Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Skrējiens „Tukuma roze 2017” | Nolikums

Skrējiens „Tukuma Roze 2017”
Latvijas čempionāts 5km šosejas skrējienā

 

Nolikums

 

1.Laiks un vieta          
                                    2017.gada 2.septembris Tukums.

                                    Sacensību starts un finišs Stadiona ielā 3, Tukumā, pie Tukuma                                                        ledus  halles.

2.Sacensību norise

Bērnu skrējienā
10.00-12.00                 Reģistrācija, numuru saņemšana bērnu skrējienam
12.20-13.00                 Bērnu skrējiens
12.15                           Apbalvošana

5 km skrējienā
10.00-12.30                 Reģistrācija un numuru saņemšana 5km skrējienam
13.30-14.15                 5 km  U16 un U18 ( zēni un meitenes)
14.15-15.00                 5 km U20 un Pieaugušie  (vīrieši, sievietes)
15.00-16.00                 Seniori (vīrieši, sievietes)
16.20                          Apbalvošana

3.Organizatori
           
Biedrība „Hokeja Klubs Tukums” sadarbībā ar SIA „Tukuma ledus halle” un Latvijas vieglatlētikas savienību. Kontaktpersona: Modris Liepiņš, tālr.26635775, e-pasts: modris.liepins@tlh.lv .

 1. Distances un laika kontrole
  5 km
  (pieci apļi)
  Stadiona iela-Uguns iela-Elizabetes iela–Brīvības laukums–Pils iela–Sporta iela–TLH laukums
  Bērnu skrējiens (1-2 apļi)
  Stadiona iela- Katrīnas laukums - Brīvības laukums - Pils iela – Sporta iela- TLH laukums.

  Distancē pavadītais laiks tiks mērīts ar MyLaps (Champion Chip) sistēmām (bērnu skrējiens bez čipa). Laika limits distancē 90 minūtes. Čipa bojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā naudas sods 20 EUR (divdesmit euro).

 2. Dalībnieki un vecuma grupas
  5km šosejas skrējiens
  1. U16    2002.-2003.g.dz.         zēni, meitenes             
  2.         U18     2000.-2001.g.dz.         vīrieši, sievietes          
  3.         U20     1998.-1999.g.dz.         vīrieši, sievietes          

 

 1. Pieaugušie 1968.-1978.g.dz.             vīrieši, sievietes          
  5.         Seniori 1977.-1968.g.dz.                     vīrieši, sievietes          
  6.         Seniori 1967.-1958.g.dz.                     vīrieši, sievietes          
  7.         Seniori 1957.g.dz. un vecāki               vīrieši, sievietes                      

Vienlaicīgi 5km šosejas skrējiena dalībnieki cīnās par Latvijas čempionāta medaļām (vīriešiem, sievietēm) grupās: U16, U18, U20, Pieaugušie un  Seniori  40 g. un  vecāki.


Bērnu skrējiens
1.         U8       2010.g.dz.  un jaunāki             zēni, meitenes              500 m  (1 aplis)
2.         U10     2008.-2009.g.dz.                     zēni, meitenes              500 m  (1aplis)
3.         U12     2006.-2007.g.dz.                     zēni, meitenes              1 km (2 apļi)
4.         U14     2004.-2005.g.dz.                     zēni, meitenes              1 km  (2 apļi)

Dalībnieku saraksti  tiek publicēti  interneta vietnē  www.sportlat.lv           

 1. Reģistrācija
  Reģistrācija notiek elektroniski interneta vietnē www.sportlat.lv  līdz 30.08.2017. Dalībnieks skaitās piereģistrēts pēc dalības maksas saņemšanas. Reģistrēties būs iespējams arī sacensību dienā uz vietas.  Katrs dalībnieks var pieteikties tikai vienai  distancei.

