Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Salaspils pusmaratons "Noķer vēju 2017" | Nolikums

Salaspils novada Pašvaldības iestāde „Salaspils sporta nams”

Smilšu iela 1, Salaspils, LV- 2121. Sporta.Nams@salaspils.lv,  www.salaspils.lv

 

SALASPILS PUSMARATONS “NOĶER VĒJU 2017”

Nacionālajā Botāniskajā dārzā, Salaspilī

NOLIKUMS              

 

 1. Mērķis un uzdevumi

1.1.   Veicināt veselīgu dzīvesveidu Salaspilī.

1.2.   Popularizēt skriešanu kā masu sportu Salaspilī.

1.3.   Noskaidrot labākos Salaspils skrējējus.

1.4.   Popularizēt Salaspili kā veselīga dzīvesveida pilsētu.

 

 1. Sacensību vadība

2.1.   Salaspils pusmaratonu “Noķer vēju 2017” organizē Salaspils novada pašvaldības iestāde “Salaspils sporta nams” (adrese: Smilšu iela 1, Salaspils, LV-2121) sadarbībā ar Nacionālo Botānisko dārzu. Sacensību galvenais tiesnesis Dace Kaļverša 29436611.

 

 1. Laiks un vieta

3.1. Sacensības notiks sestdien, 2017.gada 30.septembrī, Nacionālajā Botāniskajā dārzā, Salaspilī (Miera iela 1). Sacensību starta, finiša un reģistrēšanas vieta – netālu no galvenās ieejas Nacionālajā Botāniskajā dārzā, būs norādes. Ieeja Nacionālajā Botāniskajā dārzā dalībniekiem un līdzjutējiem bezmaksas.

 

3.2. Sacensību laika plāns 2017.gada 30.septembrī:

09:00 – 10:45           Reģistrācija, numuru un čipu saņemšana 5; 10; 21km skrējienam

10:00                        Starts 21 km pusmaratonam

10:30                        Starts 10 km skrējienam un nūjošanai

11:00                        Starts 5km skrējienam

13:30                        Salaspils pusmaratona “Noķer vēju 2017”

         apbalvošanas ceremonija visās kategorijās

 

Laika limits pusmaratonam 3 stundas.

Reģistrācija, numuru un čipu izsniegšana tiks slēgta 15 minūtes pirms starta.

 

 1. Dalībnieki

4.1.   Sacensības ir individuālas, un tajās var piedalīties neierobežots dalībnieku skaits.

4.2.   Vecumu grupas un distances:

 

21km skrējiens

Starts plkst. 10:00

(precīzais distances garums tiks noteikts starta dienā).

Sievietes

Vīrieši

SM

1988. – 1999. g.dz. *

VM

1988. – 1999. g.dz. *

SM30

1968. – 1987. g.dz

VM30

1968. – 1987. g.dz

SM50

1967. g.dz. un vecākas

VM50

1966. g.dz. un vecāki

*ja vēlas skriet jaunāki dalībnieki, tad to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju!

 

10km skrējiens

Starts plkst.10:30 – pirmie stājas skrējēji, aiz viņiem nūjotāji

(precīzais distances garums tiks noteikts starta dienā).

Sievietes

Vīrieši

S

1999.-1988.g.dz.

V

1999.-1988.g.dz.

S30

1987.-1968.g.dz.

V30

1987.-1968.g.dz.

S50

1967.-1958 g.dz.

V50

1967.-1958 g.dz.

S60

1957. g.dz. un vecākas

V60

1957. g.dz. un vecākas

*ja vēlas skriet jaunāki dalībnieki, tad to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju!

 

10km nūjošana

Starts plkst.10:30 – pirmie stājas skrējēji, aiz viņiem nūjotāji

(precīzais distances garums tiks noteikts starta dienā).

Sievietes

Vīrieši

SNUJ

1999.g.dz.un vecākas

VNUJ

1999.g.dz.un vecāki

       

*ja vēlas nūjot jaunāki dalībnieki, tad to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju!

 

5km skrējiens

Starts plkst.11:00

(precīzais distances garums tiks noteikts starta dienā).

Sievietes

Vīrieši

S1**

2003.g.dz. un jaunākas

V1**

2003.g.dz. un jaunākas

S2**

2002.-2000.g.dz.

V2**

2002.-2000.g.dz.

S3

1999.-1978.g.dz.

V3

1999.-1978.g.dz.

S4

1977.g.dz un vecākas

V4

1977.g.dz un vecākas

**grupas S1, S2 un V1, V2 var piedalīties TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju!

 

 1. Pieteikšanās un finansiālie noteikumi

5.1.   Apmaksas periods un apmērs

Apmaksas periods

Pusmaratons 21,0975 km

Skrējiens 10,55 km

Skrējiens 5,27 km

18.08.2017.-20.09.2017.

EUR 5*

EUR 3*

EUR 3*

21.09.2017. – 27.09.2017.

EUR 7

EUR 5

EUR 5

30.09.2017

(sacensību dienā)

EUR 15

EUR 10

EUR 10

 

*100% atlaide dalības maksai Salaspils novadā deklarētajiem iedzīvotājiem (ar nosacījumu, ka dzīvesvieta ir deklarēta Salaspils novadā uz 01.08.2017.) vai 50% atlaide dalības maksai biedrībām, organizācijām ar Salaspils novadā reģistrētu juridisko adresi (dalībnieku skaits komandā ne mazāk kā 10 cilvēki). Pieteikumu (Pielikums nr.2) apstiprina organizācijas vadītājs.

