Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

BeActive Pludmales spēles. Trīscīņa (šaušana + peldēšana + skriešana) | Nolikums

BeActive  Pludmales spēles. Pludmales Trīsīciņa

nolikums.

 

 1. Mērķis un uzdevumi:

LSFP Pludmales spēļu mērķis ir popularizēt pludmales sporta veidus, kā arī veicināt aktīvu dzīvesveidu individuāli un ģimenēs.

 • Nodrošināt iespēju sacensties Modernās pieccīņas Trīsciņa punktu nr. 5 ar vecuma grupām.
 • Iesaistīt Modernās pieccīņas Trīsciņa no ārvalstīm ieradušos interesentus saskaņā ar šo nolikumu.

 

 1. Norises datums un vieta:

2019.gada 17.augustā Lucavsalas atpūtas parkā, plkst. 11.00.

 

 1. Organizatoriskā vadība:

LSFP  Pludmales spēles organizē Latvijas Sporta federāciju padome sadarbībā ar Rīgas domi un sporta klubu SportLat un Latvijas modernās pieccīņas federaciju.

 

 1. Sacensību programma:

Sacensību kārtību un sistēmu nosaka atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita. Modernās trīsciņas sacensības norisinās šušanā peldēšanā un skriešanā, Sacensības sākās ar skrējienu līdz šautuvei, tad tiek izpildīti šāvieni un sākās peldēšana, pēc peldēšanas ir skriešanas posms.

 

 1. Vecuma grupas:

Vecuma grupas un distanes tiek noteiktas sekojošā secībā vīriešu un sieviešu dzimumā:

 

Vecuma grupa vīrieši

Peldešana (metri)

Skriešana (metri)

Vecuma grupa sievietes

Peldešana (metri)

Skriešana (metri)

UM-11           (2009-2010)

50

2x400

UW-11           (2009-2010)

50

2x400

UM-13           (2007-2008)

50

2x400

UW-13           (2007-2008)

50

2x400

UM-15           (2005-2006)

200

4x400

UW-15           (2005-2006)

200

4x400

UM-17           (2003-2004)

200

4x400

UW-17           (2003-2004)

200

4x400

UM-19           (2001-2002)

200

4x400

UW-19           (2001-2002)

200

4x400

Juniori   M     (2000-1998)

200

4x400

Juniori W       (2000-1998)

200

4x400

Elite M           (1997- un vecāki)

200

4x400

Elite W           (1997- un vecāki)

200

4x400

M40+             (1979-1970)

100

4x400

W40+             (1979-1970)

100

4x400

M50+             (1969-1960)

100

4x400

W50+             (1969-1960)

100

4x400

M60+             (1959-1950)

50

2x400

W60+             (1959-1950)

50

2x400

 

 1. Dalībnieki un vērtēšana:

 

5.1. Sacensību kārtību un sistēmu nosaka atkarībā no pieteikto cilvēku skaita.

         5.2.Sacensībās notiks pēc starptautiskās Modernās pieccīņas federācijas Union Internacionale de Pentathlon   Moderne (UIPM) noteikumiem.

 

 1. Pieteikumi:
 • Dalībnieku reģistrācija attiecīgajos sporta veidos notiks mājaslapā sportlat.lv, aizpildot elektronisko pieteikšanas formu un veicot apmaksu (10,- eiro par dalībnieku).

Informāciju par sacensību norisi var saņemt pa tālruni 29122013 (Deniss Čerkovskis - galvenais tiesnesis, 26454485 (Ņikita Bistrovs - galvenais sekretārs),

 • Pieteikumus jāveic līdz 12. augustam plkst. 18.00.

 

 1. Apbalvošana:
 • LSFP Pludmales spēļu Modernās pieccīņas Trīsciņas Elites grupas godalgoto vietu apbalvošana notiks 17.08. pēc sacensību noslēguma uz galvenās skatuves Lucavsalas pludmalē, pārējo vecuma grupu apbalvošna notiks sacensību norises vietā pēc visu vecuma grupu finiša.

 

 1. Drošība:
 • Katrs dalībnieks, reģistrējoties, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību dalībai sacensībās un ievēros sacensību noteikumus un nolikumu. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta reģistrācijas anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

  

 1. Datu apstrāde:
 • Pārzinis datu apstrādei ir biedrība “Sporta klubs SportLat”, reģ. nr. 40008107277, Ēvalda Valtera iela 46-31, Rīga, LV-1021.
 • Dati var tikt nodoti biedrībai Latvijas Sporta federāciju padomei kas ir LSFP Pludmales spēļu organizators.
 • Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai Sportlat ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses datu apstrādē.
 • Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1.pantu.
 • Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu: sportlat@sportlat.lv.

 

 1. Citi noteikumi:
 • Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists - fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”). ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs.
 • Par jautājumiem, kuri nav minēti sacensību vispārīgajos noteikumos un sporta veidu nolikumos lemj organizators. Organizators patur tiesības veikt izmaiņas nolikumā, iepriekš nebrīdinot dalībniekus. Dalībniekiem jāseko izmaiņām mājas lapā.