancei

12:25

Apbalvošana

~ 14:00 (tiks precizēts, atk.no dalībn.skaita)

*Starta koridoros jāstājas atbilstoši numuriem un tiesnešu norādījumiem.

 *Starta laiki var tikt nedaudz mainīti, atkarībā no dalībnieku skaita un laika apstākļiem

 

DISTANCES

 

Distance, km

Apļu skaits

5km = ~5 km

1 aplis

10km = ~10 km

1 aplis

16 km = ~16 km

1 aplis

bērnu distance

atbilstoši katras vecuma grupas iespējām (300m– 600m – 800m)

5km = ~5km nūjošana

1aplis

*Katrai distancei ir savs aplis. Visiem 3 distances apļiem ir kopējs sākums un beigas.

 

 

JAUNUMS - Olaines pilsētas 50 gadu jubilejas balva “50 km Olainei” komandu vērtējumā 10 km distancē

 • Komandas var veidot individuāli skrējēji, skriešanas klubi un uzņēmumi atsevišķi u.t.t.
 • Komanda – pieci skrējiena dalībnieki, kuri pieteikušies 10 km distancei.
 • Komandas dalībniekiem nav vecuma un dzimuma ierobežojumu.
 • Viens dalībnieks var tikt pieteikts tikai vienas komandas sastāvā;
 • Komandas rezultāts tiek noteikts, saskaitot visu 5 dalībnieku distances laikus. Vērtē 5 dalībnieku kopējo laiku 10 km distancē;
 • Tiek apbalvotas 6 ātrākās komandas;
 • Komandas sastāva pieteikumu jāsūta uz e-pastu info@skrienlatvija.lv (komandas nosaukums, dalībnieku vārds un uzvārds, dzimšanas datums).
 • -3.vietas izcīnījušās komandas tiek apbalvotas ar naudas balvām:

1.vieta

2.vieta

3.vieta

250 euro

150 euro

100euro

 

VĒRTĒŠANA

 

5km nūjošana

 

Sievietes

Vīrieši

SN

sievietes

VN

vīrieši

       

 

5 km

 

Sievietes

Vīrieši

SD

2006.dzimšanas gads un jaunāki

VD

2006.dzimšanas gads un jaunāki

SC

2004. – 2005. dzimšanas gads

VC

2004. – 2005. dzimšanas gads

SB

2002. – 2003. dzimšanas gads

VB

2002. – 2003. dzimšanas gads

S

2001. dzimšanas gads un vecākas

V

2001. dzimšanas gads un vecāki

 

10 km

 

Sievietes

Vīrieši

S18

1999.dzimšanas gads un jaunāki

V18

1999.dzimšanas gads un jaunāki

S25

1992. – 1998. dzimšanas gads

V25

1992. – 1998. dzimšanas gads

S35

1982. – 1991. dzimšanas gads

V35

1982. – 1991. dzimšanas gads

S45

1972. – 1981. dzimšanas gads

V45

1972. – 1981. dzimšanas gads

S55

1962. – 1971. dzimšanas gads

V55

1962. – 1971. dzimšanas gads

S60

1961. dzimšanas gads un vecākas

V60

1961. dzimšanas gads un vecāki

 

16 km

 

Sievietes

Vīrieši

S1

1999.dzimšanas gads un jaunāki

V1

1999.dzimšanas gads un jaunāki

S2

1992. – 1998. dzimšanas gads

V2

1992. – 1998. dzimšanas gads

S3

1982. – 1991. dzimšanas gads

V3

1982. – 1991. dzimšanas gads

S4

1972. – 1981. dzimšanas gads

V4

1972. – 1981. dzimšanas gads

S5

1962. – 1971. dzimšanas gads

V5

1962. – 1971. dzimšanas gads

S6

1961. dzimšanas gads un vecākas

V6

1961. dzimšanas gads un vecāki

 

Bērnu distance

 

Meitenes

Puiši

SB1

2011.dzimšanas gads un jaunāki

VB1

2011.dzimšanas gads un jaunāki

SB2

2009. – 2010. dzimšanas gads

VB2

2009. – 2010. dzimšanas gads

SB3

2007. – 2008. dzimšanas gads

VB3

2007. – 2008. dzimšanas gads

 


