Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Priekules MTB velomaratons 2017 | Nolikums

 „Priekules MTB velomaratons 2017”

N O L I K U M S

 1. Mērķi:

1.1. veicināt riteņbraukšanas popularitāti Priekules novadā un Latvijā;

1.2. popularizēt MTB velosportu kā visiem pieejamu aktīvās atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu;

1.3. veicināt citu valstu MTB entuziastu ierašanos Latvijā;

1.4. popularizēt MTB velomaratonu kā aktīvu ģimenes atpūtas veidu;

1.5. popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli;

1.6. turpināt MTB velomaratona tradīciju Priekules novadā, to veidojot par ikgadējām, tradicionālām velo sacensībām, tādējādi arī veicinot tūrisma attīstību Priekules novadā.

1.7. Dažādot jauniešu brīvā laika pavadīšanu.

 1. Vieta un laiks: 2017.gada 06.maijs, Priekule, Priekules novads, Aizputes ielā 1a (Priekules d/f sporta halle).
 2. Distances:

Dalībniekiem tiek piedāvātas sekojošas distances –

3.1. maratona distance (50-70 km) – ar laika kontroli;

3.2. pusmaratona distance (25-35 km) - ar laika kontroli;

3.3. jauniešu distance (10-15 km)- ar laika kontroli;

3.4. bērnu velobrauciens (2-3 km) – ar laika kontroli;

3.5. bērnu velobraucieni (400m – 2km) – bez laika kontroles (trases bērnu sacensībām tiks izveidotas starta/finiša zonas tuvumā);

3.6. tūristu klase (līdz 30 km) – izzinošs velobrauciens gida pavadībā bez laika kontroles.

 1. Starta laiki:

Plkst.11:00 – starts maratona braucienam.

Plkst.11:10 – starts bērnu braucieniem.

Plkst.11:30 – starts tūristu klases braucienam

Plkst.12:30 – starts pusmaratona braucienam.

Plkst.12:30 – starts jauniešu braucienam.

 1. Sacensību trase: viens vai divi apļi šķēršļotā apvidū.
 2. Dalībnieki.

6 .1. Par sacensību dalībnieku var būt jebkurš velobraucējs ar savu, tehniskā kārtībā esošu velosipēdu.

6.2. Sacensībās piedalās visi, kuriem ir vēlēšanās pārbaudīt savas fiziskās spējas un labi pavadīt laiku, braucot ar velosipēdu jautrā kompānijā.

6.3. Dalībnieks drīkst startēt tikai vienā braucienu klasē.

6.4. Maratona, pusmaratona un jauniešu distancē drīkst piedalīties gan LRF licencētie braucēji, gan jebkurš velobraucējs. Maratona distances braucēji tiek aicināti iegādāties LRF licences.

 1. Vecuma grupas.

Dalībnieku rezultāti tiek vērtēti atsevišķās grupās.

7.1. Maratons -brauciens ar ieskaiti individuālajā un komandu vērtējumā:

 

SIEVIETES: Ms20 sievietes, 1988. – 1997.dzimšanas gads

50 – 70 km

Ms30 sievietes, 1978. – 1987.dzimšanas gads

50 – 70 km

Ms40 sievietes, 1968. – 1977.dzimšanas gads

50 – 70 km

Ms50 sievietes, 1967.dzimšanas gads un vecākas

50 – 70 km

 

VĪRIEŠI: V14 jaunieši, 2002. – 2004.dzimšanas gads un jaunāki

25 – 35 km

V16 jaunieši, 1998. – 2001.dzimšanas gads

25 – 35 km

V20 vīrieši, 1988. – 1997.dzimšanas gads

25 – 35 km

V30 vīrieši, 1983. – 1987.dzimšanas gads

25 – 35 km

V35 vīrieši, 1978. – 1982.dzimšanas gads

25 – 35 km

V40 vīrieši, 1968. – 1977.dzimšanas gads

25 – 35 km

V50 vīrieši, 1958. – 1967.dzimšanas gads

25 – 35 km

V60 vīrieši, 1957.dzimšanas gads un vecāki

25 – 35 km

7.3. Jauniešu distance- brauciens ar ieskaiti individuālajā un komandu vērtējumā:

 

JAUNIETES/ JAUNIEŠI:

SJ12 jaunietes, 2005. – 2006.dzimšanas gads

10 – 15 km

SJ14 jaunietes, 2003. – 2004.dzimšanas gads

10 – 15 km

VJ12 jaunieši, 2005. – 2006.dzimšanas gads

10 – 15 km

VJ14 jaunieši, 2003. – 2004.dzimšanas gads

10 – 15 km

 

 

7.4. Bērnu braucieni

MEITENES: BM1 meitenes, 2013.dzimšanas gads un jaunākas (bez laika kontroles un vietu noteikšanas)