 

5.2.   Pieteikšanās

“online” režīmā interneta mājas lapā www.sportlat.lv.

“online” pieteikšanās pieteikums skaitās pieņemts pēc dalības maksas saņemšanas.

Iepriekšējā “online” pieteikšanās tiek pārtraukta trešdien, 27.septembrī, plkst.24:00.

Pietiekšanās sacensību dienā – sacensību reģistrācijas vietā no plkst.09:00 līdz plkst. 10:45 (skatīt 3.2 punktu).

Reģistrēšanās pirms starta (numura un čipa saņemšana) ir obligāta visiem dalībniekiem.

Sacensību dienā reģistrācija notiek starta/reģistrācijas zonā Nacionālajā Botāniskajā dārzā, Salaspilī, no plkst. 9:00. Numuru izsniegšana beidzas 15 minūtes pirms distances starta laika.

 

 

Rekvizīti dalības maksas apmaksai pēc saņemtā rēķina:

Biedrība “Sporta klubs “SportLat””
Reģ.Nr.: 40008107277
Adrese: Kaivas iela 50k-5-31, Rīga, LV - 1021
AS Swedbank

Konts: LV64 HABA 0551 0148 3035 9

 

Mērķī norādot – Noķer vēju 2017, distance (km), vārds, uzvārds, dzimšanas gads.

 

 1. Distances

6.1.   Pusmaratons 21,097 km. Distanci veido četri vienāda garuma apļi pa Nacionālā Botāniskā dārza teritoriju.

6.2.   10 km skrējiens un nūjošana. Distanci veido divi vienāda garuma apļi pa Nacionālā Botāniskā dārza teritoriju.

6.3.   5km skrējiens. Distanci veido viens aplis pa Nacionālā Botāniskā dārza teritoriju.

 

 1. Dalībnieku apkalpošana (serviss)

7.1.   Distancē tiks ierīkots viens ūdens dzeršanas punkts (dzeramais ūdens).

7.2.   Neatliekamā medicīniskā palīdzība – starta/finiša zonā.

7.3.   No plkst. 09:00 līdz plkst. 13:30 sacensību starta/finiša vietā darbosies mantu glabātavas un pārģērbšanās teltis.

7.4.   Mantas varēs nodot/saņemt, uzrādot dalībnieka numuru.

 

 1. Vērtēšana

8.1.   Par sacensību uzvarētāju attiecīgajā vecuma un dzimuma grupā kļūst dalībnieks, kurš visātrāk veicis distanci (21 km – skrējiens, 10 km skrējiens un nūjošana, 5 km tautas skrējiens).

 

 1. Apbalvošana

9.1.   Katras distances katras vecuma un dzimuma grupas 1.-3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un balvām (ja startē vismaz trīs dalībnieki, ja mazāk kā trīs, tad tikai uzvarētāju). 9.2.   Organizators pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs apbalvot arī citus sacensību dalībniekus.

 

 1. Vispārējie noteikumi

10.1.Dalībnieku numuru un laika kontroles čipu izsniegšana sacensību vietā no plkst. 9:00.

10.2.Dalībniekam izdotais laika kontroles čips jāpiestiprina pie kājas potītes. Pēc finiša  laika kontroles čipu jānoņem un jānodod tiesnešiem.

10.3.Čipa nenodošanas gadījumā, dalībniekam tiek piemērota soda nauda 50 EUR apmērā.

10.4.Dalībniekam sacensību numurs jāpiestiprina priekšpusē.

10.5.Katrs sacensību dalībnieks pirms starta reģistrācijā ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību skriešanas distances veikšanai un ir iepazinies ar sacensību nolikumu.

10.6.Dalībniekiem, jaunākiem par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, vai parakstītai atļaujai (pielikums Nr.1 – atļauja).

10.7.Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

 

 

 1. Sacensību finansēšana

11.1.Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Salaspils pašvaldības iestāde Salaspils sporta nams.

 

 1. Citi noteikumi

12.1.Organizatoriem ir tiesības izmantot sacensību laikā uzņemtos videomateriālus un fotogrāfijas publiskajos materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

12.2.Ja dalībnieks neierodas vai nepiedalās, dalības maksa netiek atmaksāta.

12.3.Ja patvaļīgi tiek saīsināta distance, dalībnieks tiek diskvalificēts.

12.4.Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja netiek ievēroti sabiedriskās kārtības noteikumi vai nolikuma prasības.

 

 1. Informācija

13.1. Sacensību nolikums, rezultāti un cita informācija ir atrodama www.salaspilssporto.lvwww.facebook.com/SalaspilsSporto, Salaspils novada mājas lapā www.salaspils.lv sadaļā SPORTS.

 

SACENSĪBU ORGANIZATORI PATUR TIESĪBAS MAINĪT SACENSĪBU NOLIKUMU INFORMĒJOT DALĪBNIEKUS LĪDZ 2017.G. 30. SEPTEMBRA PLKST. 9:45