NORISE

 • Sacensības notiek marķētās trasēs. Marķējums - zaļi, dzelteni un sarkani krāsu aplīši uz kokiem un īpašie brīdinājumi, trases cilvēki uz nozīmīgiem pagriezieniem.
 • Nozīmīgās ceļu šķērsošanas vietās dežūrēs Pašvaldības policijas darbinieki.
 • Trasē darbosies ūdens pasniegšanas vietas.
 • Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību organizatoriem.
 • Laika kontrole tiek organizēta startā un finišā. Čipa nodošana finiša tiesnešiem ir OBLIGĀTA. Gadījumā, ja čips netiek nodots tiesnešiem jebkādu iemeslu dēļ (aizmirsts, pazaudēts utml.) atbild dalībnieks, sedzot čipa vērtību.

 

NOTEIKUMI

 • Dalībniekiem lūdzam nepiesārņot dabu trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi.
 • Sacensības notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības.
 • Visiem sacensību dalībniekiem obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi!
 • Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem.
 • Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus!
 • Organizatori nav atbildīgi par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem sacensību laikā.
 • Ja kādam no dalībniekiem distancē gadījusies neparedzēta problēma, blakus skrienošo dalībnieku pienākums ir palīdzēt cietušajam!

 

 

APBALVOŠANA

 

Individuālais vērtējums:

 • – 3. vietu ieguvēji vecuma grupās tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem un organizatoru sarūpētām balvām.
 • Katrs dalībnieks saņems piemiņas suvenīru, ūdeni no pasākuma organizētājiem.

 

Komandu vērtējums:

 • -6.vieta tiek apbalvota ar kausiem, diplomiem;
 • -3.vietas komandas tiek apbalvotas ar naudas balvām:

 

1.vieta

2.vieta

3.vieta

250 euro

150 euro

100euro

 

 

Balvu izloze

 • Visiem dalībniekiem ir iespēja piedalīties sponsoru sarūpēto balvu izlozē.
 • Lai piedalītos balvu izlozē, dalībniekam loterijas kastē ir jāiemet savs kupons (tiks pievieots dalībnieka starta aploksnē).
 • Balvu izloze norisināsies apbalvošanas ceremonijas laikā.
 • Balvu saņems dalībnieki, kas būs ieradušies uz apbalvošanas ceremoniju.

 

DALĪBAS MAKSA

BEZ MAKSAS

 

Lūgums laicīgi pieteikties sacensībām, lai kvalitatīvi sagatavotu laika mērīšanas MyLaps/ChampionChip sistēmas.

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM

 

 • Olaines Sporta centra mājas lapā olainessports.lv, aizpildot pieteikšanās formu
 • interneta mājas lapā sportlat.lv, aizpildot pieteikšanās formu
 • Rīgā: Sportlat birojā – Ganību dambis 25d, Rīga Tālr.: 67291526
 • Olaines Sporta centrā, Zemgales ielā 33a, Olaine, Tālr. 26658689
 • Sacensību dienā – sacensību reģistratūrā no plkst. 9:00

 

SACENSĪBU ATCELŠANA / PĀRCELŠANA

 

Olaines Sporta centrs neprognozējamu apstākļu dēļ var atcelt vai pārcelt sacensības, par to paziņojot mājas lapā www.sportlat.lv, www.olainessports.lv, kā arī izsūtot e-pastu SPORTLAT datu bāzē pieejamajiem sportistiem. Informācija iegūstama sūtot jautājumus uz e-pastu sportlat@sportlat.lv, sports@olaine.lv, vai zvanot 26658689.

 

DROŠĪBA

 

Katrs sacensību dalībnieks, reģistrējoties sacensībām internetā vai sacensību dienā, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

 

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ

 

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informāciju var saņemt pa tālruni 26658689.
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.

 

PROTESTI

 

Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot 20,- EUR. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

 

FOTO UN VIDEO

Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot reklāmas utml. Uzskates materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

 

 

 

Atbrauc un piedalies!

Sportlat lojalitātes CashBack karte