400 – 800 m

BM2 meitenes, 2011. – 2012.dzimšanas gads (bez laika kontroles un vietu noteikšanas)

500 m – 1 km

BM3 meitenes, 2009. – 2010.dzimšanas gads (bez laika kontroles un vietu noteikšanas)

1 – 2 km

BM4 meitenes, 2007. – 2008.dzimšanas gads (ar laika kontroli un vietu noteikšanu)

2 – 3 km

BM5 meitenes, 2005. – 2006.dzimšanas gads (ar laika kontroli un vietu noteikšanu)

2-3 km

 

 

ZĒNI: BZ1 zēni, 2013.dzimšanas gads un jaunāki (bez laika kontroles un vietu noteikšanas)

400 – 800 m

BZ2 zēni, 2011. – 2012.dzimšanas gads (bez laika kontroles un vietu noteikšanas)

500 m – 1 km

BZ3 zēni, 2009. – 2010.dzimšanas gads (bez laika kontroles un vietu noteikšanas)

1 – 2 km

BZ4 zēni, 2007. – 2008.dzimšanas gads (ar laika kontroli un vietu noteikšanu)

2 – 3 km

 

 1. Vērtēšana un apbalvošana:

Vērtēšana un apgalvošana notiek individuālajā un komandu ieskaitē.

8.1. Individuālajā vērtējumā:

8.1.1. Katrā grupā (izņemot tūristu klasi un bērnu braucienus) 1.- 3.vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām un diplomiem.

8.1.2. Maratona un pusmaratona distanču kopvērtējuma uzvarētāji tiek apbalvoti ar kausiem un sponsoru balvām.

8.2. Komandu vērtējumā:

Katrs dalībnieks saņem sekojošus punktus distances kopējā ieskaitē –

 1. Vieta – 500 punkti
 2. Vieta – 495 punkti
 3. Vieta - 490 punkti
 4. Vieta – 485 punkti
 5. Vieta – 480 punkti
 6. Vieta – 475 punkti
 7. Vieta – 473 punkti
 8. Vieta – 471 punkts
 9. Vieta – 469 punkti
 10. Vieta – 467 punkti

 

Par katru nākamo vietu – 1 punkts mazāk

8.3. Komandu vietu nosaka –

8.3.1. Maratona distancē – pēc komandas 3 (trīs) labāko dalībnieku punktu summas

8.3.2. Pusmaratona distancē - pēc komandas 4 (četru) labāko dalībnieku punktu summas

8.3.3. Jauniešu distancē - pēc komandas 3 (trīs) labāko dalībnieku punktu summas

8.3.4. Vienādas punktu summas gadījumā, augstāku vietu ieņem komanda, kuras dalībnieks izcīnījis augstāku vietu distances kopējā ieskaitē.

8.4. Komandā atļauts pieteikt gan vīriešus gan sievietes.

8.5. Komandas skaitliskais sastāvs –

Maratona distance – vismaz 3 (trīs) dalībnieki

Pusmaratona distance – vismaz 4 (četri) dalībnieki

Jauniešu distance – vismaz 3 (trīs) dalībnieki

8.6. Visi bērnu braucienu dalībnieki tiek apbalvoti ar atbalstītāju balvām.

8.7. Starp maratona, pusmaratona un jaunieša brauciena dalībniekiem tiek izlozētas divdesmit vērtīgas balvas

8.8. Galvenā balva – VELOSIPĒDS – maratona, pusmaratona un jaunieša brauciena dalībniekiem izlozes kārtībā!

 

 1. Drošības noteikumi:

9.1. Katrs sacensību dalībnieks, veicot reģistrāciju internetā vai sacensību vietā, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai un iespējamām traumām sacensību ietvaros.

9.2. Dalībniekiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas uzņemas atbildību par dalībnieku pasākuma norises laikā un paraksta pieteikuma anketu.

9.3. Sacensību organizatori neatbild par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā, kā arī pirms un pēc tām.

9.4. Visas distances laikā aizsprādzētas VELOĶIVERES IR OBLIGĀTAS! Šī punkta neievērošanas gadījumā dalībnieks tiek diskvalificēts.

 1. Dalības maksa:

10.1. Dalības maksa, reģistrējoties internetā www.sportlat.lv līdz 5. maijam:

10.1.1. pieaugušajiem – 10 EUR;

10.1.2. jauniešiem līdz 18 gadu vecumam - 5 EUR;

10.1.3. bērniem – bez maksas;

10.1.4. velotūristiem – bez maksas!

10.2. Sacensību dienā:

10.2.1. pieaugušajiem – 15 EUR;

10.2.2. jauniešiem līdz 18 gadu vecumam – 7,50 EUR;

10.2.3. velotūristiem – bez maksas!