 2. Dalības maksa
  5km skrējiena dalības maksa
  1.maijs - 30. augusts                10 EUR
              2.septembris                            20 EUR          

  Bērnu skrējiena dalības maksa
              1.maijs - 30. augusts                3 EUR
              2.septembris                            6 EUR

Dalības maksājums
                Dalības maksājums jāveic tiešsaistē, reģistrējoties sacensībām vietnē www.sportlat.lv Gadījumā, ja Jums nav iespējas samaksāt izmantojot piedāvātās, automātiskās tiešsaistes banku norēķinu sistēmas, vai Kredītkarti, pieteikumu dalībai iespējams apmaksāt  pārskaitot dalības maksu uz biedrības SPORTLAT bankas kontu sekojoši:
            Saņēmējs: Biedrība, sporta klubs Sportlat
            Reģ.Nr.: 40008107277
            Adrese: Kaivas iela 50, k-5 - 31, Rīga, LV-1021
            Banka: A/S Swedbanka
            Konts: LV64HABA0551014830359
Maksājuma uzdevumā jānorāda: pasākuma nosaukums, dalībnieka vārds un
uzvārds, dzimšanas dati (diena, mēnesis, gads).

Dalības maksa tiek izlietota sacensību norises nodrošināšanai.
Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksas netiek atgriezta.

 1. Apbalvošana
  5km skrējiena dalībnieku un uzvarētāju apbalvošana
  Katrs finišējušais  dalībnieks saņems piemiņas medaļu.  1.-3.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā (zēniem, meitenēm; vīriešiem, sievietēm)  tiks apbalvoti ar diplomiem, medaļām  un organizatoru sarūpētām balvām.
              Cīņā par Latvijas čempionāta medaļām 1.-3.vietu ieguvēji (vīriešiem, sievietēm) tiks apbalvoti ar diplomiem un medaļām  grupās:  U16, U18, U20, Pieaugušie, Seniori 40 g. un  vecāki.

Bērnu skrējiena dalībnieku un uzvarētāju apbalvošana
            Katrs finišējušais  dalībnieks  saņems medaļu.  1.-3.vietas  ieguvēji katrā grupā (zēniem, meitenēm)  saņems diplomu un  medaļu.

9.Veselība un drošība
           
Katrs sacensību dalībnieks  pirms starta reģistrācijā  ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību skriešanas distances veikšanai. Dalībniekiem, jaunākiem par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas parakstās par dalībnieka veselības stāvokli.
Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
Sacensībās būs pieejama neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Sacensību organizatori rekomendē ikvienu dalībnieku, konsultēties ar savu ārstējošo ārstu vai ģimenes ārstu par savu veselības stāvokli attiecīgās distances veikšanai.

 1. PRETENZIJAS
  Pretenzijas tiks pieņemtas līdz apbalvošanai, iemaksājot organizatoram 50 EUR . Ja pretenzija būs pamatota, iemaksātā nauda tiks atgriezta.
 2. DIKSVALIFIKĀCIJA
  Visi dalībnieki, kas tiks pieķerti negodīgā cīņā un neveiks visu pilno distanci, tiks diskvalificēti.
  Ja ar reģistrēta dalībnieka starta numuru startē cita persona, dalībnieks tiek diskvalificēts.
 3. REZULTĀTU APKOPOŠANA UN PUBLICĒŠANA
  Sacensību rezultāti tiek apkopoti saskaņā ar IAAF standartiem, vietas piešķirot pēc distancē pavadītā laika, laika skaitīšanu sākot no galvenā tiesneša dotā starta signāla brīža līdz finiša līnijas šķērsošanas brīdim.

Laika kontroles čipa fiksētais laiks, kas parāda dalībnieka reālo distancē pavadīto laiku no starta līnijas līdz finiša līnijas šķērsošanas brīdim, tiek publicēts dalībnieku personīgai zināšanai.

Pirmējie sacensību rezultāti drukātā veidā tiks izvietoti sacensību vietā.

Sacensību rezultāti tiks publicēti interneta vietnē  www.sportlat.lv

Sacensību organizatori patur tiesības publicēt sacensību rezultātus drukātā veidā.

Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai mārketinga vai reklāmas aktivitātēm.

 1. IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ
  Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu un nezin nolikumu. Neskaidrību gadījumā sazināties ar sacensību kontaktpersonu  Modris Liepiņu, tālr.26635775, e-pasts: modris.liepins@tlh.lv  .

 

***

 

 

Vaidavas triatlons