10.2.4. bērniem – bez maksas!

10.3. JA DALĪBAS MAKSA LĪDZ SACENSĪBU DIENAI NAV PĀRSKAITĪTA, SACENSĪBU DIENĀ JĀMAKSĀ PILNA MAKSA!!! DALĪBAS MAKSAS APMĒRU NOSAKA PĒC TĀ DATUMA, KAD TĀ TIEK MAKSĀTA, NEVIS PĒC PIETEIKŠANĀS DATUMA.

10.4. Dalības maksā ietilpst:

11.4.1. sacensībām sagatavota marķēta trase;

11.2. sacensību numurs;

11.3 atraktīvs pasākuma vadītājs

11.4. dalībnieku dzirdināšanas punkti trasē (distancēs paredzēti 1- 2 punkti);

11.5 dalībnieka ēdināšana pēc finiša;

11.6. velosipēda mazgāšana pēc finiša.

11.7. izklaides iespējas starta / finiša zonā.

11.8. sacensību rezultāti organizatora mājaslapā – priekulesveloklubs.lv

11.9. pasākuma foto un video apskats organizatoru mājaslapā – priekulesveloklubs.lv

 1. Dalībnieku reģistrēšanās:

11.1. Online reģistrēšanās sacensībām – mājas lapā www.sportlat.lv līdz 5. maijam (ieskaitot!)

11.2. Uz vietas sacensību dienā sekretariātā pie Priekules daudzfunkcionālās Sporta halles, Aizputes iela 1a, Priekulē, Priekules novadā

no plkst. 9:00 - 10:40 – maratona distances dalībniekiem,

no plkst. 9:00 – 12:10 – pusmaratona distances dalībniekiem,

no plkst. 9:00 – 12:10 – jauniešu distances dalībniekiem.

11.3. Bērnu klases dalībnieku reģistrācija notiek sacensību dienā līdz plkst.10:45.

11.4. Dalībnieks ir pieteicies sacensībām pēc korektas pieteikuma anketas aizpildīšanas pasākuma vietā vai online reģistrēšanās - mājas lapā www.sportlat.lv un dalības maksas nomaksas!

11.5. Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, samaksātā nauda netiek atgriezta!

11.6. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst pret sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanu sacensību publiskajos materiālos.

11.7. Reģistrējoties dalībnieks piekrīt personas datu apstrādei, saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

 1. Dalībnieku ievērībai!

12.1. Pasākums tiek organizēts saskaņā ar Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības un LRF noteikumiem.

12.2. Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.

12.3. Sacensības notiek pie neierobežotas vai daļēji ierobežotas transporta kustības.

12.4. Visiem sacensību dalībniekiem obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi.

12.5. Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībniekam tiek fiksēts pēdējais šķērsošanas laiks un ieņemtā vieta.

12.6. Finiša līnijas šķērsošana pretējā virzienā – sods: + 10 min. pie rezultāta.

12.7. Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt protestu galvenajam tiesnesim.

12.8. Protests attiecībā uz rezultātiem ir jāiesniedz rakstiski ar savu parakstu 15 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas, samaksājot 30 EUR sacensību sekretariātā. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā nauda tiek atgriezta.

12.9. Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.

12.10. Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, šķērsojot autoceļus. Pa grants un citiem autoceļiem jābrauc pa labo pusi. Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem.

12.11. Sacensību organizatori nav atbildīgi par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.

12.12. Organizators un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā, neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā.

12.13. Apstiprinot savu dalību sacensībās, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.

12.14. Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.

12.15. Sacensību dalībniekam ieteicams distancē ņemt līdzi: pumpi, rezerves kameru, pudeli ar dzeramo un mobilo telefonu.

12.16. Kalnu divriteņu maratona dalībniekus lūdzam nepiesārņot dabu maratona trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi. Dalībnieks var tikt sodīts par atkritumu atstāšanu trasē izņemot gadījumus, ja tas notiek 100 m robežās aiz ēdināšanas/dzeršanas punkta.

13.Sacensību organizatori:

13.1. Priekules novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Priekules veloklubs”.

13.2. Kontaktpersonas:

13.2.1. Priekules veloklubs – Mārtiņš Mikāls, +371 28631995, priekules.veloklubs@inbox.lv;

13.2.2. Priekules veloklubs – Kaspars Dzintars, +371 26547057, priekules.veloklubs@inbox.lv;

13.2.3. Priekules veloklubs – Daiga Egle +371 29472063, priekules.veloklubs@inbox.lv.

Visa veida info: www.priekulesveloklubs.lv , www.priekulesnovads.lv, Priekules velokluba facebook lapā.

Vaidavas triatlons